Use the Dungeon Editor to build entirely new adventures and challenges for other players to solve.
Κριτικές: Υπερβολικά θετικές (3,284 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Απρ, 2012

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Legend of Grimrock

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Legend of Grimrock Bundle

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: Legend of Grimrock, Legend of Grimrock 2

 

Προτείνεται από επιμελητές

"A dungeon-crawler in the classic first person perspective style which is part exploration, part puzzle-solving and part tense combat."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Κριτικές

"Captures everything that's fun about old-school RPGs."
4.5/5 – GameSpy
"The balance between exciting combat, thought-provoking puzzle work, and open-ended exploration is stellar."
8.5/10 – IGN
"I lost count as to how many times I threw my fist in the air and shouted, "YES!" after successfully completing a puzzle."
9.5/10 – Destructoid
"Undoubtedly the best Indie Game I have played so far and at a very very reasonable Price."
9/10 – Game Debate
"It’s bloody brilliant."
– Rock, Paper, Shotgun

Steam Workshop

Use the Dungeon Editor to build entirely new adventures and challenges for other players to solve. Fill your dungeons with puzzles, traps, or even totally new items, monsters and environments with custom graphics and audio!
Click here to learn more.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Legend of Grimrock is a dungeon crawling role playing game with an oldschool heart but a modern execution. A group of prisoners are sentenced to certain death by exiling them to the secluded Mount Grimrock for vile crimes they may or may not have committed. Unbeknownst to their captors, the mountain is riddled with ancient tunnels, dungeons and tombs built by crumbled civilizations long perished now. If they ever wish to see daylight again and reclaim their freedom the ragtag group of prisoners must form a team and descend through the mountain, level by level.

The game brings back the oldschool challenge with highly tactical real-time combat and grid-based movement, devious hidden switches and secrets as well as deadly traps and horrible monsters. Legend of Grimrock puts an emphasis on puzzles and exploration and the wits and perception of the player are more important tools than even the sharpest of swords could be. And if you are a hardened dungeon crawling veteran and you crave an extra challenge, you can arm yourself with a stack of grid paper and turn on the Oldschool Mode which disables the luxury of the automap! Are you ready to venture forth and unravel the mysteries of Mount Grimrock?

Key Features:

 • Explore a vast network of ancient tunnels, discover secrets and find a way to survive in the perilous dungeons of Mount Grimrock.
 • Cast spells with runes, craft potions with herbs and fight murderous monsters with a wide variety of weaponry.
 • Create a party of four characters and customize them with different races, classes, skills and traits.
 • Pure blooded dungeon crawling game with grid-based movement and thousands of squares riddled with hidden switches, pressure plates, sliding walls, floating crystals, forgotten altars, trapdoors and more.
 • Includes the following digital extras: a beautifully crafted game manual, Legend of Grimrock world map, custom made grid paper, Grimrock theme music, art sheets illustrating foul creatures of Grimrock, and Almost Human team photo.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  Minimum:
  • OS:Windows XP Service Pack 3
  • Processor:Dual Core 2GHz Intel or 2.8GHz AMD
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:ATI Radeon X1600 or NVIDIA GeForce 7600 or better (256MB graphics memory or more. Shader Model 3.0 needs to be supported). Minimum supported resolutions 1280x720 and 1024x768.
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compatible
  Recommended:
  • OS:Windows Vista or Windows 7
  • Processor:Quad Core 2.66GHz Intel or 3.2GHz AMD
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Graphics card supporting OpenGL 2.1 or later. ATI Radeon HD 2900 or NVIDIA GeForce 8800 or better. Shader Model 3.0 needs to be supported)
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compatible
  Minimum
  • OS: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) or newer
  • Processor: Intel Core 2 Duo
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard Disk Space: 1 GB HD space
  • Video Card: Graphics card supporting OpenGL 2.1 or later. (256MB graphics memory or more) Minimum supported resolutions 1280x720 and 1024x768
  Recommended
  • OS: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) or newer
  • Processor: Intel Core i5
  • Memory: 4 GB RAM
  • Hard Disk Space: 1 GB HD space
  • Video Card: ATI Radeon HD 2900 or NVIDIA GeForce 8800 or better (512MB graphics memory or more) Hard Drive:1 GB HD space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
39 από 46 άτομα (85%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
34.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Ιανουαρίου
This game is great for two reasons:
1 - This is just a VERY good old-school dungeon crawler with high difficulty level, difficult puzzles and many, many secrets.
2 - This game showed other developers that true old-school game still may be the best seller. Almost Human Games - thank you for that.

VERDICT:
If you're a fan of modern cRPG and want to see how all of that had started, you should play it.
If you're a fan of Dungeon Master or Eye of The Beholder, I'm sure you already finished this and you know how good that is.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
14 από 14 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
19.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Μαρτίου
This game just rocks. I never played this kind of game before, so I can't say it's an old-school experience for me, but I can see what they mean.

 • There are no auto generated dungeons
 • The loot is carefully placed and hand selected
 • The fights involve you being skilled with you directional movement
 • There are no shops or farms or anything, when you can't carry stuff anymore you have to discard something, so keep you inventory organized. Every item counts
 • There are secrets all over the place and it is actually rewarding to find them
 • Ammo is scare, I found a total of 22 arrows and bolts in my play through, if you waste them, your problem (you can collect them from dead enemies)
 • There is no auto-aim or anything like that - you need to run, choose your direction, click on specific runes and hit your weapons all that the same time! oh and noticed that hole in the floor, whaaaaaaaaa
 • Everything is wrapped in really awesome graphic package
So if you like a game that challenges you, that makes you think and explore. Get this one now!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
13 από 16 άτομα (81%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
47.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Φεβρουαρίου
Now this is a real dungeon crawl. Getting past traps, monsters and locked doors to the stairs is the whole game. Story, Cut scenes and character motivation are all minimal. Heck the textures, loot and sound effects are minimal too. Some may be bothered by that, But I wasn't.

I couldn't resist "old school mode", Break out the graph paper and DIY, Even for the first time out. Doing so, Mapping became the central focus of the game. The ambiance of the dungeon also became more pronounced as you don't want to get caught with a pencil in your hand and not a sword. I've played the old Wizardry and Bard's Tales and have always enjoyed the act of mapping. And I enjoyed it here as well.

Combat is real-time. So click on your weapon to attack or click on your hands to ready a spell, then select the rune pattern of the spell and then cast the spell. That's a lot to do for a mage, But then again, Casting spells should be more involved than swinging a sword. Turn-based would have been more “old school”, But may have lessened the importance of the ambiance as a result. The “Prepare, Attack, Move, Repeat” pattern is acceptable.

I found less than 50 secrets. I didn't try that hard as such things have never been a strong motivator for me in-and-of themselves. Getting through the dungeon had some tough spots. The worst of which was having to redraw a badly drawn map followed by some investigation/experimentation. The best of which was being thrown in a room full of nasties with my escape route closed off. Only option...run deeper into the dungeon. But you don't have time to map when your frantically running away.

For my party I decided to go sub-optimal and let a RNG choose my races, classes, initial attribute point allocations, traits (I did select a couple of racial traits myself) and pictures. I got 2 Minotaurs (A fighter and a mage) and 2 Insectoids (Both mages). Happily they all made it out alive. I'd be interested in taking another group of random criminals into the mountain.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
9 από 10 άτομα (90%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
30.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 14 Φεβρουαρίου
I love this game, hard but charming.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 4 Ιουλίου
Want that classic dungeon crawling experience? This game is for you!

4 characters each of them can be taliored to your whims or randomly selected. And you are tasked to escape your fate at Mount Grimrock.

This game has everything a dungeon diving game as to offer. Secrets around almost every corner. That need and desire to explore every inch of the level you are on before proceeding. And if that wasn't enough you must maintain your character through feeding them and making sure they are level proper or else run the risk of losing them.

Another plus to this game is that it has it's own modding community, which in my opinion are really talented. Thanks to the dungeon editor you can create, and craft your very own "dungeon diving" experience, and judging by some of the mods on the Workshop. You are going to have a fun experience.

I recommend this game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία