GameMaker: Studio is the perfect tool to develop casual and social games for iOS, Android, desktop and the web.
Κριτικές: Πολύ θετικές (1,594 κριτικές) - Το 88% των 1,594 κριτικών χρηστών για αυτό το λογισμικό είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2 Οκτ, 2012

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Χρήση GameMaker: Studio

Αγορά GameMaker: Studio Master Collection

Συμπεριλαμβάνει 7 αντικείμενα: GameMaker: Studio Android, GameMaker: Studio HTML5, GameMaker: Studio iOS, GameMaker: Studio Mac OS X, GameMaker: Studio Professional, GameMaker: Studio Ubuntu, GameMaker: Studio Windows Phone 8

 

Προτείνεται από επιμελητές

"If you want to make games, GameMaker: Studio is used to create most of Vlambeers' titles. There are many tools like GameMaker to find on the internet."

Steam Workshop


Find, play, and make games easily
Discover, rate, and download the best player-created games made in GameMaker: Studio for free. Or try making your own and share with the community.
Click here to learn more.

Σημειώσεις Ενημέρωσης

The GameMaker: Studio family of products caters to entry-level novices and seasoned game development professionals equally allowing them to create casual and social games for Steam Workshop, iOS, Android, Windows Phone, desktop and the Web (HTML5) in record time and at a fraction of the cost!

As well as making games development 80 percent faster than coding for native languages, developers can create fully functional prototypes in just a few hours, and a full game in just a matter of weeks.

And when you're done, GameMaker: Studio™ will produce an “app store”-ready iOS, Android, Windows Store, Windows Phone or OS X app, Windows executable or HTML5 code, all at the push of a button and all from the same source code. On top of this, you also gain instant access to more than 40 million registered Steam users through Steam Workshop, with direct upload straight from GameMaker: Studio™!

Discover how easy it is for yourself and get access to GameMaker: Studio™’s key features including its easy to use integrated development environment (IDE) powerful scripting language and Box 2D Physics by simply downloading GameMaker: Studio™ for free.

Steam Games made with GameMaker

See more great games made with GameMaker...

Upgrade Options

Gamemaker: Studio™ Standard
Unlock unlimited resources with GameMaker: Studio™ STANDARD and distribute your games to Steam Workshop, Windows and Mac OS X users around the world.

Gamemaker: Studio™ Professional
GameMaker: Studio™ PROFESSIONAL unlocks the full power of GameMaker: Studio™, giving you all the great features of STANDARD with the added ability to purchase and plug-in the YoYo Compiler, Android, iOS, Windows Phone 8 and HTML5 export modules, collaborate within a team through subversion and monetize your game with an unprecedented amount of developer services.

Gamemaker: Studio™ Master Collection
Bringing all of GameMaker: Studio™’s best features and modules together, GameMaker: Studio™ MASTER COLLECTION gives you the power to create, test, monetize and distribute games to iOS, Android, Windows, Windows Store, Windows Phone 8, OSX and HTML5.

Key features:


Dedicated, game-focused IDE
The GameMaker: Studio™ IDE has all you need to deal with fonts, sounds, images and music, as well as other resources needed to create a game. It enables you to define game entities (known as 'objects') and their behaviours in an intuitive, event-driven way and has an easy to use drag-and-drop interface.

Powerful scripting language
With GameMaker: Studio™'s built-in GameMaker Language (GML), you can control every last detail of your game – path finding, physics, object interaction, particles, data structures and more …
And should you find that even that is still not enough for your project, you can easily expand GameMaker: Studio™ by using GML, JavaScript and Dynamic-Link Library Extension Packages.

Multi-format export
When combined with format-specific modules, GameMaker: Studio™ can take your game's single codebase and produce ready-to-run executables and apps for multiple platforms, with a single click.
With modules already available for Steam Workshop, Windows, Windows 8, Mac OS X, iOS*, Android*, Windows Phone 8* and HTML5* - and more to be announced soon - GameMaker: Studio™ is the fastest and simplest way to develop multi-platform games for mobile devices, home computers and the Web.

The YoYo Compiler
Games written in Studio can now harness the full speed of the CPU with the new native YoYo Compiler (YYC), allowing projects to run up to 100x faster than before, across all native platforms supported by Studio. Unlocking new possibilities in CPU intensive areas such as artificial intelligence, procedural techniques, real time lighting, enhanced physics, real time geometry deformation, collision and data manipulation.

Shaders
Fully integrated, totally cross platform shader support allows you to write shaders once, and then deploy them on every platform that supports them. This powerful system allows full access to low level shaders, while still letting Studio do the heavy lifting and keeping totally cross platform. The built in editor has been extended to have full colour syntax highlighting and intelli-sense for shaders, making creation a breeze.

Source Control
GameMaker: Studio™ also includes a comprehensive source control scheme so that working on a project within a team is easier than ever before.
Currently incorporating Subversion (SVN), and with more solutions on the way, GameMaker: Studio™ is the only development tool your team needs to get things done in record time.

Developer Services
To help easily monetize games, we’ve given developers unprecedented access and removed the technical hassle of connecting them with some of the biggest advertisers, analytics and engagement services on mobile and web.

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:
  • OS:Windows XP
  • Memory:512 MB RAM
  • Graphics:DirectX 9, 128MB
  • Hard Drive:200 MB HD space
  Recommended:
  • Memory:4096 MB RAM
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
119 από 131 άτομα (91%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
8,611.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Μαΐου
The good
 • Extensive functionality. Game Maker Studio is probably the best engine out there for efficiently creating 2D games, alongside Unity. There is not one type of 2D game you can't make with it. For example, both of my Steam games are being developed with this engine: Operation: Covert and Ducktards.
 • Networking and HTML. Create multiplayer games with ease, utilising buffers and packets!
 • 3D support. Although, you almost certainly aren't going to produce anything good with it, without years of practice.
 • Shader support! Fully operational OpenGL support for your games!
 • Multi-platform! For a small fee, you can export your games to pretty much any platform!
 • Automatic backups and saving. I have never lost one project *touch wood*, due to the constant saving and backups GM:S does behind the scenes!
 • Exceptionally helpful forums! If you ever get stuck, go there! There always people ready to help you attack your coding errors!
 • Lenient syntax. Your code can literally be the sloppiest! Game maker don't care!
 • Extensive manual. 99% of my game maker knowledge has just been from reading the manual. Everything is explained clearly, and sometimes graphically with images!
 • Frequent updates! Although, this can sometimes be annoying as bugs are constantly springing up. But that's what the bug submission center is from!
 • Marketplace! Purchase or sell assets from the best creators out there!

The bad
 • Large projects get cluttered quickly. The folder system can only help you so much! After your game turns into a proper project, file management becomes a problem. Also, the larger the project, the longer the compile.
 • "Oh you're making a game? That's awesome! What language are you using?"
  "Game maker"
  *suppressed laughter*
 • Rumours of decompiling. I know it's completely illegal and frowned upon, but I still fear that there are people out there who have the ability to decompile my games, and distribute source code.
 • Sandbox limitations. Yes, the sandboxing has good intentions, but it also means that saving systems are incredibly limited.
 • Not beginner friendly. There is so much stuff that goes on under the hood, that a beginner should know before attempting to make their game. I'm aware it's all in the manual, but it's spread out far and wide (in a sensible order), but not accessible from one place. Even after using this software for god knows how long, I'm still discovering things that make me think "Wow, I could have done with knowing that a month ago, I'd have avoided that whole clause of code". Also it's worth noting that the drag and drop system is stupidly limited, and therefore pointless for beginners to learn, and then have to stop.
 • Code suggestions box doesn't show variables. If Game Maker displayed variable names, it could probably have prevented a substantial amount of syntax errors ;)

Summary
  I am thoroughly happy with my purchase. If you want to make a game with ease, this is absolutely the solution. Once you've used it for a while, you get to understand the workflow and syntax. Although I would strongly recommend you do not watch any youtube tutorials as a beginner. They overcomplicate things massively. Stick to the manual!! (press f1)

Definitely try the free version first, to get a feel. I'd get the one from the yoyo games website though, because the Steam one has limitations!

Recommended price: as is
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
88 από 94 άτομα (94%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
10,710.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Μαΐου
I taught myself how to program using Game Maker 5 when I was in fourth grade. Now I am a professional programmer and I still use Game Maker to this day.

Game Maker is a development tool that has a wide range of possibilities. You can make just about any game that the SNES could play, and many that PS1-era games could play as well. However, I've found that this kit is good for making educational apps, data sorting software, and plenty of other possibilities open up when you just apply some creativity and hard work.

To anybody just getting into programming: try out Game Maker Studio for free and make 100 bad games on it. It's the quickest way to learn. Once you know plenty of tricks and methods of doing things wrong, start putting a lot of effort into making a good game. Conquer obstacles including (but not limited to): technical difficulties, struggles with programming logic, your own development fatigue. GMS is a safe environment to learn how to deal with all of these issues and becomes a trusted companion throughout your Game Developing Career.

I couldn't recommend this software more.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
22 από 31 άτομα (71%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Απριλίου
Pretty cool game making tool. If a software can make a difficult process look easy, then it definitely deserves a thumbs up. Not only that, it gives newcomers hope that they can create a game of their dreams. But please don't lose touch with reality too much. Like games that give you the experience in being a knight, a mage or even a dragon, this software just gives you the experience of creating your own game. Don't think that you can go pro with it. It's worth a try and maybe you'll succeed, but before making the step into that direction, know exactly what you're going for.
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=431078845
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
20 από 31 άτομα (65%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
6.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Μαΐου
After 6.9 hours in development , it was worth the wait :,D
Got me an A in programming class luv u YoYo games
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
8 από 9 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
680.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Μαΐου
No i have not only used it for 7 hours, I've made at least a hundred games with this (most i just throw away, but i still make them, cause it's freaking fun) but i saw i had a steam key for the professional edition, and it uses workshop as well, so why not right?

Alright, so GameMaker has stuff for the beginner, experienced, and the professional.

Drag & Drop - Simple blocks that allows for creating a variable (Health and ammo, just some simple ones there, but it's used in a millions of other things) Directions, paths, solid checking, saving, loading. all the stuff you need to get started pretty much. and of course the most important one Execute Code.
This is of course where you do all the advanced coding (which in some cases is much easier than the Drag & Drop functions.

For example: Inventories is much easier to make in code even though it is possible in D&D, Rotating an object takes just 3-4 seconds to write out depending on your typing speed of course ;)

Now a lot of people get put of when they ask me what i made my game in and i answer GameMaker, so instead just say GML.. but this is because people hear the name GameMaker and they all think it's something for kids, and it is, it most definitely is, because you can go easy mode here, but mostly very simple games like Tetris and block breaking games.
but it's something very experienced users can also use, I've seen so many amazing things made with this, HD 3D Games, massive world builders, RPG games, it's all possible as long as you can work with the very limited built-in 3d capabilities, or just download some extensions to make it a bit easier on yourself, and earlier i said i scrapped most of my games, and that's because you get tons of ideas when you learn this program, you work on the idea, but all the sudden you get a new idea while working on it, or you get a developer block, or maybe you're learning new things as you go along, either you're learning about how to make inventories, or healthbars, but these things might not fit into the game you're currently working on, and it hits you, that the game you're working on is actually dull and boring, so you get started on a new project once again, and then you learn something new, and all over, but this might actually be a good thing, cause you're learning something new until you have all you need for the game you have always wanted to create, and at some point you have acquired so much knowledge, that you will be ready for the step up to Unreal Engine, C++, C# or something else like Unity, or maybe you decide to make extensions and sell them on the GameMaker:Marketplace.

So 80 dollars for the professional edition might not sound too mad, you might actually end up making your dream game from this software or another, and make a huge profit, who knows, but i believe this is an amazing first place to start, so try it out, i would recommend going to the official YoYo Games website and download the standard edition from there as it does not have any resource limitations compared to this one.

Happy Programming :)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία