Enter a world of magic and mystery in MapleStory, the original side-scrolling MMORPG. Choose from over 30 classes and join the millennia-long battle against the evil Black Mage.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกเป็นส่วนมาก (2,333 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 9 ส.ค. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เล่น MapleStory

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (2)

8 กรกฎาคม

Experience the full blast of the FIREPOWER Update!

Experience the full blast of summer with the FIREPOWER update: Become an Icy Agent or a Hot Agent and team up to receive maximum rewards! Get ready to rock with the sixth chapter of FriendStory. Explore two new regions-the mysterious Blackgate City and the Scrapyard, location of the crashed Black Heaven. Check out two new mini-games in Star Planet, and see what you create in Beefy's Kitchen. All this and the Beast Tamer is back and available for character creation for a limited time!

FIREPOWER: Hot and Icy
Become a Hot Agent or an Icy Agent based on your login activity level, and participate in tons of summer events! Each agent type receives special items, and they can team up to help each other out. Hot Agents can give Icy Agents special stat buffs, and Hot Agents receive a prize box in return. For an extra bonus, choose someone on your friends list (remember to choose carefully!) to be your Best Friend for this event and you'll both get 20 FIREPOWER Coins and receive a special effect when playing next to each other on the same map. When Icy Agents reach certain level-up goals, they'll receive a Growth Potion-and one for their Best Friend too. Parties that include an Icy Agent will also get bonus EXP.

FIREPOWER: Events
Select one of your characters under Lv. 100 to be a Burning character, and every time they level up, they will gain two additional levels as well (up to Lv. 100)! Earn FIREPOWER Coins through various events and monster drops to spend in the Coin Shop. The FIREPOWER Coin Shop has stocked a variety of chairs, mounts, scrolls and more. Break the giant ice block that appears in certain towns to earn restorative items, chairs and other great rewards. You also can participate in attendance and guild events!

FriendStory: Rock & Roll
The sixth chapter of FriendStory will rock your socks off! A new student comes to Shinsoo International School carrying a Rock Virus that infects the student body, making them play air guitar and act like rock stars. Join Irena's band to help them fight back with the power of music! A new mini game lets you show off your musical skills as you play guitar in the band. Once you've completed Chapter 6, you also have the option to play through the story a second time for special rewards and to see different endings.

New Region: Blackgate City
A portal to another dimension has opened, and strange demons are spilling out into Blackgate City! Players Lv. 100 to Lv. 150 can travel to this new area through the Dimensional Mirror. Help set up a defensive line and fight back against the invasion alongside the Night Angels and Demon Knights. Explore this dangerous area where five fierce new bosses will randomly spawn, and earn new Blackgate equipment!

New Region: Scrapyard
The giant airship, Black Heaven, crashed into the ground near Edelstein at the conclusion of the epic Black Heaven saga. Now players Lv. 190 and above can explore this new area. Visit the town of Haven and help the robots there with Daily Quests to earn new Energy Cores. Normal mode for Lotus is also available here, and beating him will give you more Energy Cores. Exchange your Energy Cores for AbsoLab Coins in Haven, and then spend the coins in the AbsoLab Coin Shop in order to acquire Lv. 160 Absolute Lab Set equips.

New Star Planet Games
Star Planet is receiving two new mini-games: The Legends Return!, and Supernatural Yut. In The Legends Return!, players compete 3 on 3 in a PvP style brawl. Each player selects an avatar and receives five skills they can use. Avatars can grow and level up by defeating monsters or opposing players. Whoever receives the most points at the end of the battle wins. In Supernatural Yut, players receive a Yut Power (affecting them) and a Piece Power (which can affect the opposing player). Use the special powers before you toss the yut to add an extra element to the game.

Beast Tamer is Back
You asked, and we listened. We are pleased to announce that the new and improved Beast Tamer job will once again be available for character creation for a limited time! From skills to quests, Chase is ready to show off her updates and improvements. So get ready to experience the Beast Tamer before time runs out and see why she's back and better than ever.

Enter Beefy's Kitchen
Guess who's looking for an extra hand in the kitchen! Beefy the Grill Master wants to go have adventures, so he needs someone to help out in his culinary dojo! Players Lv. 33 and above can enter Beefy's Kitchen at the Nautilus and help him complete missions such as hunting monsters and completing party quests to raise the level of the kitchen. As it improves, you'll unlock the ability to cook up powerful potions, Cash Shop items and more. Make Beefy's Kitchen shine and earn rewards such as a medal and new chef-themed equips!

View the full patch notes here: http://maplestory.nexon.net/news/updates/update-notes/00IcV

5 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

30 เมษายน

Black Heaven: Final Chapter Has Arrived!

Get ready for the final chapter of the Black Heaven saga!

Take on Gelimer and Lotus in the epic finale to the Black Heaven content! Then show you've got rhythm with a new Star Planet mini-game. Finally, celebrate Earth Day with spring events! All this and more will be available in the Black Heaven: Final Chapter update.

Black Heaven - Acts 5 and 6

The final chapter of Black Heaven is almost upon us! Venture deep into the giant airship Black Heaven as you get closer to the core-only to come face to face with Gelimer and Lotus! You'll have to defeat Lotus to ultimately stop Gelimer's evil plan and save Maple World.

Lotus Boss

Once you clear all six Acts of Black Heaven, players Lv. 190 and above can open the Boss Matchmaking List window and go head-to-head with Lotus. Look out! Lotus has three stages, and you'll need to move fast to avoid his spinning lasers, energy bombs, and spawning androids.

Star Step

A new mini-game is coming to Star Planet! Grab your friends and try out Star Step! Tap the correct directional keys as they appear on the screen to move up through the steps. Each step will get a little harder. Do your best and earn Star Points and Reward Points!

Spring Events

Enjoy the warm spring weather! Hunt the Golden Dream Pig that appears in certain maps to receive a belt and random scrolls for it. Show Earth how much you care by collecting trash during the Earth Day attendance event. You'll be able to earn daily rewards and a Maple World Chair!

View the full patch notes here: http://maplestory.nexon.net/news/updates/update-notes

4 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

"MapleStory is an MMO where the mixture of cuteness and a serious RPG feel has harmoniously mixed itself into one interesting game."
OnRPG
"MapleStory continues to break its own records as more and more players continue to fall in love with its vibrant art style, exciting action-themed gameplay and compelling lore..."
Gamers Daily News
“MapleStory is hands down one of the best free-to-play MMORPGs of all time.”
MMOHut

FIREPOWERExperience the full blast of summer with the FIREPOWER update: Become an Icy Agent or a Hot Agent and team up to receive maximum rewards! Get ready to rock with the sixth chapter of FriendStory. Explore two new regions—the mysterious Blackgate City and the Scrapyard, location of the crashed Black Heaven. Check out two new mini-games in Star Planet, and see what you can create in Beefy’s Kitchen. All this, and the Beast Tamer is back and available for character creation for a limited time!

For more information on this update click here:
http://maplestory.nexon.net/news/updates/update-highlights/00Ibe

For the update patch notes click here:
http://maplestory.nexon.net/news/updates/update-notes/00IcV

เกี่ยวกับเกมนี้

Eons ago, six brave heroes defied the Black Mage and stopped his conquest of Maple World, sealing him away for millennia. Now the fiend has awoken, and a new breed of hero must take up the call.

Choose from over 30 characters, including mages, archers, pirates, ninjas, even time travelers! Customize your hero with countless cosmetic options and craft your own play-style with robust skill trees. Explore Maple World's mountains, deserts, jungles and more, or travel to the alien world of Grandis for even more intrigue. With millions of players to meet and countless adventures to be had, MapleStory is the MMO that lets you unleash your wild side.

Key Features:

 • Customize Your Skills
  Choose from over 30 playable classes, each with distinct personalities and abilities. Level up your hero and specialize your skills for the perfect play-style. Every Maple hero has a story, and they all need players like you to guide them. What will your story be?

 • Unlimited Style
  No two Maplers are alike. Pick from hundreds of cosmetic options to craft the perfect hero. Choose from hats, cloaks, gloves and more to create a look that matches your personality. Crave substance over style? Collect weapons and armor to become the greatest warrior Maple World has ever known.

 • Fight with Friends
  MapleStory is one of the most social MMOs available. Bring along your buddies and create a guild, or make new friends as you join forces with millions of other players. Exploring Maple World is better with an ally by your side!

 • The Fun Never Stops
  MapleStory is always evolving, with new quests, new locations and new events added on a regular basis. Whether you're enjoying a new mini-game or taking on a new boss, there's always something to do, and someone to do it with.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS:Windows Vista or later
  • Processor:Intel Core Duo 2.4Ghz / AMD Athlon 64 X2 2.4Ghz
  • Memory:2GB RAM
  • Graphics:GeForce 8600 GH / ATI Radeon HD 3450
  • Hard Drive:At least 14GB of free space
  • Sound:DirectX 9.0 or higher compatible sound card
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
  • We recommend that you install DirectX version 9.0 or higher for the client to run smoothly
  Recommended:
  • OS:Windows 7 or later
  • Processor:Intel Core Duo 3.0Ghz / AMD Athlon 64 X2 3.0Ghz
  • Memory:at least 4GB RAM
  • Graphics:GeForce 9600 / ATI Radeon HD 3870 or higher
  • Hard Drive:At least 14GB of free space
  • Sound:DirectX 9.0 or higher compatible sound card
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
  • We recommend that you install DirectX version 9.0 or higher for the client to run smoothly
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
143 จาก 166 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
377.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 กุมภาพันธ์
MapleStory is that one game you're probably never going to find another game of its calibre. It has that feel of nostalgia even though you're new to the game. Attractive art styles that are pixelated and 2D and manages to still look cartoony and cute all together draw people in this game with its uniqueness.

Maplestory was in its prime long back when generation Y was around 6 years old(2005 debut). If you compare the leveling from old Maplestory to post-big bang Maplestory, youll notice a huge difference. Its easier to hit level 100, but back then whoever was over level 100 was a god. Old Maplestory had challenging leveling, but once you hit level 50 or something above, you have a really nice sense of euphoria, and then realize you are far from 100, and then strive further. There was no 5.5mil damage cap, since 1k was really good damage.

But enough about old times; Maple has changed. Most people say that the old maple is so much better than the new maple, and while that is true, there are also a lot of points that keep the balance scale even between good and bad.

Of course Maplestory will never be as good as it was back then; it evolves for newer audience because Nexon know the older audience will eventually quit. This is an instant gradification era, people want to level up quickly and not really slowly to the point where it bores them to level up only 10 times a week. So, Nexon implemented an easier leveling system. I personally think that this was the right call, because the game would be dead if they hadn't implemented something to make the levels easier to obtain.

Nexon did milk this game so much that its clear instead of a thick white, but remember that you are the decision maker; you control what you spend on this game. Its possible to get cubes and permanent cash shop items with enough time, which is what all games offer to some degree. I personally think that this game is just "Pay for Conveinence" instead, but thats my opinion solely. The reason why I think its pay for conveinence is that even if you had payed your way to the billions of mesos, an average player would still not know what the hell he was doing with it, and blow it on chairs or something useless and non-beneficial.

Don't play this game if you dont like being tempted to ever pay for a Free to Play game. Its not worth it in the end for you, because they will make schemes to try to draw more money. Although this is true, remember that this game, when stripped to just the gameplay, is irreplacable. It doesn't need cash to win the game. Its fun to finally get want you want, whether it be 250, or that overpowered item, or just to meet the good people in a hacker community.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
156 จาก 203 คน (77%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
121.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 มีนาคม
This game was awesome when I was using my parents money.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
136 จาก 188 คน (72%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
846.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 มีนาคม
I was going to buy a car...
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
33 จาก 33 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
31.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 31 พฤษภาคม
I have been playing this game since it's second year anniversary. I have been on and off, coming back only due to the friends I have made in the game and hopes of a changed, better game. However, everytime I come back, I recieve the same slap in the face from Nexon America, showing how they have butchered my once favourite game. Somewhere between the evident pay2win aura, weak servers, and the horridly unresponsive customer service, I've found my reason to quit.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
92 จาก 138 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 กุมภาพันธ์
It's like cancer. You get treated for it but then it creeps back to you slowly. Also expensive.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน