Use the Dungeon Editor to build entirely new adventures and challenges for other players to solve.
Κριτικές: Υπερβολικά θετικές (3,657 κριτικές) - Το 95% από τις 3,657 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Απρ, 2012

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Legend of Grimrock

LUNAR NEW YEAR SALE! Offer ends in

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Legend of Grimrock Bundle

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: Legend of Grimrock, Legend of Grimrock 2

LUNAR NEW YEAR SALE! Offer ends in

 

Κριτικές

"Captures everything that's fun about old-school RPGs."
4.5/5 – GameSpy
"The balance between exciting combat, thought-provoking puzzle work, and open-ended exploration is stellar."
8.5/10 – IGN
"I lost count as to how many times I threw my fist in the air and shouted, "YES!" after successfully completing a puzzle."
9.5/10 – Destructoid
"Undoubtedly the best Indie Game I have played so far and at a very very reasonable Price."
9/10 – Game Debate
"It’s bloody brilliant."
– Rock, Paper, Shotgun

Steam Workshop

Use the Dungeon Editor to build entirely new adventures and challenges for other players to solve. Fill your dungeons with puzzles, traps, or even totally new items, monsters and environments with custom graphics and audio!
Click here to learn more.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Legend of Grimrock is a dungeon crawling role playing game with an oldschool heart but a modern execution. A group of prisoners are sentenced to certain death by exiling them to the secluded Mount Grimrock for vile crimes they may or may not have committed. Unbeknownst to their captors, the mountain is riddled with ancient tunnels, dungeons and tombs built by crumbled civilizations long perished now. If they ever wish to see daylight again and reclaim their freedom the ragtag group of prisoners must form a team and descend through the mountain, level by level.

The game brings back the oldschool challenge with highly tactical real-time combat and grid-based movement, devious hidden switches and secrets as well as deadly traps and horrible monsters. Legend of Grimrock puts an emphasis on puzzles and exploration and the wits and perception of the player are more important tools than even the sharpest of swords could be. And if you are a hardened dungeon crawling veteran and you crave an extra challenge, you can arm yourself with a stack of grid paper and turn on the Oldschool Mode which disables the luxury of the automap! Are you ready to venture forth and unravel the mysteries of Mount Grimrock?

Key Features:

 • Explore a vast network of ancient tunnels, discover secrets and find a way to survive in the perilous dungeons of Mount Grimrock.
 • Cast spells with runes, craft potions with herbs and fight murderous monsters with a wide variety of weaponry.
 • Create a party of four characters and customize them with different races, classes, skills and traits.
 • Pure blooded dungeon crawling game with grid-based movement and thousands of squares riddled with hidden switches, pressure plates, sliding walls, floating crystals, forgotten altars, trapdoors and more.
 • Includes the following digital extras: a beautifully crafted game manual, Legend of Grimrock world map, custom made grid paper, Grimrock theme music, art sheets illustrating foul creatures of Grimrock, and Almost Human team photo.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  Minimum:
  • OS:Windows XP Service Pack 3
  • Processor:Dual Core 2GHz Intel or 2.8GHz AMD
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:ATI Radeon X1600 or NVIDIA GeForce 7600 or better (256MB graphics memory or more. Shader Model 3.0 needs to be supported). Minimum supported resolutions 1280x720 and 1024x768.
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compatible
  Recommended:
  • OS:Windows Vista or Windows 7
  • Processor:Quad Core 2.66GHz Intel or 3.2GHz AMD
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Graphics card supporting OpenGL 2.1 or later. ATI Radeon HD 2900 or NVIDIA GeForce 8800 or better. Shader Model 3.0 needs to be supported)
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compatible
  Minimum
  • OS: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) or newer
  • Processor: Intel Core 2 Duo
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard Disk Space: 1 GB HD space
  • Video Card: Graphics card supporting OpenGL 2.1 or later. (256MB graphics memory or more) Minimum supported resolutions 1280x720 and 1024x768
  Recommended
  • OS: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) or newer
  • Processor: Intel Core i5
  • Memory: 4 GB RAM
  • Hard Disk Space: 1 GB HD space
  • Video Card: ATI Radeon HD 2900 or NVIDIA GeForce 8800 or better (512MB graphics memory or more) Hard Drive:1 GB HD space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
85 από 102 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
71.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 14 Σεπτεμβρίου, 2015
An indie game that made an impact so hard that Ubisoft resurrected Might & Magic title (in the M&M X Legacy), after so many years of oblivion.
An old-school dungeon crawler which is a perfect picture of how the progress goes.
See, when somebody invents a new mechanic or some better technology, it doesn't mean we should wipe all that was made before. And sometimes older tricks are better than newer ones. Take the chess game as precedent. Or even better example: Horses. We still ride them, but now we don't need to drive them to death to catch up with something. Riding horses today can be educational, emotional, engaging boost of experience. It can even heal some poor hearts, you know.

The Elder Scrolls Arena was much like the Grimrock by the mechanics, but eventually we've got Skyrim, which gives a completely another experience than that brilliant of game design we're talking there. The Skyrim can get you on the top of the world... but in the Legend of Grimrock you'll get much more emotions per time spended. And more challenges, both of fighting and exploring nature.

Remember Tomb Raider game (2013)? The sequence where Lara found an old bow, and a good notation from Roth? "You can have the best form and technique in the world, but it won't mean a thing if you can't focus"... Yeah, focus is the best thing that game can teach you about. There are so many hidden buttons, levers and other stuff, so if you're find it all, I'm sure you're get your boost to perception. That's an education of kind, and we need something like that to experience at least from time to time.

Well, do that. Buy the game and make sure you're finish it. It is not that long, but in my book that's a musthave item. My mark 9/10.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
16 από 16 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
30.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Σεπτεμβρίου, 2015
Playing this with the sequel in mind, it's a much simpler, more confined experience, but that's not necessarily a bad thing. Where the sequel is much more open and encourages exploration, this one's more about overcoming the dungeon before you, going deeper and deeper, floor by floor, as challenges and rewards alike escalate. You won't get lost, but you'll find plenty of secrets if you poke around a little. It's shorter, but there's much less time spent wandering.

Played without the sequel in mind, this is God's gift to dungeon-crawl fans, taking all the old-school things you enjoyed and decorating them in modern graphics and sound. It's not as hard, even on hard, as those older games, but it captures the spirit of them perfectly with solid mechanics and atmosphere. It's a fantastic adventure, even if the final act is a bit of a letdown, and well worth playing even if you've already played the fancier second game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 6 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
34.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Ιανουαρίου
I underestimated this game when it came out, but now I have to admit that playing Legend of Grimrock was an amazing experience. This is the first game in 15years that got me stuck on puzzles, it reminded me of the time when puzzle games where among the most played, and well made, games. For those of you who played games like "Eye of the Beholder", Legend of Grimrock will probably hit you in the feelings like a 1/2 ton truck.

***GAMEPLAY 9/10
The gameplay is really simple, you move as if you're on a grid one step at time (up,down,left,right and rotate 90° L or R)
You have 4 characters that move together in a square formation, so you have 2 on front and 2 at the back, note that this also mean that you have 2 on the left and 2 on the right, which might seem obvious, but will become a problem if you get sandwiched between monsters. The combat mechanic is simple, but challenging. Your front row can attack any monster with any weapon, the back row can only attack monsters with ranged/missile weapons, or with spells. You can only attack monsters that are facing you, but monsters can sneak on you and easily kill your back row, so beware of how you move when fighting more than one enemy.
When you are not killing enemies, you're probably trying to solve puzzles. This is the core of the game : how to reach the end of the dungeon. Your wits will be challenged, sometimes lightly, sometimes harder, sometimes you'll find the solution to a hard puzzle in no time and some other times you'll feel the king of all dumbs by realizing you had the solution under your nose for 1 hour, but you didn't see it... true story.
Why 9/10? I need to write this down. I'd normally give 8, game controls are good, game is challenging but not impossible, however, this +1 bonus comes from the fact that Legend of Grimrock resurrected the dungeon crawler mechanics that was abandoned long time ago. It demonstrates that old school can still kick asses.

***STORY 7/10
Story is almost a MacGuffin, it's there just to set things in motion and to give you a purpose. You're thrown into this prison/dungeon to die, but some weird voice in your dreams tells you that you can escape if you reach the lowest level... and so it begins. While descending the levels you'll find some scrolls that give you information about Mount Grimrock, which add a bit of lore to the game.
When you finally reach the lowest level ... well, you'll see. I enjoyed every single bit of the story, even though it's really simple.

***GRAPHICS 7/10
Graphic isn't great, but it's good enough. A bit more variety for what concerns the levels wouldn't have hurt, but I admit it's not necessary. I mean, Mount Grimrock is a prison and a prison isn't supposed to be about beautiful hallways and rooms, so it doesn't feel weird roaming 4 levels that look the same. No glitches whatsoever.

***SOUND 7/10
Game is almost silent, music is just a feeble echo in the background. The monsters grunts and steps are what you'll hear most of the time. When you play at harder difficulties it creates an effect on the player, hearing wierd noises behind walls and corner almost make you fear for the lives of your characters.

3) TL;DR
Overall score 7.5/10
Legend of Grimrock resurrects the dungeon crawler genre. If you are old enough to have played this kind of games before, you should buy this game, and even if you weren't old enough, and puzzle game are your thing, you won't get disappointed.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 6 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
46.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 4 Σεπτεμβρίου, 2015
This is definitely and old school style dungeon crawler RPG and I can say that because I was actually gaming back in the 80s. The visuals were nice as well as the sound and music, but the game could be brutally difficult at times. I usually pride myself on not using guides and walkthroughs to solve puzzles in games, but this game caused me to have to do that a few times. I felt like some of the puzzles required you to make such large leaps of deduction that I found myself at times just trying random things, or trying different patterns until I got lucky and opened the door or found the secret. Also, the combat system could be a little off-putting and didn't fit with the theme of the game. Would four party members really do square dancing in a dungeon with an ogre? I beat the game and the story was OK, but even though I try to be a completist, I still left many secrets, treasure, and weapons unfound as I traversed all the levels of the game. Overall, I liked it but I will probably never play it again. It just got to grindy towards the end and I just wanted it to be over.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 6 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
43.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Οκτωβρίου, 2015
WOW, that was an experience! Haven't felt is since I played Eye of Beholder Saga twenty years ago. Good job! Nothing beats good old dungeon crawling. The game is highly polished, looks, sounds and plays excellent. Bravo!
11 out of 10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία