ข่าวสาร
Dive into stylish, bloody combat with Vindictus, one of the most brutal action RPGs.
บทวิจารณ์ล่าสุด:
ผสมกัน (37) - 51% จาก 37 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (4,424) - 73% จาก 4,424 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
22 มิ.ย. 2012
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

เล่น Vindictus

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (22)

16 สิงหาคม

Teide Update PreviewWe're two weeks away from Vindictus' next update, and Vindictus' biggest brawler is getting his biggest update yet with the brand new Teide weapon style! Grab your gun, check out the new Hero's Lucky Box and register for your free Hurk Teide Package to blast the Fomor horde to pieces as the Teide arrives on Wednesday, August 30th!

New Weapon Style: Teide

In the past, Hurk's been known for being as subtle as, well, an eight foot long sword pounding a goblin into the ground. The Teide combat style changes little on that front, but trades the massive greatsword in for a longsword and a heavy shotgun.
Hurk's Normal Attacks to strike at foes with the sword, wounding them and making them more vulnerable to further strikes. Meanwhile his Smash attacks will fire his shotgun, dealing massive damage to enemies in front of him at close to medium range. As mighty as the shotgun is, it still needs shells to shoot. These shots can be loaded one at a time during a dodge or right before a shotgun blast, or two at once when using the Dodge command while standing still.

Teide Weapon Skills

Like all of Vindictus' mercenaries, Hurk's new weapon comes with a plethora of new abilities. Hurk's Passive Skills will let the warrior tear into his foes. This includes Lacerate, where a sharp blade can open up gaping wounds in the enemy, preparing them for the shotgun's finishing blow, and Shotgun Mastery, opening up more multi-hit Smash combos, letting you get more work done before needing to regroup.Active Skills bring an additional power boost when you need it most. Active: Split Slash consumes SP as Hurk darts in for a heavy blow, heavily Lacerating anything his blade touches, setting them up for the next strike. He can also use Active: True Shot, setting his feet to take close aim at his foes. Each shot might cost Hurk a chunk of SP, but the blasts will travel further, deal more damage and land exactly where Hurk wants them to.Finally, his Ultimate Skill is no slouch either. After a quick slash to stun his target, the Active: Desperado ability has Hurk follow the strike up with a a series of two-handed blows with his blade, finishing the enemy off with a massive, overcharged shotgun blast. These abilities and more comes with the Teide Update on August 30th, but there's more here than just one new weapon...

Hero's Lucky Box

The Hero's Lucky Box is a new item that works much like the Vindicator Box: Each box contains a random item when opened, plus a Vindicator's Coupon. The Hero's Lucky Box, however, contains a selection of special Weapons with unique visual effects that can be transferred to your best equipment via Weapon Fusion runes!All of the above, plus a new addition to the Outfitter Shop, new hairstyles and inner armor for women and plenty of events are coming with the Teide Update on Wednesday, August 30th! Be sure to register for your Hurk Teide Package and be ready to go once the Teide arrives!
24 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

21 มิถุนายน

Rise: Revolution Update


The Rise: Revolution update is here! While there's a few sales and events to come this month, we know what you're really here for: More changes than you can shake a stick at! The comprehensive list of changes, improvements and fixes are below, take a gander, enjoy and see you in battle!
Story Changes


Character Backstory
 • Added backstory for all characters
 • The backstory of the selected character will be shown before entering the prologue

Skill Awakening
 • You can now get a skill awakening stone as a reward of the story "Skill Awakening"

Story Map Camera Work Improvement
 • Fixed the camera angle changing while in mouse mode during a story map after completing the battle

Story Icon Improvement
 • Stories that must be finished to continue the primary story in Vindictus will show a "Main" icon in the Story Hints window
   Icons will have different colors according to each season

Story List Revamp
 • Added a new option to show Main Stories only
   You can toggle this feature at the bottom of the Story window (it will be checked "On" by default)
  • While the feature is activated, sub-stories will not be shown in story window and NPC chat menus, and quest notification marks will be hidden
 • Improved "Hide Stories" function
   Stories that were hidden manually will not be shown in NPC chat menu
  • Main stories cannot be hidden

Story Progression Improvements
 • You can now progress through many stories without visiting NPCs to speak with them
   Press the Story Notification icon, shown in either the Story or Story Hints window, to immediately progress stories (such as talking with NPCs in Malina while in Colhen)
  • Some stories still require you to visit the NPC
  • You cannot talk with NPCs who are not available due to your character's main story progress
  • This function is enabled once a character finishes early tutorial quests

Story Improvements
 • Most items required for stories have been changed to unique story items that are dropped only while you have that story
 • Removed or modified unnecessary, repetitive or inconvenient requirements
 • Some awkward or incorrect dialogues within stories have been changed
 • Story hints are now more direct and easier to understand
   For example, now story hints show exactly who you need to talk or where you need to go
 • Story EXP rewards have been improved
 • Goals and rewards from certain stories have been changed
 • New stories have been added
 • Some stories have been removed, but will remain completable for those that already had the story

Detailed Story Changes are as Below
 • Season 1 - Episode 1
   "Marrec and the Crimson Blades": Dialogue changed
  • "Watch Out for Fomors": Dialogue changed
  • "Kirstie the Huntress": Dialogue changed
  • "A Job for Shayla (1)" : Dialogue and reward changed
  • "Gwynn's Request": Dialogue changed
  • "Gift from Tieve": Reward changed
  • "Strange Movements": Dialogue changed
  • "To the Decisive Battle": Dialogue and story goal changed
  • "After the Decisive Battle": Dialogue and reward changed
  • "The Price of Indolence": Changed to Quick Battle, Dialogue changed, Changed to Main Story
  • "The Young Idealist" title is now "Crimson Blade Magic Guild"
  • "Crimson Blade Mercenary" title is now "Crimson Blade"
  • "Veteran Mercenary" title is now "Veteran Crimson Blade Member"
 • Season 1 - Episode 2
   New Story, "The Ring's Owner" has been added to support background story of "Oath of Honor"
    You can play this story once you finish "Eternal Rival". Characters that already finished "Oath of Honor" cannot play this story
  • Added a new battle "The Awakening - Armor of Darkness" according to the change to story goal of "Scattered Orders"
  • Removed the story "Livertine of Hoarfrost Hollow", and also removed the battle "Culprit Behind the Disturbance" that was a goal of the story
  • "Ellis's Question": Reward removed
  • "Paradise": Dialogue changed, Reward removed
 • Season 1 - Episode 3
   "The People Who Left": Dialogue changed
  • "I Know Your Name": Dialogue changed, added new Dialogue only for Arisha
  • "The Guardians of the Goddess": Dialogue changed
  • "Evidence": Dialogue changed, added a new battle "Awakening - Armor of Ivory" to reflect new story goal
  • Removed the story "Mercenary's Weapon: Ballista"
  • Removed the story "Fare Thee Well"
  • Removed the story "Fenella's Homesickness"
  • Removed the story "Small, Cute, and Red", and the battle "Spider Overload" that was a goal of the story
 • Season 1 - Episode 4
   The story "Prairie Mushroom" will be changed to "Prairie Patrol", Dialogue and story goals will be changed as well
  • The story "Mushroom Soup" will be changed to "Scheme", Dialogue and story goals will be changed as well
  • The story "Prairie Investigation" will be changed to "Stop the Advance Group", Dialogue and story goals will be changed as well
  • New story "Gateway to Sanctity" has been added
  • "Battling the King of Gnolls": Dialogue changed
  • Removed the story "Pact: Brynn's Request" and added the story "Oath of Honor: Mission and Faith"
    If you already started the story "Pact: Brynn's Request", you can continue the story as it was
   • Also related with this change, the battle "The Unveiling Truth" will be changed to the battle "An Interdimensional Invasion"
  • Simplified stories related with "Pact" to minimize necessary & repetitive movement and contents, and stories continued with "Pact" are removed
  • New story "Dreaming Oracle" has been added
  • Removed the story "In Memory of"
  • Removed the story "Might be Worth Some Money"
  • "Keaghan's Visit": Story goal changed
  • "Eight Swords": Dialogue changed
  • "Woof Woof": Dialogue and Story goal changed
  • "Marrec's Secret 1": Reward removed
  • "Ceara's Request": Reward removed
 • Season 1 - Episode 5
   Consolidated the stories "Royal Delivery, No. 1", "Royal Delivery, No. 2", "Royal Delivery, No. 3", "Royal Delivery, No. 4" into a new story, "Royal Army's Request"
  • "The Test of a True Soldier": Dialogue and Story goal changed
  • "The Final Test of a True Soldier": Dialogue and Story goal changed
  • "Request from the Magician's Guild": Dialogue changed, Reward removed
 • Season 1 - Episode 6
   Removed the story "The Pesky Dragon"
  • Removed the story "Special Diet", also removed the battle "Chicanery" that was a goal of the story
  • Removed the story "Dark Armor Fragment"
  • Removed the story "More Armor Fragments"
  • Removed the story "Titan's Leather"
  • "A Tree Hidden in the Forest": Dialogue and Story goal changed
  • "Firework Launcher": Dialogue changed, Reward removed
 • Season 1 - Episode 7
   The Beggar in the "A Beggar's Report" and "A Vital Report" stories has learned the value of not demanding gold from heavily armed mercenaries, and no longer needs to be paid for his information
  • "Birthday Gift": Story goal changed
 • Season 1 - Episode 8
   Removed the story "Easily Manipulated"
  • Removed the story "The Golem's Fragment"
 • Season 1 - Episode 9
   "Fobellow Prairie": Dialogue changed
  • "Preventing the Inevitable": Dialogue changed
  • "Albey Ruins": Dialogue changed
  • "A Dark Catalyst": Dialogue changed
  • Changed the story "A Dark Premonition" to a Main story
  • Removed the story "Getting Along"
  • Removed the story "Blacksmith Piaras"
  • Removed the story "The Magic Stone", added a new story "Legendary Blacksmith" instead
 • Season 1 - Episode 10
   Added a new story "Another Start"
    You can start this story after finishing the story "The Ones Remaining: The Guardian"
 • Season 2 - Episode 1
   "The Way to Malina": Dialogue changed
  • "The Magician's Mind": Dialogue changed
  • "The Jewel of the Seas": Dialogue changed
  • "Out for a Walk": Dialogue and Story goal changed
  • "A Different Kind of Friend": Dialogue changed
  • "Tristan in Trouble": Dialogue changed
  • "Colhen Again": Dialogue changed
  • "Inconvenient Client": Dialogue changed
  • "Search for Clues": Dialogue changed
  • "Wild Brother Chase": Dialogue changed
  • "One-Sided Romance": Dialogue changed
  • "Raising Suspicions": Dialogue changed
  • Removed the story "Royal Secrets"
  • "The Coin": Dialogue changed
  • "Empty-Handed": Dialogue changed
  • "The Scale-Covered God": Dialogue and story goal changed
  • "Devil in the Water Awakens": Dialogue and story goal changed
  • "Dear Emma (2)": Dialogue changed
 • Season 2 - Episode 2
   "The Unfinished Commission": Dialogue and story goal changed
  • "Idal's Letter": Dialogue changed
  • "Brynn and Brynn": Dialogue and story goal changed
  • "The Desert Region": Dialogue changed
  • "A Fallen Nation": Dialogue and story goal changed
  • "Something Stinks": Dialogue changed
  • "An Old Tale": Dialogue changed
  • "The Flower Withers": Dialogue changed
  • "A Chance Encounter": Dialogue changed
  • "Meeting Up": Dialogue changed
  • "Live Free": Dialogue and Story goal changed
  • "To the Underground City": Dialogue changed
  • "Crossroads of Twilight": Dialogue and story goal changed
  • "The End Is The Beginning": Dialogue changed
  • "A Special Request": Story goal changed
 • Season 2 - Episode 3
   "The Forbidden": Dialogue changed
  • "Wood Man Production Guide": Dialogue and story goal changed
  • "Suspicious Crystal": Dialogue and story goal changed
  • "Waxing Moon": Dialogue changed
  • "Approaching Farewell": Dialogue changed
  • "Say Goodbye": Dialogue changed
  • "Missing": Dialogue changed
  • "Regained": Dialogue changed
  • "Interrogation": Dialogue changed
  • "The Smallest Truth": Dialogue changed
  • "Magician's Laboratory": Dialogue changed
  • Removed the story "Protective Avenger"
 • Season 2 - Episode 4
  • "Threat": Dialogue changed
  • "Infiltration": Dialogue changed
  • "Grief": Dialogue changed
  • "Grave of a God": Dialogue changed
 • Season 3 - Episode 0
   "Marrec and the Crimson Blades": Dialogue changed
  • "Attack on Rocheste": Dialogue changed
 • Season 3 - Chapter 1 - Episode 1
   "Ben Chenner": Dialogue changed
  • "Brynn's Reagent": Dialogue and Story goal changed
  • "Moment of Oblivion": Dialogue changed
  • "Do you want to try Compositing?": Story unlock requirement, Dialogue and reward changed, Changed to a Main story
 • Season 3 - Chapter 1 - Episode 2
   "A Small Discovery": Dialogue and story goal changed
  • "The Short Visit": Dialogue and story goal changed
  • "Two Parts": Dialogue changed
  • "Try Material Synthesis?": Story unlock requirement, Dialogue and reward changed, Changed to a Main story
 • Season 3 - Chapter 1 - Episode 3
   "The Name of Erinn": Dialogue changed
  • "The Summoning": Dialogue changed
  • "Brynn's Way": Dialogue and story goal changed
  • "Collapse": Dialogue and story goal changed
 • Season 3 - Chapter 1 - Episode 4
   "Even though you lose everything": Dialogue changed
  • "Hidden History": Dialogue changed
  • "Gray Robes": Dialogue changed
  • "Perseverance": Dialogue changed
  • "Shining Lugh": Dialogue changed
 • Season 3 - Chapter 2 - Episode 1
   "A Special Request": Dialogue changed
 • Season 3 - Chapter 2 - Episode 2
   "A Town of Humans": Dialogue changed
  • "Vigilance": Dialogue changed
  • "A Reluctant Search": Dialogue changed
  • "A World Without Faith": Dialogue changed
 • Season 3 - Chapter 2 - Episode 3
   "Entry Notice": Dialogue changed
  • "The Approach": Dialogue changed
  • "Outward and Onward": Dialogue changed
  • "Reunited": Dialogue changed
  • "Warriors of the Frost": Dialogue changed
  • "Inherent Unrest": Dialogue changed
  • "Rupture": Dialogue changed
 • Season 1 - Extra Episode 1
   Removed the story "Rare Stone"
  • Removed the story "Decorative Horn"
  • "Colhen Strawberry Brandy": Dialogue changed

New Season 2 Entering Story
 • After finishing the epilogue of Season 1 - Episode 10, you will now receive a new story, "Another Beginning", to enter Season 2 with new dialogue, map and cutscene to lead you into Season 2

Story Reward Equipment
 • Some Main stories will provide enhanced and enchanted equipment as rewards

NPC dialogue Skip function
 • You can now skip NPC chat, dialogue and story dialogue by pressing and holding the "Ctrl" key during the conversation
 • You can also continue NPC dialogue by clicking outside of the dialogue text box

Others
 • Some Equipment Story Dialog, Goals and Rewards changed
 • A bug that triggered the cutscene for Akadus after finishing "Memories Found" and entering the story map was fixed
 • Removed the story "Ferghus's Technique"
 • As a result changes to stories, some battles will now have different prerequisites

Check out more patch notes here: http://vindictus.nexon.net/news/23324/rise-revolution-update
15 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

Delia - Nobility's Finest DaughterTrained by the finest in the world. Enchanted by the chaos of the battlefield. Captivated by the deaths of her foes. The wait is finally over, as the lovely lady of the land has arrives to the battlefield, Bastard Sword in hand. Face the Fomor horde with Vindictus' newest mercenary, Delia!

Delia wields a two-handed Bastard Sword, a heavy blade whose size is only exceeded by Hurk's massive Greatsword. The young princess has been trained to use the full length of the blade with each swing, using her momentum to plow through her foes. But don't think all she can do is hack and slash her way to victory; Delia has a wealth of special moves and powerful combos to leave her enemies in pieces.

Learn more about Delia read the full patch notes here: http://vindictus.nexon.net/news/14804/delia-nobility-s-finest-update

เกี่ยวกับเกมนี้

A malevolent force shrouds the land and monsters terrorize the last bastions of humanity. All seems lost and yet one hope remains: you.

Take control of a mighty mercenary and leap into the heart of one of the most action-packed MMORPG experiences available. Master the art of combat as you utilize brutal combos, devastating magic and the environment itself to wreak destruction on your foes.

This is unlike any MMORPG you've experienced before. This is Vindictus.

Key features:
 • Brutal Combat – Experience a complex and fast-paced combat system that raises the bar for the MMO genre. There are dozens of combos to learn and spells to cast, and mastering them is the key to survival.
 • Avatar of War – Choose from nine distinct characters, including hulking behemoth Karok and exiled princess Lynn. Each has their own set of skills, exclusive armor and a unique personality. Learn their strengths and weaknesses to conquer your foes.
 • Forged in Blood – The monsters of Vindictus are some of the most fearsome you will ever face, so massive they blot out the sun. The greater the beast, the tougher the challenge, and the greater the rewards.
 • Brothers in Arms – Some horrors are too terrible to be faced alone. Team up with friends, form a clan, and take on Vindictus’ mighty raid bosses. Coordination is key, and only the strongest will survive…
 • Visual Assault – With higher fidelity than nearly every other MMO on the market, Vindictus boasts highly-detailed characters and monsters, explosive particle effects and massive battle arenas.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: Windows Vista or later
  • Processor: Intel Core i3-530, 2.93 GHz / AMD Phenom II X4 945, 3.0GHz
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard Disk Space: At least 10 GB of free space
  • Video Card: GeForce 9800 GTX+ / Radeon HD 4870
  • DirectX®: Version 9.0c
  • Sound: 16-bit sound card
  • Network: Broadband internet connection
  • Supported Regions:
  • United States
  • Australia
  • New Zealand
  • Canada
  • Mexico
  Recommended:
  • OS: Windows 7 or later
  • Processor: Intel Core i5-2300, 2.80GHz / AMD Phenom II 1055T X6, 2.8GHz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Hard Disk Space: At least 10 GB of free space
  • Video Card: GeForce GTX 460 / Radeon HD 5850
  • DirectX®: Version 9.0c or higher
  • Sound: 16-bit sound card
  • Network: Broadband internet connection
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ตรวจพบบทวิจารณ์ปริมาณมาก:
ละเว้น  หรือ  ดูเฉพาะ
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
Review Beta ใหม่!
When enabled, will sort reviews by new Helpfulness score. Read more about it in the blog post.
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
Review Helpfulness Beta Enabled
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...