เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Space Rangers HD: A War Apart

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ 1C Space Collection

มี 8 ผลิตภัณฑ์: Parkan 2, Space Rangers HD: A War Apart, Star Wolves, Star Wolves 2, Star Wolves 3: Civil War, The Tomorrow War, UFO: Aftermath, UFO: Aftershock

ซื้อ 1C Complete Collection

มี 66 ผลิตภัณฑ์: 7,62 High Calibre, A.I.M. Racing, A.I.M.2 Clan Wars, Ascension to the Throne, BorderZone, Brigade E5: New Jagged Union, Death to Spies, Death to Spies: Moment of Truth, Death Track®: Resurrection, El Matador, Elven Legacy, Elven Legacy: Magic, Elven Legacy: Ranger, Elven Legacy: Siege, Faces of War, Fairy Tale About Father Frost, Ivan and Nastya, Fantasy Wars, Freight Tycoon Inc., King's Bounty: Armored Princess, King's Bounty: Crossworlds, King's Bounty: Dark Side, King's Bounty: The Legend, King's Bounty: Warriors of the North, King's Bounty: Warriors of the North - Ice and Fire, Konung 2, Konung 3: Ties of the Dynasty, Men of War: Assault Squad, Men of War: Assault Squad - MP Supply Pack Alpha, Men of War: Assault Squad - MP Supply Pack Bravo, Men of War: Assault Squad - MP Supply Pack Charlie, Men of War: Assault Squad - Skirmish Pack, Men of War: Assault Squad - Skirmish Pack 2, Men of War: Assault Squad 2, Men of War: Assault Squad 2 - Deluxe Edition upgrade, Men of War: Condemned Heroes, Men of War: Red Tide, Men of War: Vietnam, Men of War: Vietnam Special Edition Upgrade Pack, Men of War™, NecroVision, NecroVisioN: Lost Company, Off-Road Drive, Parkan 2, Perimeter, Perimeter: Emperor's Testament, Planet Alcatraz, RC Cars, Real Warfare 1242, Real Warfare 2: Northern Crusades, Reign: Conflict of Nations, Rig n Roll, Soldiers: Heroes of World War II, Space Rangers HD: A War Apart, Star Wolves, Star Wolves 2, Star Wolves 3: Civil War, The Tomorrow War, Theatre of War, Theatre of War 2 - Battle for Caen, Theatre of War 2: Africa 1943, Theatre of War 2: Centauro, Theatre of War 2: Kursk 1943, Theatre of War 3: Korea, UFO: Aftermath, UFO: Aftershock, XIII Century – Gold Edition

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Cult Space Sandbox RPG. Space fights, text quests, trading, humor and of course you have to save the universe. Much freedom and C&C in a dynamic galaxy!"

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (5)

28 เมษายน

Flagships update released for Space Rangers HD

Version 2.1.1980


Additions:

- New Coalition war ship class added: Flagship. Flagships have some unique abilities, available to player through dialog options;
- New artifact added: Rals. It grants rocket weapons 15% chance to fire twice during one turn. Additional salvo will also require ammo;
- New format for Prolonger info about ships in a system was implemented;
- The additional progress bar was added to show current session progress for achievements that should be unlocked during one campaign session;
- Using «sell all» option for cargo hold or storage now displays total cost for items to be sold;
- New features for modders added.

Bug fixes:

- Fixed a bug which could cause a ship guarded by a female special agent to stuck on a planet.

Balance changes:

- Artifactor now allows to access Bioworld artifact information while it is stashed in a cargo hold;
- Transfactorial Beacon penalties were greatly reduced;
- Bioworld artifact gives a 50% chance to increase maximum number of allowed stimulators at the medical centers and also provides info on the experience penalty caused by radiation sickness;
- Quark bombs and fuel canisters explosions now have a chance to detonate nearby objects;
- Pirate non-acrynic hulls durability reduced by 10%;
- Subsequent applications of Lirecron weapon on one target gives less stackable effect.


Версия 2.1.1980


Добавления и нововведения:

- Добавлен новый класс военных кораблей коалиции: флагманы. Они обладают рядом уникальных способностей, доступных игроку через диалог;
- Добавлен новый артефакт Ралс, позволяющий ракетному оружию делать два залпа подряд с вероятностью 15%. На дополнительные залпы тратится аммуниция;
- Изменен формат вывода информации о кораблях в системе при использовании Пролонгера;
- Для достижений, которые требуется выполнить в течении одной партии, теперь показывается дополнительный прогресс бар, показывающий достигнутое в текущей партии значение;
- При использовании кнопок продажи всего содержимого трюма или склада теперь выводится суммарная стоимость продаваемых вещей;
- Добавлены новые возможности для моддеров.

Исправления ошибок:

- Исправлен баг, из-за которого в некоторых случаях корабль, охраняемый спецагенткой, мог застрять на планете.

Изменения баланса:

- Артефактор теперь позволяет пользоваться информационными функциями Биомира, когда тот находится в трюме;
- Штрафы от применения трансфакторного маяка значительно ослаблены;
- Биомир с вероятностью 50% увеличивает максимальное количество предлагаемых на МЦ стимуляторов, а также предоставляет информацию о величине штрафа к получаемому опыту при лучевой болезни;
- Взрывы кварковых бомб и цистерн с топливом теперь имеют шанс подорвать расположенные поблизости предметы;
- На 10% снижена прочность пиратских неакриновых корпусов;
- Электромагнитные помехи Лирекрона теперь дают меньший суммарный эффект при повторном наложении.

55 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“It’s a truly free and open experience that’s never the same, no matter how many times you play it.”
Game Watcher

เกี่ยวกับเกมนี้

Space Rangers HD: A War Apart remasters and expands the world of the cult classic Space Rangers 2. The game is developed by the SNK-Games team in close cooperation with fans of the series.


The biggest of the improved features is a new scenario dedicated to the pirates threatening the galaxy. While the Coalition spends all of its resources to fight the Dominators (sentient machines who seek to eradicate all life), the pirates have united under the banner of a mysterious leader. Under this new master they have begun their own guerrilla war to seize power in the weakened Galaxy. Players can now choose with whom to deal, the Dominators or the pirates, or both at the same time. If you choose the latter path, you will receive new story and side quests, new goals and promotions. After winning one of the wars, you can either finish the game or continue playing to win another.


Players begin their pirate career as the lowest of the low, and will make their way to the top of the pirate hierarchy, completing story missions and learning new information about the organization and its unknown leader whose actions threaten the very existence of the Coalition of sentient species. All player actions affect what kind of place the Galaxy will be at the end, with the victorious Coalition that managed to overcome its enemies or with a collapsed alliance from both external Dominator and internal pirate pressures.
The game has received a major technical overhaul in addition to the addition of new content. All of the main menu, loading screens, planet and space station vistas were reworked. Now you can choose a display resolution of up to 1920×1200 and planetary battles employ modern render technologies.

Key Features:

 • New pirate subplot. After completing any one of the story branches a player can either end the game, or continue playing to complete another branch. the player’s actions influence the entire Galaxy, while the balance in either of wars may be tipped not only by the player, but by AI actions as well. No two playthroughs will be the same.
 • Major technical overhaul. Display resolutions up to 1920×1200, multi-core processors, Windows® 7, and anti-aliasing in 3D planetary battles are now fully supported.
 • Extended soundtrack means you’ll hear more than 15 completely new musical themes specially created for deeper immersion into the amazing Space Rangers universe.
 • Other improvements include more than 10 new text adventures, 15+ planetary battle maps, 20+ government missions, unique non-story events, new equipment and micromodules, access to all hyperspace engagements from the main menu and more!

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS:Windows XP SP3
  • Processor:Intel Pentium 4 2.5 GHz / AMD Athlon XP 3200+ (2200 MHz)
  • Memory:1 GB RAM
  • Graphics:GeForce 7800 GT 512 Mb / Radeon 1800 Pro 512 Mb or similar
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:2 GB HD space
  Recommended:
  • OS:Windows XP SP3 / Windows 7 / Windows 8
  • Processor:Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz / AMD Athlon 64 X2 4800+ 2.4 GHz
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:GeForce 8600 GT 512 Mb / Radeon X3550 Pro 512 Mb
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:3 GB HD space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
27 จาก 32 คน (84%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
16.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 กุมภาพันธ์
This is basically one of my favorite rpg's of all time, if not THE. why? i honestly don't know but let's try to find out...
My first impression with the game came from a cracked release before even the steam version, as i heard the game's music (coolish electronic most of the time) it made me feel like i was 8, and playng with my amiga 500, graphics did the same (but don't let that fool you, while it looks oldschool it's wuite stylized). It was like the scene in rataouile when the food critic tries the peasant dish and it transfered him back on his childhood. so i gave it a long shot. so more about the game: It is a space open-universe rpg. you create a char from various classes and races, and you start. there are two basic plots in this edition, but you can follow your own path as well. you can get a party as you progress and theres a cool way of communication between pilots or other npc that makes it easy to control them. Mini game modes for planetary battles reminded me of Z but with customized mechs, text based quests such as prison escapes or even races (WIN-WIN MUD LOVERS) and an arcade style shooter in black holes. combat system is semi-turnbased, lots of little stuff to buy for your ship, lot's of ships, and many times many quests planets npc. Oh also you get to die in this game sometimes as well, it's THAT oldschool. Friends of true rpg or strategy games, space simers or simply rave-dancing drug abusers unite!!!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
17 จาก 17 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
286.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 พฤษภาคม
I have to admit it...

This game...is amazing. I have been playing now for about 6 days since I bought it.

This game truly shines in every aspect. The thing I find most amazing is that the DEVELOPERS STILL SUPPORT AND UPDATE THIS GAME REGULARLY!!!!!

YES! You heard me. THEY STILL UPDATE IT WITH NEW PATCHES AND STUFF. 7 years old?

Doesn't matter. This game is such a classic and well worth it. I hope they come out with some DLC packs because they do such a great job and I would totally pay for it. But guess what? THEY RELEASE EVERYTHING FREE!!!

These guys deserve 100% to be supported. THIS GAME ROCKS!!!!!!!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
16 จาก 17 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
61.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 กุมภาพันธ์
"Admiral Piett: Our ships have sighted the Millennium Falcon, my lord. But, it has entered an asteroid field and we cannot risk...
Darth Vader: Asteroids do not concern me, Admiral. I want that ship, not excuses."
Without any doubt it is one of the best games made by russian gamedevelopers. Lot's of planets to visit, lot's of ships to purchase, lot's of pirates that ready to blow your ship apart and of course a lot of references to other games, movies. And i forgot to mention the music, every track deserves 10/10. To conclude i would like to say that if you want to conquer the galaxy on Imperial Star Destroyer you are welcome!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
22 จาก 28 คน (79%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
653.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 เมษายน
Best. Single. Game. Ever.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
14 จาก 14 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
23.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 มีนาคม
Best multi-genre game ever made.

Ever wanted to be Malcolm Reynolds from Firefly? Well now you can! And not only that - the fate of the galaxy is moving towards a really tough crossroads. It's up to your strategic skills and moral choices weather it shall be in the hands of Pirates, Dominators or Coalition at almost every given moment!

This game can be as relaxing or as intense as you make it. You decide weather you whant to go a peacefull (possibly) journey to another system with a trade mission or is it high time to go and fry yourself some crazy robots!)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน