Armed with only your wits and a pair of Stealthing Goggles, it’s your job to sneak your way through a deadly facility that’s determined to extinguish your fragile little life.
Κριτικές: Πολύ θετικές (446 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 28 Νοε, 2012
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Stealth Bastard Deluxe

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Stealth Bastard Deluxe + Soundtrack

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: Stealth Bastard Deluxe, Stealth Bastard Deluxe - Soundtrack

Αγορά Stealth Bastard Deluxe Bundle

Συμπεριλαμβάνει 3 αντικείμενα: Stealth Bastard Deluxe, Stealth Bastard Deluxe - Soundtrack, Stealth Bastard Deluxe - The Teleporter Chambers

Αγορά Curve Indie Bundle

Συμπεριλαμβάνει 3 αντικείμενα: Stealth Bastard Deluxe, Velocity®Ultra, Explodemon

 

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Stealth games are awesome. Hiding from The Man, skulking in shadows, the thrill of infiltration. But why do they have to be so... slow?


That was the question that spawned Stealth Bastard, the fast-paced, nail-biting antidote to tippy-toed sneaking simulators that the world had so desperately been craving. Now, building on the ideas sketched out in this unholy marriage of deft, wall-hugging stealthiness and insane break-neck platforming, we’re proud to bring you the bigger, better, shinier Stealth Bastard Deluxe.


Armed with only your wits and a pair of top of the range Stealthing Goggles, it’s your job to sneak your way through a deadly facility that’s determined to extinguish your fragile little life. With no weapons and no armour, being seen means instant death. Stay out of the light to avoid the attention of deadly security robots! Leap like a lusty salmon to avoid those zap-happy lasers! Think fast as the walls close in around you! Only the fastest and sneakiest will make it to the exit without being mangled by the facility’s security systems. Will you be among them?

Key Features

 • Campaign Mode: 80 levels spread across eight worlds, featuring tricky puzzles, platforming challenges and a wide range of sharp-eyed security bots who are entirely unsympathetic to your plight.
 • Dynamic Lighting: Stay in the shadows cast by Stealth Bastard Deluxe’s dynamic lighting system to escape the attention of enemies and security cameras.
 • Equipment: The Camo Suit, the Decoy, the Sonic Decoy, the Antilight and the Teleporters provide new ways of outfoxing enemies in every level.
 • Secrets: Find all the secrets hidden in the game to unlock new levels and equipment.
 • Leaderboards: Stealth Bastard Deluxe’s Global Leaderboard will determine once and for all who is best at games. Each level has individual leaderboards for playthroughs with and without equipment. You can also compare scores with your Steam friends using the Friends Leaderboard.
 • Level Editor: The level editor used to create Stealth Bastard Deluxe’s Campaign Mode is included with the game. Taunt friends and strangers alike with your hard-as-nails creations!
 • Online Level Repository: Levels created in the level editor can be uploaded to the online level repository, from where other people who own the game will download them automatically.
 • Steam Cloud Support: Pick up your save no matter where you are.
 • Achievements: An assortment of dastardly achievements, some obvious, some mind-bogglingly oblique. Will you get them all?

Απαιτήσεις συστήματος

PC
Mac
Linux
  Minimum:
  • OS:Windows XP SP2 or better, Vista, Win7
  • Processor:Dual Core 2.5Ghz
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:DirectX 8.0 compatible
  • DirectX®:8.0
  • Hard Drive:250 MB HD space
  Recommended:
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
  • OS: Mac OS X 10.6 Snow Leopard
  • Processor: Dual Core 2.0GHz
  • Memory: 1GB RAM
  • Graphics: NVIDIA/AMD GPU with 500MB+
  • Hard Drive: 300MB
  • Sound:
  • OS: Ubuntu 12.04 or higher
  • Processor: Dual Core 2.0GHz
  • Memory: 1GB RAM
  • Graphics: OpenGL-capable graphics card with valid driver
  • Hard Drive: 300MB
  • Sound:
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
15 από 16 άτομα (94%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.2 ώρες στο μητρώο
SBD is a fast-paced 2D stealth platform game, featuring brutal hazards, ruthless enemies, fiendish puzzles and red pixels galore. This is an expanded and much-polished remake, but despite the instant premise it takes a good few levels to warm up, as the opening takes its time to explain the basics when the stealth mechanic is really quite simple. You're either in the gloom and not visible, in dull light and partially visible, or in bright light and fully visible. Levels are made up of dark corners and big bright expanses, with all sorts of cubbyholes and grey areas in-between. They're all filled with switches, cameras, lasers, turrets and sensor beams that interlink, as well as light sources and terminals that need hacking. These ostensibly simple and easily-manipulated elements will kill you so many times it's untrue. SBD's that kind of game.No individual stage is too hard once you’ve figured out the gimmick, and the generous checkpointing lets you throw yourself into the action. Complete levels multiple times and you unlock toys such as holographic decoys to help bypass obstacles. First time through though, you’re on your own.SBD is almost worth playing for its Metal Gear-baiting subtitle, ‘Tactical Espionage ♥♥♥♥♥♥♥♥’. Its mix of platforming and stealth, while both have been done better in more focused games, isn’t a bad reason either. It’s frustrating at times, but the kind where anything that looks impossible is usually a clue that you’ve not found the gimmick yet. A little more narrative wouldn’t have hurt, given the games in whose footsteps it treads. In the end though, you’ll be too busy dying to really care about the reason why.
Αναρτήθηκε: 17 Σεπτεμβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
41 από 70 άτομα (59%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
11.6 ώρες στο μητρώο
TL;DR: Arcade, fast paced, quite difficult action/puzzle game with little stealth emphasis.

TL:
Gameplay: You probably won't get the stealth feeling you're looking for in this game, it's too fast paced and quite difficult, with emphasis on restarting levels until you get it right, rather than calculating a plan of action at first sight. You will repeat some levels so many times to unlock it fully, that it will become frustrating and stop being fun. After you restart a level a couple of times until you find the fastest course of action, you may become extremely volatile when you realise this game is not glitch/bug free and something won't just work on the 10th try (a switch may activate as you jump away from it, a robot may not move over a plain surface altough it should, etc.). Highscores are good and all but when each level is timed it will convey any other feeling but stealth.

Sound: The music is retro arcade style, which is not to say it's bad, it's just not something to keep you around for long. The sounds as well.

Visuals: The visuals are fine, it's like a pixelated film-grain, this won't bother you, and it's good for the type of game SBD actually is.

Story/Narrative/Context: Almost non-existing, and since it's displayed briefly on the walls as you pass by, you might miss a few while trying to move fast.

Conclusion: Don't get this game if you want a stealth game, but get it if you want a difficult platformer with fast paced action and some stealth nuances. The game is not bad, it's actually good for what it is, just don't be confused by the Stealth in the name since you'll regret paying for it. This ain't no Mark of the Ninja :P
Αναρτήθηκε: 28 Μαΐου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
9 από 11 άτομα (82%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.3 ώρες στο μητρώο
This is what I call a perfectly executed puzzle game.

Ok, I don't get why this game has the title it has, as it does not have stealth (But puzzles involving remaining hidden) and there's no "b4stard" in the game (At least the main character isn't). It seems that the "DeLuxe" part is due this game being first developed as a free game. It also seems that it can't be "b4stards" in the review text, so sorry for the 4.

Anyway, title shenanigans aside, we have our little lovely clone, in the standard-post-aperture testing chambers, trying to get from A to B, where "B" is a closed door which usually has to be opened by "hacking" (Going to the terminal and press "B" for a small amount of time) some computers in points C,D, etc etc.

Here the meat and bones are in how is and what is in the path from point Whatever to point Wherever. And here is when Stealth B4stard DeLuxe shines.
There are several "worlds". Each world introduces a new mechanic (be it portals, platforms that move in a specific moment, new sentries that hunt you down in different ways...) and mix it with previously seen mechanics, adding new stuff just when you were starting to get tired of the old stuff and mixing it to get new original combinations. And it works, and its fun: There are maps in which you have to think, maps in which you have to be quick, maps in which you have to be smart and know where to crouch, maps in which you have to have iron reflexes... you have to pull boxes, to crouch behind turrets, to make NPC's work for you by moving parts of the map, to jump and crouch everywhere in the right moment to get the desired output... there's a lot of things to do and, as I said, there's always something new to add to the bag of tricks the game has each few maps. And also find the secret DNA sequences.

For better or worse, though, the difficulty of the puzzles isn't exactly top tier. I had to stop to think several times (After getting killed over and over in the same spot), and more times I got killed because I didn't jumped in the right moment, but still I hadn't to scratch my head a lot to go through the standard game. The game's easy, but not "The Ball" or "Portal 2" easy, just a bit less, enough to make it a decent light after work challenge. (And most of the DNA sequences are really well hidden).
But you will die. Lot of times. And you will even get angry at the game. And that's great, as you will not die too many times and the reason for your demise will be, almost always, your fault.

It also has standard issue scoreboards (Finish the level in the shorter time), some extra items to help you move for an already solved test chamber, and an editor with lots of communitty made maps that most of us will never use, but hey, is good to know it exists and maybe tomorrow I'll give a try to the editor.
Yeah, tomorrow.

In short, a great, fun, balanced and very well designed small puzzle game. Worth it.
Αναρτήθηκε: 8 Ιουλίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
5 από 6 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.4 ώρες στο μητρώο
This is the most addictively frustrating game I own. You will get tired of being laser shot, leave the game, only to come back to it again and again. It's a great little puzzle game to kill time, and I mean lots of time, "what happened to the day?' kind of time.
Αναρτήθηκε: 8 Σεπτεμβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.5 ώρες στο μητρώο
Never liked put downs at the end of a level
Αναρτήθηκε: 14 Οκτωβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
97 από 104 άτομα (93%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.3 ώρες στο μητρώο
Quick Edit: there is some bullocks rule against the term for a child whose parents aren't married, so I will be editing my review accordingly

I have had Stealth Illegitimate Child for a long time now, and I am not entirely sure why I left it on the backburner. It has some humor, a nice art style, and solid gameplay. I barely paid anything for it, and that’s really a shame. With all this fuss over engines and production values, it’s a shame that very few developers actually work towards making a substantial game that is more flesh than flash.

Stealth Edmund from Shakespeare's King Lear is a mix of puzzle, platforming, and stealth (of course) that takes cues from greats like the Portal series. Though there are definite shades of Glad0s written on the walls, Stealth Fitzroy manages to carve out its own identity. This game relies more on hasty stealth rather than the slow sneaking that other games of the genre tend to have. However, despite how much speed is required and encouraged, it is all still just as calculated as any other stealth game: there all kinds of hazards, patrolling guards, and time sensitive obstacles that will kill your clone over and over again.

There is lots of replay in the form of unlocks and leaderboards. Meeting certain goals, finding helices, and so on determine the gear that you can unlock to replay a level. The gear changes gameplay a bit, and making a top score might be a reward in itself if you so with it.

It is interesting that I finished this game after The Swapper. Both deal with similar subject matter and share at least one gameplay aspect (puzzle platforming), but they seem to handle it in a different way. Whereas The Swapper focused on the self and what it is to be, Stealth Son of Henry I has its own message delivered in a less subtle way. The game, while humorous, is quite dark. The sparse narration, wall writing, and gameplay all have some heavy implications.

It was my mistake not to play this game sooner: it’s a delightful challenge with character at a great value.

*The DLC: I will leave the soundtrack up to the individual to decide, but The Teleporter Chambers are a must buy for fans: the freedom and strategy are raised along with the challenge.
Αναρτήθηκε: 4 Μαρτίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι