A carefully created world with unique environments and an engrossing atmosphere, Unmechanical offers over 30 unique puzzles of exploration and adventure!
Κριτικές: Πολύ θετικές (278 κριτικές) - Το 96% από τις 278 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 8 Αυγ, 2012

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Unmechanical

 

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Unmechanical is a puzzle adventure that combines tricky puzzle solving, alluring exploration, and an engrossing atmosphere. Set in a fantastic world of flesh, rock and steel, your journey to freedom requires you to solve a great variety of puzzling challenges, and while it’s easy to pick up and play, later challenges may prove very difficult indeed.

Key features:

 • Intuitive and simple controls, applied to a great range of interactions.
 • A carefully created world with unique environments and an engrossing atmosphere.
 • More than 30 unique puzzles, including logic-, physics-, and memory- oriented challenges.
 • Uncover a dark secret through strange clues and fantastic events.
 • Over three hours of puzzle-solving, exploration, and adventure.

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:

  • OS:Windows XP SP3 or Windows Vista
  • Processor:2.0+ GHz or equivalent processor
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:SM3-compatible video card
  • DirectX®:9.0
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Sound:DirectX compatible sound card
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
27 από 28 άτομα (96%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Αυγούστου
Unmechanical is a puzzle based game, released in August 2012. The game was also later ported to the iOS due to it's popularity on the PC platform.

I am normally not a massive fan of puzzle type games like this as I just find my self aimlessly trying to figure out what to do for hours on end. Thankfully Unmechanical offers puzzles whilst challenging, but also offer a logical resolution to them unlike other games in this genre. You can often work out what you need to do on each puzzle within a few minutes of analyzing the surrounding scene. The puzzles can range from light reflecting puzzles, to memory puzzles. In fact, I have to say, I can't remember (ironic) the last game I played which had memory puzzles in, this game actually made me write notes down on a piece of paper in order for me to progress which again, is something which is commonly not needed in this day and age.

The graphics and art style in Unmechanical are lovely. It has that mechanical look to it, with some really nice looking textures in the environment, and the animation of everything is just so smooth and faultless.

Unmechanical also offers various endings to the game; which is something I only found out after I had finished the game. Thankfully you can easily access the other endings of the game due to the last save point being just before you make the choice so, allowing you to see them all if you so please.

I wouldn't say Unmechanical is a difficult game as such, you can work out all of the puzzles if you think about it for a few moments, none of them have crazy resolutions that make no sense, and a couple of them are only skill based too.

A playthrough from beginning to end of Unmechanical took me about five hours which is exactly the sort of length I look for in this type of game. I think anymore and it would start to feel drawn out more than it should. However there is no replay ability to it, as I said, you can easily access the other endings, and once you have done all the puzzles once, there is no need to play it again. Thankfully though, the prices reflects this, sitting nicely at £6,99 - which is just the right cost for a game of this length.

I didn't have any technical issues whilst playing. Whilst the graphics look really nice, this game will be able to be played on pretty much any setup.

I'll certainly recommend Unmechanical, if you aren't normally a fan of puzzle based games I would still recommend it, because I'm not normally a fan, but I had a really good time whilst playing. Hardcore puzzle fanatics may well find the puzzles to be a little too easy, but it's still worth the couple of hours of your time to experience this awesome game.

Tom's Score Card
1) Stay away
2) Only recommended when on sale
3) Recommended
4) Highly recommended
5) This is a must play

If you found this review helpful, please consider giving it a thumbs up. You can also find more reviews over at http://www.completingthebackloggroup.com/

http://store.steampowered.com/app/211180
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Μαΐου
Intro & Summary

A short, fun, clunky robotic romp through an underground world of tunnels. Built in the Unreal Dev Kit, it looks fantastic and is let down only by its short length. Billed as a puzzler, it's more about exploration, but happens to tie its universe together by letting you interact with different new discoveries, which happen to include many puzzles elements.

Highlights

In any other game, lack of lore, history or story would be a let down, but they help add charm to Unmechanical. It never pretends to be anything more than a short fun exploration of a cool, atmospheric world.

* Fantastic use of the Unreal Engine, lighting and the great looking 2.5D elements add tone and depth
* Pleasant simplicity and a well designed little robot, almost relaxing at times, without being boring

Mistakes

* It's common to not know what the game wants you to do next, or how to progress
* Some people will be disappointed by a short playtime and an abrupt ending

Recommendations
Unmechanical is £6.99/8.99€/$9.99 on Steam and has a short playtime of around 3 hours and very little reason to play through more than once. If getting more for your money is important to you, wait for a sale, where it goes up to -90% and is a bargain for a buck.

* Built using Unreal Dev Kit, you can access all the usual Unreal options using the console using the tilde key ~
* Unmechanical has two slightly different endings you might have missed https://youtu.be/nRcojdDiQr0?t=224

http://store.steampowered.com/app/211180
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 14 Αυγούστου
Unmechanical is a charming and endearing little puzzle/exploration game that started off as a student project before a development team caught eye of the group of students and teamed up to make a full-fledged game. It's built on the Unreal engine, once again proving to still be one of the most superior as the graphics are top-notch and the mechanics are simple and fluid. Not jutters, not frame-rate issues, just smoooooooooooooooooooooooooooth.

You play as an adorable little flying robot, who I nicknamed "Ohm" (based on the small noise it makes when it bumps into things), and one day as you're flying about with your family, an odd-looking pipe sprouts out of the ground and sucks you in. After a very long ride down a very long pipe, you wake up in a very strange underground bio-mechanical nexus, and you need to find your way out and reunite with your loved ones. As you venture forth, solving puzzles to pass through obstacles, you will find this place to have a dark and sinister secret.

Unmechanical encourages exploration and outside-the-box thinking as it challenges you with a combination of traditional and environmental puzzles that test your memory and reflexes. Anyone who has ever played games such as Portal, Machinarium or Limbo will feel right at home with this one. It's not very long, though that can depend on your puzzle-solving skills. The game is solely based on its puzzles, so there aren't any enemies to stop you. Much like Portal, you either solve it, or be trapped.

If you're like me and like a challenge with environmental puzzles like those in Oddworld, Limbo or Portal, you'll love it. If you're more of a traditional puzzler who often plays Sudoku and puzzles those of the likes of Machinarium, there's plenty for you as well. If you consider yourself an expert puzzler who utterly destroys puzzle games though, Unmechanical will probably be pretty easy and you'll breeze through it in an hour. It really depends.

I suppose the only fair criticism that can be thrown at this game is its lack of narrative. The description I gave at the beginning is really just my own interpretation. It's rather ambiguous and interestingly enough, the game has two endings depending on this one action you may or may not decide to do near the very end of the game. Otherwise, you can simply consider it a story about escape. It's kind of like Limbo but you have a clearer idea of what your ultimate goal actually is.

If you're into any of the games I mentioned above, I recommend this one. Especially to fans of Limbo who enjoy a forboding atmosphere and visuals that'll make them drool with delight.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 22 Ιουλίου
Very nice, charming and beautiful puzzle game. If you wanna develop games in Unreal Engine, this game is a good showcase.

Yet it's very short, takes about 2-3 hours. Also, doesn't have a plot. And finally, there are two endings, but they are dissapointing.

A nice game for one evening, I highly recommend taking it as a part of a bundle or with a BIG discount.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Σεπτεμβρίου
This is an adorable little game about a robot that derps around in a cave-like environment and tries to solve a few puzzles with his ability to lift, drag and toss objects. Nothing too difficult or too serious, and it has very nice, ambient music to go with it. When you're done solving everything (which will take a few hours at most) you can play again and try to figure out how to get all the achievements, but after that there's not a lot to be done left. So a short but sweet experience, all in all.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία