Space adventure, open world RPG, strategy, arcade, quest and more!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างที่สุด (988 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 17 ต.ค. 2013

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Space Rangers HD: A War Apart

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้อยู่

ซื้อ 1C Space Collection

มี 8 ผลิตภัณฑ์: Parkan 2, Space Rangers HD: A War Apart, Star Wolves, Star Wolves 2, Star Wolves 3: Civil War, The Tomorrow War, UFO: Aftermath, UFO: Aftershock

ซื้อ 1C Complete Collection

มี 66 ผลิตภัณฑ์: 7,62 High Calibre, A.I.M. Racing, A.I.M.2 Clan Wars, Ascension to the Throne, BorderZone, Brigade E5: New Jagged Union, Death to Spies, Death to Spies: Moment of Truth, Death Track®: Resurrection, El Matador, Elven Legacy, Elven Legacy: Magic, Elven Legacy: Ranger, Elven Legacy: Siege, Faces of War, Fairy Tale About Father Frost, Ivan and Nastya, Fantasy Wars, Freight Tycoon Inc., King's Bounty: Armored Princess, King's Bounty: Crossworlds, King's Bounty: Dark Side, King's Bounty: The Legend, King's Bounty: Warriors of the North, King's Bounty: Warriors of the North - Ice and Fire, Konung 2, Konung 3: Ties of the Dynasty, Men of War: Assault Squad, Men of War: Assault Squad - MP Supply Pack Alpha, Men of War: Assault Squad - MP Supply Pack Bravo, Men of War: Assault Squad - MP Supply Pack Charlie, Men of War: Assault Squad - Skirmish Pack, Men of War: Assault Squad - Skirmish Pack 2, Men of War: Assault Squad 2, Men of War: Assault Squad 2 - Deluxe Edition upgrade, Men of War: Condemned Heroes, Men of War: Red Tide, Men of War: Vietnam, Men of War: Vietnam Special Edition Upgrade Pack, Men of War™, NecroVision, NecroVisioN: Lost Company, Off-Road Drive, Parkan 2, Perimeter, Perimeter: Emperor's Testament, Planet Alcatraz, RC Cars, Real Warfare 1242, Real Warfare 2: Northern Crusades, Reign: Conflict of Nations, Rig n Roll, Soldiers: Heroes of World War II, Space Rangers HD: A War Apart, Star Wolves, Star Wolves 2, Star Wolves 3: Civil War, The Tomorrow War, Theatre of War, Theatre of War 2 - Battle for Caen, Theatre of War 2: Africa 1943, Theatre of War 2: Centauro, Theatre of War 2: Kursk 1943, Theatre of War 3: Korea, UFO: Aftermath, UFO: Aftershock, XIII Century – Gold Edition

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Cult Space Sandbox RPG. Space fights, text quests, trading, humor and of course you have to save the universe. Much freedom and C&C in a dynamic galaxy!"

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (5)

28 เมษายน

Flagships update released for Space Rangers HD

Version 2.1.1980


Additions:

- New Coalition war ship class added: Flagship. Flagships have some unique abilities, available to player through dialog options;
- New artifact added: Rals. It grants rocket weapons 15% chance to fire twice during one turn. Additional salvo will also require ammo;
- New format for Prolonger info about ships in a system was implemented;
- The additional progress bar was added to show current session progress for achievements that should be unlocked during one campaign session;
- Using «sell all» option for cargo hold or storage now displays total cost for items to be sold;
- New features for modders added.

Bug fixes:

- Fixed a bug which could cause a ship guarded by a female special agent to stuck on a planet.

Balance changes:

- Artifactor now allows to access Bioworld artifact information while it is stashed in a cargo hold;
- Transfactorial Beacon penalties were greatly reduced;
- Bioworld artifact gives a 50% chance to increase maximum number of allowed stimulators at the medical centers and also provides info on the experience penalty caused by radiation sickness;
- Quark bombs and fuel canisters explosions now have a chance to detonate nearby objects;
- Pirate non-acrynic hulls durability reduced by 10%;
- Subsequent applications of Lirecron weapon on one target gives less stackable effect.


Версия 2.1.1980


Добавления и нововведения:

- Добавлен новый класс военных кораблей коалиции: флагманы. Они обладают рядом уникальных способностей, доступных игроку через диалог;
- Добавлен новый артефакт Ралс, позволяющий ракетному оружию делать два залпа подряд с вероятностью 15%. На дополнительные залпы тратится аммуниция;
- Изменен формат вывода информации о кораблях в системе при использовании Пролонгера;
- Для достижений, которые требуется выполнить в течении одной партии, теперь показывается дополнительный прогресс бар, показывающий достигнутое в текущей партии значение;
- При использовании кнопок продажи всего содержимого трюма или склада теперь выводится суммарная стоимость продаваемых вещей;
- Добавлены новые возможности для моддеров.

Исправления ошибок:

- Исправлен баг, из-за которого в некоторых случаях корабль, охраняемый спецагенткой, мог застрять на планете.

Изменения баланса:

- Артефактор теперь позволяет пользоваться информационными функциями Биомира, когда тот находится в трюме;
- Штрафы от применения трансфакторного маяка значительно ослаблены;
- Биомир с вероятностью 50% увеличивает максимальное количество предлагаемых на МЦ стимуляторов, а также предоставляет информацию о величине штрафа к получаемому опыту при лучевой болезни;
- Взрывы кварковых бомб и цистерн с топливом теперь имеют шанс подорвать расположенные поблизости предметы;
- На 10% снижена прочность пиратских неакриновых корпусов;
- Электромагнитные помехи Лирекрона теперь дают меньший суммарный эффект при повторном наложении.

40 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“It’s a truly free and open experience that’s never the same, no matter how many times you play it.”
Game Watcher

เกี่ยวกับเกมนี้

Space Rangers HD: A War Apart remasters and expands the world of the cult classic Space Rangers 2. The game is developed by the SNK-Games team in close cooperation with fans of the series.


The biggest of the improved features is a new scenario dedicated to the pirates threatening the galaxy. While the Coalition spends all of its resources to fight the Dominators (sentient machines who seek to eradicate all life), the pirates have united under the banner of a mysterious leader. Under this new master they have begun their own guerrilla war to seize power in the weakened Galaxy. Players can now choose with whom to deal, the Dominators or the pirates, or both at the same time. If you choose the latter path, you will receive new story and side quests, new goals and promotions. After winning one of the wars, you can either finish the game or continue playing to win another.


Players begin their pirate career as the lowest of the low, and will make their way to the top of the pirate hierarchy, completing story missions and learning new information about the organization and its unknown leader whose actions threaten the very existence of the Coalition of sentient species. All player actions affect what kind of place the Galaxy will be at the end, with the victorious Coalition that managed to overcome its enemies or with a collapsed alliance from both external Dominator and internal pirate pressures.
The game has received a major technical overhaul in addition to the addition of new content. All of the main menu, loading screens, planet and space station vistas were reworked. Now you can choose a display resolution of up to 1920×1200 and planetary battles employ modern render technologies.

Key Features:

 • New pirate subplot. After completing any one of the story branches a player can either end the game, or continue playing to complete another branch. the player’s actions influence the entire Galaxy, while the balance in either of wars may be tipped not only by the player, but by AI actions as well. No two playthroughs will be the same.
 • Major technical overhaul. Display resolutions up to 1920×1200, multi-core processors, Windows® 7, and anti-aliasing in 3D planetary battles are now fully supported.
 • Extended soundtrack means you’ll hear more than 15 completely new musical themes specially created for deeper immersion into the amazing Space Rangers universe.
 • Other improvements include more than 10 new text adventures, 15+ planetary battle maps, 20+ government missions, unique non-story events, new equipment and micromodules, access to all hyperspace engagements from the main menu and more!

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS:Windows XP SP3
  • Processor:Intel Pentium 4 2.5 GHz / AMD Athlon XP 3200+ (2200 MHz)
  • Memory:1 GB RAM
  • Graphics:GeForce 7800 GT 512 Mb / Radeon 1800 Pro 512 Mb or similar
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:2 GB HD space
  Recommended:
  • OS:Windows XP SP3 / Windows 7 / Windows 8
  • Processor:Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz / AMD Athlon 64 X2 4800+ 2.4 GHz
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:GeForce 8600 GT 512 Mb / Radeon X3550 Pro 512 Mb
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:3 GB HD space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
20 จาก 23 คน (87%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 พฤศจิกายน 2014
Please ignore the Steam time played. I bought this back in 2006 as an actual physical product and before the HD version. This gem is a little bit of everything and will bring a smile to veteran gamers and introduce console folk looking for more substance to a world fun not possible on consoles.

Some reading this will remember things called text adbventures. Well, they're back in this game! Want some RTS battles on a planet's surface? It's in there! Space combat that is tactical? Check!

Every new game is randomized ad you can choose what components to include. If you don't fancy the text adventure component, just uncheck it. (You'll be missing out however on some great fun).

The game is quirky and many have compared it to SPAZ and I think the comparison is spot on though it is more accurate to compare SPAZ to this as SPAZ is clearly a love letter to games like Space Rangers HD.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
15 จาก 16 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
56.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 พฤศจิกายน 2014
I'm really happy that they rereleased this game. It's getting new attention and the dev team has been consistantly patching and adding new features. This game if not familiar is a mashup of a bunch of mini games that complement eachother and work together to form a varied universe... Mostly varied anyway. At times you will be doing the exact same thing, but maybe the names and locations changed. That part of the game starts to get old. I do always seem to make my way back to this gem.

The game that comes in to mind that would be more familiar to gamers is FTL, Faster Than Light. This game shares a lot of the same elements, but has a lot more going on, which isn't always better. It's also more of a time investment to complete a single playthrough. Like FTL this has roguelike elements and is randomly generated.

Give it a try... bake a pizza that satisfizes every alien the universe has to offer while fighting off the machines trying to destroy it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
15 จาก 16 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
43.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 พฤศจิกายน 2014
A good game overall, i've played the space rangers 1 and 2 and 2 is definitely worth your time and money. A few new weapons and gear variants set this expansion/revamp apart from its predecessor, which allows you to give your ship a bit more flavor. Being able to search for gear more effectively makes it INFINITELY easier to track down that better engine you'd otherwise spend hours planet-hopping to find. My only complaint is that they added a bunch of new planetary robot battles that were poorly thought out and wildly unbalanced. These were my favorite part of space rangers 2, they were wildly lucrative, and with a careful hand, completely winnable. This is not the case in the expansion, several of the maps i've played in (that i dont remember from previous playthroughs) are unwinnable in my opinion/experience. You start out with absurdly limited resources and no defensible positions, or the map setup is such that what should be a free for all with 3 or 4 opponents ends up being everybody bumrush the PC. Dealing with that kind of onslaught (30+ robots vs your max 8 or 9) early in a match isnt an issue of skill, its just poor design/planning. Additionally, it seems to me that robot AI is even poorer than it was before the revamp; these ♥♥♥♥♥♥♥s cant fight their way out of a wet paper bag. You cant depend on them to attack targets effectively, and they either stand around and refuse to help your controlled robot, or charge off and engage the enemy 2 screens away. The kind of situation not conducive to keeping ones blood pressure in check. Also, i feel the new pirate faction (which was an awesome idea) are very overpowered. You can build a ship that can waltz into a dominator controlled system and "liberate" it solo, its not easy to put that ship together, nor cheap, but it IS possible. The same cant be said for a pirate held system (in my experience so far, this could change) damn near every pirate ship comes equipped with missiles that will knock out all of your electronics (repair droid, shields, targeting, etc.). Obviously this makes killing anything a wee touch impossible.

Overall a great game, but i feel that the revamp lost some of the polish of the original, and has some significant balance issues which, while avoidable, are detrimental to gameplay
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
15 จาก 20 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
128.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 พฤศจิกายน 2014
Just one more turn...
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 11 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
19.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 พฤศจิกายน 2014
This has to be the best turn based game i have ever played considering i have been addicted to it for the past 7 years.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 11 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 พฤศจิกายน 2014
Can't recommend it enough. It provides much more value than any other title in the same price range. (especially if it's on sale).

Gameplay varies greatly:
1) Fighting (Turn based space combat, arcade black hole skirmishes, RTS planetary battles)
2) Trading, albeit not very complex is still pretty decent for a quick buck here and there (and can be used to advance yourself further without firing a single shot). There's also a possibility of getting into jail (quite an adventure) for peddling banned goods.
3) Questing like everything else in the game is optional and mostly consists of your usual fedex/kill/escort bs, but on occasion you can get a Text Quest or two, they are very well made and add much needed variety to the stale formula.
4) World feels alive for a change. NPCS are not relying on you to win (not completely anyway, though at harder difficulty things might get tricky) and can (and will) wage war on each other and dominators, succesfuly conquer systems, build bases, colonize worlds and such. You are just one of the rangers (there are many more roaming around, doing same things you do).
5) Some light rpg elements are also in (though i guess it depends on what you consider to be an RPG, but w/e), xp, skills, promotions, various gear, usable limited items.

Still looks good, even though its fairly old. (Planetary battles on other hand are not very pretty, but you can opt-out of them whenever you want).

Don't look at my 'hours played'. I own a cd copy and clocked in a few hundred hours out over the years.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 11 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
16.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 กุมภาพันธ์
This is basically one of my favorite rpg's of all time, if not THE. why? i honestly don't know but let's try to find out...
My first impression with the game came from a cracked release before even the steam version, as i heard the game's music (coolish electronic most of the time) it made me feel like i was 8, and playng with my amiga 500, graphics did the same (but don't let that fool you, while it looks oldschool it's wuite stylized). It was like the scene in rataouile when the food critic tries the peasant dish and it transfered him back on his childhood. so i gave it a long shot. so more about the game: It is a space open-universe rpg. you create a char from various classes and races, and you start. there are two basic plots in this edition, but you can follow your own path as well. you can get a party as you progress and theres a cool way of communication between pilots or other npc that makes it easy to control them. Mini game modes for planetary battles reminded me of Z but with customized mechs, text based quests such as prison escapes or even races (WIN-WIN MUD LOVERS) and an arcade style shooter in black holes. combat system is semi-turnbased, lots of little stuff to buy for your ship, lot's of ships, and many times many quests planets npc. Oh also you get to die in this game sometimes as well, it's THAT oldschool. Friends of true rpg or strategy games, space simers or simply rave-dancing drug abusers unite!!!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 8 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
51.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 มกราคม
Long time ahead, in the Milky way galaxy there were Rangers, Dominators, Pirates and space... Discover, fight, trade, upgrade, quest for and have pure fun.

Great 2D gameplay with:
 • 2D space roaming;
 • lots of beautifully drawn backgrounds - systems, suns, planets, asteroids, ships, personalities;
 • no campaign, just general optional goal of fighting "dominators" and many side quests including the big one for pirates;
 • the giant world that lives without you - the AI could even free all systems from dominators for itself (you will wait for looooong though); scientists deliver new equipment types, pirates/dominators/rangers free and lose star systems
 • lots of ships with upgrade possibilities - change guns, engines, radars, etc. (you need to wait till local scientists invent new types though ;) );
 • experience and skills;
 • five playable races and possibility to switch for a price in game - some quests are available only for specific race;
 • create your own fly-squad inviting other pilots;
 • be a pirate/hero/trader/all-at-once.
 • CHERRY ON THE PIE TOP: full 3D planetary battles where you can construct your robots from available parts, capture the resource plants and enemy bases;

And last but not least. The game is full of good old text quests of unbelievably high quality: IMHO those make the entire game so special. You will have to successfully manage mountain resort, win the speeder race, gather a band and play the rock concert, participate in the "Tornament for office managers", become a truck driver and carry out the spy operation - several dozens of such quests with lots of humor and joy.

Do I recommend this game? Oh yes, I do.

P.S. The game is originnaly in russian and text quests originate in this language - it is a great possibility for those, who want to study russian as you will have 150 % pleasure in this case (well, if not - no problem either, the translation is not so bad after all).
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
9 จาก 10 คน (90%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
54.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 ธันวาคม 2014
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
♥♥♥♥ing Epic!
One of the best Russian games so far. Remastered in a very honest way: added ♥♥♥♥ tons of new stuff. And finally you can finish game as a badass pirate.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 12 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
40.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 พฤศจิกายน 2014
Space Rangers HD has been a great surprise for me ever since I played this back in 2008. I've never touched a space sim in my life, and boy, did this game opened my eyes. From charting uninhabited space to getting bullied by pirates, and finally one-upping them and at last facing against the three mighty AI's bent on civilization's destruction: this game rarely disappoints and bores.

And it's not just a space sim: there are text quests which are quite entertaining. The one I've really enjoyed was the bathysphere quest. There are also RTS quests, but I'd rather say it is quite underwhelming, probably the weakest aspect of the game for me. But if you enjoyed Warcraft 2 or the original CnC, you might find some enjoyment out of it.

Everything in the game seems to just fit in place. A true triumph of Russian gaming. You'd be a fool not to get this game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 9 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
0.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 ธันวาคม 2014
I was introduced to Space Rangers 1 by my father, we sunk approximately 100 hours into it, he was staying up at night playing it. It was such a great game at the time! Space Rangers 2 managed to keep the feel of the first one, and add a bunch of other great stuff to it! This is a game made as a shared dream, it's made with love, you just can see the devs sitting there late at night brainstorming, adding everything they think they are capable of to the game.

http://youtu.be/iWOhjtpQKHg

What you get when you buy this game:

- A world, inhabited by 5 races, a world that doesn't really need you, as it can solve most of it's problems itself, sometimes even winning the game doesn't require your input.
- A plethora of space quests: deliveries, bounty hunting, escorts, guarding a system, etc.
- Space trading, that requires you to analyze the galaxy's markets and the margins you can profit on.
- Turn-based space travel and combat, diplomacy even, there's usually several ways to resolve a conflict.
- A 2D arcade space shooter.
- Planetside RTS, around 40 different maps, 4 sides of the conflict, mech constructor, ability to take control of a mech individually in an FPS-like fashion.
- Text-based quests, ranging from solving ancient mysteries, to exploring planets, to baking pizza or running a gaming magazine.
- A lot of customization, you can improve your ship as new tech is researched and better devices are unlocked, and then improve some more by adding the artifacts, micromodules and science station upgrades.
- A simple talent system, you can also level up your followers' or space stations' talents.
- Diseases and stimulators
- Great space themed music, although the compositions added in A War Apart are not as good as the original ones.

The negative stuff:
- Older graphics can be a turn off for a lot of people.
- Most of the positive things were there before A War Apart, this rerelease just adds some more variety and feels very fan-made (and it partially is).
- More scripted situations were added, and they seemed to crash me a lot.
- Subpar A War Apart music.
- Making the pirates a third force worked out in a strange way.

A War Apart seemed rather raw to me, compared to the original SR2 and SR2: Reboot, if you can get either of those, then it's better to go for them.

Rating it 8/10 - A strange iteration of a 10/10 game, no way to get the original off Steam though, so still worth it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 8 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
33.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 ธันวาคม 2014
A really great RPG experience. The universe is huge and the new additions of the HD version make the game a lot more interesting. The game is however, nothing for graphics junkies: Spacebound action looks okay, nothing special, its perfectly playable, but dont expect much. There are also a lot of text-based quests. They are really a great and at times hilarious read if you give them a chance, often they are also really tricky and demanding.
The real strength of this game lies in its incredible strategic depth. You will have a great fun upgrading your equipment, searching for new weapons etc. If you are not a fan of this, you should reconsider, as you will spend a lot of time doing exactly that. The game also has a unique sense of humour, that however doesnt degrade the atmosphere at all (for example a quest where you have to deliver an old MS Windows Version to some planet). Combat is turn-based and in my opinion incredibly well done, as it allows for a lot of tactical possibilities, while being fast paced and satisfying aswell.
Also the world is extremely open, you can choose from five races, you can be a pirate, a merchant, a fighter, whatever you want. You can visit any planet you want, you can look for secret equipment on unpopulated planets with research probes, you can explore black holes, which throw you into an oldschool arcade shooting style world, IMO great fun.
You can defeat the different dominator races in a multitude of different ways, you can support the governments in many different ways. You can be a lone wolf, or you gather the strongest rangers you can find under your command. Theres just so many ways to play this game.
The only two drawbacks that I can think of: The pirates are somewhat overpowered if left on normal pirate aggression. I recommend tuning them down a little in the advanced difficulty settings (thats right, the game allows you to adjust the difficulty of pretty much anything in it seperately). They are more like some super-well financed, organized cyber-rampage crew, rather than a bunch of outlaws.
The second problem is that you now have to repair dominator weapons with nodes. This is on one hand really annoying, on the other hand somehow fair, because they are really, really strong.
The game has a steep, but fair learning curve and a lot of replayability value. I highly recommend it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
23.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 มีนาคม
Best multi-genre game ever made.

Ever wanted to be Malcolm Reynolds from Firefly? Well now you can! And not only that - the fate of the galaxy is moving towards a really tough crossroads. It's up to your strategic skills and moral choices weather it shall be in the hands of Pirates, Dominators or Coalition at almost every given moment!

This game can be as relaxing or as intense as you make it. You decide weather you whant to go a peacefull (possibly) journey to another system with a trade mission or is it high time to go and fry yourself some crazy robots!)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 9 คน (78%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
102.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 พฤศจิกายน 2014
If you are prepared for a lot (!) of angry pirates, go ahead. It's fun to have a challenge.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
213.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 มกราคม
As far as 2D space sims go, I would vote Space Rangers to be the best of all time, even better than Star Control 2.

Space Rangers offer a great variety of gameplay: combat, trading, piracy, exploration, salvaging, upgrading ship and skills, text adventures, planetary battles, arcade minigame. There is always something to do, and all playstyles blend nicely together for a complete and satisfying game experience.

This game has a living and breathing world, where every NPC has a purpose. Traders carry goods from one planet to another, pirates try to convince them to offload those goods to them, diplomats and transports fly between planets doing diplomat-y and transport-y stuff (gameplay-wise, they are either used by pirates to extort money, or fight the said pirates). There are also rangers, like yourself, who can be pirates, or traders, or warriors, and who behave accordingly. Each of these NPCs is persistent, which means they don't just disappear forever when you leave their star system. In fact, you can use the in-game search functionality to track any NPC across the galaxy, by simply typing its name (you could even play it as a stalking simulator).

I want to mention that Space Rangers have a very flexible game difficulty setting. On the lower difficulties, your enemies don't control many star systems, so you can freely fly across the galaxy, trading and completing government missions. On the highest difficulty, the enemies control most star systems, and you are left with half a dozen (or less) systems that you can visit without getting annihilated by a swarm of enemies within a minute. This adds a kind of "fighting a losing war" desperation feeling, when you must fight for the very survival of your species, which I personally find enjoyable.

If you are not averse to the idea of turn-based space battles occuring on a 2D plane, you should definitely give Space Rangers a try. And even if you are averse to 2D space battles, Space Rangers HD offer the option to play text adventures, planetary battles and arcade fights separately from the main game, so you can buy it just for that. Speaking of additional content, this game also includes a MP3 soundtrack (no DLC necessary) with 33 awesome space-themed tracks - you can find them in the "Soundtrack" folder in the game's installation directory.

P.S. "Space Rangers HD" is actually an updated version of "Space Rangers 2". If you, like me, prefer to play games and watch movies starting from the first part, there is also "Space Rangers 1", which you can probably find somewhere on the Internet (it's not on Steam, sadly). It's a bit rougher around the edges than the second part, but it still possesses the same qualities that make it a great game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
61.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 กุมภาพันธ์
"Admiral Piett: Our ships have sighted the Millennium Falcon, my lord. But, it has entered an asteroid field and we cannot risk...
Darth Vader: Asteroids do not concern me, Admiral. I want that ship, not excuses."
Without any doubt it is one of the best games made by russian gamedevelopers. Lot's of planets to visit, lot's of ships to purchase, lot's of pirates that ready to blow your ship apart and of course a lot of references to other games, movies. And i forgot to mention the music, every track deserves 10/10. To conclude i would like to say that if you want to conquer the galaxy on Imperial Star Destroyer you are welcome!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
649.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 เมษายน
Best. Single. Game. Ever.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
84.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 ธันวาคม 2014
This game is actually among one of my favorites of all time. I have countless hours logged on Reboot (the pre-HD version) and even now greatly enjoy the game. There's a lot to do, some of the text adventures are fantastic (and so are the occasional odd translations!) and there infinite possibilities.

10/10 would buy again.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
236.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 ธันวาคม 2014
Fantastic.....
Got this game on sale for 4.99. Knowing what I know now, I would have gladly paid $20 for this gem. Almost scary how addicting it gets. Best $5 I have spent on Steam in a long time. Totally recommended.

10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 กุมภาพันธ์
Thats a great game like space Mount & Blade just text quest hard requesting knowledge and intelligent but there is a lot of think to do you could be a president too if your relation perfect with a world you can join the president chooses. But thats really hard you have to complete its text quest.

There is a lot of different quests e.g. Kill Follows, Command Fleets, Help Worlds, Chooses, (Factions(Pirates vs Rangers)) vs Dominators, Jails and Jail escape texts, find lost archaeologist, building military bases or medical centers, get followers and there is a more thing to do with your chooses.

It is worth each price to buy designers have a lot of experience about this game such as Space Rangers 1, Space Rangers 2 and thats last of them but I wish there is more!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน