Pid is like your world… only different.
Κριτικές: Πολύ θετικές (1,519 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 31 Οκτ, 2012

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

 

Προτείνεται από επιμελητές

"Gorgeous puzzle platformer that unfortunately fumbles a bit due to some repetition, but definitely comes recommended."

Steam Big Picture

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

A young boy named Kurt finds himself stranded on a peculiar planet, and he must find his way home. Finding help from unlikely allies and the curious tools in his backpack, Kurt must use gravity-defying beams to conquer every platform and solve every puzzle on this strange journey. Featuring over 12 hours of action-adventure gameplay and fully-realized co-op, players are poised to experience a beautiful world set to an evocative soundtrack. With twenty-two different locations, dozens of foes and hundreds of secrets, Pid is like your world… only different.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X

  Minimum:

  • OS: Windows XP SP2
  • Processor: 2.6 GHz single core
  • Memory: 1 Gb
  • Hard disk space: 2 Gb
  • Video Card: DirectX 9.0 compatibility
  • DirectX®: DirectX9

  Recommended:

  • OS: Windows 7
  • Processor: 3.0 GHz dual core
  • Memory: 2 Gb
  • Hard disk space: 2 Gb
  • Video Card: GeForce 8 series, ATI Radeon HD2xxx
  • DirectX®: DirectX10
  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later.
  • Processor: 2.6 GHz single core
  • Memory: 1 GB
  • Hard Disk Space: 2 GB
  • Video Card: OpenGL 2.0 compatible video card with 256 MB shared or dedicated RAM (ATI or NVIDIA)
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
22.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Οκτωβρίου
PID.. possibly one of the best platformers I've played... ever, definitely one of my all time favourites. This game is very original in its gameplay design, its just gorgeous to look at and faultless in its programming from the controls to the collision detection. The music and sound effects also are top quality and extremely well chosen for the various levels, suiting each situation perfectly.

Don't get me wrong, you will spend many a time shouting at your monitor/tv screen lol, its frustratingly difficult at parts but acheives being awesome at the exact same time lol.. not many games can do that. It also gets the brain working as you try to find the best way through some of the levels.

I was lucky enough to get this game for free as a giveaway one time but after playing through I kind of wish I had paid for it and hence given something to the developers.. so this is why I am going to make sure I buy this for at least 1 other friend as a gift, my way of giving something to the developers for such an amazing game, as a thank you to them.

If you haven't given this game a go yet then I urge you to get it now.. you won't regret it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Νοεμβρίου
It's allright. I'd give it a 7/10.

Beautiful soundtrack, good looking graphics and animations, all in all pretty good.

The story and characters are a bit goofy, but acceptable. The gameplay is chill and a bit repetive, and it's kind of "boring". Not much action or excitement, but a good game to sit down and relax with.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Νοεμβρίου
As a indie/platformer this is good game. Overall: 6/10
Not bad if you like indie games and platformers.
Has weird gameplay and characters in it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Νοεμβρίου
A simple yet nice game needs quite a bit of brainwork :P . Loved it :) .
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Νοεμβρίου
10/10 would get lost again
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
3 από 7 άτομα (43%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Νοεμβρίου
Core gameplay.
No room for mistakes. Playing the game on normal is extremely hard, the game is way too unforgiving, one miscalculation and you are returned to the start of the level. This game is not enjoyable difficult, it is frustratingly hard and by being so, it artificially increases its lenght. I’m playing using a X360 controller and the controls and character moves are not tight and precise.

Aesthetics
Beautiful and colorful game. The soundtrack is great.

Final Note
I really wanted to fisnish the game but I wasn't having fun. No point playing a game like this.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
0 από 1 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Νοεμβρίου
i like this game, simple and funny
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
0 από 2 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Οκτωβρίου
Fun adventure, loved the coloring of the whole game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
0 από 2 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Νοεμβρίου
nice game
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 11 άτομα (9%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Νοεμβρίου
That's not how sofas work.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Νοεμβρίου
I really wanted to like this game. On first blush, it should really satisfy: interesting art direction, unique music, and a nifty little gameplay mechanic. The difficulty seemed on par with my meager skills: not super-frenetic, but needing a little thought to keep it from being a cakewalk.

The trouble is, it all just seems too sluggish. Character control is incredibly slow. Just try "running" (loping?) one way, and then quickly change direction: young master Pid does an excruciatingly tardy about-face.

Worse yet, this sluggishness extends to jumping, as well. Platormers live and die by their jump-physics, and Pid sadly comes across as clumsy in this department. I think the benchmark for controllability in a character is to stand on a ledge, jump out into space, and then reverse direction to land on the edge again. The distance that you can get from the ledge safely tells you how "in control" you will feel with the gameplay. Pid does not fare well here.

I suppose it can be reasoned that everything *else* in the game is slow as well (animations, enemies, dialog, checkpoint restarts) so perhaps a slow character fits in with the dream-like feel. Or perhaps you could say that the emphasis is on the force beams instead of jumping, and you'd have a point. And there are plenty of people that loved Pid, so I won't begrudge them that.

However, for my own taste, the poor character control turned gameplay into a chore for me due to being unnecessarily challenging for comparatively trivial tasks. Life is short, and I have more games in my library than time to play them all, so I'll move my attention to more rewarding fare!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
3.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Νοεμβρίου
Seems to have a lot going for it; cool art style, good sountrack, and what seemed like interesting gameplay. However, I agree with the other most helpful negative reviews on here. This game never managed to keep my attention for too long, which is pretty rare for me. It just felt a bit...meh. Even in co-op.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
41 από 52 άτομα (79%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Ιουνίου
Pid is a delightfully pleasant and challenging platformer / puzzle game. It is striking in every sense and plays a lot like that of LIMBO, you are a small boy who is lost and trying to find a way home. Using a strange power where you are able to create traction fields on any surface for a limited time, you use them to navigate your way through the alternative, artistic world. I don’t see there being too much length to the game and it’s a but short on achievements but it’s a well-crafted game and piece of art.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
11 από 14 άτομα (79%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Ιουλίου
Very nice storyline. The gameplay gets a little annoying at times, but overall it's a great game.
Philosophical ideas behind some dialogues, too.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
11 από 15 άτομα (73%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Ιουλίου
It's not a bad game, it's just... kinda boring, you know? Like, this game has a very "boring" tone, not necessarily in a bad way, but it does make the game not very exciting to play. And it doesn't really get more fun or more varied as you progress. It just stays boring all the way through. Still, I played this game for about 3 hours, so that probably means I kinda liked it, but... when I think back, I don't really remember having fun playing it. It's like it wasn't bad enough for me to quit playing right away, but it wasn't fun enough for me to finish it and recommend it.

6 / 10, good if you like platformers that feel slow and calm. I personally don't.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
16.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Ιουνίου
great platformer with ok music.Also has exciting boss battles that will test ur witz.
Highly recommend for puzzle fanatics
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Ιουνίου
I have to say out of all the puzzle games I played...have to say this has a heck of a game play element in it. the areas....the puzzles....quite the lovehuggs on the mind for me. even turns me on in a kinky sort of way. The point is folks I had fun with this game so far. I hope to complete soon
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Οκτωβρίου
I would recommend this game if it was shorter. Not that i have a problem with long games but this one is very frustrating it starts to get repetitive very quickly and it goes on and on. I personally can't finish it. I open the game, I start the level, I play for a couple of minutes, then I remember why I left it in the first place. With all of this said the atmosphere is good and the mechanic for the first hour is good. Though I haven't tried co-op I think it will be more enjoyable in two.
+ interesting mechanic
+ good atmosphere
+ co-op
- frustrating
- too repetitive
- bad controls
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
11.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Ιουνίου
I don't usually buy games like this, but I got it free with PCG and gave it a try. Now I really wish I had bought it!

Pid is an extremely enjoyable platformer, with great graphics to match. Each environment is very varied, and the requirements for some levels change too. My favorite example of this is in The Factory, which gives you several small puzzles one after the over, and is a nice break from the constant platforming.
The main mechanic, although basic, opens up some interesting platforming opportunities. And when combined with the numerous different items you find, there are a lot of ways to navigate around levels.
Sound design is also excellent, with the music fitting each area perfectly!
The game took me around 28 hours to beat on normal, but there are also numerous time trial challenges you can try, which are a nice addition and add to the replayability.

There is Co-op support, but i haven't tried this (I'm forever alone...) and so can't comment on it.

There are a few minor annoyances. Difficulty can fluctuate rather drastically at times, and it can get rather frustrating. Knowing where to go is also an issue at times. I only found the resistance's hideout by accidentally pressing the interaction button while standing near the door. If it wasn't for that, i may have been searching for a lot longer.

But aside from these, Pid is a really good game. If you enjoy platformers, you'll enjoy this. If you don't enjoy platformers, try the demo and see!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Ιουνίου
Wow...emh,non so da dove cominciare...questo gioco parla di un Bambino che si chiama Kurt,che ad essere sincero mi sembra uno che non ha amici,un po' asociale..va beh comunque Kurt si addormenta nell'auto bus per ritornare dalla scuola a casa e finisce in un pianeta,scopre che la fermata del bus ancora attiva sta dall'altra parte del piccolo pianeta.
Pid è un indie platform in 2D,ho trovato molto bella la trama,ancora devo finire il gioco,spero di potermelo godere ancora per un po'. Ve lo consiglio!

Ciauu
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι