รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
AirMech is fast paced Action RTS that can be played like Dota or Starcraft--you can battle on the ground or command from the skies! Practice solo, or jump into coop or even pvp modes. 1v1, 2v2, or 3v3 plus the army you build to fight alongside you.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกอย่างมาก (160 บทวิจารณ์) - 89% จาก 160 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกอย่างมาก (6,646 บทวิจารณ์) - 90% จาก 6,646 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 8 พ.ย. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที; มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

Play for free, keep your stuff! No resets at the end of Beta!

All purchases and unlocks are permanent. We call it Beta because we're still adding some pretty big features, but so far we have:


- Training and Solo play - for learning how to play, or casual fun
- Coop and PvP Matchmaking - quickly get matched against others
- Custom games and rules - when you want total control
- Player driven economy - didn't need that drop? Sell it to other players!
- Quests with ingame rewards - like Achievements, but better
- Leveling, progression, unlocks - level yourself, your AirMechs, expand your army
- NOT "pay2win" at all - check our reviews or ask players ingame
- Global chat, Factions, parties - integrated directly into the core UI
- Crafting system - added due to player demands
- VIP/Premium for LIFE with any purchase - because we're cool like that

Carbon Games is a small indie developer that is funded by YOU the players. That's why we are very reactive to giving players what they want to help the game grow in a positive direction. Learn more about Carbon here: https://www.carbongames.com/about.html
อ่านเพิ่มเติม

เล่น AirMech®

ซื้อ Airmech Prime

Jump right into the action with AirMech Prime to gain instant access to the all AirMech classes, a huge selection of Units, and a host of other goodies!

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (70)

26 พฤษภาคม

Update #228 - Editor Updates and PvE Work

It's been awhile since our last update. A lot of changes have been made that focus on PvE and story content. Most of that work is not yet ready for release, but you'll still notice some small things here and there. New promos, dialogs, and in-game messages may hint at some of the things to come. Neutral units have been claimed by an unknown force, but they haven't revealed themselves just yet.

Since we're working on new maps focused on PvE, we needed to make some more improvements to the Map Editor to support some more advanced scripting. Many new conditions and actions were added, and we can't wait to see what kind of custom maps you'll build with them. We're also going to enable scripts to run on any game mode, so you don't have to set the map to Custom. Some features requested on the forums have made their way into the Editor, such as a facing/rotation property for spawned units, box select will now filter its selection with an option to select everything by holding Shift, confirm dialogs for New and Publish options, and new UI for publishing maps. Give it a try and let us know if you run into any issues or have suggestions for Map Editor features.

General Updates:
- new recurring PvP Quests in the Daily section
- new textures for some neutral units
- improvements to in-game status messages
- improved collision data for tall Canyon tiles
- increased rewards for Last Stand
- increased Upkeep from Survival structures in multiplayer matches
- added a new victory dialog at the end of a match
- the suggested content dialog will only show on defeat

Map Editor Updates/Fixes:
- added a Confirm dialog for New and Publish options
- updated prop icons
- the box select tool will filter selections again, hold Shift to select everything
- map scripts will now run on all game modes
- added a dialog for publishing maps
- making custom maps respect capitalization in the load map window and for uploaded maps
- added support for placing PowerUps and prop Combos
- added support for importing scripts from another locally saved map
- added support for specifying the maximum flying height of the Sample Map
- added a script event for AirMechs entering a location
- added a script condition to compare the current energy of an AirMech
- added a script condition to compare the current health of an AirMech
- added a script command to initiating an event for each unit in a location
- added a script command for disabling energy regen
- added a script command for disabling health regen
- added a script command for respawning an AirMech
- added support for event and variable parameters in the move location to unit script
- added a facing/rotation property to the unit spawn script command
- Bombs no longer require NavMesh to be spawned from scripting
- fixed the script conditions for unit type and team
- fixed the location option not saving in the AirMech condition
- fixed the script condition for units remaining
- fixed the script condition for AirMech evaluation
- fix for units getting stuck when spawned from elevators
- fixed some issues with editing the team option in scripting
- fixed an issue with player locations not being saved

Bug Fixes:
- fix for displayed ping values showing incorrectly
- fix for Sonya and Dinger radar spinning animations
- fix for Boomer capturing outposts
- fixed a bug that could cause players to be stuck in the Basecamp tutorial
- fixed a crash that could occur when loading a map
- fixed an audio related crash
- fixed tooltips for NoColor and gold plated items
- fixed a bug that caused the suggested content dialog to be misaligned
- fixed a bug with Gundanium Alloy appearing unlocalized
- fix for some artillery units appearing un-deployed

Balance Changes:
- Shooter no longer fires at air targets

4 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

8 มีนาคม

Update #226 - Build 44314

We've got a big patch to catch you up on the latest updates and fixes. There have been a ton of performance optimizations and improvements to the game engine since our last patch. Among these improvements are some fixes to the net code which we'll be monitoring for a while. Please don't hesitate to let us know how things feel in online matches. The forums are the best place to communicate with us.

We've also got another round of AI fixes with some tweaks to the lower difficulty settings. Veteran players may even be surprised by how much they've improved. Give it a try and look for the daily Quests to earn some extra rewards by playing with friends. With all these bug fixes the AI becomes more powerful in ways that are hard to foresee. It's good to hear back from players that find it too difficult.

Speaking of feedback, we noticed some complaints about the XP grind for leveling up your AirMechs for better parts. We've made to changes to address this. The first is that the XP you gain at the end of a match is increased by 50% before it's applied to the AirMech you used. This change went into effect about a month ago. The other half was to decrease the amount of XP needed to reach each level. Since this part required a patch to go live, some of your AirMechs may have already increased in level!

Read below to find more details about this update. As always, discuss this patch on the forums at http://airme.ch/21isp0V

General Updates:

 • reduced the amount of XP required for persistent AirMech levels 10-20
 • new sound effects added for some AirMechs
 • added a sound effect for the unit deploy arm
 • units will no longer be deployed over sockets or door pads
 • added a taunt animation for Saucer
 • allow Saucer's Deathray to damage destructible scenery objects
 • updated BlackOps Saucer's transport model
 • added Luck (fun stat) to Lucky Clover
 • AirMech AI will now build infantry at the nearest base to their capture target
 • AirMech AI optimizations for AutoDeployV2
 • AirMech AI will no longer attempt to harass an outpost which already has an enemy AirMech near it
 • AirMech AI will now move in closer when missing shots in air mode
 • limited AirMech AI unit building in Survival maps to better allow human players to control upkeep
 • improving the AI's logic to detect paths generated under bridges
 • improving the AI's ground strafing logic to reduce cases of getting stuck overlapping an enemy in tight spaces
 • greatly increased the AI's chase range for base defense when there are no enemy units nearby
 • improving the AI's logic for escaping when health is low
 • reduced AI's ability to escape on lower difficulties
 • made the AI avoid areas with turrets when dropping units near the fortress
 • improved the AI's ability to use blocker units at the fort
 • improved the AI's usage of Warthog's Power Shield ability
 • improved the AI's unit dropping logic to better handle infantry
 • infantry units will now deploy towards the fortress when there is no enemy fortress
 • allow multiple bases to have an AutoDeploy path
 • Alt+F4 will now close the application
 • improved Jetpack Cat and Husky Pup animations
 • applied the map force boxes to non-neutral units to keep them in bounds
 • added missing art for new parts
 • allow the mouse wheel to scroll the map load dialog in the Editor
 • added page numbers to the map load dialog in the Editor
 • allow the 'b' box select Editor tool to select everything
 • added new Collections sets for AirMech parts
 • performance optimizations for animations
 • updated some textures used on Vale
 • new art to show that group selected units
 • improved AirMech destruction effects
 • many performance improvements and optimizations

Bug Fixes:
 • fixed common name on a few Mk4 parts to allow proper linking in chat
 • fixed autotag on a few newly released items to allow linking in chat
 • fix for Helmet Armor Mk2 image not appearing
 • fix for AirMech level affecting carry speed calculations
 • fix for matches not ending when the enemy team leaves or is disconnected
 • fixed an issue with AI AirMechs continuously picking up and dropping a unit
 • fixed some bugs with AI AirMechs finding a place to transform to ground mode
 • fix for AirMech AI detecting whether infantry are in a Bear Trap and won't get stuck trying to pick them up
 • fixed a bug with the Bomber AI thrashing state when trying to attack a fortress
 • several fixes for Bomber AI landing far from where it could actually attack enemies
 • fix for AirMech AI's ground strafing pathing so it it avoids cases of being stuck overlapping an AirMech target
 • fixed an issue with AI tracking units as allies after they were abducted
 • fixed a case where the AI wasn't landing when intended
 • fixed an issue with the AI's transform mode target being inconsistent
 • fixed some issues with the AI not attacking certain units
 • fixed an issue with the AI not using blocker units to defend bases against AirMechs
 • fixed an issue with the AI trying to drop units near the enemy fortress
 • fix for units getting stuck trying to move toward each other
 • fix for Necro not being able to resurrect enemy Survival units
 • fixed Booster not appearing in the Shop
 • fixed autotag on a few items to allow linking in chat
 • fixed a desync which occurred when building mines
 • fixed an issue where socketed units would not generate navmesh obstacles
 • fixed an issue where infantry could get stuck targeting an outpost they can't path to
 • fixed an issue where a unit could be deployed from an opposing base
 • fix for infantry no loading into a Boxer if placed too close
 • fixed a couple of gaps in the terrain on Thar
 • fix for Saucer model not having a bottom side
 • fixed some gaps in the Alien Saucer's air model
 • moved some props around on Dust to prevent units from being deployed in the air
 • fixed dialog text when using Friend Slot expanders
 • fixed the box select sometimes rendering through the world
 • fixed an issue with units not finishing deployment when their outpost is neutralized
 • allow impact damage from AirMechs when colliding with destructible fences so the AI doesn't get stuck walking up against them
 • fixed turret aiming animation on Ultimate Jackal

Balance Changes:
 • carry speed changes for all AirMechs
 • carry speed is no longer affected by in-game AirMech level
 • stat changes for Jared, Jason, and Gabe pilots
 • increased XP award for destroying Bombs and Booster
 • increased XP award for destroying Ultimate Units by 10%
 • all units will consume upkeep while socketed
 • buffed some Ultimate parts to fit in with the new Mk4s
 • reduced negative stats on a few parts to be more PvE friendly
 • adjusted Rapid Missile Loader series of parts to be like the old stats (3x fire rate with reduced DPS)
 • allow the Osprey's Heal Beam to target air units
 • allow Tesla Tower to damage the enemy fortress

8 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

ข้อเสนอเฉพาะ Steam

Two Portal themed items are now available to all Steam players:

Companion Cube - Found in the ruins of a long abandoned facility, there's something about this utilitarian cube that compels you to keep it at your side. It follows your AirMech in battle acting as a faithful companion Pet until the end! Can be equipped in a Flair slot on any AirMech.

Sentry Turret - Blueprints for this turret were found in a large underground facility in use before the War. They seem to have been designed for use against humans, so this version is equipped with armor piercing rounds to make it more viable against the robot armies used in battle today. They are light and cheap, only effective against weaker units, but you can build a lot quickly to make them useful.

เกี่ยวกับเกมนี้

AirMech is fast paced Action RTS that can be played like Dota or Starcraft--you can battle on the ground or command from the skies! Practice solo, or jump into coop or even pvp modes. 1v1, 2v2, or 3v3 plus the army you build to fight alongside you. Either command from above, dogfight with other players, or wreck things on the ground in mech mode. Level up ingame similar to Dota style games, build your army as if you were playing an RTS, or anything in between! Team play means every player can play a role while still helping their side win.

--------

In the future, the last survivors of the Great War continue their fight with the ultimate war machine: the AirMech®. Created using lost technology, Pilots have found, salvaged, or stolen AirMechs that they use to protect the weak, or to pillage. Which side do you fight for?

AirMech® is a fast paced Action-RTS game that can be played online competitively or cooperatively. Earn Kudos and Experience in battle and unlock a wide collection of AirMechs, Pilots, Units and Items to customize your army to suit your own strategy.

Key Features:

 • Action-RTS Transformed: DotA-style gameplay with transforming robots each with their own unique stats and abilities. Fast paced action and shorter game lengths keep the battle intense!
 • Customize Your Army: Choose your AirMech and your Units to take into battle and help your team claim victory. Also unlock custom Variant AirMechs (skins) to have a unique look ingame.
 • Different Game Modes: Play PvP from 1v1 to 3v3, or play Coop vs AI. Survival mode puts up to 4 players working together to fight off incoming hordes of enemies. Challenge modes let you test your skills in time trials.
 • Control Options: Supports both mouse/keyboard and Xbox 360 gamepad. Controls can also be completely customized for personal preference.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS:Windows Vista
  • Processor:Intel i3
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:8800 GT
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Sound:Yes
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
  Recommended:
  • OS:Windows 7/8/10
  • Processor:Intel i5 (quad core or better)
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:GTX 660 or Radeon 7970
  • DirectX®:11.0
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Sound:Yes
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้ว! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกอย่างมาก (160 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกอย่างมาก (6,646 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
Dinosaurhunter
( 36.3 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 30 พฤษภาคม
This is a really cool game. These are the reasons why you should download it: 1. Tanks 2. Lasers 3. Robots that want to kill themselves. Make a account by using this link: {ลิงก์ถูกลบแล้ว}
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Oh hello there!
( 13.1 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 29 พฤษภาคม
Man I really like this game than a poop

But there is something wrong
No multiplayer how the heck do I find it!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
ʕ•ᴥ•ʔ
( 1.4 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 29 พฤษภาคม
Played heaps on the Xbox one with mates. played less on the pc with mates.
still a decent game. totally worth playing though. 7/10 would continue playing.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
MistakleinYT
( 12.2 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 29 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
AMAZING

When I was On My Xbox One Day I Saw Airmech Arena... I played It For A While and Wondered If It Was On Steam... Here It IS!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Rob The Fox
( 4.6 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 29 พฤษภาคม
My play time is not very much, but I love this game already! So don't be surprised if it goes a lot higher in a short amount of time. :P (The Warthog's an absolute joy to play with.)
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
<Gremory> DunnehFunest
( 3.9 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 29 พฤษภาคม
Addicting and losing track of time.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Likes-Eating-Biscuits
( 114.0 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 29 พฤษภาคม
Very well-balanced RTS.
Gameplay is fluid and fun, the meta changes constantly thanks to balance changes (I've not seen one badly received yet), and once you have the basics there's a whole world of very rewarding gameplay.
No single tactic is too prevalent (past the obvious 'mass units and attack'), and all of them are counterable... although not always once they've turned up on your doorstep and started blowing up all your tanks. You can use your Mech to harrass other units, or to carry yours straight to their base, or just to fire homing missiles at any enemy players you see.

Never mind that you can also get pet jetpack cats, Companion Cubes, flying trains, bombs, roasted turkeys, giant furry dice, bald eagles, fat bats, and cakes, or that you can play as a Gothic flying saucer which abducts enemy units.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Dmag[e]™
( 24.2 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 29 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
Been playing AirMech® since the Release date, just on Chrome Web Store because im cool like that.
This game has gone through a lot of updates and its STILL Early Access which is extremely unsatisfying. The AirMech devs are probably daydreaming!

The amount of microtransactions available in this game is sort of pay2win. But i can cope with it, without microtransactions i was able to play just fine and have fun. Problems include a lack of servers and i would love to have more maps!

As a Free To Play Game. I would recommend trying it out and maybe playing with your friends once or twice.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Rex McGaming
( 28.3 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 28 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
Awesome game like everything about it :D
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
benhaacke12
( 3.7 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 28 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
the game is fun but they you cant play co op in afrika
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Nutellajar4289
( 10.4 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 28 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
Really fun game should recommend it to other players
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Vitaly Vladmirovich İvanov
( 6.2 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 28 พฤษภาคม
The game is kind of p2w and matchmaking is kinda broken in pvp as you get matched with op players most of the time but single player and coop mods are worth checking out
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
~.sschuarma
( 173.6 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 27 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
You like

-Mechs
-RTS
-Jesus
-Ultimate Jesus
-Gambling
-Farmville
-Co-op
-Flying Chicken
-Jetpack Cat and Dogs
-Comapnion Cube
-Crafting
-Minecraft? (lmao what?)
-Tanks
-More tanks
-Did I mention tanks?
-Kappa
?????

Then you're weird af, and should play this game.
GR8 GAME M8 I R8 8/8. DONT H8 JUST A B8. GABEN PLS W8 I LOVE YOU M8
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Cute Black Cat
( 34.7 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 27 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
I know this is in early access and all, but this game is a fricking money sponge
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Gruby #BoJaTakSerwuje
( 36.0 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 26 พฤษภาคม
Better than dota 2
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
mario6226
( 0.5 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 25 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
It a great game.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
MonsterJake
( 12.2 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 23 พฤษภาคม
Very fun game but it crashes when I have found a match with other people. I can play solo and I used to be able to play multiplayer but after one of the updates I was not able to. I meet the recommended hardware, is there something that I can do to fix this?
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Ireubenzi
( 0.2 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 22 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
inferior to the xbox version
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Kr0mer
( 4.5 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 22 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
this is an amazing game just somethings in shop are not implemented yet. Also it has a large number of slots for certian objects when there are only 3 or 4 ie colors
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Peshu
( 0.2 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 21 พฤษภาคม
Staa
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 30 วันที่ผ่านมา
46 จาก 55 คน (84%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
1,808.5 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 11 พฤษภาคม
new (since 2015) patches are ruining game

the other negative reviews got most of the points. most of the details about:
1. new deployment system: unintuitive
2. microtransactions, pvp matchmaking system: hints of pay to win, which was not an issue until mid-2015+
3. nerfing items, units paid with premium currency (real cash) by older players
4. 'farmville'-implementations forced onto players: hinders what i want to do in the game - playing
5. not implementing better, more easily browsable custom lobby system: matchmaking takes forever
6. low playerbase: hard to find games
7. terrible pvp balance: devs do not listen to their pvp players on how to balance pvp aspects
8. servers are okayish-bad: often have to play on further servers too due to small playerbase
9. campaign has been promised for many years, included in a package that costs 20, 30 dollars.

devs if u see this, fix the issues. your steamcharts population is decreasing. i was bored, made this review, please do not approach me to clarify any of these issues.

i have 2000 hours, including non-steam version.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
19 จาก 25 คน (76%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
131.8 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 3 พฤษภาคม
Reasons Why You Should You Download AirMech:

• Lasers
• Robots
• Transforming Mechs
• Vehicles With A Massive Drill That Will Pierce The Heavens
• Big Steamrollers
• Tanks
• Big Tanks
• Bigger Tanks
• Yuuuuuge Tanks With The Bigger Tank's Cannon x6
• Variety of Units Ranging From Suicidal Infantry to Walking Walls
• Different Ways To Play
• Lots of Co-op for those who love it
• PvP
• Santa Claus
• Different Items To Enhance Your AirMech
• Different Pilots With Different Strengths and Weaknesses
• Active Developers
• Variety of Maps
• F2P (For Real.)
• Loads of Cosmetics and Pets
• Dank Memes... Kidding. We All Know Dank Memes Don't Exist ;)
• Jesus
• Aliens
• Robots With Twin Gatling Guns For Arms
• RTS/MOBA Hybrid
• Dudes in Bases Killing Other Dudes
• Because You Haven't Downloaded it Yet

Just download it. The only downside I can think of at the moment is the lack of players, sadly.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
13 จาก 16 คน (81%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
ไม่แนะนำ
927.7 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 10 พฤษภาคม
The game is dying down, what was once a decently sustained community is now something else. Global chat used to be full of life, almost all the time, now it's even more stagnant than the in-game settings menu. Once-active chat moderators no longer log on as often, allowing way for newer players to take advantage. A reasonable discussion of the game can't go down, as the vast majority of chat occupants are players whom have only recently joined.

Put simply, there isn't enough people to make the game fun. CoOp is a lagfest, Bots are predictable, and uninteresting to play against, and PvP is dominated by pubstompers who run a virtually uncounterable loadout set. Spamming Hard-to-kill tanks and utilizing a Mech that can overheal thier units faster than any other mech or unit can damage them. The lack of veriety, A larger population would help against immensly, but i'm far too tried of waiting for nothing to happen there. This game was taken off of the list of F2P games by the developers for unknown reasons, making it hidden in a maze of other niche indie games. Unit and Mech balance is a marginally organized mess, with several units being necessary to equip, while others, an inherent detriment to. Ideas regarding the balance of 2v2 or 3v3 balance have been essentially forgone due to the severe lack of people playing in them.
Focus of the game is around CoOp, the most populated game mode. With unintelectual bots that administer predictable strategies and uninteretsing gameplay (all with might i add, artificial difficulty modifiers) make PvE gamemodes stale and tiresome to play. The same exact strategy is viable for each game, and others are differed and discouraged by the bots' omnipresense and unrestricted loadout access.

Balance discussions and idea suggestions have become extremely stagnant on the official forums, and the Balance council has as much transperency of thier current ideas (if they have any on the table at all) as a concrete bunker. Anything that they're doing they rarely discuss unless directly confronted. All the agreement on an interesting suggestion seems to go nowhere to the point that it seems to be without viable substance to make threads anymore. Long-beloved veterans have withdrawn from the game's community, and it's no coincidence that they have.
Major changes to the game's core, particuarlly the Arm system, while I am personally indifferent about it, seems to have driven off several veteran players. The addition of some Cash gimmicks such as parts and Ultimate Units for Unranked PvP give a strong impression of the Pay-to-win style of game that pluages the game market today. While this "pay-to'win" percieved aspect really isn't entierly true, it makes the game much less comforable to open up to, especially by those who dislike the style of game.
Balance updates are becoming further far inbetween as well.
I'm getting far too tired waiting for something interesting to happen.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 14 คน (79%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
12 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
2.7 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 18 พฤษภาคม
If your looking for a review on this game you've come to the wrong place, but if your looking for an outstanding cheese cake recipe you've come to the right place.

Ingredients:
1 cup digestive plain sweet biscuit crumbs
3 tablespoons sugar
3 tablespoons melted butter
40 ounces softened cream cheese
1 cup sugar
3 tablespoons flour
1 tablespoon vanilla
1 cup sour cream
4 eggs

Directions:
For The base:.
If you're using a dark pan, preheat the oven to 350. If you are using a shiny pan, 375.
Combine the crumbs, melted butter and 3 tbsp sugar well and pat onto the bottom of a 9 inch springform pan. I also like to very very lightly butter the sides of the pan so that the cheesecake will not stick later on.
Bake for 10 mins in your preheated oven and remove. Let it cool while you prepare your batter.
For the batter:.
Make sure everything is at room temperature.
Combine sugar, cheese, flour and vanilla in a big bowl and mix on medium speed till well combined. Don't forget to scrape the bowl as you're doing this.
Mix in the sour cream till its incorporated well. Then, add the eggs one by one, mixing well after each addition.
Pour the batter into the springform and let it bake for 1 hour and 10 minutes After the baking time, turn off the oven and leave the door ajar. Let the cake cool in there for about 1 1/2 hours.
Remove the cake and let it cool thoroughly. Refrigerate overnight.
Release the sides of the springform.
Eat.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 9 คน (78%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
4.2 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 2 พฤษภาคม
Good game, BUT THE DARN ARM IS EVIL, DITCH IT NOW!!!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 9 คน (78%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
ไม่แนะนำ
2.0 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 12 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
The game is mostly dead, the dev's don't really care about the game anymore. This game is NOT worth your time.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
11.0 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 16 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
This is my opinion on the game:
Pros:
-Really fun
-Has an "Global Chat" where You can organize Your own tournaments
-Fun minigames in the chat (ofc they are paid by other players but still)
-Isn't fully Pay2Play
-Really fast loadscreen
-My pc(core i3 1.4GHz, dual core)can handle this on low graphics with 60fps stable
-Cartoonish art style
-You can make Your own strategies to win games
-Easy to learn an AirMech
Cons:
-Isn't populated enough
-Have to be VIP of some kind to be able to build some needed structures
-A very little PvP map pool
-sounds are copied
-Can't find a PvP match for 15mins+

For my 10ish hours experience I recommend this game! But it's more interesting when You play with friends :)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
0.2 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 21 พฤษภาคม
Staa
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
37.2 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 19 พฤษภาคม
Just started playing the last few days, and I really enjoy it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
173.6 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 27 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
You like

-Mechs
-RTS
-Jesus
-Ultimate Jesus
-Gambling
-Farmville
-Co-op
-Flying Chicken
-Jetpack Cat and Dogs
-Comapnion Cube
-Crafting
-Minecraft? (lmao what?)
-Tanks
-More tanks
-Did I mention tanks?
-Kappa
?????

Then you're weird af, and should play this game.
GR8 GAME M8 I R8 8/8. DONT H8 JUST A B8. GABEN PLS W8 I LOVE YOU M8
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 5 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
2,873.7 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 3 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
This game is awesome, as long as you remember that it is in Beta...
There have been several updates (eg: Auto Deploy Arm) that have caused the playerbase to fall from time to time, but these changes - even those you may not like - are a part of playing a Beta state game.

Some Great things about the game itself:
- Dota meets RTS (with prebuilt buildings to capture/deploy from).
- Massive Unit list to fully customise your loadout (from Infantry to Tanks to Artillery/Turrets and Support).
- Increasing list of Parts to customise your AirMech performance with.
- Pilots and Items to enhance your play style.
- CO-OP & PVP Leaderboards for weekly prizes.
- Simply an insane amout of purely "cosmetic" flair and pets to show off your personal Style (obtainable with premium "Diamonds" currency, generally bought with real cash).
- Seasonal Promotions in the Shop.
- Player Market.
- A Basecamp to build, with crops to generate free "Kudos" - also earnt just by playing (free ingame currency).
- Nanoforge (the crafting craze continues in AirMech...).
- All critical gameplay Units & AirMechs obtainable with Kudos.

Some Great things about the Community in AirMech:
- Helpful & Friendly.
- MODS keep faction chat in check (Plus the ingame Swear Filter option helps).
- Diamond Rolls (sponsored by players) share Diamonds via a Chat minigame - Click those Dice! Highest and lowest numbers win Diamonds!
- Factions help newer ones to learn the game
I am the Leader of "[Rise]" Faction, contact me ingame for an invite to [Rise], there i am known as Dartis.
Some Factions also have Joining requirements, something to strive for.
- For those that sign up to the Forums, there are Giveaways hosted by Generous AirMech Members and Players.

Some things new players confront when just starting:
- Diamonds! As said, these are the Premium currency obtainable with real money (generally).
- Market. There are Distinctive benefits (like reduced Tax) for those that are at least Silver VIP ($5USD) over those that are unable to (or choose not to). This makes selling on the Market (and earning those precious Diamonds) harder for those F2P'ers (however this isn't necassary to play or be good at the game itself).
- Kudos. Even though you will gradually earn Kudos, some players find it takes too long to buy everything they need to play (but please don't spend your early Diamonds on these things, you may regret it later).
- PVP. Ranked PVP doesnt allow Parts or Ultimates but Unranked PVP does. This has led to some believing AirMech is now P2W as Ultimates are only available with Diamonds. However Ultimates were 'nerfed' a few patches back and are not as OP as they used to be, they now only give an advantage. As an incentive, "Honor" was released for those who play PVP Without Ultimates against those that Do - earn enough Honor and you'll unlock some exclusive stuff...

Overall, I love Airmech. Between playing CO-OP, learning PVP, playing the Market, "ChatMech", "FarmMech", Diamond Rolls (or the Ever OP "Black Diamond Roll") there is enough content here to have kept me entertained for years! Just remember its a Beta state game and so will you!

Sign Up through this Link to recieve an additional 1000 Kudos to get started with!
http://airme.ch/1BhNmCi
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 5 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
25.5 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 12 พฤษภาคม
One of the best free to play strategy games. It worths the space on your pc. xD
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
88.6 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 17 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
great game good community not the best since alot of under 16's play but that's the same with every other game if you like mobas and RTS's you're most likely going to love this
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
2.7 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 15 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
i loved this game i recomend EVERYONE IN THE WORLD to play it the 3v3 is so fun if anyone reads this GET IT!!!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
2.5 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 7 พฤษภาคม
This game is great.If you play starcraft, this is like that but with transformers.It also has different types of vehicles like a helicopter or a jet. you can play multiplayer or singleplayer with bots.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
17.4 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 8 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
This Game is JUST GREAT!
The Game has many elements that are very cool:
- Its defenitly not P2W you get enough money from just playing to get al the cool units you want
- Smooth and cool Gameplay
- Great Idea even better made
- Multiplayer works fantastic
- Its perfect for all the fans from League of Legends and Transformers
- Its for everybody who likes it fast and with a boom
- So many things to do, so many classes, abilities Units, this game will never get boring
- Its strategic
- Its nearly perfectly balanced
- ITS FREE
You dont need to put it on your wishlist, just get it!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
2.9 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 11 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
Really nice game

Nice graphics

Interresting units

บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
164.1 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 11 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
...rpg/strategy mmo massacre ...top pick in line with dota2
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
100.0 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 16 พฤษภาคม
pls dont make it vista
it wont work on my cpu
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
23.9 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 16 พฤษภาคม
love it
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน