Conquest of Elysium 3 (CoE3) is a streamlined turn based fantasy strategy game with a touch of rogue-like and the complex undertones of Illwinter's Dominions series. While CoE3 appears to be a simple game with limited options at first glance, delving further into the game reveals a game of complex decision making and risky endeavors.
Κριτικές: Πολύ θετικές (140 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 24 Οκτ, 2012
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Conquest of Elysium 3

 

Προτείνεται από επιμελητές

"Beneath its crude interface and simple graphic style is a robust, addicting, and deeply immersive turn-based fantasy strategy game! Check out my video"
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (4)

31 Μαΐου

Conquest of Elysium 3.21

This is the first version available for Android as well. Some of the new features implemented for android are now available on the PC version as well, such as configurable text size and improved performance in order to run well on phones.

* Configurable text size and --textsize option.
* faster mouse wheel zoom
* --autosave no longer takes a filename
* New settings menu
* Two click move setting that shows path before moving
* New load game layout
* View entire battle log by pressing on it
* Redder insanity square
* New command line options: --winres, --clicksound, --noclusterstart, --quality, --padmode
* Removed command line option: --simpgfx
* Clip some text to prevent it from overflowing
* Fixed some not properly sized monsters
* Smooth scrolling of GUI
* Put com orders right below kingdom box
* Make clustered start the default
* Major performance improvements
* AI can now stumble into stealthy units
* Fixed bug where dark borders were transparent
* Feedback when saving over previous save
* Can start tune at start of each turn
* Units in battle zoomed up a bit whenever possible
* Press menu or F1 on transfer units screen for a menu
* Fixed freeze at start of battle bug
* Typos fixed

0 σχόλια Περισσότερα

27 Μαΐου

Conquest of Elysium 3 for Android

Conquest of Elysium 3 has now been released for Android Tablets as well. It has almost all the features of the PC version minus network and modding. You can find the game on the Play Store.

It is possible to run the game on a phone as well, but you need a large screen to play it comfortably. A 7 inch or larger screen is recommended.

Expect an update to the PC version soon. This will bring some of the new features developed for Android to the PC as well.

2 σχόλια Περισσότερα

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Conquest of Elysium 3 (CoE3) is a streamlined turn based fantasy strategy game with a touch of rogue-like and the complex undertones of Illwinter's Dominions series. While CoE3 appears to be a simple game with limited options at first glance, delving further into the game reveals a game of complex decision making and risky endeavors.

The main focus in CoE3 is that each race plays differently. We're not talking about a unique building and unique unit, we're talking about completely differently, with different mechanics and different goals. Perhaps you're playing a druid, focused on amassing a vast forest and jungle empire from which to harvest ingredients to summon creatures of the woods with no practical need to conquer mines. Perhaps you're a dwarf, who's only concern are mines and produce units at a set rate every turn, focused almost entirely on upgrading those units to survive as long as possible since they are so difficult to replace. With 18 different factions that alone is enough to keep your play dynamic as you vie for control of the map to conquer Elysium. That isn't where it ends, however, there are 6 scenarios in which your game takes place that will help randomize the map. These scenarios range from a the early days of an agrarian world to a giant gleaming capital, which you can conquer, that spawns patrols of human guards, to a fallen empire filled with the living dead and scarred by battlefields and tombs. There's also random events to contend with, from merchants to pillage to the very gates of the underworld opening portals to your realm, your hands will be full before you even make contact with the enemy.

In each game the objective is to defeat your enemies by relying on the strengths of your chosen race. Combat in CoE3 is automatic to keep things streamlined, but that doesn't make it non-strategic. Each unit has a desired "location" it wants to be in the battlefield. Archers want to be in the rear, heavy infantry want to be in front. As you can imagine, putting together an army that has enough strength to protect the powerful archers and spell casters in the rear is vital. It goes beyond that though, as you must determine your enemy's strengths and hopefully be able to counter their strategy. An army of a mere 10 trolls is extremely dangerous, perhaps able to bring down a dragon, but they can only kill 10 creatures at once. An army of 50 small units will make short work of your trolls. However, an army with a wizard able to cast high level spell may completely destroy all 50 small units in one shot but would be unable to harm 10 trolls. Determining the strength and composition of an enemy army is a vital skill, and since hitting in combat, damage, and even the very spells that will be cast are randomized based on the abilities of each unit, every battle invites potential disaster and a change of plans.

Key Features:

 • 18 different classes that are unique, both in resources they need and the rituals or special abilities they have
 • Copious amounts of monsters and random events, good and bad
 • Random maps.
 • Spell system with 42 magic paths
 • Network or hotseat multiplayer
 • Team play, you can be 2 players against the AI for example.
 • Stealth and invisibility. Scouts needed to detect stealthy troops, something better (a star spawn or a beast bat will work) needed to detect the invisible ones.
 • Assassins that make an assassination attack before combat starts.
 • Catapults, Hill Giants and Rocs that can throw or drop boulders during sieges.
 • Immortal Liches and Vampires.
 • Regenerating trolls rise from the dead if they haven't been killed too badly or their side lost.
 • Large worms that can swallow smaller enemies whole. Swallowed units take a few points of damage from digestion each round until they are freed.
 • Shape changers that looks like something else when seen by the enemies.
 • And many many more monsters and abilites....

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  Minimum:
  • OS:Windows XP/Vista/7
  • Processor:1 GHz
  • Memory:512 MB RAM
  • Graphics:OpenGL capabable graphics card
  Minimum:
  • OS:10.4.11 and above
  • Processor:any PowerPC or Intel cpu
  • Memory:512 MB RAM
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
6 από 7 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
55.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Νοεμβρίου
Excellent Rogue like 4x. Simple graphics and (sometimes a lot) different mechanics/playstyles for each of the 20 factions. Start up, on a normal map, select number of opponents (difficulty Jester is advised - has no resource advantage for AI; be warned larger advantages can very quickly steamroll u, as mid and lategame mobs are significantly stronger than startups) and let her rip.

startupswitches (steam - select properties --> Launchoptions)
--battlereport
--rename
are advised (yes with two -)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 6 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Νοεμβρίου
9/10. Easy to learn, hard to master.
I left my army on a frozen lake near the end of winter and they all drowned when spring came, then I went into a forest with fire elementals in the ranks and they burnt down all the trees.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
3 από 5 άτομα (60%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Νοεμβρίου
Amazing turn based stratgey game 10/10 would recommend!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 4 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Νοεμβρίου
It's a pretty good time, especially if played with a friend.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 3 άτομα (33%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
16.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Νοεμβρίου
Reminds me of Gemfire or Romance the III Kingdoms, with some Civilization thrown in.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
0 από 2 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
16.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Νοεμβρίου
good game, nice interface (better than interface in other Dominion games), after this game other Dominion game was a bit of letdown
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 13 άτομα (15%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Νοεμβρίου
No tutorial, no clear way of finding out controls etc. Seemingly a simple game spoilt by an impenetrable UI.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
27 από 30 άτομα (90%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
41.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Ιουλίου
I highly, HIGHLY recommend this game for anyone interested in playing a Turn-Based Strategy game that hasn't been made overtly complex. Just good, simple fun that will have you going "just one more turn..." more times than you can count!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
15 από 17 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
242.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Σεπτεμβρίου
It may not look like it, but this is one of the best turn-based strategy games ever...
once you get past the learning-curve (which is actually less steep than the Civ games).

Pros:
-each game plays out completely different
-The ancient/medieval-fantasy theme is well done
-Equip looted items to unit(s) of your choice
-Level up units
-plenty of personal style in how you play
-as complicated or simple as you want

Cons: (mods may very well exist to fix some of these)
-The music is good but does get repetitive (i can hear it in my head afterwards for days o.0)
-The neutral animals are a bit more aggressive than is realistic imo.
-I wish there was a way to convert/recruit neutral units into your army, particularly ones that are unique to your faction/class, instead of always being forced to fight/kill neutrals.
-graphics are ... simple
-ui interface could be easier to learn

8.5 / 10
Short description:
Unique turn-based fantasy army building & broad-strategy map domination. Game mechanics take a bit to get used to, but the elegantly balanced scaling-complexity, and replayability more than makes up for the sharper-than-average learning curve.
Longer description:
-Pick one of 6 different "societies" (time-periods which adjust the map generation parameters, making certain tiles more or less common).
-Choose one of 18 different "classes" (army factions), each with unique combinations of units (each has unique units but many have some common units as well) to battle against the other "players"
-(the ai has 10 difficulty levels!).
-At least 9 different types of resources make "money" handling slightly different based on which class/faction you play (it's simpler than it sounds)
-Build your armies, assign leaders to move them around; explore, conquer, and fight your way to victory.
-Almost every unit has room for a bunch of (magic) items, though items are sufficiently rare as to be extremely exciting when found and generally only equipped to your best units (leaders usually).
-Magic users have their own well-crafted system to them with many schools of magic and various spell ingredients/mana used to power them (see resources like sacrifices, herbs, fungus, and gems)
-Combat is automated which may seem crazy at first but is quite well done;
-unit capabilitiesstats are fairly easy to grasp and analyze.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
8 από 9 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
43.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Οκτωβρίου
It's a fast paced, turn based strategy game. Think Civilization 1, but much faster and scaled down. Instead of armies, you have individual troops that make up an army, and you march them around. There are tons of races, units, map types, and random events. Really fun stuff, different every time you play, it's a good game. Single player and Multi-player both are good.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Σεπτεμβρίου
A quicker, smaller, and less robust version of Dominions 3. While this may sound fun, the game resembles a battle simulator with little of the strategic thought or depths found in Dominions 3. Unless you want a stripped down version of Dominions 3, avoid Conquest of Elysium 3.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
7 από 11 άτομα (64%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 10 Αυγούστου
It's ACTUALLY a decent game. It may seem like ♥♥♥♥ when you first try it, but you play it a little more, get to learn the game, then it can become very fun.
82/100
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Οκτωβρίου
A decent strategy game with a lot of depth *if* you're willing to dig for it. It's fun to capture terrain and amass an empire. A casual approach to the game will leave it feeling dull.

This is probably the one and only Steam game that will run on your Raspberry Pi. That's right, it includes a Raspi binary! I ran a dedicated CoE3 server this way for awhile.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Ιουλίου
Maybe the most lo-fi modern strategy game there is, but surprisingly fun if you can get around the awkward interface.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
56.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 10 Σεπτεμβρίου
Buy it!

I wish I'd bought it sooner. It deserves your attention. It's a little gem, a modern Master of Magic, streamlined and simpler but with a richness that stems from the vast treasure-trove of creatures, spells and unique races already made by Illwinter. While you may be familiar with many creatures from playing Dominions, Conquest of Elysium builds on the familiar and adds twists that make it a very different experience. Dominions is for the grand strategy, long turns and slow pace with lots of planning even before the game begins. Elysium is fast, smooth, clean and streamlined. It has a lot of depth without ever overwhelming you with it. The creatures have a massive collection of traits (all with icons) that make them much more than cosmetically different. Your magical resources are only seen by those able to use them - so you're never overwhelmed by having to keep track of gems/herbs/weeds/hands of glory...etc. If you have someone who can use a new resource then you're able to see it on the map, if you don't then you can't see or claim it. It's one of the little things that helps new players. It's simple, elegant and eases you into the game gently.

Simple, yes. But that isn't to say the game is easy. It's easy to lose and tricky to win. Early mistakes can end the game, losing all your commanders and castles ends the game so there's always some risk from stealthy bandits and animals capturing your castle or some invulnerable creeping doom rolling over your army. At the end of the game, the streamlined options makes the AI smarter and stronger than I've come to expect from many 'modern' games. Even on the default 'jester' difficulty setting the AI can have large armies that are quite happy to attack your towns and castles and use all the magic they have available.

I've not played as every race yet, but I'm looking forward to doing so. I'm looking forward to team games, trying the different map sizes, the different ages of the world and to seeing what other hidden gems I'll find. I hope you get a chance to do all that too.
So... Buy It!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
3 από 5 άτομα (60%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
34.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Μαΐου
Conquest of Elysium 3 is deceptively FAR better than the screenshots would lead you to believe. If you like turn-based strategy games at all, this game will be very fun and addictive.(Some of it isnt very intuitive though, and there are no pop-up tips for new players. So either skim the manual, keep it open in a side window, or be patient until you figure the interface/mechanics out. Or catch a youtube getting started video) The other descriptions say it is very similar to the Civilization games, but it is far more similar to the Heroes of Might and Magic series. (there is no technology research or diplomacy or city/town improvements to build.) Armies can only move when a "hero" type unit is leading it. Heroes are the only way to claim the resource generating nodes on the map. The map is far more active than in Heroes of M&M though, with monsters being generated very frequently from "neutral camps" like ancient forests and brigand camps, until you take a hero and go clear them out and claim them, and there are random spawn events that happen to keep you from getting too comfortable. The animals will randomly wander and make you lose control of things they move over, while brigands are evil and smart and will go directly for capturing towns and villages away from you and will garrison them and they are stealthy about it.(essentially they are stealthed or cloaked and cant be seen except by running over them by accident or by bringing a stealth-detecting unit with your army, etc.)

The game really shines in the strategy department. Unlike Civilization or Heroes of M&M, the class type you choose will have HUGE implications for how strategies will work (instead of minor differences), it decides what heroes you will have access to, what armies you will be able to create with heroes via magic(if any), what unit types you will be able to purchase at towns you control, bonuses with certain terrain types, weaknesses and strengths with the general types of units you have acess to, etc. Unlike most competivite strategy games the resources themselves are varied and can only be collected by the appropriate hero types. For instance a witch will claim forests and swamps to get an income of fungus to use for making magical brews to summon nature spirits for their armies. A demonologist will want to claim towns and villages in order to get an income of 'sacrifices' to summon demons for their armies. And this is just a piece of the differences.

The combat itself is automated, which was annoying at first, but then I saw why later. You get so many random fights, and some fights with hero vs hero where both sides have 100+ units each, it would burn anyone out to try to control that turn by turn, unit by unit through a combat. In fact, dont miss out on the combat speed control in the upper gith hand corner of the battle screen. You will eventually tire of watching every combat play out at regular speed and will want to be able to speed it up using those controls. Also note that for your heroes and armies that can cast spells, you can inspect them outside combat to choose what spells they have ready for combat.(you dont want a frost demon to blast every creature on the battlefield with a frost attack if you have troops that could get hurt from it on your side, or you dont want to go into a fight with fire spells memorized if you know the enemy hero has tons of fire immune creatures, etc.) Also, it pays to take note of the magical items you find in your travels and from killing enemy heroes. You can trade them around between heroes, and even with your individual army members. (aka - one of your heroes finds a weapon but has one equipped already? if one of your armies he is leading could use it, they will pick it up and use it instead of it going to waste.)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
19.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Ιουνίου
Interesting small game with right price
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
44.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Ιουνίου
Killed by a giant bull on turn 2. 12/10 would die again.


I would just like to say that this game has some very glaring flaws, but I am still very attracted to it. This may be because I am also a Dominions (3+4) player (same studio, shares most of its art assets.) Despite said flaws, I believe everyone who is a fan of strategy games should try CoE3. It is just a good game with some unfinished developmental things going against it. Very recommended.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
27.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Οκτωβρίου
really awesome game for 10 bucks can't beat it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 4 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
34.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Σεπτεμβρίου
Amazing Game 10/10 fun to play with friends
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι