A carefully created world with unique environments and an engrossing atmosphere, Unmechanical offers over 30 unique puzzles of exploration and adventure!
Κριτικές: Πολύ θετικές (247 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 8 Αυγ, 2012
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Unmechanical

 

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Unmechanical is a puzzle adventure that combines tricky puzzle solving, alluring exploration, and an engrossing atmosphere. Set in a fantastic world of flesh, rock and steel, your journey to freedom requires you to solve a great variety of puzzling challenges, and while it’s easy to pick up and play, later challenges may prove very difficult indeed.

Key features:

 • Intuitive and simple controls, applied to a great range of interactions.
 • A carefully created world with unique environments and an engrossing atmosphere.
 • More than 30 unique puzzles, including logic-, physics-, and memory- oriented challenges.
 • Uncover a dark secret through strange clues and fantastic events.
 • Over three hours of puzzle-solving, exploration, and adventure.

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:

  • OS:Windows XP SP3 or Windows Vista
  • Processor:2.0+ GHz or equivalent processor
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:SM3-compatible video card
  • DirectX®:9.0
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Sound:DirectX compatible sound card
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
10.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 29 Οκτωβρίου, 2014
The following is from:

http://ricepixel.blogspot.jp/2014/10/unmechanical-is-not-word.html

Unmechanical is not a word

But environmental is. And this is exactly what the game designers for Unmechanical did unbelievably right with how they designed their puzzles. I have been developing this theory about puzzles in games as having a line dividing them: on the one side are inductive puzzles (puzzles that implicitly communicate their parameters to the player via the environment and leave the player to discover the solution) and deductive puzzles (puzzles that explicitly communicate to the player the rules that govern the parameters of the puzzle and leave the player to deduce the solution). Now why did I use the word discover with inductive puzzles yet deduce with deductive puzzles? Could I have used induce instead of discover? Yes I could have. Should have I? No. Why? Because discover is much more engaging of a word. That is exactly the attitude you need when attempting to solve inductive puzzles. You need to engage every....... single...... ♥♥♥♥♥♥♥...... object......... because sometimes you never know which one will lead to the solution. Now I must admit that this strategy is used predominately in adventure games with what I call pixel treasure hunt. But Unmechanical did an "amazing" job at implicitly communicating the expectations of its puzzles using solely elements from the game. (If it weren't for this puzzle I would be able to take that amazing out of the parenthesis but leaving the player to figure out how to solve a puzzle can have some backdraft if not properly designed into the environment, as I will now address.)

The only issue I have seen with the inductive form of puzzle design is that heavy reliance on the environment to communicate the parameters of a puzzle means the designers have to heavily rely on solid environmental design. It is very easy to make mistakes here simply because humans are not accustomed to this form of communication. Imagine this: You need to tell your GF that you are going to be late from work. You can either call her and tell her directly (deductive) or devise a way for her to figure it out as she interacts with her environment (inductive). The latter is MUCH MUCH MUCH more enjoyable from a game design point of view...IF DONE CORRECTLY!!!!! However, nothing is more frustrating than knowing the game wants you to do something before progression in the story in allowed yet having no clue what to do.

In the end though, I applaud the design team behind Unmechanical for taking the inductive route of puzzle design simply because I don't see it often. Don't get me wrong, both forms of puzzles are wonderfully fun in their own right but too many developers take the easy route of writing a story for a game, then jerking the gamer out of that story every time a puzzle is introduced to explain the rules behind it. The rule of thumb I would have towards whether a game should have inductive vs deductive puzzles would be - respect the gamer's expectations. If you have inductive puzzles put every single drop of design juice into the environment to ensure that the gamer is communicated clearly what is expected of him to solve the puzzle without ever being jerked from the story. If you have deductive puzzles then take advantage of them by making puzzles with interesting rules that require back door logic, or crossword thinking to solve. DO NOT make a game that doesn't know what it is because the gamer will immediately know it and hate you forever for it.

Here is my Playalyzation of this game:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYBJxdpXNnt6LMk0EpgQ2gitOjWTd-jXm
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 6 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 13 Δεκεμβρίου, 2014
You control a flying robot with a propeller on you head... well you are just a head, so... and you can fly and...
Anyway. This game is beautiful and charming puzzler. It's and adventure game with puzzles to occupy you.
You pick up things. You swap objects. You carry items. You rotate and align lasers. You time things righ so they get or don't get destroyed/damaged.
You do all this in air, on the ground and under the surface of water. There is a nice variety of puzzles: some are based on sound, some on timing, some on finding items that you can put to make something work. Certain puzzles rely on not hitting obstacles. Sometimes you have to use one thing to activate both detectors at the same time.
The setting is variable: industrial, biological, underwater, caves, volcanic. Variety is nice, but there are no sharp changes - it is all smooth.

This game is rather easy, but very enjoyable. You just focus on the world and keep going on. Definitely you will not suffer from the same type of puzzles. I don't think there are any frustraing or even difficult puzzles (maybe the second magnet will take you several tries, but nothing aggravating).

Graphics is great. Performance is excellent. Sounds are good and music is calm and pleasing.

The game is short. It ends quickly and leaves you wishing it was much longer. This is my main concern.

Is it worth playing? Absolutely. Puzzles are fun and atmosphere is fantastic.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
21 από 23 άτομα (91%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
14.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Οκτωβρίου, 2013
A very sweet game. Puzzles can be difficult, but never overly frustrating. Achievements can be near impossible to get and some can't be gone back to once passed. Overall, a lovely game with just enough of a storyline to keep you hooked and make the choice at the end a tough one. I recommend using a gamepad, it makes all of the difference on puzzles requiring precision.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
15 από 15 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Αυγούστου, 2014
Falling down a pipe and awakening without a clue, Unmechanical sees you taking control of a little flying robot lost in a vast underground mine, as it travels through tunnels solving puzzles to open pathways in the hope of ever seeing the surface again. It's a brief, ambiguous journey that leaves a lot open for player interpretation (occasionally too much), but accomplishes a great deal through context and the brilliantly imaginative environment around you. I had no idea what I would be getting when I first started it up, but by the end was immensely glad I had given it a chance.

The first surprise came in the form of the fantastic visuals, which put Unreal Engine 3 to use more effectively than I've seen from some AAA games. Gorgeous lighting, a creative and evocative art style, and some very clever use of cinematography make moving through the dark mines a beautiful affair. It also helps infer a lot of the narrative, that without any exposition is impressively well realized if you take the time to take it all in. I do wish the ending was a bit more substantial and obvious when it was coming, but being able to quickly reload and see both alternatives put them both in better context (even if they still feel a tad rushed).

The second surprise was that despite my prior assumptions, Unmechanical isn't at all a standard physics puzzler. Instead, every puzzle is contextually placed throughout the world making them more meaningful and the world more engrossing, and avoids falling back on the same types of puzzles as each is unique to the area it resides in. None of them are particularly challenging or involved, but the way the all fit so well within the world and manage to loop back around to each other is brilliant, and shows a level or forethought by the developers that's often missed in a lot of games.

My only real issue is that Unmechanical does a very poor job of conveying where and what you need to do next. Half of this is intentional, as it allows the player to discover things on their own instead of being spoon fed along a linear path, but the other half is simply poor design as paths are often obscured or off screen without any indication you are meant to go back and look for them. This mostly meant I had to rely on the hint system a good deal more than I would have liked, but even then it wasn't entirely effective at guiding me to the next area when I got stuck, which more often than not required me to stumble around and explore every nook and cranny until I found a tunnel I'd missed or a door that had become unlocked.

Aside from that frustration, Unmechanical was remarkably enjoyable. Nothing about it is especially memorable, but I was engaged the entire time through and disappointed when it ended so soon. Though it seems to have flown under the radar for most, I hope that this isn't the last we see of Unmechanical, as for the developer's first major release the quality is already impressive and would likely only improve in a more expansive sequel.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
11 από 11 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Ιανουαρίου, 2014
This is one of those games that's right up my alley. Cute little puzzler with no instructions that relies solely on your capacity to pick up visual and logical clues to solve the challenges. ...Allright, there's always the F1 key to give you a small hint, but the game rarely is too difficult as to require you to use it (plus you will miss out on an achievement as well... you wouldn't want to do that..)

There might be a bit too much saving for my tastes, so that I always knew when I'd done something right. So subjectively, I never had a hard time with the puzzles, but solving them still felt rewarding. I somehow expected a little more out of the latter parts of the game, but the difficulty never really ramped up. I would have liked more physics-based puzzles, for instance. Maybe that is because of the overly simplistic game mechanic (only 1 action throughout), which limits the possibilities of interacting with the environment? I don't know.

But then I think that it's allright, because I gained the impression that the game places more emphasis on the great atmosphere created by the setting and music than on the actual puzzle challenges. Stunning visuals and good effects, I like. I had a great time indeed from the get-go, which isn't necessarily self-evident with such a premise. I did therefore hope to get a lot out of it, but my first playthrough took me a bit over 4 hours, and the second one only about half an hour to get all the leftover achievements. Which somewhat is a shame, since I think this game has super potential.

All in all, a great but short experience with little to no challenge.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
11 από 12 άτομα (92%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Νοεμβρίου, 2013
Theres something that makes me really like this title, maybe its the charming graphical style thats through the game? Maybe its the simple controls making the whole game run smooth as can be? Who knows? The only real issue this game has is that its just a little too easy, most of the puzzles requiring quite simple answers and easy solutions. That said, the amount of charm pushes through to a reccomendation. Just remember to buy this when its on a sale though or else you may be left feeling a bit short-changed.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
8 από 8 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Οκτωβρίου, 2014
A very short sweet physics-based puzzle game. I recommend to buy it on sale, totally worth 3 bucks.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
8 από 9 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Νοεμβρίου, 2013
A very engrossing puzzle-adventure game. Thanks to the fact that you can freely move in two dimensions, most obnoxious physics-puzzle tropes are avoided in place of a good variety of logic and object-combination puzzles. The environment is quite nice-looking, and even when the puzzles start to wind down near the end, the light story elements keep the game engaging. Definitely recommended at its price point.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 8 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Αυγούστου, 2012
I have to say I'm impressed. Unmechanical is a cute little puzzle platformer with some lovely steampunk graphics and sounds. It's short, about 2,5 hours long, but that's not a dealbreaker. I do wish it was a bit longer though, because the world it is set in is just wonderfully crafted and the puzzles are logical. You won't ever die in this game and the puzzles can be solved without (too much) trial-and-error which makes the whole experience so much better.

That and the game actually has 2 endings. Which I both love (though I prefer the ending with the scene after the credits). The backstory is done in such a way that it can be interpreted in your own way. Love it !

So, this comes highly recommended !

[Rating: 77/100]
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 5 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Μαρτίου, 2014
Unmechanical is a very simple maze/puzzle adventure game that I liked so much I ended up playing it twice. First run took me about 2.5 hours to complete. Second run took about 1 hour plus some extra time wrapping up the achievements I missed on the first run. So yes, this game can end up being really short. But if you don't take time to soak up the surroundings, the backgrounds, the atmosphere, and the music, you'll end up missing out on a lot.

Even though you essentially only have a single ability, the designers manage to offer several different environmental variables that make you use it in vastly different and clever ways. The game provided a charming appeal similar to Machinarium and was definitely worth my time.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 5 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Οκτωβρίου, 2014
Outstanding puzzler. Incredible atmosphere, not complicated puzzles. Can't reccomend it enough.
One weak aspect is the abrupt ending.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 7 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 13 Απριλίου, 2014
Had this one sitting in my Steam library for a while. What a surpise when I finally decided to give it a go! Highly recommended for anyone that enjoys a good physics puzzle game with great atmosphere.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Σεπτεμβρίου, 2013
Nice little Puzzle-Game :) Puzzles are challenging, but not too hard.
Really liked the variation - with music, logic or you have to weigh sth, etc.

Only con - the length - but if you get it for a budget price, it's definitely worth a try!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Μαρτίου, 2014
Unmechanical is a real nice Puzzle Physics game.The puzzles are real nice kinda has a portal feel to it.Good relaxing music and good graphics also.Real good game.Once again i say give it a go !!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Δεκεμβρίου, 2012
Very nice little game with cool physics and logic puzzles. Well crafted, addictive and always fun to play. A little short though; we want more! Hopefully, DLCs or Unmechanical 2 will be made.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Δεκεμβρίου, 2012
A very charming, pleasant puzzler with an atmosphere reminiscent of Machinarium, yet with its own twist. Controls are simple but the puzzle variety in the game is quite nice. It's not a very long game but it's long enough to warrant the asking price.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Δεκεμβρίου, 2013
If you like puzzle games that are not frustratingly hard and if you are fed up with ugly 8-bit graphics many indie games offer nowadays (it's art and so retro after all) then Unmechanical may be exactly what you're looking for.

You control a little flying robot that has a tractor beam on its bottom. And that's all you need to solve the puzzles. You can't die and if you are stuck there is a help function that will give you a hint, so becoming frustrated is more or less impossible. The puzzle mechanics are nothing completely new, but there is a good variety and they're all fun to solve and most importantly possible to solve even without any hints.

On top of that the graphics are stunningly beautiful with a unique Steampunk art style.

My only real criticism is the game's short length and the abrupt ending. After exactly 3 hours I was done with it, which is simply too short in my opinion. But if you can buy the game while it's on sale I can only recommend it as I enjoyed every minute playing it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
11.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Φεβρουαρίου, 2014
I liked to solve physical and logical puzzles in Unmechanical in a relaxed way.
There are no instructions how to pass the puzzles, so you have to watch the environment and try the available devices. You can request a hint if you don't know what to do next, but the difficulty level is moderate, so you won't need any help to finish the game in a couple of hours.
Unlocking all of the steam-achievements is more demanding.
Graphics and sound are nice.
My overall rating: 85%
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Μαρτίου, 2014
Unmechanical is a lovely game, filled with unexpected puzzles that are rewarding to solve. At times the puzzles can be very challenging but are in no way unsolvable. Also, there is a clue system build in so they will never get in your way. The world around them is beautifully crafted and fits in the style and story. The achievements are a joy to get and actually contribute to the game in a fun way because they encourage you to experiment with the puzzles and physics. As a indie game this is really impressive. What you get here is a complete product that must have been made with a lot of patience and love and for that the makers deserve all credit. For those interested in the play time, you should be able to get at least 4 hours out of this title. Make no mistake though, those are 4 perfectly enjoyable hours for a good price! Also, I would recommend playing with a (Xbox) controller for more precision, but a keyboard should work just fine.
I can't wait for more from these makers. Maybe a prequel, sequel or a new game entirely!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Αυγούστου, 2012
Indie physics puzzle game made with the Unreal engine. Looks extremely nice and plays very well, extra bonus for the ambient music and general atmosphere. Doesn't hold your hand much at all, but somehow most of the puzzles seem pretty logical (at least in retrospect). Such a pleasant surprise, since I bought this completely on a whim.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία