ΑΡΧΙΚΗ
Παιχνίδια
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
The once peaceful Kingdom of Gorudo is threatened by an evil presence. The only hope for salvation is Cyrus!
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 14 Μαρ 2012
Δημοφιλείς ετικέτες για αυτό το παιχνίδι:
Δείτε βίντεο υψηλής ευκρίνειας

Αγορά Wizorb

Steam Big Picture

Σχετικά με το παιχνίδι

The once peaceful Kingdom of Gorudo is threatened by an evil presence. The only hope for salvation is Cyrus, a wizard versed in a secret magic art called Wizorb! Explore many strange places from the derelict monster infested town of Clover to Gorudo Castle atop Cauldron Peak. Danger lurks around every corner so you'll need to keep your wits about you and have quick reflexes in order to survive.

Key features:


 • An all-new block-breaking game set in a fantasy world.
 • Use your magic wand to bounce the orb and cast various magic spells.
 • Over 60 levels in 5 different Worlds.
 • Earn gold to buy charms or to help the citizens rebuild their homes.
 • Epic boss fights.
 • Multiple endings.
 • Character animation by Paul Robertson.

Απαιτήσεις συστήματος PC

  • OS:Windows XP or later
  • Processor:Dual-core processor (Intel Dual Core 2.0 GHz or AMD Athlon X2 5200+ 2.6 GHz)
  • Memory:1 GB RAM
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:250 MB HD space
  • Sound: DirectX 9.0c compatible sound card

Απαιτήσεις συστήματος Mac

  • OS:Mac OS X v10.6 or later
  • Processor:Intel Core™ Duo or faster
  • Memory:1 GB RAM
  • Hard Drive:250 MB HD space
  • Graphics:128 MB space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
22 από 33 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
678 προϊόντα στο λογαριασμό
16 κριτικές
5.3 ώρες στο μητρώο
☺ Beautiful Presentation.
☺ Classic 'Breakout' gameplay.

☹ Quite Short.
☹ Classic 'Breakout' gameplay.

The presentation of Wizorb is superb, every time I boot it up it feels like I've just stuck a cartridge into the SNES - both the visuals and the sound hit their mark (unlike the orb which is still bouncing around aimlessly). You play as a mighty Wizard who's immense magic power seems to transform him into a...stick. Well, a paddle. Seeing that his next feat of insurmountable power is conjuring a little floating orb, this isn't as useless as it sounds.

The game at it's heart is a breakout style brick breaking game where you rebound a ball using a small paddle you control into the targets until none remain. Although there are a couple of spells such as engulfing your ball in flames to pass through multiple blocks or subtly altering its direction with a breath of wind, they really don't do all that much to change up the game and crucially, don't always stop you from the dreaded 'last brick standing' challenge of rebounding around the level for a few minutes until you get lucky enough to hit that last, stubborn brick.

You're tasked with helping a small village rebuild as you venture out and defeat monsters and destroy targets of varying shapes and sizes (I'm not quite sure what great threat a bush is to the already destroyed village, but its your task to crush them into leafy pulps!). The highlight to the gameplay is the boss battles, which is a neat little twist that see's you fighting a much tougher enemy that has a few skills of their own - it's just a shame this sort of thing wasn't the norm, as other enemies simply act as mobile targets.

I played the game with a mouse (the clicky kind, not the squeaky kind) and found the controls to be smooth and responsive, although I did get a slight stutter now and then - nothing that impacted the gameplay, but it did come close.

It's hard to recommend Wizorb to all but the biggest Breakout fans as it just doesn't offer that much compared to other brick breaking games, despite the wonderful presentation. If you're a fan though, its a fair price for what's on offer.
Αναρτήθηκε: 10 Μαρτίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
7 από 7 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
172 προϊόντα στο λογαριασμό
5 κριτικές
7.1 ώρες στο μητρώο
This game is very hard to love. It is one where the distinction between recommending it and saying it isn't worth it is hard. The visuals are very nice, considering they are done by paul robertson, this is a given. The gameplay itself is where the issues fall. You have magic powers, such as the ability to teleport the ball or control where it floats. While these powers are nice, the game is incredibly difficult. Blocks which need to be broken are almost always behind unbreakable objects and the further you venture into the game, the more often this occurs. If you enjoy a challenge and like brick breaking games, go for it if this game is on a good sale. I enjoyed the challenge of the game so I give it my approval, but this game is definately not for everyone.
Αναρτήθηκε: 11 Ιουλίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
5 από 6 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
504 προϊόντα στο λογαριασμό
58 κριτικές
8.2 ώρες στο μητρώο
Breakout style games and I go way back. They're a ton of fun and there's something 'zen-like' in their simplicity. These types of games work well for me, in that I can zone out, turn the brain off and it serves really well to make me concentrate on that keeping that little ball moving when I need to tune out.

Wizorb fits the bill quite nicely for it's $1.49 sale price. Heck, it would suffice at its full price of $2.99 if you Breakout and Arkanoid are your thing. The game play is the same, move paddle, bounce your balls, break blocks. Wizorb gives the formula a bit of spice though by adding in magic elements and a quest mode where you try to rebuild a city. Heck, there's even boss fights, which is a pretty cool change.

I'll be honest...the RPG elements are largely kind of pointless. You get fireballs and 'wind' that doesn't do a whole heck of a lot. The village bit you're saving up to rescue? You'll finish that off right quick. But, that's okay. As I said, these elements are here for flavor and nothing more. The core gameplay, the important part, is straight up breakout, challenging, and a lot of fun.
Αναρτήθηκε: 28 Ιουνίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
72 προϊόντα στο λογαριασμό
1 κριτική
6.5 ώρες στο μητρώο
Really fun game that scratches that breakout itch.
Αναρτήθηκε: 25 Φεβρουαρίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
83 προϊόντα στο λογαριασμό
14 κριτικές
8.8 ώρες στο μητρώο
This is a retro style 'Breakout' game with a fantasy setting. I'd pull this out whenever I had some spare time to kill. Killing time is what this game does best. OK, lulling you to sleep is it's strong point, So put the TV on or listen to your own music while you play. It's not a bad game, But it's not good either.
Αναρτήθηκε: 20 Αυγούστου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
55 από 84 άτομα (65%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
340 προϊόντα στο λογαριασμό
10 κριτικές
6.5 ώρες στο μητρώο
I really, really tried to like this game. I love the graphical style and Breakout type of gameplay; I was hoping that this would be an evolution of it. It's not. It's slow and monotonous.

You begin in a broken town. In order to rebuild, you must go into the dungeons, earn money and donate it to the townspeople. The dungeons are different environments such as a forest, castle and mine; which are presented beautifully in an elegant 2D anime style. So pretty in fact that this was the main draw for me to buy the game.

The gameplay is close to the classic Arkanoid/Breakout style. You have a paddle at the bottom of the screen that keeps a ball bouncing around on the 'table', there are bricks on the table you must break which hold gold and various powerups or conditions that weaken your paddle. Once you break all the bricks with the ball: you win the level. If you let the ball fall out of the bottom you lose a life, once all lives are gone you restart the world unless you buy a continue with the gold you're using to rebuild the town or buy items. There are also stores in some of the levels, bonus areas to get extra lives and items, and spells that help you speed up the process of breaking the blocks.

The problem with the game is that it doesn't deviate from the Breakout formula enough, so if you've ever played one of them then you've played a very close version of this game; and it has the same problems.

Once you've broken most of the bricks in a level, the ball tends to just bounce around missing the bricks that it's been missing since the beginning of the level; especially the bricks in the corners. This is supposed to be solved with your spells, which allow you to change the angle of the ball mid-movement, a fireball spell that lets you shoot up from your paddle, and a few spells that allow you to set the ball where you want. This works for the first dungeon and that's about it. In later levels there are unbreakable blocks, blocks that take many hits to destroy, and barriers that slow your progression through levels to an eye-gouging crawl.

It's just boring. If you've scrolled to the bottom of this review for a score, it's boring/out of 10.
I wish I could tell you that the graphics are enough to purchase the game, but it's just a bore.

Please don't waste your money or time.
Αναρτήθηκε: 19 Ιανουαρίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι