Avernum is a land underground, a subterranean nation full of rogues, misfits, and brigands, struggling for survival in the monster-infested darkness.
Κριτικές: Πολύ θετικές (391 κριτικές) - Το 94% από τις 391 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Απρ, 2012

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Avernum: Escape From the Pit

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ! Η προσφορά τελειώνει 1 Δεκεμβρίου

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Spiderweb Software Complete Pack

Συμπεριλαμβάνει 13 αντικείμενα: Avadon 2: The Corruption, Avadon: The Black Fortress, Avernum 2: Crystal Souls, Avernum 4, Avernum 5, Avernum 6, Avernum: Escape From the Pit, Geneforge 1, Geneforge 2, Geneforge 3, Geneforge 4: Rebellion, Geneforge 5: Overthrow, Nethergate: Resurrection

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ! Η προσφορά τελειώνει 1 Δεκεμβρίου

 

Προτείνεται από επιμελητές

"This remake of Exile from Jeff Vogel is epic. Story and NPCs are interesting, exploring is rewarding, turn based combat is challenging - recommended!"
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Κριτικές

“The game's strong writing carries it through, and earns it a place among the greatest indie RPGs.”
9.0/10 – Game Chronicles

“Fans looking to get into the Avernum series will do very well with Escape from the Pit, and while the improvements beyond the game engine and visuals are relatively modest, there's still a lot to enjoy even if you've played through the game once before already.”
GameBanshee

“It is a tribute to indie gaming as a whole that a game made by such a tiny team can swell into such an involving, engrossing and glorious fantasy epic.”
9.0/10 – The Digital Fix

“If you're looking for a complex single player RPG and value content at the expense of visuals, don't miss this title.”
8.0/10 – Impulse Gamer

“Spiderweb Software have provided a vast world in which to get lost, and a hefty quest in which to sink your teeth, which will reward those who can overlook its lack of finesse with many hours of enjoyable adventure.”
Indie Game Magazine

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Avernum is an epic fantasy role-playing adventurer set in an enormous, subterranean nation. Avernum is a land underground, a subterranean nation full of rogues, misfits, and brigands, struggling for survival and wealth in the monster-infested darkness.

You have been banished to the underworld, never to see the light of day again.

The surface is ruled by the cruel Emperor Hawthorne, master of the Empire. All of the known lands are subject to his brutal command. Everyone who speaks out, misbehaves or doesn’t fit in is cast into the dark, volcanic pits of Avernum, far below the surface. There, you are expected to die, a victim of starvation, horrible monsters, or simple despair.

But not all of the Avernites have surrendered. With magic and steel, they are forging a new nation deep underground. You can join them and fight for safety. Or freedom. Or, if you dare, revenge on the surface-worlders who tried to destroy you. Join your new countrymen, explore a huge game world, hunt for hundreds of magical artifacts, choose from hundreds of quests, and become the hero of the underworld!

Key features

 • Epic fantasy adventure in an enormous underworld.
 • Huge outdoors, eighty towns and dungeons, and hundreds of quests.
 • Three separate game-winning quests. Seek safety, escape or revenge. Complete just one or all three!
 • Unique races and settings make Avernum different from any adventure out there.
 • Hundreds of side quests and magical artifacts to discover.
 • Rich game system with over 50 spells and battle disciplines and a multitude of beneficial character traits to choose from.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows XP
  • Processor: 1.6 GHz
  • Memory: 256 MB RAM, 512 MB Recommended
  • Hard Disk Space: 300 MB
  • Video Card: 3D accelerated graphics card, Open GL compliant
  • OS: OS X 10.5 or later
  • Processor: 1.6 GHz
  • Memory: 256 MB RAM, 512 MB Recommended
  • Hard Disk Space: 300 MB
  • Video Card: 3D accelerated graphics card, Open GL compliant
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
39 από 42 άτομα (93%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
13.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Ιουλίου
======================================
Avernum: Escape From the Pit
(Read on for the full review!)
======================================

Spiderweb Software, creator of the "Exile" series took the PC RPG template of the time and ran with it, allowing players to control multiple party members and customize their growth, exploring a vast underground world with a surprisingly intricate story. Avernum: Escape From the Pit is essentially a remake of the original Exile game of the same name. Escape From the Pit has been given a graphical overhaul, utilizing the isometric view used in the Avernum games released most recently by Spiderweb Software. The remake changes more than just the graphics, however, and the result is a game that is both the same and quite different from the original.

======================================

Pros
+ Old School style CRPG with plenty of replay value.
+ Game-play: Explore the open world as you please and do it at your own pace.
+ Really good lore for the game world
+ A ton of sights to see!
+ Engaging story

Cons
- The UI is clunky and the character sheet & Inventory is annoying at times!

Neutral
+/- Doesn't hold your hand at all. (This is a good thing to me)

======================================

Introduction

The Avernum series is based in Avernum, a subterranean nation far under the surface of the world. The surface is ruled by the Empire, a single, monolithic power under the command of the cruel Emperor Hawthorne.

Everyone on the surface who speaks out, rebels, or doesn’t fit in is sentenced to life imprisonment in Avernum. Prisoners are expected to die, the victim of starvation, horrible monsters, or simple despair.

The Avernum series tells the tale of the Avernites' struggle to survive, avenge themselves upon the Empire, and win both freedom and a return to the surface world.

======================================

Game-play

Avernum: Escape from the Pit is a single-player role-playing video game. The player controls a group of up to four adventurers, who can use melee weapons, missile weapons, magic, or a mix of these skills to defeat opponents.

One of the better aspects of this game is the opportunity to customize your adventuring party. Whether you want to have a balanced group featuring every type of character or whether you instead choose to enter battle with an entire team of tanky sword-wielding knights; the game accommodates your decision. You are also allowed to select an image avatar for each of your heroes (whether it fits their class or not is up to you). That having been said, classes make relatively little difference in your characters' long-term potential, as every character can learn every spell and ability regardless of their class. The way this works is that requirements to wield spells are determined by the stats and skills that you develop for a character - meaning that you can choose to make your units as specialized or balanced as you please. Fan of sword-wielding battle mages who can heal their team in a pinch? Not a problem. Want to throw in a super-defensive tank that will soak up damage and demand enemies' attention? Easy. Escape From the Pit allows for such customization without over complication. A downside to this is the risk that characters will become a little generic, but the multitude of customizable aspects (stats, skills, spells, and "traits", which function as passive boosts to a character's stats or abilities) help to ensure each of your units is a unique personality.

Escape From the Pit offers several difficulty levels, as well as the ability to adjust the difficulty at any time during your game. This might come in handy depending on how quickly you want to beat Escape From the Pit, because often you will find that enemies are just too difficult and you need to go grind somewhere else before advancing to where you want to go. Yes, Escape From the Pit does involve a lot of grinding in dungeons, but Spiderweb Software has done a great job making this experience far less tedious, with diverse and well-designed environments that often use interesting tricks to create light puzzle elements. The world of Avernum is by no means boring and progressing through the game is both fun and challenging.

All things said, it seems there's a lot beneath the surface here, with plenty of things to see and do that will keep you adventuring for many hours.

======================================

Graphics

If you're looking for up-to-date, modern graphics, you might as well stop reading now. Avernum utilizes 2D graphics in an isometric view, reminiscent of the original Diablo. Obviously this makes the whole thing look quite dated. If you aren't immediately turned off by that, then let me assure you that you will probably love this game. Noticeably improved even over those of the most recent Avernum titles are the character portraits, which are in fact quite beautiful. Otherwise, the graphics are essentially identical to those of recent Avernum titles, reflecting Spiderweb's low priority on steady advancement in that area. This is something important to know because Escape From the Pit is a game that will polarize RPG players depending on how important visuals are to them.

======================================

Conclusion

Overall, Avernum: Escape From the Pit is a solid RPG experience that combines classic style, a compelling story, and generous content to create an indie game that is very much worth your time. If you're looking for a complex single player RPG and value content at the expense of visuals, don't miss this title.

======================================
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
22 από 24 άτομα (92%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
62.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Ιουλίου
Avernum: Escape from the Pit is a fantastic '90s era single player turn based RPG that draws from the best the decade had to offer. RPGs thrived in the 1990s, and for good reason. Games like Avernum (when released in 1995, it was called Exile: Escape from the Pit) aimed to get their player lost in an intriguing world for hours upon hours, leveling up characters, exploring an in-depth story and learning about the game world from multiple NPCs with varying opinions on the world around them, and finding hundreds of secrets (yes, hundreds). These RPGs were made by developers with imaginations that were close to perfection, back when people made games because they loved games and sharing fantasy game worlds they'd created with others, not simply making them to drain wallets and hearts.

The game starts out after your party of characters (which you customize, of course) are thrown into the deep abyss known as Avernum. Avernum is a series of underground caverns that serves as its own subterranean nation far beneath the surface of the world, and is the trash bin that the powerful Empire uses to throw away people who speak out against its rule on the surface. It is effectively a prison, where you are locked away from sunlight and the surface forever--unless you plan to do something about it. It is here where the Avernum series distinguishes itself from many other RPGs. Although Avernum is not a dungeon crawler by genre, it has that feeling of isolation, desperation. You want to get OUT of this underground prison, and the injustices made against you and others you meet in Avernum make you yearn for revenge. Avernum is one of the few fantasy worlds with a dystopian feel; the Empire is this world's Big Brother, and you have the ability to get your revenge, try to escape, or even accept your fate and learn to embrace Avernum. (And thus, this gives you three separate ways to beat the game through various questlines.)

This is not a mindless RPG. Don't go into this game desiring mindless fun, for you will have to read quite a bit, manuever Avernum's cave systems via map systems, and retain information about quests, as the game doesn't hold your hand with doing so. The game does have a journal system that is VERY nice for its time; when you're speaking to an NPC who says something worth noting, you can "record" their speech with the click of a button, so you can pull this up at any time. This comes to be very useful, as quest notes don't update as you progress through a quest, so it's up to you to pay attention and know what the next step is. Despite all this, Avernum stays very much so to the right side of the line when it comes to tedium. I encountered no game-breaking quests during my playthrough like I have with other RPGs of the time (Divine Divinity, I'm looking at you, though I love you so). It IS possible to kill NPCs that you'll need for certain questlines, though the other questlines are still available, and there is also a cheat system to help you through this as a last resort (just look up your problem online).

I think the best thing about this game is just how interesting it is. I love RPGs because I like escaping to a different world for a bit and getting lost in its complexities; I also love exploring and finding secrets, new towns, or a hidden area of a map. This game has that, and its story makes it even more worth finding those extra tidbits. This game has so much to do and so much to explore that it has what I like to call "Skyrim syndrome", where sometimes you'll look at your quest log and weep at all you've failed to complete. If throwing yourself into a world is what you're into, I can think of few better worlds than Avernum.

I personally give this game a rating of 9.5/10. This is a must have for RPG fans and fans of games from the 1990s in general, back when games threw themselves at you with days worth of content with a grin that said, "I dare you." This is a game that you will work hard to conquer, a game that will make you feel liberated when you beat it, and a game that will be a source of fond memories for years to come.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 6 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
136.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Οκτωβρίου
I recommend this game for true fans of Role Play. If however your take on a RPG is Diablo or Torchlight, forget it.

There is probably more storyline in this small download than in the entire Skyrim. There are many long hours of play ahead. I did a restart about 2/3 of the way through as my party was not strong enough and I had not distributed t6he party stats well, combined I have nearly spent as many hours now on this game as I did with DragonAge inquisition.
Despite the old school graphics there is quite variety of terrain to explore.

The character development is good and straddles the boundary between too simple or too complex well. I suggest you pay attention to creating a balanced party, which is also an area that I feel could be improved. It is too easy to create parties that will simply not work. Having a bow user sounds great, but the game is heavily weighted to swords.
Another area which could be improved is the character conversation scripts. Old storylines do not disappear and too often you get into a dialogue that you have already been through a million times before with the NPC – it is almost as if the same people that wrote the NPC scripting for Divinity Original Sin did this one too.

Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 8 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
27.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Ιουνίου
Okay so I'm pretty much hoping that my point gets across through my increasingly copious amounts of game time, considering I've had it for all of a week. If not, here's the gist of it.

Spiderweb Software is an amazing company, and I originally discovered them through their Geneforge games. Now, I was skeptical when I first began playing Avernum because in my opinion it had a lot to live up to. I think I can now safely say that this is my favorite of all their games thus far. It is a remake of Avernum 1, which came out over a decade ago, and all it did was improve. Currently there is a gap in the story, because Avernum 3 has not yet been remade (though I assume you could go play the original) and so unless you're fine with skipping right over to 4, you'll just have to wait with bated breath.

I know a few people who tend to ignore their games due to the admittedly strange graphics (how long can that man hold his arms like that, christ). While their portraiture and icons are very nicely done, they do skimp a bit in the 3D area, though I presume not for lack of trying. Having played a bit TOO many RPGs in days past I believe it to be somewhat nostalgic.

In short, the story is amazing, the art "antique", and the replayability significant. If only we could port our endings to the next games. 9/10.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
11 από 16 άτομα (69%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
12 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
45.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 4 Σεπτεμβρίου
You will squint. A lot.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία