Use the Dungeon Editor to build entirely new adventures and challenges for other players to solve.
Κριτικές: Υπερβολικά θετικές (2,968 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Απρ, 2012

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Legend of Grimrock

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Legend of Grimrock Bundle

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: Legend of Grimrock, Legend of Grimrock 2

 

Προτείνεται από επιμελητές

"A dungeon-crawler in the classic first person perspective style which is part exploration, part puzzle-solving and part tense combat."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Κριτικές

"Captures everything that's fun about old-school RPGs."
4.5/5 – GameSpy
"The balance between exciting combat, thought-provoking puzzle work, and open-ended exploration is stellar."
8.5/10 – IGN
"I lost count as to how many times I threw my fist in the air and shouted, "YES!" after successfully completing a puzzle."
9.5/10 – Destructoid
"Undoubtedly the best Indie Game I have played so far and at a very very reasonable Price."
9/10 – Game Debate
"It’s bloody brilliant."
– Rock, Paper, Shotgun

Steam Workshop

Use the Dungeon Editor to build entirely new adventures and challenges for other players to solve. Fill your dungeons with puzzles, traps, or even totally new items, monsters and environments with custom graphics and audio!
Click here to learn more.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Legend of Grimrock is a dungeon crawling role playing game with an oldschool heart but a modern execution. A group of prisoners are sentenced to certain death by exiling them to the secluded Mount Grimrock for vile crimes they may or may not have committed. Unbeknownst to their captors, the mountain is riddled with ancient tunnels, dungeons and tombs built by crumbled civilizations long perished now. If they ever wish to see daylight again and reclaim their freedom the ragtag group of prisoners must form a team and descend through the mountain, level by level.

The game brings back the oldschool challenge with highly tactical real-time combat and grid-based movement, devious hidden switches and secrets as well as deadly traps and horrible monsters. Legend of Grimrock puts an emphasis on puzzles and exploration and the wits and perception of the player are more important tools than even the sharpest of swords could be. And if you are a hardened dungeon crawling veteran and you crave an extra challenge, you can arm yourself with a stack of grid paper and turn on the Oldschool Mode which disables the luxury of the automap! Are you ready to venture forth and unravel the mysteries of Mount Grimrock?

Key Features:

 • Explore a vast network of ancient tunnels, discover secrets and find a way to survive in the perilous dungeons of Mount Grimrock.
 • Cast spells with runes, craft potions with herbs and fight murderous monsters with a wide variety of weaponry.
 • Create a party of four characters and customize them with different races, classes, skills and traits.
 • Pure blooded dungeon crawling game with grid-based movement and thousands of squares riddled with hidden switches, pressure plates, sliding walls, floating crystals, forgotten altars, trapdoors and more.
 • Includes the following digital extras: a beautifully crafted game manual, Legend of Grimrock world map, custom made grid paper, Grimrock theme music, art sheets illustrating foul creatures of Grimrock, and Almost Human team photo.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  Minimum:
  • OS:Windows XP Service Pack 3
  • Processor:Dual Core 2GHz Intel or 2.8GHz AMD
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:ATI Radeon X1600 or NVIDIA GeForce 7600 or better (256MB graphics memory or more. Shader Model 3.0 needs to be supported). Minimum supported resolutions 1280x720 and 1024x768.
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compatible
  Recommended:
  • OS:Windows Vista or Windows 7
  • Processor:Quad Core 2.66GHz Intel or 3.2GHz AMD
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Graphics card supporting OpenGL 2.1 or later. ATI Radeon HD 2900 or NVIDIA GeForce 8800 or better. Shader Model 3.0 needs to be supported)
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compatible
  Minimum
  • OS: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) or newer
  • Processor: Intel Core 2 Duo
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard Disk Space: 1 GB HD space
  • Video Card: Graphics card supporting OpenGL 2.1 or later. (256MB graphics memory or more) Minimum supported resolutions 1280x720 and 1024x768
  Recommended
  • OS: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) or newer
  • Processor: Intel Core i5
  • Memory: 4 GB RAM
  • Hard Disk Space: 1 GB HD space
  • Video Card: ATI Radeon HD 2900 or NVIDIA GeForce 8800 or better (512MB graphics memory or more) Hard Drive:1 GB HD space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
42 από 48 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
27.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Οκτωβρίου, 2014
Legend of Grimrock is a certain game of twenty years ago, dressed in modern clothes. The recipe for this turned out to be surprisingly simple - leave completely untouched form the core of the game, using new technology only where it is necessary.

Legend of Grimrock has almost no plot. Yes, somewhere in the background, we have a story of four convicts who were thrown into perdition to inhabited by monsters and traps bristling labyrinth of dungeons. Throughout accompany us also to be found in various places notes made ​​by a man named Tooruma, who wandered through the corridors and halls before us. At each level during sleep appear "visions" with a few sentences. And that's basically all the elements of the story.

Interestingly, it was one of the first elements so characteristic of the classic games of this type. At a time when the "stimulus feature films" are limited to a minimum, begins to work the imagination. With scraps of information, in an atmosphere of understatement, alone, almost automatically, we are trying to fill these gaps with our own conjectures. It builds sometimes much more evocative atmosphere than most told, "film" story.

The gameplay is based on three pillars: exploration, solving puzzles and fighting.

We move through the corridors and rooms in a classic style. Levels are divided into square segments. One press of the button allows traffic to pass a single field or a reversal in the direction of 90º.

By far the biggest asset Legend of Grimrock are puzzles. At each of the thirteen levels we will get at least a few of them. Sometimes, their accumulation can be intimidating. All puzzles rely on the use of several of the same components. We have a mandatory collapse, levers, plates react to the pressure, the buttons in the walls, or portals. An absolute masterpiece of ingenuity is their use.

Although there are not too many types of enemies, they are diverse and properly assigned, so only at the end of the game started to be missing "something new". I like the fact that most of them require the use of appropriate tactics. Additionally, this old-fashioned and a bit clunky combat system perfectly conceals imperfections SI, which knows only two tactics: to follow and the encirclement. Moreover, developers have used these qualities even several times in riddles.

I must commend graphic design, but here also I have a few objections. It's basically the only "modern" element of Legend of Grimrock but it is used quite well. Textures, dynamic lighting, models of opponents and their animations look great.

Legend of Grimrock is a damn successful - I would say that close to perfection - back to the already-forgotten genre. Thought even the most hardcore enthusiasts oldschool and implemented the option to disable the automatic drawing of the map. For players remember the "good old days" and exchanging hand-trended on a piece of checkered maps, is a wonderful gift.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
48 από 64 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
6.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Νοεμβρίου, 2014
Made it to the third floor before my torch ran out.
Then it got dark.
Then I was surrounded by spiders.
And Killed.
By spiders.
In the dark.
Not for the faint of heart.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
24 από 27 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
40.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Αυγούστου, 2014
A genuinely fantastic game that succeeds at everything it tries to do.

The gameplay is great; the fighting mechanics are extremely simple, but the fights do present good challenge once you get into it. The atmosphere is fantastic, it feels exactly like going through a dungeon should be: dark, secluded, and frightening. Some of the puzzles are creative and fun to get through, although sometimes they like to replace puzzles with the "find the tiny hidden button game!" (< and that's really my only legitimate complaint about the whole game). They also do a good job keeping the dungeon from feeling too same-y. Although it is just one big dungeon, and it really feels like one big dungeon, you slowly learn more about the area you are exploring and the place gets more and more like a fortress the deeper you go. So there is a very solid sense of progression, even if you don't have any idea where you're going or even what you're going there for, which really adds to the overal mystery in that fantastic atmosphere I told you about earlier.

If you want to play a game for action, this may not be the game for you. But dammit, if you just want to go through an atmospheric rpg dungeon adventure there is legitimately no better game for you.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
22 από 25 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
46.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 4 Οκτωβρίου, 2014
Legend of Grimrock is an old-school dungeon crawling game which is inspired by games like Dungeon Master oder Eye of the Beholder.

The game tells a story of four criminals whose crimes are forgotten by getting tossed into the maw of mount Grimrock. A massive mountain which holds a huge dungeon of untold horrors. No one has ever managed to escape this atrocity. No one but, well you might guessed it, you !

You are in control of the four criminals. You can either chose a preset of four ready-to-go characters or create your own party. Once you are in the Dungeon your job is to find a way out. You can move your party from tile to tile and can only perform 90° turns to the left or right. This sounds quite simple and to many quite boring, but Legend of Grimrock does a fantastic job of keeping things fresh and interesting.

As you progress through the dungeon you have to solve puzzles which become increasingly harder and sometimes force you to think in unconventional ways. But they are never unfair and can be solved with a decent amount of thinking and experimenting. The puzzles are the highlights of the game which are quite rewarding in most cases and keep you motivated as you progress deeper into the dungeon.

The combat system is rather simple but still challenging. As already mentioned you control four characters which are always standing on the same tile. On the bottom right of the screen you got the avatars of you characters which are also used to control you characters. If you left-click on a equipped melee weapon you will perform an attack with this weapon. The twist about this system is that the upper row of your characters represent the front row on the tile you are standing. Characters in the back row cant hit targets with melee weapons / attacks (with a few exceptions). So you are forced to build a solid mix of beefy warriors / melee characters that stand in front and weaker but also very useful range characters that stand in the back and cast spells or use throwing weapons or other types of ranged attacks.

If you have a mage in your party things really become interesting. The spell-system requires you to combine several runes in order to sucessfully cast a spell. And you have to do this during the fight in real time. So things can get a bit stressful if you fight off several enemies because you still want to use your other characters. There are no shortcuts you could use. You have to memorize the runes and the combinations to put your mage to use. To some of you this might sound disappealing but if you get the hang of it, it feels really great.

Technically the developers have done a great job. Some light effects in Legend of Grimrock are really great to look at, the textures are very sharp, the animations of enemies are great and fluid.

One of the downsides of this game is that it may lack a bit of variation. There are only 3 different looks in the dungeon. Some of you might think that this it no problem because a dungeon is a dungeon but even in that particular scenario you could do more than three different types of wall textures.

All in All Legend of Grimrock is a great expierence if you like solving challenging but rewarding puzzles and if you love exploration because you get to explore a lot. There are a lot of secrets to uncover in this vast dungeon.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
28 από 39 άτομα (72%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
70.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Αυγούστου, 2014
Simplesmente estupendo. Há muito tempo um jogo não me prendia como LoG prendeu. Puzzles inteligentes, marcantes e bem construidos. Claro que deixei inúmeros segredos e passagens para trás, mas o que descobri enquanto estive pelos subterrâneos do Monte Grimrock me satisfez. E muito.

Não vi falhas. Não vi bugs. Mas vi um grupo de devsenvolvedores com potencial para um futuro brilhante e o mais importante: que conhecem profundamente como criar ambientes desafiadores sem focar apenas nas capacidades físicas do jogador (mover ou apertar o mouse mais rápido do que a máquina requer). Souberam, de forma peculiar, exercitar o meu intelecto e capacidade cognitiva.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
15 από 17 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
30.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Οκτωβρίου, 2014
The graphics are beautiful and the basic gameplay is fun. The riddle part of the game can get very frustrating at times, especially when the player succumbs to the illusion that there could be a secret everywhere and you've just missed it. As soon as you start to click at every torch and replace it afterwards, you know that the game is getting to you. But those are mental traps that shouldn't keep you from enjoying this gaming experience. Finally, I have to admit that I would have preferred more of a story and less riddles.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
15 από 17 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
27.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Οκτωβρίου, 2014
I'll keep this short. The game is fun and challenging. Combat needs some work, most of it you can cheese pretty easily. The majority of the challenge comes in puzzles--not combat. One puzzle is ridiculous, and could be a show stopper for anyone that doesn't hoard inventory items. The story was interesting, that is, right up until the end. Great atmosphere.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
15 από 18 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
48.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Νοεμβρίου, 2014
Dungeon crawler with grid-based movement & maps where progression requires a lot of attention to detail and figuring out cryptic messages, which tends to get very difficult along the way. Very enjoyable though the classes and races seem to be highly unbalanced for a single player RPG.
For example the mage class seems to be pretty weak for the long run since there isn't enough mage-friendly armor around and there isn't much in the game to help them defend themselves.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
11 από 11 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
34.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Ιανουαρίου
This game is great for two reasons:
1 - This is just a VERY good old-school dungeon crawler with high difficulty level, difficult puzzles and many, many secrets.
2 - This game showed other developers that true old-school game still may be the best seller. Thank you for that.

VERDICT:
If you're a fan of modern cRPG and want to see how all of that started, you should play it.
If you're a fan of Dungeon Master or Eye of The Beholder, I'm sure you already finished this and you know how good that is.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
24 από 35 άτομα (69%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
17.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Νοεμβρίου, 2014
Stone -> one of the most important item in game. Don't throw them away, ever. Or you will suffer.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 7 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Νοεμβρίου, 2014
Amazing dungeon crawler with great graphics! P.S.: Rocks and torches are your friend mate.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 6 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
84.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 10 Δεκεμβρίου, 2014
Unlike a lot of others, I wasn't around for the golden age of PC gaming. Back when you had to draw your own maps and read the manuals that came with the game. But when I bought this game a couple summers back, it made me wish I had.
This game has revived the dungeon crawling genre. It's fleshed out, interesting, and well done. Graphically pleasing and is one of the few games that has puzzles I enjoy. (They can certainly stump you) It's only flaws are the scenery can get a bit dull and the enemy AI is easily fooled (Only if you have four squares to dodge around. Otherwise, you're ♥♥♥♥ed, dude.) but it's certainly a good purchase if this is your type of game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 7 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
33.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Νοεμβρίου, 2014
Finally a dungeon crawler for modern age!
This is a lovely homage to the old school grid based dungeon crawler genre, easy enough to learn so the younger generation of gamers can enjoy it, but truly challenging enough what older gamers would expect.
Well balanced, fun, proper achievements and hours of gameplay with an affordable price tag.
Highly recommended for anyone who love single player adventure and rpg-games in fantasy style.

Be aware though that if you never had played any grid based dungeon crawler games before, the controls will probably feel a little awkward for the first minutes, but just learn how to move properly and soon you will be dancing around the enemies :)

(Sorry for any grammar errors, English is not my native language)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
75.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Δεκεμβρίου, 2014
Fantastic old school game, with the playstyle based on Eye of the Beholder. Its a game full of puzzles, secrets and lots of sideways movement. I would highly recommend this to anyone on a nostalgia kick or who particularly enjoys the dungeon crawler style of gaming.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
16.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 22 Νοεμβρίου, 2014
Reminds me of when I played Eye of the Beholder as a child. Difficult, dungeon crawling gameplay. Can get kind of tedious at times, but it's pretty solid, especially when you create a really good party and you're clearing out the dungeon.

Feels good.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
64.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Οκτωβρίου, 2014
The Trailer does not do this game justice. 9/10. highly recomended for those who love old skool !
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
47.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Ιανουαρίου
Wow.

This is a WOW game.

This game doesn't have cutting edge graphics, the audio is slightly better than average, and the genre is as old as, what, the 1980s?

This game isn't great because of some stupid parlor trick. It's good because it's a near-perfect implementation of a specific class of game; the old PC dungeon crawler.

If you love finding secret wall switches, solving puzzles and finding loot, and eating a giant roasted maggot-on-a-stick because you're desperate to eat, then this is the game for you.

If you want a fantasy FPS with lots of jumping and airducking, this isn't for you, GTFO.

Legend of Grimrock doesn't try and improve much on the old classic dungeon crawler game design, I think that works well for it, and I don't think they do anything really new or crazy that hasn't been done in dungeon crawlers before. They just put modern graphics and sound together into a game and implemented it well.

The game doesn't have any music beyond the title screen, but the ambient background through the game is pleasant and detailed. Turn the volume up, because sounds of the dungeon will alert you to nearby foul beasts and secrets.

The background story is compelling and interesting, but nothing too deep. Secrets are found in the dungeon, and a reason for being is evident, but they leave the details up to your imagination, which is probably for the best. You can't climb back up. Your only way out is down. The story is your journey along the way.

The last few levels are spooky and the game has a very fulfilling final battle.

Secrets are plentiful, so pay attention. There were a couple of puzzles which had me really baffled, including two that were required to proceed with the story. I don't recomend ruining the challenge for yourself by reading a walkthrough online, but if you get stuck in the story, it's there for you. The best thing to do is sit and think. With two specific exceptions that I can mention, most of the puzzles are evident if you just use your brain for more than thirty seconds.

I do have a complaint regarding the final puzzle in the game (Minor spoiler warning): There are four items which need to be placed around a single block in a room. Two of them are pretty easy to figure out, but the small gear in particular has a non-obvious arbitrary placement location which should be fixed. Even if you have the right item on the right wall, you have to click it on a very specific small area that doesn't offer any clue that it's the right part to go in the right place.

Also, the level 9 riddle room had me really stuck for awhile. I just didn't get the clues and had to randomly guess at it until I figured it out.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
16.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Δεκεμβρίου, 2014
Excellent dungeon crawler, it brings together nice visuals with classic gameplay. Reminded me of Portal but with a D&D twist.

+Graphics, dungeons, and monsters all look great.
+3 classes to choose from (Fighter/Mage/Rogue), each with different skills
+Create your own party of 4 characters, even import portraits if you like (takes a little know-how)
+A decent variety of skill choices and couple weapon choices per class, with adaptability through leveling
+Story and puzzle elements blend together well, some challenging puzzles
+Unique spellcasting system using runes like a combination lock
+Lots of secrets to uncover and feel rewarded with both equipment and achievements
+Probably the most impressive part is that it comes with a dungeon editor - play others' or make your own!

-Few default portrait choices for characters
-No animations or models for your characters themselves, no voiced dialogue
-No cross-classing for any skills/abilities
-No shops or salvage system makes looting feel pointless/lackluster at times
-Availability of some items unnecessarily punishes some skill choices
-Spell system can become more of a chore in combat as the game goes on
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
12.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Δεκεμβρίου, 2014
Amazing rebirth of the old school dungeon-crawling rpgs. I recommend to all, even those who have arachnophobia because there is a mod in the steam workshop which replaces spiders with other mobs :P
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Δεκεμβρίου, 2014
Legend of Grimrock harkens back to the old days of good old dungeon diving.

This game has everything that a "modern" dungeon diving game would have. It even offers a "old school" mode so for those who love classic dungeon crawling will enjoy this

This game also offers modding which by the way the custom dungeons are super cool.

I would recommend this game to those who love classic dungeon crawling
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία