เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Legend of Grimrock

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Legend of Grimrock Bundle

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Legend of Grimrock, Legend of Grimrock 2

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"A dungeon-crawler in the classic first person perspective style which is part exploration, part puzzle-solving and part tense combat."
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (1)

9 กรกฎาคม

Linux and OS X versions updated!

The Linux version of Legend of Grimrock has been updated. The update fixes a bug which causes Legend of Grimrock to crash at startup with latest NVIDIA drivers on Linux.

Thank you to Edward Rudd / Humble Bundle for fixing this issue!

---

The Mac OS X version of Legend of Grimrock has also been updated. The update fixes an issue with the Dungeon Editor crashing on Yosemite when an existing project is opened.

0 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

"Captures everything that's fun about old-school RPGs."
4.5/5 – GameSpy
"The balance between exciting combat, thought-provoking puzzle work, and open-ended exploration is stellar."
8.5/10 – IGN
"I lost count as to how many times I threw my fist in the air and shouted, "YES!" after successfully completing a puzzle."
9.5/10 – Destructoid
"Undoubtedly the best Indie Game I have played so far and at a very very reasonable Price."
9/10 – Game Debate
"It’s bloody brilliant."
– Rock, Paper, Shotgun

Steam Workshop

Use the Dungeon Editor to build entirely new adventures and challenges for other players to solve. Fill your dungeons with puzzles, traps, or even totally new items, monsters and environments with custom graphics and audio!
Click here to learn more.

เกี่ยวกับเกมนี้

Legend of Grimrock is a dungeon crawling role playing game with an oldschool heart but a modern execution. A group of prisoners are sentenced to certain death by exiling them to the secluded Mount Grimrock for vile crimes they may or may not have committed. Unbeknownst to their captors, the mountain is riddled with ancient tunnels, dungeons and tombs built by crumbled civilizations long perished now. If they ever wish to see daylight again and reclaim their freedom the ragtag group of prisoners must form a team and descend through the mountain, level by level.

The game brings back the oldschool challenge with highly tactical real-time combat and grid-based movement, devious hidden switches and secrets as well as deadly traps and horrible monsters. Legend of Grimrock puts an emphasis on puzzles and exploration and the wits and perception of the player are more important tools than even the sharpest of swords could be. And if you are a hardened dungeon crawling veteran and you crave an extra challenge, you can arm yourself with a stack of grid paper and turn on the Oldschool Mode which disables the luxury of the automap! Are you ready to venture forth and unravel the mysteries of Mount Grimrock?

Key Features:

 • Explore a vast network of ancient tunnels, discover secrets and find a way to survive in the perilous dungeons of Mount Grimrock.
 • Cast spells with runes, craft potions with herbs and fight murderous monsters with a wide variety of weaponry.
 • Create a party of four characters and customize them with different races, classes, skills and traits.
 • Pure blooded dungeon crawling game with grid-based movement and thousands of squares riddled with hidden switches, pressure plates, sliding walls, floating crystals, forgotten altars, trapdoors and more.
 • Includes the following digital extras: a beautifully crafted game manual, Legend of Grimrock world map, custom made grid paper, Grimrock theme music, art sheets illustrating foul creatures of Grimrock, and Almost Human team photo.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  Minimum:
  • OS:Windows XP Service Pack 3
  • Processor:Dual Core 2GHz Intel or 2.8GHz AMD
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:ATI Radeon X1600 or NVIDIA GeForce 7600 or better (256MB graphics memory or more. Shader Model 3.0 needs to be supported). Minimum supported resolutions 1280x720 and 1024x768.
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compatible
  Recommended:
  • OS:Windows Vista or Windows 7
  • Processor:Quad Core 2.66GHz Intel or 3.2GHz AMD
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Graphics card supporting OpenGL 2.1 or later. ATI Radeon HD 2900 or NVIDIA GeForce 8800 or better. Shader Model 3.0 needs to be supported)
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compatible
  Minimum
  • OS: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) or newer
  • Processor: Intel Core 2 Duo
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard Disk Space: 1 GB HD space
  • Video Card: Graphics card supporting OpenGL 2.1 or later. (256MB graphics memory or more) Minimum supported resolutions 1280x720 and 1024x768
  Recommended
  • OS: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) or newer
  • Processor: Intel Core i5
  • Memory: 4 GB RAM
  • Hard Disk Space: 1 GB HD space
  • Video Card: ATI Radeon HD 2900 or NVIDIA GeForce 8800 or better (512MB graphics memory or more) Hard Drive:1 GB HD space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
8 จาก 8 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
24.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 มีนาคม
If you're below a certain age (around 25-30) you may be wondering why this game is in a tile format; why you can't just walk around freely in any direction like in Skyrim, for example. It's because this game is a modern take on old dungeon crawler games from the 80's and early 90's. They were made like this because of technological limitations but in my opinion they work just as well today as they did then and Legend of Grimrock captures the feel of that perfectly. You are 4 prisoners who have been accused of unknown crimes and tossed in to the dungeons of a mountain. As you were thrown in your crimes were absolved and if you can make it through the maze of tunnels, monsters and puzzles and come out the other side in one piece your crimes will be forgotten.

You can choose from 4 races (human, minotaur, lizard or insectoid) and each has certain differences that make them unique. Minotaur are very aggressive and strong and so make great fighters, for example. There are also 3 classes to choose from: warrior, rogue and mage. As you level up you can further customize your characters by spending skill points, so as a mage you can choose to focus on fire magic and become very proficient in that, or you can spread your points out evenly and be good at all schools of magic. Similarly with a rogue you can choose between missile weapons, throwing weapons or fast melee weapons/backstabs with daggers and the like.

The puzzles and monsters start off easy but get harder as the game progresses - all the clues to solve them are there though in the form of cryptic messages written on walls and notes left by other prisoners who have tried to escape before you. Each level has secret rooms that can usually be found by pushing a "button" - a loose rock hidden in a wall somewhere. They're not too difficult to find but you do have to keep your eyes open.

I love this game and it reminds me of the good old days of classic dungeon crawlers like Eye of the Beholder. If I was forced to say something negative about it (which I guess I am because this is a review) then it would be that some enemies are quite easy to defeat by hitting them and then sidestepping before they can hit you - though this is actually a valid tactic in games these. Even so, a mistake can get you killed, for example if you allow yourself to be cornered a troll - it'll wear your hit points down fast because they hit like a train. You need to give yourself room to manouver.

I'd give it a 4/5. It's one of the best quality indie games you'll ever find, it is completely bug-free and it isn't a DLC/microtransaction cash grab like so many games are today. You buy the game, you get the full game. If you're tempted to try a Grimrock game I'd definitely try this one first. It's cheaper (because it's older) then the second one and if you like this then you'll definitely like the second one too, and if you don't then you won't like the second one.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 7 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 กรกฎาคม
Want that classic dungeon crawling experience? This game is for you!

4 characters each of them can be taliored to your whims or randomly selected. And you are tasked to escape your fate at Mount Grimrock.

This game has everything a dungeon diving game as to offer. Secrets around almost every corner. That need and desire to explore every inch of the level you are on before proceeding. And if that wasn't enough you must maintain your character through feeding them and making sure they are level proper or else run the risk of losing them.

Another plus to this game is that it has it's own modding community, which in my opinion are really talented. Thanks to the dungeon editor you can create, and craft your very own "dungeon diving" experience, and judging by some of the mods on the Workshop. You are going to have a fun experience.

I recommend this game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 7 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
73.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 เมษายน
Game looks like a couple Amiga 500 games, Ishar + Eye of the beholder + Black Crypt. Did you know these games, consider to buy Legend of Grimrock.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
46.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 มิถุนายน
This game was a lot of fun and provided a good amount of entertainment for my buck. It reminded me of the old rpgs in flavor, like A Bard's Tale for the old Apple IIgs. The combat was fairly easy once you figured it out, but puzzles still keep it intresting while limiting your movement during combat. All and all worth picking up.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 สิงหาคม
It's a cool concept! Nice game!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน