Colour Bind is a physics platform-puzzler set in an abstract world where gravity is determined not by mass, but by colour.
Κριτικές: Κυρίως θετικές (28 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 24 Σεπ, 2012
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά ColourBind

 

Κριτικές

“Brain bending brilliance from downunder!”
NZ Gamer

“...one of the best puzzle platformers in recent years.”
Digg News

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Colour Bind is a physics platform-puzzler set in an abstract world where gravity is determined not by mass, but by colour. Navigate this unique world by manipulating colour and gravity to solve each level. Beating each unique puzzle in Colour Bind will take patience, intelligence, quick reflexes and sometimes even a helping hand from a friend.

Key Features

 • A true challenge: Over 50 unique puzzles with multiple solutions will keep you platforming for a long time. This game is hard. Early-90's hard. Don't be afraid to step back and think.
 • Colour-based physics: Change your colour and manipulate each level's gravity to solve every puzzle. Primary colours have different gravities applied to them, and when combined form a secondary colour that takes the vector sum of that gravity.
 • A world of secrets: Take your time to explore every level. There’s a world of hidden solutions, distractions, and more to discover. Can you unlock every achievement?
 • Procedural music: Colour doesn’t only control your physical experience, but your aural as well. Each colour has a different music track, and combining and changing your colour will mix these tracks on the fly to transform your auditory experience.
 • Play with a friend: 20 local co-op levels that take not only two hands, but two minds to defeat. It will take impeccable timing and skill to reach the end. The ultimate challenge for the ambidextrous gamer.
 • Create your own levels: Colour Bind’s challenge doesn’t stop once you’ve beaten every level. Download new levels through Steam Workshop or create your own with ColourBind’s fully featured level editor for a never-ending experience!
 • Leaderboards and achievements: Compete with your friends online to get the fastest times per level! Can you find the fastest alternate solutions and jump to the top of the leaderboards?

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:
  • OS: Microsoft® Windows® XP
  • Processor: 1.4GHz or faster
  • Memory: 768 MB RAM
  • Graphics: Pixel Shader 2.0 (some older integrated cards might not work)
  • DirectX®: 9.0c
  • Hard Drive: 50 MB HD space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Οκτωβρίου, 2014
Despite being part of the 0.5% of people who have actually beaten all the standard levels in Colour Bind, I still don't know how to feel about Colour Bind. The game looks nice enough, and I enjoy the simple graphics, but I can't deny they are incredibly simple and are probably not an enticing factor for most people. The music that's there is also quite alright, but is nothing special. Of course, this is a platform-puzzle game, and the most important factors are the platforming and puzzling. So, how are these factors?

Well... like everything else, it's a bag of mix. The game has 50 standard levels, with a fair amount of other levels and cooperative levels in the game as well. These levels, at the very least, can take a few seconds to complete. If you're good, 30 seconds for most of the later ones. Most people will only experience a small portion of the 50 for reasons I will elaborate on. Each of the games levels are quite clearly either a primarily puzzle level, or a primarily platforming level. You can easily tell this from first glance, though there is some mixing of the 2, generally, it's one or the other.

The puzzles are... poor. I hate to sound so negative, but they really are poor. They are hardly puzzles at all. There isn't really any thought required on how to solve these puzzles. As soon as you see the level, it becomes pretty clear how to solve it. On occasion there is a puzzle that may stump you a bit, but it becomes clear how to solve it very soon. The problem is solving it, which brings me to the platforming.

The platforming, oh man... well, the platforming isn't actually bad. I mean, the little 2 wheel car vehicle thing you drive feels good to drive. It makes a satisfying clicking noise while you drive, and by pressing space, the wheels expand, which makes you jump. The physics work quite well I feel, and all this combined makes it quite fun to move around. It's just a shame the rest of the game isn't made for this sort of control in the slightest.

You see, the game is made for you to constantly make tight jumps, land on small or precise areas while in low gravity, and navigate areas where a single slip up can easily make you restart the entire area. Now, this may not sound that bad, and it wouldn't be, if it wasn't for one small issue. Once you've "jumped", you can't control where your car goes. You can't control yourself in the air at all! See, you pressing your arrow keys only move the wheels of the car clockwise or counter clockwise. This tiny little thing makes so much of the game harder than it would usually be. Every single jump in this platform puzzle game needs to be thought about greatly in advance, and even after thinking about it and deciding the best place to start committing to a jump, the game still contains a rather moderate amount of randomization from the physics. One second, you could find the perfect place to start a jump, but if you try it again a second time, you could easily only end up bouncing half as high and sideways. It seems like this shouldn't be possible, but it is, and it happens a lot.

So, you have a game where the puzzles are not actually difficult to figure out, but because of the way your vehicle controls, it becomes impossible to actually do most of the puzzles without losing numerous times on them. The game is like a test of patience in a way. Think of super meat boy, but instead of every level revolving around skill, it feels like every level here revolves around luck, and I'm talking about the kind of luck that you get once you've broken 50 mirrors while walking under ladders while crossing numerous black cats. In short, you feel like the game is constantly working against you. You know what you want to do, but you can't seem to make it work.

And yet... even after all this negative criticism, I like this game. It's well made, the visuals and sound are nice, and doing stuff still feels good. It's clear effort went into this, and though some things could be improved, the game is still rather charming in its own way. Kind of like, a separate reality. I suppose you just have to take it for what it is really, and what it is, is neat. I don't think you would be missing much by not buying it, but I recommend that you do, at least when it's cheap.

There is a single person on youtube who has actually managed to speedrun the game, so I guess it must be possible to become good. But as mentioned before, the vast majority of people who buy this game will never reach the final level. Quite literally 99.5% of people in fact, so I suppose beating this game could be seen as a reasonable achievement, and the final level is actually rather neat. I won't spoil it, but it really does change your view on the game and the developer as a person, and will make you appreciate the game a lot more.

So yeah, fun game, but one that only a minority of people will really enjoy for what it is.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
12 από 12 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
57.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Νοεμβρίου, 2013
If you play it enough to get over the initial trickiness of the movement, this game has so much potential. It can get hard in both a platformer and a puzzle sense, and it is one of my favorite games to date simply because of how limitless it seems to stretch. I've probably played Colour Bind more than most people writing the reviews here, and my only complaint is that for some it may take some getting used to before seeing it for what it is. The fact that it has a level editor would be one of my favorite "pros" so to speak. The only reason as far as I have heard was people complaining about the controls and physics, but I'm telling you, it isn't that bad once you get used to it. I honestly can't find a reason not to buy this game unless you aren't very good at grasping different control systems. I personally think the creator of this game got everything right.

9.5/10 even though I never do out of ten scales on my reviews, just in case this was too long to read.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
9 από 9 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
161.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Δεκεμβρίου, 2013
This is a must have if you like physics based platform games. Don't expect amazing graphics, music or sound effects, but a quite unique game with a challenging gameplay that will keep you busy for a long time if you get hooked. Warning, it's not for everyone, as you will need to be patient and fight against frustration to finish all the levels and beat some times.

Even though it's hard, the best is that finishing the levels is not very difficult (only the last ones), the hard thing is to get the gold and platinum medals, the difficulty increase is very well measured. Furthermore, the leaderboards, the level editor and the cooperative mode are added value features that make it even better.

I heartily recommend this game, there should be more games like this.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
11.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Μαΐου, 2014
This game is really a hidden Gem, I havnt played much of the singleplayer but with two controllers the local co-op is amazing. Possible one of the best experiences our there if you are ready to test your friendship with a buddy. I wish there was more co-op levels on the workshop though. Check the Hub video section for some of the co-op plays with one of my buddies.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
2.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Σεπτεμβρίου, 2012
Challenging! Game's easy to pick up as the controls are simple, finishing most levels is also relatively easy to do - given enough time and resets. The tricky part is to finish the levels FAST to get medals. The targets are brutal, with the gold medals requiring precise control of jumps, bounces, and acceleration to achieve. No hand-holding or pampering here - it's back to how games are meant to be: challenging!

Also props to the dev for putting in the extra effort to make this colour-based game enjoyable for colour-blind people.

Warning: this game is rage-inducing. Prepare to experience sudden and/or prolonged episodes of rage while playing ;)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Σεπτεμβρίου, 2012
Great way to spend your time :)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Ιανουαρίου, 2013
Physics! Colors! Weee

THIS GAME IS HARD
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
49.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 14 Οκτωβρίου, 2012
c'est l'un des rares Puzzle platformers 2d que l'on peut trouver sur Steam
j'aime bien les mélanges de couleurs, et le moteur physique qui rend plus "réaliste" les sauts...
juste 2 ou 3 niveaux affreusements longs, mais on peut avec de la patience et de la dextérité, faire environ 30-40 niveaux

Le mode co-op ne se fait que sur 1 seul ordi, mais c'est déja assez casse tête comme ça.
(mais j'aurais quand même aimé un multi via steam)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
86.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Οκτωβρίου, 2012
Great physics Puzzle game <3
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 10 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Σεπτεμβρίου, 2014
Control a two wheeled "car" to an exit point. Multiple direction of gravity exist which are color coded so when your car turns a certain color, the gravity of your "car" changes accordingly. Switches are placed among the levels to change the gravitation effects of each color. Even for the simple puzzles, it's a very tough game and the control response feels awkward making it overly frustrating when just learning the basics. The mazes are not engaging enough to think about for long periods of time. Instead, the game forces the player to try and try again or just quit when it starts to feel like a chore.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 7 άτομα (43%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Νοεμβρίου, 2013
It was a real disappointment for me to play this game. The screenshots and videos made it look like an interesting experience and the type of game I'd enjoy. But after playing it for some time I began to get frustrated with the controls, the wonky physics, and worst of all the constant stuttering on the screen. The stuttering got to be so bad that the game became unplayable and I had to just stop altogether because I couldn't successfully navigate the levels. Maybe the game runs poorly on higher-end machines, and maybe the game will eventually be fixed and playable. But it left a bad taste in my mouth I would recommend you to be cautious when buying this.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
0 από 1 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Ιουνίου, 2013
Buy. Maybe? It's a physics platform puzzler...which isn't one of my favorite genres. Revolves (no pun intened) around moving a wheeled vehicle to reach a triangle by manipulating balls, switches, and lasers (possibly more further in the game). As a physics puzzler, it isn't actually too bad, so I won't uninstall it immediately. Everything generally works ok, but I've never been fond of rangling physics to meet a game goal. You don't have to worry about "stars" or par times (at least in early levels), so you can play and restart at your leisure. The vector style graphics look better than I thought it would from video and screens. OST is nothing special, but fits it's purpose. There's not much I can say about this - it's quite an alright physics puzzler if you're into that.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
0 από 1 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Δεκεμβρίου, 2013
This is a good platformer. The color change ability allows you to switch gravity around. The whole gravity change mechanic is common these days, but they use it well here. If you can get around the simplicity of it's graphics it's certainly worth playing and is a great pick up and play game if you've only got a few minutes to waste.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
0 από 1 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Απριλίου, 2013
For me, it's just one of those games that are just so "colorless" despite it having a bunch of colors. Yeah sure not all games need that much ♥♥♥♥ to be good but this was just so damn stale. It's playable, I can play it, I can solve the puzzles, but damn there's no real drive to make me want to keep playing it.
You also don't just have one song in a puzzle platformer that kind of makes it worse.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
0 από 1 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Οκτωβρίου, 2012
I normally like puzzle games, but this was just too annoying....
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
0 από 1 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Νοεμβρίου, 2012
Whee!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 4 άτομα (25%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Φεβρουαρίου, 2013
When a developer artificially increases the difficulty in their physics-based puzzle game by skewing the physics and creating an unfair layout, then that is a bad developer and they should feel bad. It's a case of difficult for the sake of being difficult. Rather than implementing clever game design to benefit the experience, such as Portal or Antichamber, Colour Bind instead derives its difficulty from the fact that the physics are wonky and the levels work against you. This game requires precision and timing but, unlike Super Meat Boy or Dustforce, it fails to apply its mechanics in a rational way.

In the first five levels I experienced such frustration that I have no desire to return back to the game. If this was intentional, kudos. I won't be recommending it to any sane individual, though. The only thing going for this game is that Colour Bind has options to aid those who are colour blind. It took me far too long to realise the game wasn't actually titled Colour Blind...
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 4 άτομα (25%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Δεκεμβρίου, 2013
Not that fun.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
0 από 4 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Δεκεμβρίου, 2012
Nice puzzle game
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
0.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Σεπτεμβρίου, 2012
Challenging and fun physics-y game
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία