Conquest of Elysium 3 (CoE3) is a streamlined turn based fantasy strategy game with a touch of rogue-like and the complex undertones of Illwinter's Dominions series. While CoE3 appears to be a simple game with limited options at first glance, delving further into the game reveals a game of complex decision making and risky endeavors.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (181 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 24 ต.ค. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Conquest of Elysium 3

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Beneath its crude interface and simple graphic style is a robust, addicting, and deeply immersive turn-based fantasy strategy game! Check out my video"
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (5)

17 มกราคม

Conquest of Elysium 3.23

This update makes the world creation much faster and it speeds up large area effects during combat. This should eliminate the need for fast forward in battles where e.g. an earthquake affects a large army. There are also some balance improvements and the usual bug fixes.

 • Faster world generation
 • Team placement bug fixed
 • Speed up large area effects (row or more targets)
 • Gates to pandemonium etc did not spawn demons correctly
 • Incorrect distance between rows on attackers side
 • Hellhound summoning improved
 • Slightly larger popups at larger text settings.
 • Fixed black border around map glitch
 • Minor bug fix for druid AI.
 • Income wouldn't always update at once, fixed
 • Some minor bug fixes
 • Senator Revelry didn't work for network play
 • Scoregraph nations were all disabled by default for network screen
 • Various network fixes
 • Fix modding mastery for negative numbers

10 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

Conquest of Elysium 3 (CoE3) is a streamlined turn based fantasy strategy game with a touch of rogue-like and the complex undertones of Illwinter's Dominions series. While CoE3 appears to be a simple game with limited options at first glance, delving further into the game reveals a game of complex decision making and risky endeavors.

The main focus in CoE3 is that each race plays differently. We're not talking about a unique building and unique unit, we're talking about completely differently, with different mechanics and different goals. Perhaps you're playing a druid, focused on amassing a vast forest and jungle empire from which to harvest ingredients to summon creatures of the woods with no practical need to conquer mines. Perhaps you're a dwarf, who's only concern are mines and produce units at a set rate every turn, focused almost entirely on upgrading those units to survive as long as possible since they are so difficult to replace. With 18 different factions that alone is enough to keep your play dynamic as you vie for control of the map to conquer Elysium. That isn't where it ends, however, there are 6 scenarios in which your game takes place that will help randomize the map. These scenarios range from a the early days of an agrarian world to a giant gleaming capital, which you can conquer, that spawns patrols of human guards, to a fallen empire filled with the living dead and scarred by battlefields and tombs. There's also random events to contend with, from merchants to pillage to the very gates of the underworld opening portals to your realm, your hands will be full before you even make contact with the enemy.

In each game the objective is to defeat your enemies by relying on the strengths of your chosen race. Combat in CoE3 is automatic to keep things streamlined, but that doesn't make it non-strategic. Each unit has a desired "location" it wants to be in the battlefield. Archers want to be in the rear, heavy infantry want to be in front. As you can imagine, putting together an army that has enough strength to protect the powerful archers and spell casters in the rear is vital. It goes beyond that though, as you must determine your enemy's strengths and hopefully be able to counter their strategy. An army of a mere 10 trolls is extremely dangerous, perhaps able to bring down a dragon, but they can only kill 10 creatures at once. An army of 50 small units will make short work of your trolls. However, an army with a wizard able to cast high level spell may completely destroy all 50 small units in one shot but would be unable to harm 10 trolls. Determining the strength and composition of an enemy army is a vital skill, and since hitting in combat, damage, and even the very spells that will be cast are randomized based on the abilities of each unit, every battle invites potential disaster and a change of plans.

Key Features:

 • 18 different classes that are unique, both in resources they need and the rituals or special abilities they have
 • Copious amounts of monsters and random events, good and bad
 • Random maps.
 • Spell system with 42 magic paths
 • Network or hotseat multiplayer
 • Team play, you can be 2 players against the AI for example.
 • Stealth and invisibility. Scouts needed to detect stealthy troops, something better (a star spawn or a beast bat will work) needed to detect the invisible ones.
 • Assassins that make an assassination attack before combat starts.
 • Catapults, Hill Giants and Rocs that can throw or drop boulders during sieges.
 • Immortal Liches and Vampires.
 • Regenerating trolls rise from the dead if they haven't been killed too badly or their side lost.
 • Large worms that can swallow smaller enemies whole. Swallowed units take a few points of damage from digestion each round until they are freed.
 • Shape changers that looks like something else when seen by the enemies.
 • And many many more monsters and abilites....

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  Minimum:
  • OS:Windows XP/Vista/7
  • Processor:1 GHz
  • Memory:512 MB RAM
  • Graphics:OpenGL capabable graphics card
  Minimum:
  • OS:10.4.11 and above
  • Processor:any PowerPC or Intel cpu
  • Memory:512 MB RAM
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
32 จาก 39 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
8.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2014
9/10. Easy to learn, hard to master.
I left my army on a frozen lake near the end of winter and they all drowned when spring came, then I went into a forest with fire elementals in the ranks and they burnt down all the trees.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
21 จาก 22 คน (95%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม 2014
Intro:
Conquest of Elysium 3 is the latest in the CoE series made by Illwinter, who are also the designers of the Dominions series. In simple terms the game is about raising armies to defeat your opponenets. At the start of each game you select a class to play which determines how you go about raising your armies or what your fighting style is. An example is the enchanter class, at the start most of your army is composed of generic soldiers until you get resources to summon powerful constructs and golems in the mid to late game.

Pros:
-There are 18 different classes to pick from each having cool special abilities and playstyles unique to them.
-There are many cool units and magic spells to mess with.
-Games play quickly and end faster than most strategy games.
-Random generated maps allow for endless play.

Cons:
-The graphics are rather lacking.
-The unit animations are also rather lacking.
-Lots of unit stats to sift through.
-Some matches are doomed from the start due to bad spawn areas.

Bottom Line:
If you enjoy a strategy game where everytime you play you learn something new this game is for you. If you are short on time a lot but you love to play complex strategy games this is for you as well. If you are a person who cares about graphics do not pick this up, likewise if you are not willing to (possibly) read a manual sometimes then do not pick this up either. Illwinter has made many improvements from Conquest of Elysium 2 and at the cheap price of ten dollars it could be argued that this game beats many modern strategy games in terms of features and replayability.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
17 จาก 20 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
8.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 ธันวาคม 2014
I assume you saw the screenshots, understand that gfx aren't gonna carry this one and are interested in fantasy turn-based strategy games. In lieu of a review, here's some very early impressions:

- ♥♥♥♥. Why did i buy this?
- I SO don't want to play this game.
- I don't even. All these stats... And the clunky menus.
- Allright lets get her holy high highnessness out there a-conquering. A cannibal camp... Oh well, gets me a ritual sacrifice bonus.
- Crap, you front line spearmen need to stay alive.
- Hahaha, suck on 3rd degree incineration spells hob.. er, half.. er. gn... whatever the hell you are, hahaha!
- Damn you and the planes you spawned on, and all other untis that show up to be recruited for 50 gold when i have 49! Still, with cheap summoning i get lots of fresh units. Mostly tiny rats and spiders. :\ Ooh o.O Giant Spider! That's more like it!
- Aw, crapdamn! Lost a town to 4 wolves. 4. Wolves. 4! C'mon town! Mmkay whatever, i'll just have this caster with leadership take a few archers and summoned monsters go and take it back. They can stop by the capital to pick up new recruits as well.
- Wait did my rookie summonamancer just blindly luck into summoning a demigod stronker than 3-4 of my combined armies???! Oooh, and he's a front row melee attacker, sweet!
- Damn these cheap summoning rituals, i'm up to my ascots in rats and scorpions. At least they soak damage really well.
- That... that giant moose is honestly too big. I heard of not seeing the forest from the trees but never a forest from a moose. Seriously.

At this point i have 4 stacks of mixed melee/archers/casters stomping things, leveling up, collecting shiny swords and boots of flight, and generally spreading peace, love and understanding of the Cult of the mad blood god whose return shall end the world in pools of pizza sauce.

The game is relatively straightforwad even if it takes a bit of figuring out. Time wasting features are thrown right out and all that is left aims to streamline fantasy flavored, turn based conquering. Might sound featureless but the unit type and terrain diversity, not to mention hosts of spells and artifacts, season changes and random events all keep your campaign interesting. Plus even mooks get item slots, so you will find plenty of uses for shiny loot.

I can't accurately appraise this game. Not at this time. Ok maybe i can. It's a victory of substance over generic shinied sparkly baubleness. You might wonder why a prettier game wouldn't ever have decent, simple and honest fun mechanics, but the anwser is in the question. If you have a VERY shiny wrapper, then you'd be a fool to put anything better than a turd in it. Final Fantasy says hello.

"I stomped things!"
The menus are a teeny bit clunky and take a few minutes to figure out but the rest is:
9000/9001
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
13 จาก 16 คน (81%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
43.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 ตุลาคม 2014
It's a fast paced, turn based strategy game. Think Civilization 1, but much faster and scaled down. Instead of armies, you have individual troops that make up an army, and you march them around. There are tons of races, units, map types, and random events. Really fun stuff, different every time you play, it's a good game. Single player and Multi-player both are good.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
15 จาก 20 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
60.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 พฤศจิกายน 2014
Excellent Rogue like 4x. Simple graphics and (sometimes a lot) different mechanics/playstyles for each of the 20 factions. Start up, on a normal map, select number of opponents (difficulty Jester is advised - has no resource advantage for AI; be warned larger advantages can very quickly steamroll u, as mid and lategame mobs are significantly stronger than startups) and let her rip.

startupswitches (steam - select properties --> Launchoptions)
--battlereport
--rename
are advised (yes with two -)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 6 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
19.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 กันยายน 2014
This game has one of the worst UIs I have ever seen, the sound design is amuterish and the graphics are bad to middling at best and I think you should go play it. The thing is CoE 3 doesn't care about any of the stuff I just mentioned. Because the mechanics are rock solid it doesn't need flashy graphics to be a deep and engaing strategy game. It has a surprisingly large array of different armies all of which are asymetrical and distinct. If you're a fan of intellegent strategy games and miss the days when mechanics where front and center CoE 3 is for you.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 6 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
5.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 มกราคม
if you are looking for an easier version of dominions 4, for a much faster game with less options, then this is your buddie.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
53.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 ธันวาคม 2014
Simple little addictive game. Decent replay if you like beating challenges with multiple races (over 10 available with unique abilities and weaknesses).
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
21.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 ตุลาคม 2014
Bought it, Playd it for 12 hours straight, was up until 4 in the morning, Worth it. This game is very unique due to the face that when you go into a battle you dont actualy control what ANY of your monster/people/demons/ghosts... Etc do. and some of the abilites are extreamly entertain, And the monster are Freaky and extreamly cool too just by the way that they look and how they attack. So if your interested in games like this then it is DEFFINETLY worth checking out it was honestly worth the $9.99 even tho the graphics arnt the BEST the game is still AMAZING so i would give it a 9/10. But yeah its definetly worth checking out.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
8.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 ตุลาคม 2014
A decent strategy game with a lot of depth *if* you're willing to dig for it. It's fun to capture terrain and amass an empire. A casual approach to the game will leave it feeling dull.

This is probably the one and only Steam game that will run on your Raspberry Pi. That's right, it includes a Raspi binary! I ran a dedicated CoE3 server this way for awhile.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
28.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 มกราคม
Even though I have Dominions 3, I recommend this. I might even enjoy this better, because it seems faster paced and less serious. You don't need much time investment to the starting game settings like in Dominions. Instead it's more of a rogue-like (I wanted to use this term rogue-like in an earlier review and thought "no all the rogue-like fans will get all over me about that" - but then saw another review using the term "rogue-like 4x" - yes that describes this game very well).

It's a rogue-like 4x with game saves! SAVES! Okay? All you rogue-like developer nutso's - think about adding game-saves to your rogue-likes - because I for one welcome our rogue-like game-saving not so much punsih the player when he makes a mistake overlords.

Okay.. so what else can I tell you?

The variety that's in Dominions still seems to be here - or most of it anyways. It's just buried under the hood. If I had a choice and could only buy one game between Dominions and Conquest of Elysium - I think I would pick this, just because it's a little more fun and not as taxing to play.

The game is so fast-paced (for a 4x) that several games can be played in succession. Yet it still has very much a Civilization 1 feeling to it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
169.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 มกราคม
i love this game. seriously......its a freak of nature.... in a good way
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
61.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 กุมภาพันธ์
It's not the prettiest car in the lot, but it'll take you everywhere you want to go.
At first I bumbled around not knowing what anything did but after a while, I realized how everything worked.
50+ hours later it's become one of my favorite ways to waste a few hours.

Things you'll definitely like:
It's a solid Turn Based Strategy.
Quite a few choices of who to play as, and what the world you play in will be like.
Units differ greately from nation to nation.
Unique time periods that you can play in, each with it's own special randomized tidbits to throw your armies at.
If you get into it, it'll eat a few hours of your life and you'll love every minute of it

Things you might not like:
You don't control how the fights go down.
You will learn to hate woodland creatures as they terrorize you.
You'll have to spend a while getting the hang of anything.
Your best wizard will only cast his worst spell, every turn.
There is always something hiding somewhere, and you'll run into it when you don't want to.

All in all, it's probably the most fun game I've spent 10 dollars on steam to have.

9 deer mauling men in armor/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
39.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 กันยายน 2014
nice fun turn-based strategy game. can loose time playing this. it draws you in and keeps you involved and intersted for hours on end. start playing in the morning and before you know it it's after midnight.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
88 จาก 99 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
461.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 ธันวาคม 2013
This is one of my favourite games, I would value it at $60+ so it is an absolute bargain. All 17, yes 17, factions play in their own unque way and I have had fun playing every faction. This game is a must if your a Civilization fan or enjoy turn based strategy games in general. I found it very helpful to watch some lets plays on youtube by Das24680 I highly recomend watching these he explains all the controls and other basics very well.
I recommend the troll race for your first game as the troll king is a one man army at the beginning and is very forgiving of newbie errors.

บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
55 จาก 59 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
325.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 กันยายน 2014
8.5 / 10
May not look like it, but this is one of the best turn-based strategy games ever once you get past the learning-curve (which is actually less steep than the Civ games).

Pros: 1. Not like any other game that I am aware of!
-each game plays out completely different
-Equip looted items to unit(s) of your choice
-units gain experience/levels and get better at everything they do (new spells unlock!)
-plenty of personal style choices
-as complicated or simple as you want
-ancient/medieval-fantasy theme is well done

Cons: (these are minor & mods may help some)
-graphics are ... simple
-ui interface could be easier to learn
-neutral animals are a bit more aggressive than is realistic imo.
-I wish there was a way to convert/recruit neutral units into your army, particularly ones that are unique to your faction/class, instead of always being forced to fight/kill neutrals.

Short description:
Unique, turn-based fantasy army building & broad-strategy, map domination. Game mechanics take a bit to get used to, but are elegantly balanced, with scaling-complexity, and replayability.

Longer description:
-Pick one of 6 different "societies" (time-periods which adjust the map generation parameters, making certain map tiles more or less common).
-Choose one of 18 different "classes" (army factions), each with unique combinations of units (each has unique units but many have some common units as well) to battle against the other "players"
-(the ai has 10 difficulty levels!).
-At least 9 different types of resources make "money" handling slightly different based on which class/faction you play (it's simpler than it sounds)
-Build your armies, assign leaders to move them around; explore, conquer, and fight your way to victory.
--Almost every unit has lots of item slots, and items are sufficiently rare as to be extremely exciting when found and generally only equipped to your best units (leaders usually).
--Magic users have their own well-crafted system to them with many schools of magic and various spell ingredients/mana used to power them (see resources like sacrifices, herbs, fungus, and gems)
---Combat is automated and runs in real-time with several speed settings, including "skip to the end", which may seem crazy at first but is quite well done.
--unit capabilities & stats are fairly easy to grasp and analyze. Be sure to note your magic users' spells; learn which spells will effect ALL UNITS on the battlefield (including your own!), as you'll likely want to disable the use of those spells most of the time.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
44 จาก 48 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
24.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 มกราคม 2014
Game is great.

Pros:
-Variety of classes
-Variety of units
-Variety of playstyles
-Extreme replayability
-Excellent multiplayer
-Feels very roguelike-ish
-Tons of spells/items
-Super random

Cons:
-Graphics
-Sound (god awful)
-UI
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
32 จาก 36 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
41.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 กรกฎาคม 2014
I highly, HIGHLY recommend this game for anyone interested in playing a Turn-Based Strategy game that hasn't been made overtly complex. Just good, simple fun that will have you going "just one more turn..." more times than you can count!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
31 จาก 35 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
20.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 พฤศจิกายน 2013
A fantastic hybrid of roguelikes and 4X strategy games like Civilization. The great strength of this game is in the number and diversity of the factions available to play. There are seventeen factions total, allowing play as anything from a mighty Baron of men to the High Priest of an Elder God cult. All factions have unique and highly individualized play styles that will keep you going for potentially hundreds of hours. On top of the various factions the world itself is full of danger. Bandits, monsters and the ghosts that rise from the fields of battles present plenty of danger in their own right. From the makers of the Dominions series, this game offeres similar depth while being more accessible.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
32 จาก 38 คน (84%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
121.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 พฤศจิกายน 2013
This is my first steam review... yay! CoE3 is a nicely put together Turn-Based Stradegy game. It reminds me a lot of Master of Magic. There is no control in combat, and the game does not focus on research or city building, but instead, the acquisition of units and capture of cities/towns/villages/mines/outposts/towers/etc. With each capture, you increase your income, build your army, and set out to explore the map and find and conquer yoru enemies.

There are numberous races in this game, and most of them play differently. It's enough to keep me interested to keep playing and learning how they each work. There are a massive number of unique units, there are magic items you can find and equip, and random world events which can be good or bad... losing a town due to a meteor is never fun, but it sure keeps it interesting!

The game has multiplayer as well. My friend and I play all the time, and I can say after numerous games, that this is a stable, polished, and enjoyable game to play, either single-player or multiplayer. If you are into the turn-based world domination, my army is bigger than yours but not necessarily better type games, which offer randomly generated maps, exploration, and a whole bunch of other cool stuff, I'd highly recommend this one.

The learning curve for CoE3 is a bit steep, but most of the information you can find in the games manual. The graphics are not top-notch, but if you grew up on 90's gaming, the nostalgia is great!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน