Light up the world! As Plug, you are charged with restoring the expansive Amp-Tree-System, and thwarting an enigmatic intruder.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (151 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 22 ก.พ. 2012
แท็กยอดนิยมจากผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

ซื้อ 1000 Amps

เทศกาลลดราคาวันหยุดสิ้นปี! ข้อเสนอจะจบลง 2 มกราคม

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

""A lovely little Metroidvania.""
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (1)

11 พฤศจิกายน

Windows 8.1 Fix

There was an issue with Windows 8.1 that prevented the game from running. This has been fixed by adding the VC++ 2010 redistributable to the install.

A side note on the OSX version: newer versions of OSX depreciated key library functions that cause the 2.0 update to not work on anything past 10.6. The fix requires changing the graphics libraries for the game, which would take a bit of work that I haven't had the time to do.

Thanks, Brandon Brizzi
@OutManOdd
bbrizzi@theoddmanout.net

1 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

Light up the world! As Plug, you are charged with restoring the expansive Amp-Tree-System, and thwarting an enigmatic intruder. Solve puzzles and explore in 1000 Amps!


Key Features:

 • Illuminate the darkness by lighting up whatever you touch.
 • Teleport into any un-occupied space with a simple mouse click.
 • Explore the expansive and labyrinthine Amp-Tree-System, finding new power ups strewn throughout.
 • Tackle challenges in whatever order you like, thanks to the open world design.
 • Over 150 rooms to complete and explore.
 • Save anywhere, at anytime.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows XP Or Later (32 Bit Recommended)
  • Processor: 2 GHz
  • Memory: 256 MB
  • Hard Disk Space: 6 MB
  • Additional: Flash Player 10
  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later.
  • Processor: Intel 2 GHz
  • Memory: 256 MB
  • Hard Disk Space: 12 MB
  • Additional: Flash Player 10
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
22 จาก 25 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 สิงหาคม
In 1000 Amps you are a little roboter. "Robo" is searching for power nodes in rooms to gain more energy for his special abilities. In the beginning everthing is hard. You cannot jump high or teleport. But if you never surrender the labrinth of rooms you will find some very useful powerups that give you the possibiliy to complete the map 100%.
One central question: Is it joyful, to play an indie platformer game in just black and white color? Yes it is! The graphic elements are simple and good working. It looks great when elements glow up and backgrounds have organic forms. And the sound effects makes it even more atmospheric. On the other side you "loose" some rooms again and again if you drop out of the border or accidently jump too high. It can be annoying during the attemps. But in the end there is a challenging boss which you hopefully can beat.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
6 จาก 6 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 ตุลาคม
Imagine your world suddenly plunging into darkness; all the illumination stolen in a flash. This was the case for the tiny hero Plug, who found himself lost among the branches the Amp Tree and began the journey to restore the stolen light of his world. By gaining a sense of direction from the hologram consciousness of the Amp-Tree-System, a fusion of natural flora with a computerized light power grid, Plug must repower the Amp Tree and defeat the Intruder virus before the world stays dark forever.

1000 Amps is an exciting and intuitive platformer. It challenges the player to use Plug's many special abilities, as well as discovering and adapting to new ones, to solve a number of different puzzles across a vast array of connected rooms. Each room is a piece of an incredibly powerful and awesome system with powered-down blocks hidden in every nook and corner. Every room permanently restored brings the player one step closer to stopping the Intruder Virus and saving the Amp Tree. It's a story of an impossibly small, filament-brained hero set in a world of platforms, gaps, and traps. 1000 Amps is sure to light up your day.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
7 จาก 8 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 กันยายน
1000 Amps is a nice platform puzzle game where you have to light all the area in the room to see all the environment. As you progress you will find some power ups or upgrades that will allow you to clear the levels easier.

The gameplay is simple and easy with a nice and effective use of the mouse. The graphics is ok, all the game is black and white and there is nothing else to write about it.

The sound is nice but it turns to be a little boring after a while. I turned it off and listen some music or some podcasts while I was playing the game (and it worked great).

The levels are cool but sometimes is frustrating to jump just a little high or do one more step forward and lose all the progress made on the level because you enter on another screen. Another problem is to miss one or two entire levels because it wasn't lightened and you didn't reach the floor or anything to stop the fall.

You can return to the level you didn't made 100% but there is no easy way to do it and the map isn't helpful, so it is a big deal if you not clear every level as you go on if you intend to get the 100% achievement (which I don't, because I have no idea where is the 5% that I missed and I don't have the patience to go all way back, room by room).

Overall it is a ok game, it could be much better. If you like very much platformers and puzzles and don't have anything else on your list, I think you should give it a chance. But I would recommend the Closure game first...
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 สิงหาคม
Hope this will help other gamers and puzzle platformer enthusiast, have fun! ^.^

1000 Amps is a fun, mazelike platformer, where you are a bulb and you have to light up block by walking over them and find the glowing blocks in each room to clear it, each corner of the map has an ability up to 5, some room's cannot be completed if you don't have a certain ability.

Cons (can't say i felt any problems):
- there will be frustration, since some rooms don't have floor and you might have to go around other rooms to get back to a certain room;
- full screen doesn't have a really "HD" feel to it;
- almost no replayability (unless you want to replay for the fun of doing puzzles);

Pros:
- fun, challenging puzzles;
- 5 diferent abilities that help in diferent way to clear rooms;
- diferent elements in rooms giving variety;
- big map, small and many rooms;
- not hard to 100%, but will require a bit of exploring or help from guide, especially with the easter eggs/secrets;
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 พฤศจิกายน
I adore this game; 1000 amps is a metroidvania style platformer with the focus being on navigating and illuminating rooms rather than fighting through enemies. Upon entering each room there is total darkness, but as you come in contact with walls they illuminate, allowing you to slowly “feel” your way around. Amongst the plain walls, there are also a handful of light blocks in each room which (if you activate them all) will allow the room to be permanently lit. If you leave a room before touching all the light blocks, all of the revealed surfaces will be erased and you will have to begin again. As the game progresses you will unlock a few powers to help you clear rooms. Each power feels well spaced out and can have a major impact on how you approach each room.
It’s difficult to explain all the nuances of the mechanics behind 1000 Amps, but after only a few minutes playing you will understand completely. This game is beautiful, and the only gripe I have is that the map screen (an absolutely vital component of this type of game) is dreadfully vague and takes a while to figure out exactly what you’re looking at. Other than that, it’s wonderful, and everyone should give it a go.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 กรกฎาคม
1000 Amps is a deceptively challenging platformer; you control Plug who can move and jump with the goal of each room being to touch all the lights. Spread out at the far edges of the "Light Tree" are rooms that give you special abilities that make it easier for you to jump, move or turn on lights. Hell technically you don't even have to light every single room up to advance if you can find the exit.

There's not much else to really add. Personally I found it really fun: it was the game I would load up when I had less than half an hour to kill and while there are a few rooms that require you to basically smack your head against the wall until you get the perfect jump or teleport it's not particularly frustrating. The biggest negative I can think against it is that backtracking can be extremely tedious and the map was of little use since it just shows you what rooms are lit up and no actual details.

Overall the game was extremely well designed and the simplistic aesthetics are a neat touch. It's not a must have game, but if you enjoy open puzzle/platforming games you will get a kick out of it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 กรกฎาคม
I picked this game up on a whim a while back, played about an hour and didn't touch it for a long time. My first impression was that it was mediocre, kind of confusing on how you're supposed to play it and not very fun. I recently came back to it and decided to play it through to the end, and having done so, my opinion of the game has changed considerably.

The one big flaw with 1000 Amps is that the basic mechanics and general structure of how the game works and is supposed to be played can be hard to understand at first. I especially found the mechanics of how the Teleport ability exactly works difficult to grasp and had to look it up. I'm pretty sure the game explains it, but obviously not clearly enough for some.

However, once you grasp the basics, the game starts to get pretty fun. When you understand Teleport, it gets a lot more interesting. And when you get the Sonar upgrade, the game really takes off. It's very Metroid-vania in that you're given an open world with areas you'll have to return to once you get a new ability. The game is actually very cleverly designed and is quite a lot of fun once you get into it.

7/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 กันยายน
1000 Amps is an okay game. While it lacks the pure polish of a game like Within A Deep Forest, 1000 Amps succeeds in its own little niche of a puzzle-platformer with a big emphasis on exploration. It's short, it will probably frustrate you at some point, but it's worth checking out.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 5 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 กันยายน
The atmosphere is cool at first but the game essentially boils down to taking jumps in the dark and gets dull fast.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 กรกฎาคม
Nice sweet game
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 สิงหาคม
At its core, 1000 Amps is somewhat similar to VVVVVV - you've got a whole bunch of interconnected rooms to explore, and will spend most of your time figuring out how to get to them all. That said, there are a couple of things going on here to help separate this one from its "metroidvania" peers:

- Right off the bat, there's the graphical style, which is built almost entirely on sharp, grayscale squares; it might come off as dull at a glance, but for a world built with such limited materials it actually looks pretty nice. The simple black, white, and shades in between are pleasant and clean, not to mention spiced up by the lighting, which I'll get further into in a moment.

- While most platformers of this ilk immediately reveal the full layout of each room you enter, in 1000 amps the power has been cut across the entire map, so you have to feel your way around in total darkness and touch various blocks as you go to render them visible. The most important of these are "light-up" blocks, since if you find all of them in a single room the power will be permanently switched back on and that room will be "solved"; moreover, each one you find charges your battery, which enables higher jumps and the use of special abilities, so you'll often need to plan your route to complete the circuit. At this point I'll also note that there's no music to speak of until you solve a room, which prompts some manner of synthesized bell tune to pipe in; I can't say I was humming along to most of the music, but the overall effect suited me fine.

- If you're looking for combat you'd best look elsewhere, since there really aren't any "enemies" wandering around in the traditional sense; actually, there aren't any dangerous obstacles here either, or any way to "die" at all. About the worst that can happen to you is that you unintentionally pass through a non-solid floor or wall into a different room and lose your progress in the one you were working on; this can be frustrating, as there's no way to tell what's where when you first enter a new area (at least until you get the Sonar, one of a few upgrades you'll need to progress past certain points), but it usually doesn't take too terribly long to get back where you were, especially if you've already solved some of the surrounding rooms and can pass through them quickly.

So there you have the game's most distinguishing features; now, how do they all fit together? For the most part, pretty well: control-wise all you need are the WASD/arrow keys to move and jump around, plus the mouse cursor to guide the crucial "teleport" ability, unlocked early on. There are a handful of technical "tricks" to discover as you get more comfortable, which are essential to giving yourself that little extra boost you need to sneak over a wall or graze past a remote light-up block; the game doesn't present too many overt hints to this end, but I'd wager that players familiar with platformers in general should be able to figure them out without too much trouble. On the whole, that's pretty much all there is to know about 1000 Amps, which is fine: you explore, you experiment, you light stuff up and fill in the map a bit at a time.

Puzzle-platformer fans should enjoy themselves on the whole, but there are a handful of caveats. First and foremost, the creator's total devotion to the black-and-white art style can sometimes hamstring it: in certain situations you have to look closely to spot a less-than-obvious doorway or other element, and you'll be squinting particularly frequently at the (also grayscale) in-game map as you attempt to visually determine whether or not you missed a particular tiny passageway from way back when...and there's no way to mark or annotate it either. I can understand and appreciate sticking to one's guns artistically, but in this case I'd call it more of a hindrance than it's worth - I managed to get the completion percentage to 99% before finally giving up on figuring out which slightly-darker-than-the-rest speck on the map I'd overlooked.

Also be aware that there's no genuine transporter hub or other means of "fast travel" here: granted, the map isn't super-huge and can be traversed fairly quickly once you're breezing through solved rooms, but there are more than a few lengthy routes which can only be completed in one direction, so if you need to retrace your steps you've got no choice but to slog your way to the starting point (which can, again, be tougher to determine than it needs to be thanks to the map's deficiencies) and begin from square one. This is compounded by a couple of rooms that are particularly easy to fall out of by accident until you've turned all the lights on, and a few others which require some fairly precise tapping and clicking to clear; most of the time things feel fair and forgiving without being condescending, but there is some grumbling to be had here and there.

Hopefully at this point you've got a decent idea of what 1000 Amps has to offer, and what it doesn't: it's only a couple of bucks to acquire, should only take you a few hours total to finish your first time through (though I'd imagine it's ripe for speed-running once you know where you're going), and for the most part delivers on its simple, pleasant concept of a visually-sound, non-violent exploratory puzzle-platformer. If that summary appeals to you, by all means save this one a place in your Library.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 ตุลาคม
Simple mechanics, well balanced puzzles, satisfying progression, and a simple story that blends with the mechanics.

This is a perfect example of what every aspiring game dev should aim for in their first game.

10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 ตุลาคม
Good puzzle platformer, and I liked the idea of this game. Overall, it is a good game to play if you're into indie platformer games.

GIVE IT A TRY.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 ตุลาคม
1000 Amps is just like real life.
In my country, there is always a blackout season (the electricity is shutted down by the goverment).
I feels Robo is just like me. Yeah, It's me when I was trying to search for flashlight to light my room.
This is a great game to play when you're bored.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 พฤศจิกายน
Can't say I'm a huge fan of this one, but I have more subjective than objective criticisms. I didn't really enjoy the aesthetic and found the art style quite plain and samey - it's a flash game on Steam. Gameplay wise, we've seen it all before done better in games like Knytt Underground. I'd recommend that instead.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 ธันวาคม
I really like this game. I like the style, I like the platforming, I like the music.

Unfortunately, since I run Windows 8.1, I have reached a bug where I am unable to progress past the first 9% of the game, as the game begins to selectively ignore the mouse.

As such, I can't continue to play it and can't recommend it to anyone using Win8.1. Which is truly a shame, because I want more games like this.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
14 จาก 15 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 มกราคม
It's a nice, little, clever game.

Not too long, as it took me 9 hours to beat, though I spent some of it trying to get a 100% complete map.
My only complaint would be about the map. I wish it was more detailed, so to make it easier to understand where a missing room is located.

The art style is really charming and the background music fits really well with the light-based puzzle-solving gameplay.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
9 จาก 9 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 กุมภาพันธ์
Hmm. I'm kind of torn here, because even after cursing heavily at them, I would like to think this game's cruder problems aren't that bad.

1000A is a grayscale 'metroidvania'. Everyone knows what those are. The world in this case is an "amp tree", some abstract stand-in for computer I suppose, and the player is a sort of a repair device. The graphics are a rather exciting case: everything is displayed as simple symbols! This reminds me of old Paradroid!

The controls are a little strange. You use the wsad key grid as a typical platformer setup and, surprisingly, the mouse for teleportation: click an empty part of the screen, and there you go! I haven't played an exploration game with combined controls like that before.

So, what's wrong with the game? Well, one of its unique points is that for most of the game, you are wading through levels with a very limited line of sight. Only by touching objects will you discover them. This makes for either an interesting, careful sort of gaming or a horrible chore. I thought it was mostly good, but other times when accidentally walking off the screen would reset the view, it felt like a cause for frustration and a glaring problem.

Another problem is that you can occasionally get yourself into a cul-de-sac, requiring quitting and reloading. I think the game autosaves every few cleared screens. You can tell 1000A's been designed to minimize the chance of getting stuck, but I messed up about five times during my run.

The last issue is the map layout. Sometimes the route from a to b is a ridiculously long detour: Especially for a completionist run, some of the parts of the game map read like a designed ♥♥♥♥ move: you essentially have to traverse the entire vertical span of the map once or twice too many times if you're planning to get that 100% completion.

Still, 1000A was a very good little exploration puzzler. It took me about 8 hours to beat, but I did check out every screen on the map. It's definitely worth its price if you value the genre and are willing to play by this game's rules.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
11 จาก 13 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 กุมภาพันธ์
This was a surprisingly good game. There is a mild learning curve until you learn the way the game's puzzles work, then once you get a few upgrades the levels get richer and very addictive. In particular the way adjacent rooms interact with one another was very clever, especially once the upgrades start to work together to solve rooms. The difficulty was spot on for my modest platformer skills, slightly above casual only. For achievement hunters, an easy 100% that takes a 5-7 hours maybe.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
7 จาก 10 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 มกราคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่