ΑΡΧΙΚΗ
Παιχνίδια
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΝΕΑ
Use the Dungeon Editor to build entirely new adventures and challenges for other players to solve.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Απρ 2012
Δημοφιλείς ετικέτες για αυτό το παιχνίδι:
Δείτε βίντεο υψηλής ευκρίνειας

Αγορά Legend of Grimrock

Κριτικές

"Captures everything that's fun about old-school RPGs."
4.5/5 – GameSpy
"The balance between exciting combat, thought-provoking puzzle work, and open-ended exploration is stellar."
8.5/10 – IGN
"I lost count as to how many times I threw my fist in the air and shouted, "YES!" after successfully completing a puzzle."
9.5/10 – Destructoid
"Undoubtedly the best Indie Game I have played so far and at a very very reasonable Price."
9/10 – Game Debate
"It’s bloody brilliant."
– Rock, Paper, Shotgun

Steam Workshop


Use the Dungeon Editor to build entirely new adventures and challenges for other players to solve. Fill your dungeons with puzzles, traps, or even totally new items, monsters and environments with custom graphics and audio!
Click here to learn more.

Σχετικά με το παιχνίδι

Legend of Grimrock is a dungeon crawling role playing game with an oldschool heart but a modern execution. A group of prisoners are sentenced to certain death by exiling them to the secluded Mount Grimrock for vile crimes they may or may not have committed. Unbeknownst to their captors, the mountain is riddled with ancient tunnels, dungeons and tombs built by crumbled civilizations long perished now. If they ever wish to see daylight again and reclaim their freedom the ragtag group of prisoners must form a team and descend through the mountain, level by level.

The game brings back the oldschool challenge with highly tactical real-time combat and grid-based movement, devious hidden switches and secrets as well as deadly traps and horrible monsters. Legend of Grimrock puts an emphasis on puzzles and exploration and the wits and perception of the player are more important tools than even the sharpest of swords could be. And if you are a hardened dungeon crawling veteran and you crave an extra challenge, you can arm yourself with a stack of grid paper and turn on the Oldschool Mode which disables the luxury of the automap! Are you ready to venture forth and unravel the mysteries of Mount Grimrock?

Key Features:

 • Explore a vast network of ancient tunnels, discover secrets and find a way to survive in the perilous dungeons of Mount Grimrock.
 • Cast spells with runes, craft potions with herbs and fight murderous monsters with a wide variety of weaponry.
 • Create a party of four characters and customize them with different races, classes, skills and traits.
 • Pure blooded dungeon crawling game with grid-based movement and thousands of squares riddled with hidden switches, pressure plates, sliding walls, floating crystals, forgotten altars, trapdoors and more.
 • Includes the following digital extras: a beautifully crafted game manual, Legend of Grimrock world map, custom made grid paper, Grimrock theme music, art sheets illustrating foul creatures of Grimrock, and Almost Human team photo.

Απαιτήσεις συστήματος PC

  Minimum:
  • OS:Windows XP Service Pack 3
  • Processor:Dual Core 2GHz Intel or 2.8GHz AMD
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:ATI Radeon X1600 or NVIDIA GeForce 7600 or better (256MB graphics memory or more. Shader Model 3.0 needs to be supported). Minimum supported resolutions 1280x720 and 1024x768.
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compatible
  Recommended:
  • OS:Windows Vista or Windows 7
  • Processor:Quad Core 2.66GHz Intel or 3.2GHz AMD
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Graphics card supporting OpenGL 2.1 or later. ATI Radeon HD 2900 or NVIDIA GeForce 8800 or better. Shader Model 3.0 needs to be supported)
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compatible

Απαιτήσεις συστήματος Mac

  Minimum
  • OS: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) or newer
  • Processor: Intel Core 2 Duo
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard Disk Space: 1 GB HD space
  • Video Card: Graphics card supporting OpenGL 2.1 or later. (256MB graphics memory or more) Minimum supported resolutions 1280x720 and 1024x768
  Recommended
  • OS: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) or newer
  • Processor: Intel Core i5
  • Memory: 4 GB RAM
  • Hard Disk Space: 1 GB HD space
  • Video Card: ATI Radeon HD 2900 or NVIDIA GeForce 8800 or better (512MB graphics memory or more) Hard Drive:1 GB HD space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
28 από 32 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
169 προϊόντα στο λογαριασμό
39 κριτικές
3.1 ώρες στο μητρώο
I had played this game for a bit in the past, less then a few minutes because I could never figure out how combat worked and would always get killed off from the snail. Then the other night I started it up again and tried playing once more not expecting to get far or play to long. However I found myself playing for over an hour and was able to figure out what I couldn't before, so here is my review on a very awesome game.

The Legend of Grimrock, a game I bought on Steam a couple years ago during the 2012 summer sale event made by Almost Human Games.

The game is an old school RPG that is not turn based but live action. In other words you are able to move, cast spells, select items from your inventory and rest without waiting for creatures to take their turn. As your trying to get your spell cast or looking for a throwing item in your inventory the creature will be attacking you and won't sit there and wait till your done.

I really found this game to have that pen and paper D&D feel to it and I like the idea of selecting the option to not have the game do the mapping as I explore and then I can map it out with graph paper and a pencil (I didn't do this of course).

The character creation screen is very simple with 4 races and 3 classes to choose from. The inventory and character screen isn't complex or confusing but very intuitive and easy to figure out and understand.

The spell's though are based on symbols and you have to select the right symbols or combination of to cast the spell. I found that you couldn't get the spell unless you found the scroll for the right spell but this could have been because I wasn't selecting the right symbol until I found the scroll.

When venturing through the dungeon your characters will get hungry and there will be a symbol of food in there avatar picture indicating they need to eat. When you kill of creatures they will sometimes leave a meat chunk behind and you will want to get these to eat along with any food things you find along the way.

During combat along the way some of your party member may die, take heart because they are not gone for good. You will be able to access their inventory while dead to. There will be these big blue floating crystals that when touched will restore your party to full health and energy and raid the dead. Remember where these ones are. Once they are used you will have to wait for a bit till it can be clicked on again.

Now as for combat, where I originally had most of my troubles. To attack all you need simply do is right click on your hand under your avatar (wither their is a weapon in it or not). If your a spell caster you will want to keep at least one hand empty for right clicking to bring up the symbol window for spell casting.

When you left click on a throwing weapon it will be attached to your mouse cursor and if you click with it again with your mouse pointer above the midline of the screen (the top half of the window) then it will be thrown. If you click below the midline (bottom half of the screen) then it get dropped on the floor.

This is a keyboard and mouse type game and no controller support.

Now that I have been able to find out something about the game and how combat works, along with the abilities to make your own dungeon's and storyline and the Steam Workshop to try some community based dungeons, The Legend of Grimrock is one game to have in your collection. Its worth a play!

I give this game:
* * * * *
Αναρτήθηκε: 15 Ιουνίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
14 από 15 άτομα (93%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
141 προϊόντα στο λογαριασμό
6 κριτικές
12.0 ώρες στο μητρώο
Takes all the good elements from old-school dungeon crawlers like Dungeon Master and executes them perfectly. The UI and general handling of the game is that intuitively that you know everything you need to know after the first minutes into the game. And the developers didn't make any major changes to the retro mechanics, but they polished them. Like you walk over a previous thrown distance weapon and it will be auto-equipped into the corresponding slot. I love such details.
Only tiny thing I'd wish for is a hotkey to toggle secondary weapons, because in the heat of the battle it's rather annoying to switch to a distance weapon (currently they are basically spamming my inventory).
If you like this genre this game is a must.
Αναρτήθηκε: 20 Ιανουαρίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
16 από 19 άτομα (84%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
233 προϊόντα στο λογαριασμό
9 κριτικές
43.3 ώρες στο μητρώο
I love playing "Legends of Grimrock". The game is a first-person, real time RPG with an interesting twist - you actually play four different characters! The story begins with your group being tossed into Mount Grimrock. Instead of dying instantly from the fall, you find yourselves at the top floor of a strange building. You must move down floor by floor, fighting monsters, finding treasures, searching for secrets, and most of all, surviving.

The game balances storytelling and action, as you find notes from someone who previously made this journey. The notes provide invaluable hints to solving puzzles relevant to the main quest line. And they also help with side quests, such as finding the Sword of Nex to complete the Fighter's Challenge (neither one necessary to finish the game).

I recommend this game to anyone who loves RPGs and solving puzzles.
Αναρτήθηκε: 28 Μαΐου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
12 από 13 άτομα (92%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
175 προϊόντα στο λογαριασμό
7 κριτικές
25.9 ώρες στο μητρώο
I have never played a game like this before and as my very first try at a first person dungeon crawler, I have to say this was a great experience. It might be newer and easier compared to the old ones, but this was a very good take on an old genre that is pretty much dead these days. The RPG elements are fairly light, but they definitely work and it was enjoyable to kill things and level up while finding new and better gear. The puzzles were great and generally enjoyable...mostly logic puzzles with some small hints. The vast majority of them made sense instead them being seemingly random like puzzles in some games.

The entire environment is all tile-based, but looked very good. A few levels would look like mossy rocks and then a few floors down they would nice, clean stonewalls, while deeper down it would be even more different. The lighting is awesome as well. It definitely set the mood for this game. The music was decent, but nothing to write home about - mostly ambient stuff. The story wasn't bad, but it wasn't super in-depth either. It was decent enough to make you want to continue your journey though.

I would have never played this game had it not been for a certain youtuber that showed me how awesome this game was. They ended up not finishing the game, but I'm very glad I finally finished it myself and I hope they do at some point as well. You know who you are!
Αναρτήθηκε: 10 Μαΐου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
7 από 9 άτομα (78%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
28 προϊόντα στο λογαριασμό
2 κριτικές
2.5 ώρες στο μητρώο
Fell down a hole by accident and found an axe and a loin cloth along with a nice skull called Wilson.
10/10 would fall down hole again.
Αναρτήθηκε: 22 Ιουνίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι