A dark visual mystery novel featuring transhumanism, traditional marriage, loneliness, and cosplay. Two pursuable characters. Five endings. Welcome to the future.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (1,492 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 27 เม.ย. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Analogue: A Hate Story

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Analogue: A Hate Story Game and Soundtrack Bundle

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Analogue: A Hate Story, Analogue: A Hate Story Soundtrack

ซื้อ Hateful Days pair: Analogue and Hate Plus

มี 4 ผลิตภัณฑ์: Analogue: A Hate Story, Analogue: A Hate Story Soundtrack, Hate Plus, Hate Plus Original Soundtrack

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"The story is absolutely interesting, although it might get confusing sometimes. The soundtrack is relaxing and sad. And the artstyle is amazing."

บทวิจารณ์

“Analogue is a sit-up-and-take-notice achievement in storytelling, in interface, in research, in mechanics and in moral ambiguity.”
Alec Meer, Rock Paper Shotgun
“It was like watching a horror movie, knowing what was about to happen and curious only how awful the director’s willing to get. Love is not gratuitous but doesn’t disappoint – the fate of the Mugunghwa, and the event that precipitated it, is as valid as it is appalling.”
Matt Sakey, Tap-Repeatedly

เพิ่งอัปเดต

Now includes the Science and Tradition DLC

Includes two new costumes for the cosplaying AI *Hyun-ae: a scientist's lab coat, and the traditional hanbok that the Pale Bride wore.

เกี่ยวกับเกมนี้

Back in the 25th century, Earth launched a generation ship into deep space, with the goal of establishing the first interstellar colony. It dropped out of contact and disappeared, never reaching its destination. Thousands of years later, it has finally been found.

Uncover the mystery of what happened to the final generation aboard the generation ship Mugunghwa by reading through its dead crew's logs, with the help of a spunky AI sidekick! Two pursuable characters. Five endings. A dark visual novel that further extends the non-linear style of Digital: A Love Story in a mystery featuring transhumanism, traditional marriage, loneliness, and cosplay.

Welcome to the future.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  • OS: Windows XP
  • Processor: 1.66 GHz
  • Memory: 1 GB
  • Hard Disk Space: 80 MB
  • Video Card: DirectX compatible card
  • DirectX®: 9.0c
  • OS: OS X version Leopard 10.5.8 or later
  • Processor: 1.66 GHz
  • Memory: 1 GB
  • Hard Disk Space: 80 MB
  • OS: Ubuntu 12.04
  • Processor: 1.66 GHz
  • Memory: 1 GB
  • Hard Disk Space: 80 MB
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
26 จาก 34 คน (76%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
15.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 มีนาคม
Analogue a Hate story is Cyberdyne Waifu simulator. Replace its killer robot army with long boring shiplogs written by medieval space colonists. Spend hours being attacked by their mundane informational content. The waifu's become yandere by trying to quiz you on what you read.

I am boring and enjoyed it. Comes highly recommended for boring people like me. Your probably boring and should buy it. Its boring.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
13 จาก 14 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 กรกฎาคม
This is a visual novel that does not overly rely on anime tropes, but instead draws from the darker points of Korean history, places the plot in a distant transhumanist future and uses this seemingly incongruable mishmash as a setting for a social commentary. While the game has been called feminist, I would actually say it goes quite a lot beyond that.
If you are interested in sentient AI's, dark family dramas and human rights issues, you might enjoy this strange little gem.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 9 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
5.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 กรกฎาคม
At first I wasn't 100% convinced I'd recommend this game, its definitely one you're going to have to put time into to read everything that is given to you. This is not a quick game, its a full blown story and well worth reading every log.

I was at around 30% of the logs when I knew I enjoyed this game, it sounds a lot but you're provided with a lot to begin with and the initial ones aren't that interesting. The more you read the better and more fleshed out the story is. Everyone's background is worth finding out as its both sad, surprising and a little nsfw at times too (which I didn't expect at all).

If you're looking for a quick click through visual novel this isn't the one for you.

I fully completed this game, 100% achievements, in 5 hours - so its not crazy long either.

The story is well worth the money and time. Hooray for waifu's :3
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 6 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 มีนาคม
AUDIO: Moody                                                        AESTHETIC: Animu
MEMORABILITY: Succinct                                   WORTH: Light Discount

PROS: Atmosphere is engrossing, it's easy to want to finish this game in one sitting. There is a fair amount of content to read through over the course of all endings. I found it surprising that segments with the command prompt were super engaging and fun! Interface is different from most other VNs, though easy to adjust to.

CONS: Being unacquainted with traditional Korean names made it tough to really grasp what was going on through my first play-through. Their length and foreign nature made it hard to visualize what was happening. Visual novel stills in the form of photographs or single frames taken from "security cameras" would have been a great aid. A single playthrough is a bit short. More direct interaction with Mute and Hyun-ae would have been nice.

OVERALL: A general synopsis of Analogue is deceptively uninteresting compared to experiencing it first-hand, something I don't see very often with text adventures. I'm giddy with anticipation for Hate Plus.

                                                    
SCORE: 8/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 มีนาคม
I admit that I'm a complete stranger to the visual novel genre - I can't even remember what led me to pick up Analogue. I do remember seeing the trailer, and being intrigued by the thought that there was more to this story than there seemed to be.

I wasn't wrong in the least.

While I don't have a solid basis for comparison, I do think that the minimalist style, smooth animations and unobtrusive soundtrack really complement the game. The focus is on the story that your A.I. of choice is telling you, and nothing else...with the possible exception of the A.I. themselves. The differences between *Mute and *Hyun-ae are profound, and only become more so as you spiral down into the mystery of the ship. While ultimately, the story here is *Hyun-ae's, *Mute's perspective provides a counterpoint essential to seeing *Hyun-ae's actions in the right light. When you're reading the story told by both women, captivated by the pieces of the puzzle falling into place, the mood can turn rather intense.

Though there is humor here, too. *Mute is remarkably crass, given her programming, and the levity her sass lends some serious situations is appreciated. *Hyun-ae is playful in her own right: should you befriend her enough, she will display different outfits for you, letting you use the in-game terminal to play a limited form of dress-up.

Speaking of the terminal, that and a Yes/No dialogue wheel will be the principle ways you assert yourself in-game. It's actually a nice mechanic. There are several times where the terminal comes in handy, and it's pretty intuitive to use. I also found the UI - probably due to that minimalist feel - comfortable to pick up.

All told, I couldn't find much wrong with Analogue. It was a wonderful introduction to the visual novel genre, and I plan to pick up it's sequel, Hate Plus. Might look into other visual novels as well, if they're half as good as this one.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน