ซื้อ FTL: Faster Than Light

แพ็คเกจที่รวมในเกมนี้

ซื้อ FTL: Faster Than Light + Soundtrack

มี 2 รายการ: FTL: Faster Than Light, FTL: Faster Than Light - Soundtrack

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (2)

FTL Advanced Edition is now available!

3 เมษายน

FTL: Advanced Edition is available!

FTL: AE is free expansion to FTL which includes a new alien race along with new events, weapons, playable ships, drones, and more! It also adds additional musical tracks by Ben Prunty, and events by Tom Jubert and guest writer Chris Avellone.

If you own FTL on Steam it should automatically update the game to the newest version, v1.5.10. If you instead own a DRM-Free version of FTL, you need to re-download the game from the original location and then re-install it. The following link has more information about updating DRM-Free versions - Update Instructions

Additionally, FTL has also been released on iPad! It is the complete game (same as PC) and includes the new AE content. It costs $10 in the US Store and is available on the App Store worldwide. Note: FTL purchases on computer cannot be transferred or redeemed on iPad.

567 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

FTL: Advanced Edition coming April 3rd!

31 มีนาคม

The FTL: AE free expansion will become available at the same time as the port to iPad, this Thursday.

Information on the release can be found in our announcement here - http://www.ftlgame.com/?p=688

And general information about the expansion's content can be found here - http://www.ftlgame.com/?p=647

102 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลเกม

****New Content Available****
The free expansion, FTL: Advanced Edition, is available now! Content additions include: new alien race, events, weapons, playable ships, drones, and more! Also adds additional musical tracks by Ben Prunty, and events by Tom Jubert and guest writer Chris Avellone.

If you already own FTL it should update the new content automatically. Advanced Edition is included free for anyone who purchases the game from this point forward.
************************

In FTL you experience the atmosphere of running a spaceship trying to save the galaxy. It's a dangerous mission, with every encounter presenting a unique challenge with multiple solutions. What will you do if a heavy missile barrage shuts down your shields? Reroute all power to the engines in an attempt to escape, power up additional weapons to blow your enemy out of the sky, or take the fight to them with a boarding party? This "spaceship simulation roguelike-like" allows you to take your ship and crew on an adventure through a randomly generated galaxy filled with glory and bitter defeat.

Key Features:

 • Complex Strategic Gameplay - Give orders to your crew, manage ship power distribution and choose weapon targets in the heat of battle.
 • Play at Your Own Speed - Pause the game mid-combat to evaluate your strategy and give orders.
 • Unique Lifeforms and Technology – Upgrade your ship and unlock new ones with the help of six diverse alien races.
 • Be the Captain You Want - Hundreds of text based encounters will force you to make tough decisions.
 • Randomized Galaxy - Each play-through will feature different enemies, events, and results to your decisions. No two play-throughs will be quite the same.
 • No Second Chances! - Permadeath means when you die, there's no coming back. The constant threat of defeat adds importance and tension to every action.

ความต้องการระบบ (PC)

  Minimum:
  • OS:Windows XP / Vista / 7
  • Processor:2 GHz
  • Memory:1 GB RAM
  • Graphics:1280x720 minimum resolution, OpenGL 2.0 Support, and recommended dedicated graphics card with 128 MB of RAM
  • Hard Drive:175 MB HD space
  Some integrated Intel HD graphics cards have been known to work but are not officially supported.

ความต้องการระบบ (Mac)

  Minimum:
  • OS:Mac OS X 10.6 or above
  • Processor:Intel 2 GHz
  • Memory:1 GB RAM
  • Graphics:1280x720 minimum resolution, OpenGL 2.0 Support, and recommended dedicated graphics card with 128 MB of RAM
  • Hard Drive:175 MB HD space

ความต้องการของระบบ (Linux)

  • OS: Ubuntu 12.04 LTS, fully updated
  • Processor: 2 GHz
  • Memory: 1GB RAM
  • Graphics: 1280x720 minimum resolution, OpenGL 2.0 Support
  • Hard Drive: 175 MB HD space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
727 จาก 757 คน (96%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
175 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
20 บทวิจารณ์
138.4 ชั่วโมงในบันทึก
There's nothing like the feeling when a game which wasn't even on your radar comes along, completely blows you away and reminds you why you love this hobby very dearly. And that's paramount. Even the best of us lose our faith sometimes. Faster Than Light is one of those games that comes out of nowhere and makes you a believer again. It is a testament to the brilliance of design over budget and as such is a shining beacon of this medium.

In Faster Than Light, the player takes on the role of a starship captain whose singular goal is to defend the Federation from a rebel threat. The concept is simple, you have to make it through seven grueling sectors to face the mammoth rebel flagship which will mercilessly put your nerves and skill to the test. It employs tough but fair school of design in which you will dearly pay for every single mistake you make, no matter how small. You may not even realize your mistake until it is too late.

You start with a barebones crew and equipment which you'll want to heavily upgrade by the time you reach the end. You'll achieve that by travelling through the galaxy, doing quests, fighting or aiding other ships or just buying whatever you can afford. This is a roguelike so every playthrough is completely different with randomized quests and loot drops. Sometimes you may feel slighted by the item drops or the difficult situations you find yourself in, but almost every piece of equipment is useful in some way and there's almost always a way out of a sticky situation. Being a roguelike also means that if you die, you have to start all over again. The sense of urgency is further heightened by the oncoming rebel fleet which won't allow you to roam the galaxy however you wish. Absolutely everything in Faster Than Light is subject to careful forethought and planning, otherwise you might just back yourself into a corner.

As the ship's captain, it is your duty to take care of absolutely everything that goes on your ship, the design is meticulously detailed. You have absolute control over a variety of systems including engines, shields, weapons, medbay, oxygen supply, helm, sensors, even doors. You also control every single crewmember. There are different races in the game and each specializes in a certain trait (except for humans). For example, Engis repair damaged systems faster, the Rock are immune to fire whereas the Mantis are great for ship intruders.

This all might sound overwhelming and there's actually a lot more various nuances to talk about here, but the tutorial is fantastic and you'll get the hang of the game quickly. This is a classic case of easy to learn, difficult to master.

The universe in Faster Than Light is pretty basic, it borrows liberally from various other sci-fi sources. Nevertheless, it is expertly put together. It is a very believable universe in which you'll learn about what's going on mostly through direct gameplay when interacting with other races and factions.

The Advanced Edition adds more content to the game most notably a new race with a new ship, fantastic new weapons and new upgrades such as mind control, cloning bay and hacking. The completely free expansion fleshes out the universe even further, but much more importantly it adds a myriad of new combinations of tactics that are at your disposal.

Faster Than Light is an exceptional work of game design. Its biggest accomplishment, which so few games manage to pull off, is that it draws you in, hooks you and never lets go. It is extremely addictive, even when you lose horribly and quit the game, all it takes is a few seconds and you're thinking about what you could've done differently and what tactics you will use next time you fire it up. And then you click play. Again.

10 OUT OF 10 (MASTERPIECE)
โพสต์: 25 เมษายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
76 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
2 บทวิจารณ์
31.9 ชั่วโมงในบันทึก
คำเตือนเล่นเกมนี้แล้วอาจเสียการเสียงานได้เลยนะครับ เล่นครั้งแรกทั้งวันทั้งคืนข้าวปลาไม่ต้องกินกันเลยนะครับ
โพสต์: 25 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
12 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
2 บทวิจารณ์
42.0 ชั่วโมงในบันทึก
เพลินจนหยุดไม่ได้ 10/10
โพสต์: 24 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
27 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
1 บทวิจารณ์
31.6 ชั่วโมงในบันทึก
เล่นแล้ววางไม่ลง
โพสต์: 26 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
595 จาก 743 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
93 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
28 บทวิจารณ์
44.0 ชั่วโมงในบันทึก
Playing FTL is like going rock-climbing. You need to choose what path to take to get to the top. But halfway there your legs explode and the rocks turn into spikes, and you can only get to the top by growing wings in 1.69 seconds.\

69/10
โพสต์: 17 เมษายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่