Armed with only your wits and a pair of Stealthing Goggles, it’s your job to sneak your way through a deadly facility that’s determined to extinguish your fragile little life.
วันที่วางจำหน่าย: 28 พ.ย. 2012
Popular user-defined tags for this product:
ดูวิดีโอ HD

ซื้อ Stealth Bastard Deluxe

แพ็คเกจที่รวมในเกมนี้

ซื้อ Stealth Bastard Deluxe + Soundtrack

มี 2 รายการ: Stealth Bastard Deluxe, Stealth Bastard Deluxe - Soundtrack

ซื้อ Stealth Bastard Deluxe Bundle

มี 3 รายการ: Stealth Bastard Deluxe, Stealth Bastard Deluxe - Soundtrack, Stealth Bastard Deluxe - The Teleporter Chambers

ข้อมูลเกม

Stealth games are awesome. Hiding from The Man, skulking in shadows, the thrill of infiltration. But why do they have to be so... slow?


That was the question that spawned Stealth Bastard, the fast-paced, nail-biting antidote to tippy-toed sneaking simulators that the world had so desperately been craving. Now, building on the ideas sketched out in this unholy marriage of deft, wall-hugging stealthiness and insane break-neck platforming, we’re proud to bring you the bigger, better, shinier Stealth Bastard Deluxe.


Armed with only your wits and a pair of top of the range Stealthing Goggles, it’s your job to sneak your way through a deadly facility that’s determined to extinguish your fragile little life. With no weapons and no armour, being seen means instant death. Stay out of the light to avoid the attention of deadly security robots! Leap like a lusty salmon to avoid those zap-happy lasers! Think fast as the walls close in around you! Only the fastest and sneakiest will make it to the exit without being mangled by the facility’s security systems. Will you be among them?

Key Features

 • Campaign Mode: 80 levels spread across eight worlds, featuring tricky puzzles, platforming challenges and a wide range of sharp-eyed security bots who are entirely unsympathetic to your plight.
 • Dynamic Lighting: Stay in the shadows cast by Stealth Bastard Deluxe’s dynamic lighting system to escape the attention of enemies and security cameras.
 • Equipment: The Camo Suit, the Decoy, the Sonic Decoy, the Antilight and the Teleporters provide new ways of outfoxing enemies in every level.
 • Secrets: Find all the secrets hidden in the game to unlock new levels and equipment.
 • Leaderboards: Stealth Bastard Deluxe’s Global Leaderboard will determine once and for all who is best at games. Each level has individual leaderboards for playthroughs with and without equipment. You can also compare scores with your Steam friends using the Friends Leaderboard.
 • Level Editor: The level editor used to create Stealth Bastard Deluxe’s Campaign Mode is included with the game. Taunt friends and strangers alike with your hard-as-nails creations!
 • Online Level Repository: Levels created in the level editor can be uploaded to the online level repository, from where other people who own the game will download them automatically.
 • Steam Cloud Support: Pick up your save no matter where you are.
 • Achievements: An assortment of dastardly achievements, some obvious, some mind-bogglingly oblique. Will you get them all?

ความต้องการระบบ (PC)

  Minimum:
  • OS:Windows XP SP2 or better, Vista, Win7
  • Processor:Dual Core 2.5Ghz
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:DirectX 8.0 compatible
  • DirectX®:8.0
  • Hard Drive:250 MB HD space
  Recommended:
  • Other Requirements:Broadband Internet connection

ความต้องการระบบ (Mac)

  • OS: Mac OS X 10.6 Snow Leopard
  • Processor: Dual Core 2.0GHz
  • Memory: 1GB RAM
  • Graphics: NVIDIA/AMD GPU with 500MB+
  • Hard Drive: 300MB
  • Sound:

ความต้องการของระบบ (Linux)

  • OS: Ubuntu 12.04 or higher
  • Processor: Dual Core 2.0GHz
  • Memory: 1GB RAM
  • Graphics: OpenGL-capable graphics card with valid driver
  • Hard Drive: 300MB
  • Sound:
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
18 จาก 19 คน (95%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
586 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
30 บทวิจารณ์
7.8 ชั่วโมงในบันทึก
Quick Edit: there is some bullocks rule against the term for a child whose parents aren't married, so I will be editing my review accordingly

I have had Stealth Illegitimate Child for a long time now, and I am not entirely sure why I left it on the backburner. It has some humor, a nice art style, and solid gameplay. I barely paid anything for it, and that’s really a shame. With all this fuss over engines and production values, it’s a shame that very few developers actually work towards making a substantial game that is more flesh than flash.

Stealth Edmund from Shakespeare's King Lear is a mix of puzzle, platforming, and stealth (of course) that takes cues from greats like the Portal series. Though there are definite shades of Glad0s written on the walls, Stealth Fitzroy manages to carve out its own identity. This game relies more on hasty stealth rather than the slow sneaking that other games of the genre tend to have. However, despite how much speed is required and encouraged, it is all still just as calculated as any other stealth game: there all kinds of hazards, patrolling guards, and time sensitive obstacles that will kill your clone over and over again.

There is lots of replay in the form of unlocks and leaderboards. Meeting certain goals, finding helices, and so on determine the gear that you can unlock to replay a level. The gear changes gameplay a bit, and making a top score might be a reward in itself if you so with it.

It is interesting that I finished this game after The Swapper. Both deal with similar subject matter and share at least one gameplay aspect (puzzle platforming), but they seem to handle it in a different way. Whereas The Swapper focused on the self and what it is to be, Stealth Son of Henry I has its own message delivered in a less subtle way. The game, while humorous, is quite dark. The sparse narration, wall writing, and gameplay all have some heavy implications.

It was my mistake not to play this game sooner: it’s a delightful challenge with character at a great value.

*The DLC: I will leave the soundtrack up to the individual to decide, but The Teleporter Chambers are a must buy for fans: the freedom and strategy are raised along with the challenge.
โพสต์: 4 มีนาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
23 จาก 30 คน (77%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
335 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
9 บทวิจารณ์
43.6 ชั่วโมงในบันทึก
Great little puzzle platformer. The difficulty curve is nice and keeps the game interesting and challenging. Easy to get into, tricky to master but not impossible. Has quite an 'old school' feel to it. Good stuff!
โพสต์: 25 พฤศจิกายน 2013
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
13 จาก 17 คน (76%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
219 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
36 บทวิจารณ์
2.2 ชั่วโมงในบันทึก
This puzzle platformer is equal parts fun and infuriating. The challenge ramps up quickly, and if the main game isn't enough for you, you can play or share user-created levels as well.
โพสต์: 25 พฤศจิกายน 2013
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
15 จาก 23 คน (65%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
85 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
1 บทวิจารณ์
0.2 ชั่วโมงในบันทึก
This really is a fantastic game. I love the music, the art and the platform mechanics that feel very solid. The overall idea is inspired, and a nice break from the usual platformers out there. The difficulty always feels right, as I never got too frustrated with a level solution that I had to look it up. It always felt like it was right in front of my face.

Great game, and I can't wait to see what the devs cook up in the future!
โพสต์: 26 พฤศจิกายน 2013
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
209 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
19 บทวิจารณ์
10.7 ชั่วโมงในบันทึก
This game is very challenging and creative! I enjoy the time figuring out solutions as well as the performance of retro arts. The combination of various logical mechanic setting and abilities of different characters delivers a high-IQ-testing gameplay. You could even design your own map to challenge other players or play others' creative work, some are very intriguing and fun. Also, it got a nice background music with sense of tension. Check it out if you like doing brainstorm; this game will greatly satisfy your demand.

[8/10]
โพสต์: 7 กุมภาพันธ์ 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่