This "spaceship simulation roguelike-like" allows you to take your ship and crew on an adventure through a randomly generated galaxy filled with glory and bitter defeat.
Κριτικές: Υπερβολικά θετικές (20,567 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 14 Σεπ, 2012

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά FTL: Faster Than Light

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ! Η προσφορά λήγει 2 Ιανουαρίου

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά FTL: Faster Than Light + Soundtrack

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: FTL: Faster Than Light, FTL: Faster Than Light - Soundtrack

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ! Η προσφορά λήγει 2 Ιανουαρίου

Περιεχόμενο προς λήψη για αυτό το παιχνίδι

 

Προτείνεται από επιμελητές

"Even better with the free content update, a space sim with roguelite elements which will sometimes unfairly kill you. Good mod scene too."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

****New Content Available****
The free expansion, FTL: Advanced Edition, is available now! Content additions include: new alien race, events, weapons, playable ships, drones, and more! Also adds additional musical tracks by Ben Prunty, and events by Tom Jubert and guest writer Chris Avellone.

If you already own FTL it should update the new content automatically. Advanced Edition is included free for anyone who purchases the game from this point forward.
************************

In FTL you experience the atmosphere of running a spaceship trying to save the galaxy. It's a dangerous mission, with every encounter presenting a unique challenge with multiple solutions. What will you do if a heavy missile barrage shuts down your shields? Reroute all power to the engines in an attempt to escape, power up additional weapons to blow your enemy out of the sky, or take the fight to them with a boarding party? This "spaceship simulation roguelike-like" allows you to take your ship and crew on an adventure through a randomly generated galaxy filled with glory and bitter defeat.

Key Features:

 • Complex Strategic Gameplay - Give orders to your crew, manage ship power distribution and choose weapon targets in the heat of battle.
 • Play at Your Own Speed - Pause the game mid-combat to evaluate your strategy and give orders.
 • Unique Lifeforms and Technology – Upgrade your ship and unlock new ones with the help of six diverse alien races.
 • Be the Captain You Want - Hundreds of text based encounters will force you to make tough decisions.
 • Randomized Galaxy - Each play-through will feature different enemies, events, and results to your decisions. No two play-throughs will be quite the same.
 • No Second Chances! - Permadeath means when you die, there's no coming back. The constant threat of defeat adds importance and tension to every action.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS:Windows XP / Vista / 7
  • Processor:2 GHz
  • Memory:1 GB RAM
  • Graphics:1280x720 minimum resolution, OpenGL 2.0 Support, and recommended dedicated graphics card with 128 MB of RAM
  • Hard Drive:175 MB HD space
  Some integrated Intel HD graphics cards have been known to work but are not officially supported.
  Minimum:
  • OS:Mac OS X 10.6 or above
  • Processor:Intel 2 GHz
  • Memory:1 GB RAM
  • Graphics:1280x720 minimum resolution, OpenGL 2.0 Support, and recommended dedicated graphics card with 128 MB of RAM
  • Hard Drive:175 MB HD space
  • OS: Ubuntu 12.04 LTS, fully updated
  • Processor: 2 GHz
  • Memory: 1GB RAM
  • Graphics: 1280x720 minimum resolution, OpenGL 2.0 Support
  • Hard Drive: 175 MB HD space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
181 από 192 άτομα (94%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
80.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Ιουνίου
One of the most fun little games I have played in a long time. Frustrating in places, and yet always an entertaining journey.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
196 από 214 άτομα (92%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
15.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 31 Οκτωβρίου
-
Click for Gameplay Trailer - Review
-
Graphics:
+ harmonious pixel art
+ clearly designed
- little variety

Sound:
+ perfect retro soundtrack
- no voice output

Atmosphere:
+ smashing retro charm
+ bonding to crew
+ exciting hunting through the galaxy

Control:
+ good and clear interface
+ easy mouse and keyboard control

Game Size:
+ huge replayability
+ 10 spaceships with different layouts
+ many items, upgrades and tactics
+ new contents with the FREE advanced edition
+ easy, normal and hard difficult
+ quests with several solutions
+ units gain exp
- elements repeat with time

KI:
+ enemy crew react clever
+ ki shoot specific systems

Control my own ship through the unknown that is the final frontier. FTL (Faster Than Light); a space simulator with strategic and tactical elements. It’s also a game where when you die, you have to start over - there are no spare lives.
The setup for FTL is simple: you are captaining a Federation ship with information how to beat the Rebel fleet. The problem is that you have to get across the mostly hostile galaxy (which is broken up into eight sectors).

The majority of the gameplay is running your ship, which uses various main systems (weapons, shields, engines, lift support, medbay etc) and sub systems (piloting, sensors, and doors). The catch is that every system uses power, and you only have a limited amount.
You can see with a single top-down glance of your craft, shields are in one room, weapons in another etc. Enemies damage those rooms of your ship, the corresponding systems shut down. If your shield room goes down, every shot will damage your ship. If you lose O2, your team will soon be gasping for their next breath.

Your ship is upgradable, so while you can increase the total power your ship has, you also need to upgrade your systems, which takes up more power. You never have enough power to have everything at 100%.
You gather or buy weapon upgrades, various ship gear and crewmen, and the scrap that you need to upgrade your ship. You put scrap points into enhancing the main reactor, shields, life support, sensors, and so forth. There is a great balance between improving systems and improving the reactor. You are on a constant seesaw deciding how to spend your scrap to make for the most efficient ship, as all these systems give you offensive and defensive ratings and abilities that are crucial in battle.

The true beauty of FTL is the journey through the galaxy. Systems are divided into sectors, most of which come with themes where they are loaded with nebulae, controlled by pirates or coming across a space station under attack by giant alien spiders. Many of these points will give you the option of whether you want to get involved or just leave.
Some of your options will change depending on your crew composition and equipment, like if you send your robotic Engi crewmember into a quarantine zone, and that keeps them fresh for replaying. Some even turn into quest chains that unlock new ships for your next playthrough.

When you’re fighting an enemy ship you have a lot of decisions to make. You have to pay attention to your power levels and which systems you are using. You'll need to make sure your crew is in the right places and dealing with any issues that may come up.
Battles run in pausable real time, with you in control of all ship functions and crewmen. All ships in the game are shown with dedicated rooms housing systems like shields, weapons, engines, sensors, and oxygen.
Do you take down the enemy shields to try to finish off a foe quickly, or go after his weapons to keep him from destroy your hull? You also have to make tough calls on what weapons to use. Missiles, for instance, can go right through enemy shields, but you have a limited number of them available so you have to use them wisely. At the same time, you have to make the same calls on what systems to repair on your own ship when you take damage, as everything needs to be fixed manually, and you never seem to have enough crewmen to take on everything. Do you restore the shields? Do you get the weapons back up? Do you tackle those fires in the sensor room?

In FTL, you will die a lot and have to start over a lot, but that is OK. You will enjoy it, because each time you die, you learn something. After a couple of hours, you realize that there are a fairly small number of encounters in the various star systems. All of them are randomly mixed up for each new game, but this just changes up the order in which you see them. But there is a lot to do for a Captain, unlock new ships, beat higher difficulty and explore the galaxy.
The free Advanced Edition update added a new eighth race called Lanius, which drain oxygen from any room they occupy, making them good for deterring boarding parties and for attacking drone ships. There are a ton of other additions as well.
Faster Than Light is a great and that will take over your life for many, many hours.
It’s amazing and you should definitely check it out!

Score: 84 / 100

Sorry for my bad english. This is my review account, because the low playtime.
Thanks for reading! If you Like my Review, give me a Thumbs up in Steam.
Your help is greatly appreciated :)

My Curator Page:Sub
My Steam Group:GameTrailers and Reviews
My YouTube Channel:Steam Reviews
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
193 από 217 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Οκτωβρίου
The game that shows you:
If you play fairly, you will die.
If you be ruthless, you will die.
If you are the good samaritan of the galaxy, you will die.
If you are tactical, you will die.
If you are a coward, you wll die.
If you cheated yourself everything needed to survive, you will die.

Apart from that, great game!

10/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
131 από 137 άτομα (96%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
113.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Νοεμβρίου
FTL is like solving a Rubik's cube, it's fairly simple if you know what to do, but then the Rubik's cube starts unsolving itself, your hands tun in to stubs and your house is on fire.
10/10 would die again.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
137 από 147 άτομα (93%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
21.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Νοεμβρίου
Before you buy this game you have to ask yourself a few questions.
Do I like dying?
Do I like dying in space?
Do I like dying in space with the knowledge that I let down an entire race of people?
Do I like doing any of the above violently and explosively?
Do I like lasers and giant space spiders?
If you answered yes to any of the above please seek treatment immediately.
Also I gave the game a 10/10 would go to therapy again
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
141 από 164 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Ιουνίου
- Named my crew after my best friends;
- They died charred like hell after a solar flare ♥♥♥♥ed my spaceship;
- Was depressed for 35 seconds;

Life is unfair.

11/10 would burn them again.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
109 από 120 άτομα (91%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
73.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Νοεμβρίου
Captains log: Stardate 46154.2

It has been an interesting few weeks. Between the constant raids on my ship, Ion Storms and Solar flares, the crew now has the projected service lifetime of 3 days. If it wasn't for the clone machine I myself would have been gone a long time ago. On our journey back to the Federation base, I can't help but wonder if I've done this before... Sometimes when on the bridge I swear I have experienced the events unfolding before - An untrustworthy slug merchant, an infestation of alien spiders on a nearby station. Nevertheless, even with this uneasy feelings we press on towards the next sector, hoping that it won't be another god-damn Mantis homeworld.

Picard version twenty-three signing off.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
68 από 71 άτομα (96%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
74.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Αυγούστου
Dark Souls came home drunk again. It was the third time this week. By now The Oregon Trail had grown used to such tumultuous behavior, even on a nightly basis. He stumbled through the doorway hollering about some curse of the undead. The Oregon Trail, keen on diffusing such situations, offered Dark Souls a place on the bed and a glass of estus. "Would you like something to eat?" she asked. "We took down a bison today." He shook his head and took her hand. "You are so beautiful. Did you know that?" The Oregon Trail blushed. After all these years he still had his charms about him. "The first flame may be dying, but I want you to know that your flame is always lit in my heart." She caressed his face. There was no denying that he was a one-of-a-kind gaming experience. His atmosphere, striking; his storytelling, excellent; not to mention his combat, addictive and unique. The Oregon Trail blew out the candle and pressed SPACE BAR to continue.

Nine months later FTL was born.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
61 από 66 άτομα (92%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
73.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Ιουνίου
downloaded 3 different cheats and used all exploits possible


still died10/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
65 από 77 άτομα (84%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
35.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Οκτωβρίου
Mantis board ship. Eat crew.
Hull breach, crew suffocate.
Fire on deck. Crew burn to death.
Ship explodes. Crew dies.
Slavers attack ship. sell crew as slaves.
Out of fuel. Crew wait patiently to die.

10/10. would kill crew again.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
48 από 54 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
71.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Οκτωβρίου
* This is a game, about.......well:

+ weapons
+ crew gathering and management
+ survive in your ship and give it your personal touch
+ hundreds of variables, combination and type of combat
+ good amount of ships type and races
+ tactical
+ worth more than its actual price

- no endless mode
- no saving slots (die and retry type, but this sucks when you like your ship)
- corridor world
- no sequel

do:
buy it and play it

don't:
judge on trailers and graphics


*****
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
40 από 42 άτομα (95%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
88.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 4 Οκτωβρίου
A space ship sim.
Pros. Cool mods, heaps of replayablity, awesome soundtrack, hard as hell, all that and more for only $10.
Cons. Can sometimes feel like the game cheats.
10/10 would die again.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
45 από 50 άτομα (90%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
234.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Σεπτεμβρίου
REVIEW HAIKU

My ship is burning

Rockets can ignore your sheilds

Falling to pieces
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
49 από 57 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
84.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Νοεμβρίου
On accident I took the medicine needed for an entire planet to survive.

11/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
48 από 57 άτομα (84%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
94.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Οκτωβρίου
The only game where beating it on "Normal" should be given respect.
Also I swear to Umbasa if I fight more space spiders...
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
33 από 34 άτομα (97%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Σεπτεμβρίου
BAD THINGS HAPPEN TO YOU FOR NO REASON: THE GAME
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
28 από 29 άτομα (97%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
68.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 29 Σεπτεμβρίου
A very challenging game that will take you some time to learn - either on your own or through online guides. But once you understand the concepts behind the game you'll find this to be a highly rewarding and greatly replayable game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
34 από 39 άτομα (87%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
20.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Οκτωβρίου
FTL is a unique game, unlike anything you've played before. It mixes RTS combat with turn-based navigation and a story generator that will make you think well every decision you make. Its randomness is a bit too much, but this is what makes it so special: it's impossible to know what awaits you.

The game is cheap, has a huge replay value, thanks to its roguelike elements, comes with a free integrated expansion and mod support. There's a lot of cool mods made by the community (you can find them at www.ftlgame.com), including the Captain's Edition, an unofficial expansion that adds tons of content.

Judging by the screenshots, FTL looks like a complicated game to play, but fear not, it isn't. It's quite simple to be honest. And surprisingly addictive. If you want a game to play over and over again, FTL can be your next choice.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
26 από 27 άτομα (96%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Νοεμβρίου
I've heard a lot about this game, and finally decided to see what the hype was about.
I was greeted with an intense micro-management rogue-like, that keeps me wondering if my ship is going to catch on fire, or if the next beacon is going to give me some new super ray gun.
All in all, the replayability is high, the soundtrack is great, and I can see myself playing this way into the future.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
26 από 27 άτομα (96%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
616.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Νοεμβρίου
FTL is an excellent example of how difficulty can be fun. I won't say that FTL is for everyone. It can be mind-numbingly difficult at times. It's the kind of game where you will play it for 20+ hours before your first win. On easy. The complexity and counterplay between making a decision during a battle and making a decision on what to buy or which beacon to explore leaves you with a rich gaming experience as each of these decisions can impact your attempt overall. Surprising depth in an amazingly simple package.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι