เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

ซื้อ Legend of Grimrock

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้อยู่

ซื้อ Legend of Grimrock Bundle

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Legend of Grimrock, Legend of Grimrock 2

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"A dungeon-crawler in the classic first person perspective style which is part exploration, part puzzle-solving and part tense combat."
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

บทวิจารณ์

"Captures everything that's fun about old-school RPGs."
4.5/5 – GameSpy
"The balance between exciting combat, thought-provoking puzzle work, and open-ended exploration is stellar."
8.5/10 – IGN
"I lost count as to how many times I threw my fist in the air and shouted, "YES!" after successfully completing a puzzle."
9.5/10 – Destructoid
"Undoubtedly the best Indie Game I have played so far and at a very very reasonable Price."
9/10 – Game Debate
"It’s bloody brilliant."
– Rock, Paper, Shotgun

Steam Workshop

Use the Dungeon Editor to build entirely new adventures and challenges for other players to solve. Fill your dungeons with puzzles, traps, or even totally new items, monsters and environments with custom graphics and audio!
Click here to learn more.

เกี่ยวกับเกมนี้

Legend of Grimrock is a dungeon crawling role playing game with an oldschool heart but a modern execution. A group of prisoners are sentenced to certain death by exiling them to the secluded Mount Grimrock for vile crimes they may or may not have committed. Unbeknownst to their captors, the mountain is riddled with ancient tunnels, dungeons and tombs built by crumbled civilizations long perished now. If they ever wish to see daylight again and reclaim their freedom the ragtag group of prisoners must form a team and descend through the mountain, level by level.

The game brings back the oldschool challenge with highly tactical real-time combat and grid-based movement, devious hidden switches and secrets as well as deadly traps and horrible monsters. Legend of Grimrock puts an emphasis on puzzles and exploration and the wits and perception of the player are more important tools than even the sharpest of swords could be. And if you are a hardened dungeon crawling veteran and you crave an extra challenge, you can arm yourself with a stack of grid paper and turn on the Oldschool Mode which disables the luxury of the automap! Are you ready to venture forth and unravel the mysteries of Mount Grimrock?

Key Features:

 • Explore a vast network of ancient tunnels, discover secrets and find a way to survive in the perilous dungeons of Mount Grimrock.
 • Cast spells with runes, craft potions with herbs and fight murderous monsters with a wide variety of weaponry.
 • Create a party of four characters and customize them with different races, classes, skills and traits.
 • Pure blooded dungeon crawling game with grid-based movement and thousands of squares riddled with hidden switches, pressure plates, sliding walls, floating crystals, forgotten altars, trapdoors and more.
 • Includes the following digital extras: a beautifully crafted game manual, Legend of Grimrock world map, custom made grid paper, Grimrock theme music, art sheets illustrating foul creatures of Grimrock, and Almost Human team photo.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  Minimum:
  • OS:Windows XP Service Pack 3
  • Processor:Dual Core 2GHz Intel or 2.8GHz AMD
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:ATI Radeon X1600 or NVIDIA GeForce 7600 or better (256MB graphics memory or more. Shader Model 3.0 needs to be supported). Minimum supported resolutions 1280x720 and 1024x768.
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compatible
  Recommended:
  • OS:Windows Vista or Windows 7
  • Processor:Quad Core 2.66GHz Intel or 3.2GHz AMD
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Graphics card supporting OpenGL 2.1 or later. ATI Radeon HD 2900 or NVIDIA GeForce 8800 or better. Shader Model 3.0 needs to be supported)
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compatible
  Minimum
  • OS: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) or newer
  • Processor: Intel Core 2 Duo
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard Disk Space: 1 GB HD space
  • Video Card: Graphics card supporting OpenGL 2.1 or later. (256MB graphics memory or more) Minimum supported resolutions 1280x720 and 1024x768
  Recommended
  • OS: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) or newer
  • Processor: Intel Core i5
  • Memory: 4 GB RAM
  • Hard Disk Space: 1 GB HD space
  • Video Card: ATI Radeon HD 2900 or NVIDIA GeForce 8800 or better (512MB graphics memory or more) Hard Drive:1 GB HD space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
48 จาก 57 คน (84%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
27.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 ตุลาคม 2014
Legend of Grimrock is a certain game of twenty years ago, dressed in modern clothes. The recipe for this turned out to be surprisingly simple - leave completely untouched form the core of the game, using new technology only where it is necessary.

Legend of Grimrock has almost no plot. Yes, somewhere in the background, we have a story of four convicts who were thrown into perdition to inhabited by monsters and traps bristling labyrinth of dungeons. Throughout accompany us also to be found in various places notes made ​​by a man named Tooruma, who wandered through the corridors and halls before us. At each level during sleep appear "visions" with a few sentences. And that's basically all the elements of the story.

Interestingly, it was one of the first elements so characteristic of the classic games of this type. At a time when the "stimulus feature films" are limited to a minimum, begins to work the imagination. With scraps of information, in an atmosphere of understatement, alone, almost automatically, we are trying to fill these gaps with our own conjectures. It builds sometimes much more evocative atmosphere than most told, "film" story.

The gameplay is based on three pillars: exploration, solving puzzles and fighting.

We move through the corridors and rooms in a classic style. Levels are divided into square segments. One press of the button allows traffic to pass a single field or a reversal in the direction of 90º.

By far the biggest asset Legend of Grimrock are puzzles. At each of the thirteen levels we will get at least a few of them. Sometimes, their accumulation can be intimidating. All puzzles rely on the use of several of the same components. We have a mandatory collapse, levers, plates react to the pressure, the buttons in the walls, or portals. An absolute masterpiece of ingenuity is their use.

Although there are not too many types of enemies, they are diverse and properly assigned, so only at the end of the game started to be missing "something new". I like the fact that most of them require the use of appropriate tactics. Additionally, this old-fashioned and a bit clunky combat system perfectly conceals imperfections SI, which knows only two tactics: to follow and the encirclement. Moreover, developers have used these qualities even several times in riddles.

I must commend graphic design, but here also I have a few objections. It's basically the only "modern" element of Legend of Grimrock but it is used quite well. Textures, dynamic lighting, models of opponents and their animations look great.

Legend of Grimrock is a damn successful - I would say that close to perfection - back to the already-forgotten genre. Thought even the most hardcore enthusiasts oldschool and implemented the option to disable the automatic drawing of the map. For players remember the "good old days" and exchanging hand-trended on a piece of checkered maps, is a wonderful gift.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
59 จาก 84 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
6.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 พฤศจิกายน 2014
Made it to the third floor before my torch ran out.
Then it got dark.
Then I was surrounded by spiders.
And Killed.
By spiders.
In the dark.
Not for the faint of heart.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
25 จาก 29 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
46.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 ตุลาคม 2014
Legend of Grimrock is an old-school dungeon crawling game which is inspired by games like Dungeon Master oder Eye of the Beholder.

The game tells a story of four criminals whose crimes are forgotten by getting tossed into the maw of mount Grimrock. A massive mountain which holds a huge dungeon of untold horrors. No one has ever managed to escape this atrocity. No one but, well you might guessed it, you !

You are in control of the four criminals. You can either chose a preset of four ready-to-go characters or create your own party. Once you are in the Dungeon your job is to find a way out. You can move your party from tile to tile and can only perform 90° turns to the left or right. This sounds quite simple and to many quite boring, but Legend of Grimrock does a fantastic job of keeping things fresh and interesting.

As you progress through the dungeon you have to solve puzzles which become increasingly harder and sometimes force you to think in unconventional ways. But they are never unfair and can be solved with a decent amount of thinking and experimenting. The puzzles are the highlights of the game which are quite rewarding in most cases and keep you motivated as you progress deeper into the dungeon.

The combat system is rather simple but still challenging. As already mentioned you control four characters which are always standing on the same tile. On the bottom right of the screen you got the avatars of you characters which are also used to control you characters. If you left-click on a equipped melee weapon you will perform an attack with this weapon. The twist about this system is that the upper row of your characters represent the front row on the tile you are standing. Characters in the back row cant hit targets with melee weapons / attacks (with a few exceptions). So you are forced to build a solid mix of beefy warriors / melee characters that stand in front and weaker but also very useful range characters that stand in the back and cast spells or use throwing weapons or other types of ranged attacks.

If you have a mage in your party things really become interesting. The spell-system requires you to combine several runes in order to sucessfully cast a spell. And you have to do this during the fight in real time. So things can get a bit stressful if you fight off several enemies because you still want to use your other characters. There are no shortcuts you could use. You have to memorize the runes and the combinations to put your mage to use. To some of you this might sound disappealing but if you get the hang of it, it feels really great.

Technically the developers have done a great job. Some light effects in Legend of Grimrock are really great to look at, the textures are very sharp, the animations of enemies are great and fluid.

One of the downsides of this game is that it may lack a bit of variation. There are only 3 different looks in the dungeon. Some of you might think that this it no problem because a dungeon is a dungeon but even in that particular scenario you could do more than three different types of wall textures.

All in All Legend of Grimrock is a great expierence if you like solving challenging but rewarding puzzles and if you love exploration because you get to explore a lot. There are a lot of secrets to uncover in this vast dungeon.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
16 จาก 18 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
34.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 มกราคม
This game is great for two reasons:
1 - This is just a VERY good old-school dungeon crawler with high difficulty level, difficult puzzles and many, many secrets.
2 - This game showed other developers that true old-school game still may be the best seller. Thank you for that.

VERDICT:
If you're a fan of modern cRPG and want to see how all of that started, you should play it.
If you're a fan of Dungeon Master or Eye of The Beholder, I'm sure you already finished this and you know how good that is.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
16 จาก 19 คน (84%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
30.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 ตุลาคม 2014
The graphics are beautiful and the basic gameplay is fun. The riddle part of the game can get very frustrating at times, especially when the player succumbs to the illusion that there could be a secret everywhere and you've just missed it. As soon as you start to click at every torch and replace it afterwards, you know that the game is getting to you. But those are mental traps that shouldn't keep you from enjoying this gaming experience. Finally, I have to admit that I would have preferred more of a story and less riddles.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
15 จาก 18 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
27.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 ตุลาคม 2014
I'll keep this short. The game is fun and challenging. Combat needs some work, most of it you can cheese pretty easily. The majority of the challenge comes in puzzles--not combat. One puzzle is ridiculous, and could be a show stopper for anyone that doesn't hoard inventory items. The story was interesting, that is, right up until the end. Great atmosphere.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
15 จาก 19 คน (79%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
48.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 พฤศจิกายน 2014
Dungeon crawler with grid-based movement & maps where progression requires a lot of attention to detail and figuring out cryptic messages, which tends to get very difficult along the way. Very enjoyable though the classes and races seem to be highly unbalanced for a single player RPG.
For example the mage class seems to be pretty weak for the long run since there isn't enough mage-friendly armor around and there isn't much in the game to help them defend themselves.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
27 จาก 41 คน (66%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
17.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 พฤศจิกายน 2014
Stone -> one of the most important item in game. Don't throw them away, ever. Or you will suffer.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 8 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
84.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 ธันวาคม 2014
Unlike a lot of others, I wasn't around for the golden age of PC gaming. Back when you had to draw your own maps and read the manuals that came with the game. But when I bought this game a couple summers back, it made me wish I had.
This game has revived the dungeon crawling genre. It's fleshed out, interesting, and well done. Graphically pleasing and is one of the few games that has puzzles I enjoy. (They can certainly stump you) It's only flaws are the scenery can get a bit dull and the enemy AI is easily fooled (Only if you have four squares to dodge around. Otherwise, you're ♥♥♥♥ed, dude.) but it's certainly a good purchase if this is your type of game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
47.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 กุมภาพันธ์
Now this is a real dungeon crawl. Getting past traps, monsters and locked doors to the stairs is the whole game. Story, Cut scenes and character motivation are all minimal. Heck the textures, loot and sound effects are minimal too. Some may be bothered by that, But I wasn't.

I couldn't resist "old school mode", Break out the graph paper and DIY, Even for the first time out. Doing so, Mapping became the central focus of the game. The ambiance of the dungeon also became more pronounced as you don't want to get caught with a pencil in your hand and not a sword. I've played the old Wizardry and Bard's Tales and have always enjoyed the act of mapping. And I enjoyed it here as well.

Combat is real-time. So click on your weapon to attack or click on your hands to ready a spell, then select the rune pattern of the spell and then cast the spell. That's a lot to do for a mage, But then again, Casting spells should be more involved than swinging a sword. Turn-based would have been more “old school”, But may have lessened the importance of the ambiance as a result. The “Prepare, Attack, Move, Repeat” pattern is acceptable.

I found less than 50 secrets. I didn't try that hard as such things have never been a strong motivator for me in-and-of themselves. Getting through the dungeon had some tough spots. The worst of which was having to redraw a badly drawn map followed by some investigation/experimentation. The best of which was being thrown in a room full of nasties with my escape route closed off. Only option...run deeper into the dungeon. But you don't have time to map when your frantically running away.

For my party I decided to go sub-optimal and let a RNG choose my races, classes, initial attribute point allocations, traits (I did select a couple of racial traits myself) and pictures. I got 2 Minotaurs (A fighter and a mage) and 2 Insectoids (Both mages). Happily they all made it out alive. I'd be interested in taking another group of random criminals into the mountain.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 9 คน (78%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 พฤศจิกายน 2014
Amazing dungeon crawler with great graphics! P.S.: Rocks and torches are your friend mate.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 11 คน (73%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 กุมภาพันธ์
At first i gave this game a postive light but now....

While this game does a fine job in bringing that classic dungeon crawling to today's auidence, sadly this game doesn't balance itself out and has made it a chore for players to complete or just a grind to complete either way.

The modded dungeons are well made, and i can't see this modding community dying out either.

My advice? read guides, and watch YouTube LP's if you still can't handle this game and all of your revenues of choices on how to 'beat' this game runs dry, then i suggest you avoid this game at all cost.

Great game, but poorly executed with the balancing aspects.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
47.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 มกราคม
Wow.

This is a WOW game.

This game doesn't have cutting edge graphics, the audio is slightly better than average, and the genre is as old as, what, the 1980s?

This game isn't great because of some stupid parlor trick. It's good because it's a near-perfect implementation of a specific class of game; the old PC dungeon crawler.

If you love finding secret wall switches, solving puzzles and finding loot, and eating a giant roasted maggot-on-a-stick because you're desperate to eat, then this is the game for you.

If you want a fantasy FPS with lots of jumping and airducking, this isn't for you, GTFO.

Legend of Grimrock doesn't try and improve much on the old classic dungeon crawler game design, I think that works well for it, and I don't think they do anything really new or crazy that hasn't been done in dungeon crawlers before. They just put modern graphics and sound together into a game and implemented it well.

The game doesn't have any music beyond the title screen, but the ambient background through the game is pleasant and detailed. Turn the volume up, because sounds of the dungeon will alert you to nearby foul beasts and secrets.

The background story is compelling and interesting, but nothing too deep. Secrets are found in the dungeon, and a reason for being is evident, but they leave the details up to your imagination, which is probably for the best. You can't climb back up. Your only way out is down. The story is your journey along the way.

The last few levels are spooky and the game has a very fulfilling final battle.

Secrets are plentiful, so pay attention. There were a couple of puzzles which had me really baffled, including two that were required to proceed with the story. I don't recomend ruining the challenge for yourself by reading a walkthrough online, but if you get stuck in the story, it's there for you. The best thing to do is sit and think. With two specific exceptions that I can mention, most of the puzzles are evident if you just use your brain for more than thirty seconds.

I do have a complaint regarding the final puzzle in the game (Minor spoiler warning): There are four items which need to be placed around a single block in a room. Two of them are pretty easy to figure out, but the small gear in particular has a non-obvious arbitrary placement location which should be fixed. Even if you have the right item on the right wall, you have to click it on a very specific small area that doesn't offer any clue that it's the right part to go in the right place.

Also, the level 9 riddle room had me really stuck for awhile. I just didn't get the clues and had to randomly guess at it until I figured it out.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
30.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 กุมภาพันธ์
I love this game, hard but charming.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 8 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
33.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 พฤศจิกายน 2014
Finally a dungeon crawler for modern age!
This is a lovely homage to the old school grid based dungeon crawler genre, easy enough to learn so the younger generation of gamers can enjoy it, but truly challenging enough what older gamers would expect.
Well balanced, fun, proper achievements and hours of gameplay with an affordable price tag.
Highly recommended for anyone who love single player adventure and rpg-games in fantasy style.

Be aware though that if you never had played any grid based dungeon crawler games before, the controls will probably feel a little awkward for the first minutes, but just learn how to move properly and soon you will be dancing around the enemies :)

(Sorry for any grammar errors, English is not my native language)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
75.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 ธันวาคม 2014
Fantastic old school game, with the playstyle based on Eye of the Beholder. Its a game full of puzzles, secrets and lots of sideways movement. I would highly recommend this to anyone on a nostalgia kick or who particularly enjoys the dungeon crawler style of gaming.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 7 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
12.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 ธันวาคม 2014
Amazing rebirth of the old school dungeon-crawling rpgs. I recommend to all, even those who have arachnophobia because there is a mod in the steam workshop which replaces spiders with other mobs :P
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 ธันวาคม 2014
Legend of Grimrock
A 3D take on a RPD board kind of style. The game is based in a dungeon which is situated inside a mountain, Your 4 characters are prisoners and your only chance of survival is to escape the dungeon.

You slowly progress floor by floor down a grid style environment. It is in a way turn based but it does it very well. The controls are very easy to learn and everything is taught to you pretty early in the game.

The art style is very typical of a dungeon rpg you have the vines hanging from the walls and the cobblestone bricks but for a dungeon it can look very pretty the monsters especially have been made very well with their stationary movements and attacks.

One of the only issues I had with this game was that some of the puzzles I just didnt understand or they just werent obvious so I had to check some youtube videos but that could just be down to my own incompetence.

I rate it a 8/10

Definately check out the sequel as well!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
23.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 มกราคม
Repetitive, Tedious, Boring. Three words that accurately describe the square dancing that this game calls combat. Fortunately, the atmosphere, level design and fantastic puzzles swing the overall experience back around to being pretty enjoyable. A deep and challenging combat system is nowhere to be found, but if that sort of thing isn't too important to you, then I can recommend this game.

7.5/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 มกราคม
https://www.youtube.com/watch?v=TRh5EtboE2A&feature=youtu.be

Legend of Grimrock: a classic dungeon crawling role-playing game. Legend of Grimrock gets it right by keeping the premise simple and making the game easy and interactive while making sure to put the challenge in the combat and the puzzle solving.

You were four prisoners who were shoved into the depths of Mount Grimrock to atone for your crimes, you are free the moment you fall, however you have to escape Grimrock if you want to enjoy your freedom, and that’s the story. There are tidbits of lore and story in scroll, text on walls and various objects you find throughout Grimrock, its simple and that’s honestly for the best.

The game plays up the survival part well with needing to keep your guys fed or risk of getting hungry, health and energy regenerate although slowly, you can rest but risk getting attacked while resting.

Graphics weren’t top notch for the time it came out, but they don’t feel dated or old, they’re more than adequate and the style of the dungeon and its inhabitants is very realistic in tone. There is no music throughout most of the game; instead you get this creepy ambiance similar to Amnesia or Penumbra games. It isn’t meant to scare as much as it is to create a tone of dread from hearing ‘things’ in the distance, again the game feels like it’s going more for a realistic immersion.

Combat is much more interesting and tactical, your team is in a 2x2 formation, two in front and back, the two in front are taking the brunt of the damage while the two in back are support, you can switch these positions easily and you often will in order to save companions from death or to rotate dealing damage, spells are cast by selecting the correct rune sequence, you can do this as long as your skill level lets you and you know the combination, you can find scrolls that tell you correct rune combinations, but these aren’t required, you can find them through experimentation, or if you don’t care about finding it out, the internet.

You can also craft in this game various potions from the reagents you find in Grimrock, potions can be simple healing or energizing potions to better damage or even invisibility, again you can find the correct combination through experimentation or scroll and recipes.

Finally the puzzles in the game are much more challenging, there are a few simple and easy ones to begin with, but, even in the first room you start in there are various secret switch to hidden treasures, and as you progress the game starts putting more challenging riddles up for you to solve, some necessary to progress others to great treasures to help you survive. Overall, I felt the puzzle solving in this game was a good balance between challenging while also not needing to be overly difficult.

Legend of Grimrock is a great throwback to dungeon crawling RPGs, it shows that this type of game can easily be done and be fun if done well, it’s simple and easy to get into and actually gave me quite a challenge and I was really impressed once I finished the game, it took me about 20 hours to beat the game, and for $14.99 USD that is not bad at all. I highly recommend this game if you’re looking for good ole fashioned role-playing games, or just something different from the standard fair now-a-days, if you need that more action oriented role-playing game, Grimrock may not be for you, although I still feel it’s just as fun, if not more.

TL/DL; Legend of Grimrock is a classic dungeon crawling RPG with up to 20 hours of gameplay at only $14.99 USD, it’s a steal and well worth the price, its challenging, creepy, and interesting, it’s simple in its gameplay and story making it easy to jump in, it’s worth checking it out of you enjoy RPGs in general, if you need more action oriented RPGs, it may not be for you, but, I encourage you to check it out, you won’t regret it.

-Double Thumbs Up from Royial

Video Reviews: https://www.youtube.com/RoyialNetwork
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน