Avernum is a land underground, a subterranean nation full of rogues, misfits, and brigands, struggling for survival in the monster-infested darkness.
Κριτικές: Πολύ θετικές (357 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Απρ, 2012

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Avernum: Escape From the Pit

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Spiderweb Software Complete Pack

Συμπεριλαμβάνει 13 αντικείμενα: Avadon 2: The Corruption, Avadon: The Black Fortress, Avernum 2: Crystal Souls, Avernum 4, Avernum 5, Avernum 6, Avernum: Escape From the Pit, Geneforge 1, Geneforge 2, Geneforge 3, Geneforge 4: Rebellion, Geneforge 5: Overthrow, Nethergate: Resurrection

 

Προτείνεται από επιμελητές

"Huge, holistic world with an interesting storyline, compelling tactical combat, meaningful choices, and more dungeons to explore than you could imagine."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Κριτικές

“The game's strong writing carries it through, and earns it a place among the greatest indie RPGs.”
9.0/10 – Game Chronicles

“Fans looking to get into the Avernum series will do very well with Escape from the Pit, and while the improvements beyond the game engine and visuals are relatively modest, there's still a lot to enjoy even if you've played through the game once before already.”
GameBanshee

“It is a tribute to indie gaming as a whole that a game made by such a tiny team can swell into such an involving, engrossing and glorious fantasy epic.”
9.0/10 – The Digital Fix

“If you're looking for a complex single player RPG and value content at the expense of visuals, don't miss this title.”
8.0/10 – Impulse Gamer

“Spiderweb Software have provided a vast world in which to get lost, and a hefty quest in which to sink your teeth, which will reward those who can overlook its lack of finesse with many hours of enjoyable adventure.”
Indie Game Magazine

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Avernum is an epic fantasy role-playing adventurer set in an enormous, subterranean nation. Avernum is a land underground, a subterranean nation full of rogues, misfits, and brigands, struggling for survival and wealth in the monster-infested darkness.

You have been banished to the underworld, never to see the light of day again.

The surface is ruled by the cruel Emperor Hawthorne, master of the Empire. All of the known lands are subject to his brutal command. Everyone who speaks out, misbehaves or doesn’t fit in is cast into the dark, volcanic pits of Avernum, far below the surface. There, you are expected to die, a victim of starvation, horrible monsters, or simple despair.

But not all of the Avernites have surrendered. With magic and steel, they are forging a new nation deep underground. You can join them and fight for safety. Or freedom. Or, if you dare, revenge on the surface-worlders who tried to destroy you. Join your new countrymen, explore a huge game world, hunt for hundreds of magical artifacts, choose from hundreds of quests, and become the hero of the underworld!

Key features

 • Epic fantasy adventure in an enormous underworld.
 • Huge outdoors, eighty towns and dungeons, and hundreds of quests.
 • Three separate game-winning quests. Seek safety, escape or revenge. Complete just one or all three!
 • Unique races and settings make Avernum different from any adventure out there.
 • Hundreds of side quests and magical artifacts to discover.
 • Rich game system with over 50 spells and battle disciplines and a multitude of beneficial character traits to choose from.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows XP
  • Processor: 1.6 GHz
  • Memory: 256 MB RAM, 512 MB Recommended
  • Hard Disk Space: 300 MB
  • Video Card: 3D accelerated graphics card, Open GL compliant
  • OS: OS X 10.5 or later
  • Processor: 1.6 GHz
  • Memory: 256 MB RAM, 512 MB Recommended
  • Hard Disk Space: 300 MB
  • Video Card: 3D accelerated graphics card, Open GL compliant
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
9 από 9 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
67.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Φεβρουαρίου
I was a little wary at first because I loved the original Exile games on the Mac and I was afraid of the changes in this version. Although I do miss the ability to have six party members, I was very pleased to discover that this is a very accessible and fun RPG that still holds up today. If you enjoy non-linear, massive RPGs (and don't mind a bit of reading) this game is worth your time.

PROS
+ Exploring the huge world is fun
+ Loads of quests
+ Nice inventory system (with infinite junk storage)
+ Flexible character upgrade system (anyone can do anything)
+ Optional, built-in cheat menu

CONS
- Massive world can be overwhelming (but good journal system helps)
- Some areas can seem ridiculously hard (just come back later)
- Fast travel is realistic but frustrating
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 7 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
13.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Ιουλίου
======================================
Avernum: Escape From the Pit
(Read on for the full review!)
======================================

Spiderweb Software, creator of the "Exile" series took the PC RPG template of the time and ran with it, allowing players to control multiple party members and customize their growth, exploring a vast underground world with a surprisingly intricate story. Avernum: Escape From the Pit is essentially a remake of the original Exile game of the same name. Escape From the Pit has been given a graphical overhaul, utilizing the isometric view used in the Avernum games released most recently by Spiderweb Software. The remake changes more than just the graphics, however, and the result is a game that is both the same and quite different from the original.

======================================

Pros
+ Old School style CRPG with plenty of replay value.
+ Game-play: Explore the open world as you please and do it at your own pace.
+ Really good lore for the game world
+ A ton of sights to see!
+ Engaging story

Cons
- The UI is clunky and the character sheet & Inventory is annoying at times!

Neutral
+/- Doesn't hold your hand at all. (This is a good thing to me)

======================================

Introduction

The Avernum series is based in Avernum, a subterranean nation far under the surface of the world. The surface is ruled by the Empire, a single, monolithic power under the command of the cruel Emperor Hawthorne.

Everyone on the surface who speaks out, rebels, or doesn’t fit in is sentenced to life imprisonment in Avernum. Prisoners are expected to die, the victim of starvation, horrible monsters, or simple despair.

The Avernum series tells the tale of the Avernites' struggle to survive, avenge themselves upon the Empire, and win both freedom and a return to the surface world.

======================================

Game-play

Avernum: Escape from the Pit is a single-player role-playing video game. The player controls a group of up to four adventurers, who can use melee weapons, missile weapons, magic, or a mix of these skills to defeat opponents.

One of the better aspects of this game is the opportunity to customize your adventuring party. Whether you want to have a balanced group featuring every type of character or whether you instead choose to enter battle with an entire team of tanky sword-wielding knights; the game accommodates your decision. You are also allowed to select an image avatar for each of your heroes (whether it fits their class or not is up to you). That having been said, classes make relatively little difference in your characters' long-term potential, as every character can learn every spell and ability regardless of their class. The way this works is that requirements to wield spells are determined by the stats and skills that you develop for a character - meaning that you can choose to make your units as specialized or balanced as you please. Fan of sword-wielding battle mages who can heal their team in a pinch? Not a problem. Want to throw in a super-defensive tank that will soak up damage and demand enemies' attention? Easy. Escape From the Pit allows for such customization without over complication. A downside to this is the risk that characters will become a little generic, but the multitude of customizable aspects (stats, skills, spells, and "traits", which function as passive boosts to a character's stats or abilities) help to ensure each of your units is a unique personality.

Escape From the Pit offers several difficulty levels, as well as the ability to adjust the difficulty at any time during your game. This might come in handy depending on how quickly you want to beat Escape From the Pit, because often you will find that enemies are just too difficult and you need to go grind somewhere else before advancing to where you want to go. Yes, Escape From the Pit does involve a lot of grinding in dungeons, but Spiderweb Software has done a great job making this experience far less tedious, with diverse and well-designed environments that often use interesting tricks to create light puzzle elements. The world of Avernum is by no means boring and progressing through the game is both fun and challenging.

All things said, it seems there's a lot beneath the surface here, with plenty of things to see and do that will keep you adventuring for many hours.

======================================

Graphics

If you're looking for up-to-date, modern graphics, you might as well stop reading now. Avernum utilizes 2D graphics in an isometric view, reminiscent of the original Diablo. Obviously this makes the whole thing look quite dated. If you aren't immediately turned off by that, then let me assure you that you will probably love this game. Noticeably improved even over those of the most recent Avernum titles are the character portraits, which are in fact quite beautiful. Otherwise, the graphics are essentially identical to those of recent Avernum titles, reflecting Spiderweb's low priority on steady advancement in that area. This is something important to know because Escape From the Pit is a game that will polarize RPG players depending on how important visuals are to them.

======================================

Conclusion

Overall, Avernum: Escape From the Pit is a solid RPG experience that combines classic style, a compelling story, and generous content to create an indie game that is very much worth your time. If you're looking for a complex single player RPG and value content at the expense of visuals, don't miss this title.

======================================
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
82.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 22 Φεβρουαρίου
I played the earlier demo games way back in the day, and was excited to pick this up on sale. On the whole I think it's a good game, and fun to play if you like 90s-style RPGs, especially for the fairly low cost.

It's a big, open-world game with a significant number of quests and places to wander, and a sizable number of NPCs to interact with. The skills/traits and leveling system is fairly fun to play with. There are some issues that keep me from giving it a 100% positive review:

1) If you play at higher resolution settings, it's going to be harder to see loot on the ground, and the numerous secret door switches that are pretty crucial for discovery and completing dungeons. But it will give you a better tactical view.
2) Loot rewards are pretty flat - at level 30 (not technically a level cap, but more or less is one) I'm still using quite a bit of gear that dropped at level 5.
3) The interface could be a bit better - different shortcuts to open/close windows is a minor annoyance
4) Aesthetically isometric view is nice, but tactically it makes for some challenges, esp. since you can't rotate the camera. This can cause issues with moving if trying to fight tactically and occasionally targeting in combat.
5) You'll hit 30 before running out of content, at which point only a handful of fights will really be that challenging. Given that semi-tactical combat is one of the upsides, the game loses something when that's gone, though Grah-Hoth was a fun challenge.

The biggest downside for me is really the quest log. The quests can really pile up, the log doesn't really track meaningful details, and quests can't be sorted or deleted. Quests also stay in your log even when they can't be completed - a minor annoyance.

The lack of detail wouldn't be quite as big a problem, except for the size of the game. Even playing a few hours daily, at some point you'll be working on a quest you picked up several days ago, with often minimal guidance on where you're at in the quest progression. Solving it in-game may require revisiting multiple towns and finding multiple NPCs who may or may not be mentioned in the text. As the game went along I found myself using internet tips a bit more often because the fun of running back and forth between towns (even with a portal system running to about half of them) had waned.

But on the whole it's a good game. I've put about 60 (mostly enjoyable) hours into it, and am only just past the first of 3 "game ending" quests. It reminds me in some ways of a stripped-down Divine Divinity, which ironically I liked more but never finished.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
86.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 14 Μαρτίου
If you're reading this review, probably you're searching for a good rpg: you've found it.
Why?

In this game you will find an imaginative fantasy world, harsh, but vibrant of life, magic and perils.
A compelling storyline from you could write a book with all the descriptions and dialogues.
HOURS of exploration with the fear of a threat right after a tunnel or in a deeper cave or simply travelling between settlements.
Deep combat mechanic and character development.

Where are the problems, a letdown then? Well graphics and sound are directly from classic old rpg games, since this game is totally "substance" and not "appearance".
If even this it's not your problem, and your love for pen 'n paper rpg using a bunch of nicely detailed miniatures and a good diorama/cardboard is still there...

You'll be in heaven even in Avernum.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
54.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Μαρτίου
An incredibly fun turn-based combat and exploration game. Don't be turned off by the graphics, this game is awesome. Could do with a better tutorial and a better explanation of the movement system and some more deeper and complex aspects of the game. A simple equipment system and non-complex skill trees make this a competent, manageable RPG for everyone. Seriously, get it. It's tons of fun.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία