Armed with only your wits and a pair of Stealthing Goggles, it’s your job to sneak your way through a deadly facility that’s determined to extinguish your fragile little life.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (593 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 28 พ.ย. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Stealth Bastard Deluxe

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Stealth Bastard Deluxe + Soundtrack

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Stealth Bastard Deluxe, Stealth Bastard Deluxe - Soundtrack

ซื้อ Stealth Bastard Deluxe Bundle

มี 3 ผลิตภัณฑ์: Stealth Bastard Deluxe, Stealth Bastard Deluxe - Soundtrack, Stealth Bastard Deluxe - The Teleporter Chambers

ซื้อ Curve Indie Bundle

มี 3 ผลิตภัณฑ์: Explodemon, Stealth Bastard Deluxe, Velocity®Ultra

 

เกี่ยวกับเกมนี้

Stealth games are awesome. Hiding from The Man, skulking in shadows, the thrill of infiltration. But why do they have to be so... slow?


That was the question that spawned Stealth Bastard, the fast-paced, nail-biting antidote to tippy-toed sneaking simulators that the world had so desperately been craving. Now, building on the ideas sketched out in this unholy marriage of deft, wall-hugging stealthiness and insane break-neck platforming, we’re proud to bring you the bigger, better, shinier Stealth Bastard Deluxe.


Armed with only your wits and a pair of top of the range Stealthing Goggles, it’s your job to sneak your way through a deadly facility that’s determined to extinguish your fragile little life. With no weapons and no armour, being seen means instant death. Stay out of the light to avoid the attention of deadly security robots! Leap like a lusty salmon to avoid those zap-happy lasers! Think fast as the walls close in around you! Only the fastest and sneakiest will make it to the exit without being mangled by the facility’s security systems. Will you be among them?

Key Features

 • Campaign Mode: 80 levels spread across eight worlds, featuring tricky puzzles, platforming challenges and a wide range of sharp-eyed security bots who are entirely unsympathetic to your plight.
 • Dynamic Lighting: Stay in the shadows cast by Stealth Bastard Deluxe’s dynamic lighting system to escape the attention of enemies and security cameras.
 • Equipment: The Camo Suit, the Decoy, the Sonic Decoy, the Antilight and the Teleporters provide new ways of outfoxing enemies in every level.
 • Secrets: Find all the secrets hidden in the game to unlock new levels and equipment.
 • Leaderboards: Stealth Bastard Deluxe’s Global Leaderboard will determine once and for all who is best at games. Each level has individual leaderboards for playthroughs with and without equipment. You can also compare scores with your Steam friends using the Friends Leaderboard.
 • Level Editor: The level editor used to create Stealth Bastard Deluxe’s Campaign Mode is included with the game. Taunt friends and strangers alike with your hard-as-nails creations!
 • Online Level Repository: Levels created in the level editor can be uploaded to the online level repository, from where other people who own the game will download them automatically.
 • Steam Cloud Support: Pick up your save no matter where you are.
 • Achievements: An assortment of dastardly achievements, some obvious, some mind-bogglingly oblique. Will you get them all?

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS:Windows XP SP2 or better, Vista, Win7
  • Processor:Dual Core 2.5Ghz
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:DirectX 8.0 compatible
  • DirectX®:8.0
  • Hard Drive:250 MB HD space
  Recommended:
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
  • OS: Mac OS X 10.6 Snow Leopard
  • Processor: Dual Core 2.0GHz
  • Memory: 1GB RAM
  • Graphics: NVIDIA/AMD GPU with 500MB+
  • Hard Drive: 300MB
  • Sound:
  • OS: Ubuntu 12.04 or higher
  • Processor: Dual Core 2.0GHz
  • Memory: 1GB RAM
  • Graphics: OpenGL-capable graphics card with valid driver
  • Hard Drive: 300MB
  • Sound:
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
18 จาก 20 คน (90%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
3.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 เมษายน
tl;dr -> Besides Not the Robots, I haven't encountered a challenging, charming game that constantly ridicules you for being incompetent. 11/10 reminds me of my gf.

I was very excited to play this game because of the stealth platforming mechanics, and I was quite satisfied with my gameplay experience.

If you like platformers, puzzle/timing-based gameplay, stealth elements, speedruns, and a good challenge, then you will enjoy this game.

The aesthetics are nice - the amount of detail in the levels and character assets are decent. The levels can get repetitive in appearance, but the different puzzles you have to deal with help keep the game interesting. The music and sounds are very good and adds to the atmosphere of the game, although I prefer to play my own. An funny component of the game is text written on the walls - usually to help give you hints. Many times, however, it will change to mock you if you make a mistake and die.

The controls are simple and easy to learn - I prefer using a controller, but the keyboard is just as good. The story and tutorial is quick and helpful. The learning curve is minimal to moderate depending on your experience with puzzle platformers - there are quite a number of timing-based puzzles, and I think these are the most difficult (and frustrating) parts of the game. Every few levels introduce new gameplay mechanics, and these occur at reasonable rates.

Gameplay consists of you moving around the map, unlocking the door to the next stage by triggering switches - as you progress through the game, you will have to trigger more and more switches. There are a variety of areas, each with their own levels - at the end of each area is a "boss" level, where an all-seeing eye must be avoided. Your character's stealth goggles will change color to indicate how visible your character is (red = completely visible; green = hidden; yellow = partially visible). If you are seen by enemy robots, they will instantly kill you depending on how close you are - if you are within their field of vision (this will always be visible as you play, indicated by a triangular cone), but not their kill range, then they will investigate the area where they last spotted you. Cameras may activate hazards, usually an insta-kill laser. As you progress, you will have to manipulate more things in each level. For example, initially, you just have to avoid patrolling robots. Later on, you will also have to move the robots (using switches) to position them on top of pressure-sensitive plates, allowing you to reach other parts of the level.

Upon completing an area, you can replay levels you've already beaten to unlock new character suits for that stage. For example, after completing level 1-2 (area 1, stage 2) for the second time, you will unlock the stealth suit for that stage. If you unlock a suit for 3 levels of an area, you will unlock that suit for the entire area. Other suits include a teleporter - you can throw/drop 2 different teleporters (blue and orange); and a decoy suit - deploy a static image of yourself to fool cameras/robots. There is also a special collectible available in some of the levels, which take some extra work to get to.

One of the strongest aspects of this game is the variety of puzzles you encounter - the way each new element is introduced and implemented is very well done. I am on area 4, and there have been many new challenges to deal with - some drove me absolutely crazy. A word of caution - if you like puzzlers, but do not favor timing-based ones, then you may be turned off by a few of the levels. Although the puzzles can be fairly difficult, the game is not particularly unforgiving - the checkpoint system is very good and will ensure you do not have to backtrack too often.

Overall, Stealth ♥♥♥♥♥♥♥ plays as a great puzzle platformer, and anyone interested in the genre - especially stealth themes and the potential for speedruns - should give this game a try.

Recommend!

Cheers,
DJSF @DJSF's Rogue Reviews
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
17 จาก 28 คน (61%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
12.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 กุมภาพันธ์
Stealth ♥♥♥♥♥♥♥ Deluxe is a stealth based puzzle platformer, and it's pretty damn good when it comes to meeting those basic criteria. You need to hide in darkness and pick your moments to leave cover so that you don't get detected. You have to solve a bunch of puzzles like moving blocks around through teleporters to put them onto switches so you can move through gates or deactivate lasers and that sort of thing. Lastly there's lots of carefully timed jumps to make so that you can get over lasers, saw-blades and robots. Some of the levels can be quite tricky, which makes it very rewarding to finally figure out a solution.

Despite being a great stealth puzzle platformer I still felt that my time hadn't been that well spent. The game is technically very good, but it's just not that enjoyable. When shadows are so important to a game, they somehow made them emanate at some really weird angles. It would have been nice if they made clear light sources so you could more easily see the platforms and predict the shadow that would appear behind them. I want to get caught and die because I'm bad at a game, not because of faulty physics making objects cast shadows at weird angles from no clear light source.

While playing this game, I kept feeling that I was a minion from the animated film "Dispicable Me", who had been thrust into a cheesy "Portal" knock-off. Why did it feel like a "Portal" knock-off? Stealth ♥♥♥♥♥♥♥ is based on testing chambers through which you are guided by condescending text projections (lets not even mention the blue/orange teleporters) which were supposed to provide instruction and humour, but just came across as being pretentious. I know I should have expected some lame smack-talking humour from a game with a name like "Stealth ♥♥♥♥♥♥♥", but still, this game left me disappointed because the gameplay was pretty much spot on, but the style and mood was lacking and abrasive.

The bottom line? If you want a great stealth based puzzle platformer, then this game is for you, but only if you can get past being a minion in a poorly lit, and slightly Portal flavoured (though somewhat sour) testing facility.

5/10 would not test.

Please note: I played this entirely on my laptop on the train so due to poor mobile internet connections my play time might not be accurate. I played the game from start to finish.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
35.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 พฤษภาคม
Stealth ♥♥♥♥♥♥♥ Deluxe was one of the early games out of the Greenlight gate - prior to it becoming an open door three miles wide - and it shows how decent some of those first Greenlight games were. This was made in GameMaker Studio, but you can scarcely tell as the inventiveness on display here is outstanding, both in terms of art assets used and the gameplay itself. On the face of it, it's just another 2D puzzle-platformer in a market awash with titles from that genre, but this one has something a little different. The aesthetic is dark and brooding with a sharp sense of humour, suiting the setting well...and the soundtrack is similarly appropriate. But the gameplay is, as ever, the meat and potatoes.

Modern gaming is far from poor, but I've always felt that good level design is a dying art. Too many games are linear, have simplistic puzzling elements, and so forth. SBD bucks that trend in a big way, and while it is a puzzle-platformer, the emphasis is very much on the former. The level design is superb, and while it generally prizes planning and execution over multiple solutions, the puzzles are engaging and some of them are difficult. This is by far the greatest strength of the game, and it kept me on my toes for the entire duration.

The game has 8 chapters (2 more added with the recommended DLC), each with ten levels. The pacing is good, with each chapter focusing on a different gameplay element - whether it be an enemy, an ability or a level obstacle. It all comes together very well with the difficulty being scaled well. The gist is that you need to guide your very fragile clone through this series of levels and make it to the exit, often via reasonable complex paths that are not immediately obvious. You will die (a lot), but you'll also learn and the game never outright punishes you more than once.

The replayability is excellent. Once you complete levels in a chapter a certain number of times, you get access to pieces of equipment that you can replay the levels with - including camo suits, teleporters, and several others. They're particularly useful in finding the expertly hidden Helices, collectables that unlock an extra level at the end of the chapter. Getting an S Rank (no easy feat) on all levels does the same. The helices are often ingeniously hidden, and I'd recommend trying to find them all without a guide whenever you can.

There are a few downsides. The platforming is solid but unspectacular, with the controls feeling quite 'floaty' at first with momentum being something to get used to. Sometimes you'll be undone by an accidental button press when on a good run, or just not quite pushing something far enough. The DLC, while extremely fun, is also infuriatingly difficult compared to the main game.

I have a lot time for this game. The setting won't be for everyone, and the backgrounds can get bland towards the end of the game, but the variety and creativity being showcased here really impressed me. If you like the genre, I'd suggest buying it immediately if you want to be tested without having to rely on crazy reflexes. It used to be a hidden gem on Steam, but I'm glad that more people have now been exposed to Stealth ♥♥♥♥♥♥♥ Deluxe via bundles and the recently released sequel. It has all the qualities that deserve attention.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
20.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 เมษายน
A platformer with a tonne of speed-running, mind-bending, death traps to traverse.
Great level design.
Rocking soundtrack.
May induce fits of controller throwing.

Recommended.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 มกราคม
Greatly entertaining puzzle platformer with a hint of Portal-style attitude. Most levels involve stealth as a platforming or puzzle mechanic, but it never gets to the sort of tedious waiting game you might see in pure stealth games.

The music is fantastic, the level design is super clever, and the controls are crisp. Some of the most fun I've had on Steam! :D
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน