รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
GameMaker: Studio is the perfect tool to develop casual and social games for iOS, Android, desktop and the web.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (1,938 บทวิจารณ์) - 88% จาก 1,938 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับซอฟต์แวร์นี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 2 ต.ค. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ใช้ GameMaker: Studio

เนื้อหาดาวน์โหลดสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ซื้อ GameMaker: Studio Master Collection

มี 7 ผลิตภัณฑ์: GameMaker: Studio Android, GameMaker: Studio HTML5, GameMaker: Studio iOS, GameMaker: Studio Mac OS X, GameMaker: Studio Professional, GameMaker: Studio Ubuntu, GameMaker: Studio Windows Phone 8

LUNAR NEW YEAR SALE! Offer ends 12 กุมภาพันธ์

 

Steam Workshop


Find, play, and make games easily
Discover, rate, and download the best player-created games made in GameMaker: Studio for free. Or try making your own and share with the community.
Click here to learn more.

หมายเหตุการอัปเดต

The GameMaker: Studio family of products caters to entry-level novices and seasoned game development professionals equally allowing them to create casual and social games for Steam Workshop, iOS, Android, Windows Phone, desktop and the Web (HTML5) in record time and at a fraction of the cost!

As well as making games development 80 percent faster than coding for native languages, developers can create fully functional prototypes in just a few hours, and a full game in just a matter of weeks.

And when you're done, GameMaker: Studio™ will produce an “app store”-ready iOS, Android, Windows Store, Windows Phone or OS X app, Windows executable or HTML5 code, all at the push of a button and all from the same source code. On top of this, you also gain instant access to more than 40 million registered Steam users through Steam Workshop, with direct upload straight from GameMaker: Studio™!

Discover how easy it is for yourself and get access to GameMaker: Studio™’s key features including its easy to use integrated development environment (IDE) powerful scripting language and Box 2D Physics by simply downloading GameMaker: Studio™ for free.

Steam Games made with GameMaker

See more great games made with GameMaker...

Upgrade Options

Gamemaker: Studio™ Standard
Unlock unlimited resources with GameMaker: Studio™ STANDARD and distribute your games to Steam Workshop, Windows and Mac OS X users around the world.

Gamemaker: Studio™ Professional
GameMaker: Studio™ PROFESSIONAL unlocks the full power of GameMaker: Studio™, giving you all the great features of STANDARD with the added ability to purchase and plug-in the YoYo Compiler, Android, iOS, Windows Phone 8 and HTML5 export modules, collaborate within a team through subversion and monetize your game with an unprecedented amount of developer services.

Gamemaker: Studio™ Master Collection
Bringing all of GameMaker: Studio™’s best features and modules together, GameMaker: Studio™ MASTER COLLECTION gives you the power to create, test, monetize and distribute games to iOS, Android, Windows, Windows Store, Windows Phone 8, OSX and HTML5.

Key features:


Dedicated, game-focused IDE
The GameMaker: Studio™ IDE has all you need to deal with fonts, sounds, images and music, as well as other resources needed to create a game. It enables you to define game entities (known as 'objects') and their behaviours in an intuitive, event-driven way and has an easy to use drag-and-drop interface.

Powerful scripting language
With GameMaker: Studio™'s built-in GameMaker Language (GML), you can control every last detail of your game – path finding, physics, object interaction, particles, data structures and more …
And should you find that even that is still not enough for your project, you can easily expand GameMaker: Studio™ by using GML, JavaScript and Dynamic-Link Library Extension Packages.

Multi-format export
When combined with format-specific modules, GameMaker: Studio™ can take your game's single codebase and produce ready-to-run executables and apps for multiple platforms, with a single click.
With modules already available for Steam Workshop, Windows, Windows 8, Mac OS X, iOS*, Android*, Windows Phone 8* and HTML5* - and more to be announced soon - GameMaker: Studio™ is the fastest and simplest way to develop multi-platform games for mobile devices, home computers and the Web.

The YoYo Compiler
Games written in Studio can now harness the full speed of the CPU with the new native YoYo Compiler (YYC), allowing projects to run up to 100x faster than before, across all native platforms supported by Studio. Unlocking new possibilities in CPU intensive areas such as artificial intelligence, procedural techniques, real time lighting, enhanced physics, real time geometry deformation, collision and data manipulation.

Shaders
Fully integrated, totally cross platform shader support allows you to write shaders once, and then deploy them on every platform that supports them. This powerful system allows full access to low level shaders, while still letting Studio do the heavy lifting and keeping totally cross platform. The built in editor has been extended to have full colour syntax highlighting and intelli-sense for shaders, making creation a breeze.

Source Control
GameMaker: Studio™ also includes a comprehensive source control scheme so that working on a project within a team is easier than ever before.
Currently incorporating Subversion (SVN), and with more solutions on the way, GameMaker: Studio™ is the only development tool your team needs to get things done in record time.

Developer Services
To help easily monetize games, we’ve given developers unprecedented access and removed the technical hassle of connecting them with some of the biggest advertisers, analytics and engagement services on mobile and web.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS:Windows XP
  • Memory:512 MB RAM
  • Graphics:DirectX 9, 128MB
  • Hard Drive:200 MB HD space
  Recommended:
  • Memory:4096 MB RAM
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 กันยายน 2015
game game and game
I love it
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
121 จาก 124 คน (98%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1,793.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 ธันวาคม 2015
Let me tell you my story about how GameMaker has turned me into indie game developer.

About 10 years ago I've began to play games.
Ever since, I've wanted to create my own games.
I've been painting game interfaces in MS paint for years, pretending to be game developer.

3 years ago, I've decided that it's time to stop pretending and create real game.
It was nightmare.
I've downloaded many large programs without any idea how to use them, how to create game with them.
It was just too hard to start with almost no knowledge.

I've learned programming basics from the Codeacademy.com and I was able to write very simple programs.
I had to learn programming myself, because in the school I didn't got any useful programming knowledge.

So, I tried to make game, downloaded many different compilers, they didn't work and I almost gave up.
But then I found GameMaker!

I've downloaded it, completed few simple tutorials and I was already able to make simple games!

Making games with GameMaker was so much fun, that I've almost stopped playing games.

My first RPG was garbage.

My second game, odd shoot-em-up with RPG elements was also pretty bad, but better. Much better.

My third game was massive RPG, which was bad only because it had awful graphics.
Well, okay, there were other awful things...
But when I finished making it, I realized that nothing can stop me, that I can create anything I want!

And now I'm making my fourth game. I'm working on it for year now and it's not even half done.
Since I realized I can make great game with GameMaker, I'm trying to do it and I'm feeling that I'm getting close.
This is my story so far and it's really not over!

I don't know what will happen in future, but I hope that one day, my games, made with GameMaker, will stand proudly next to other great games here in Steam!

It's amazing experience watching your skills grow, watching your games become better and better...
So, if you ever wanted to create your own game and didn't yet, grab GameMaker and do it!

PS.: Sorry for bad English.

PPS.: Here's my fourth and best game:

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=410663391
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
62 จาก 75 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
88 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
14.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 ธันวาคม 2015
i dont understand anything


10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
33 จาก 38 คน (87%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
0.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 ตุลาคม 2015
Much like Unity, GameMaker has recieved unfortunate notoriety for bad games made with it, most notably fangames and Creepypasta-based games.

But GameMaker has actually been used to make well-recieved games as well, such examples are Hotline Miami, Undertale, Gun Godz, Nuclear Throne, and Spooky's House of Jump Scares.

I've played around with it a little bit, and it's very easy to make stuff with this. No coding is required, and the interface is designed so it's easy to import sprites and create events and triggers and such, and it comes with detailed tutorials if you ever get stuck with anything.

So, it's not the engine that will determine your game being good or bad. It's whether or not you suck at design.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
26 จาก 29 คน (90%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
58.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 ตุลาคม 2015
It's easy to use. And it's free.
And for those who are saying "You can only make garbage out of this!" Let me tell you, you're wrong. Here's a list of great games made with GMS:
-Undertale
-Hotline Miami 1 and 2
-Spelunky
-Home
So remember: Blame the developer, not the tool.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน