OPEN-WORLD carjacking goes back to the '80s in this 8-BIT nostalgic throwback. Run missions! Outrun the law! Rampage the city with weapons, power-ups and vehicles!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (1,387 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 11 พ.ย. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Retro City Rampage DX

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"...who am I kidding? I love this game."
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (7)

17 พฤศจิกายน 2014

1.51 Update released, Live Twitch Q&A/Stream right now!

#### v1.51 CHANGES | 2014/11/17 ####

• Alternate keys
- Mac: The OPTION key can now be used to pick up/throw (in addition to CONTROL)
- Alternate keys are now displayed in Controls screen

• Mac: VSYNC
- Vsync now enabled for screens with non-59/60hz refresh rates

• Mac: Current system language is now detected and used automatically

• Mac: New app icon

• Steam: A more descriptive error message is now displayed if Steam API fails to initializeI'm also doing a live Retro City Rampage: DX Q&A/stream right now. Join & I'll answer your questions! http://twitch.tv/BriProv

1 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

11 พฤศจิกายน 2014

'DX' update and Mac OS version, AVAILABLE NOW!

The new free 'DX' update and Mac OS X version are ready to download and play!

Watch the "Retro City Rampage™ DX - What's New in 'DX'?" Trailer
http://www.youtube.com/watch?v=JuVrtMQUBxw

Below are some (but not nearly all) of the changes. It's a huge one!

#### v1.50 CHANGES | 2014/11/11 ####

'DX' VERSION
- Includes top to bottom remastered 'DX' mode
- Every mission/challenge/weapon remastered
- New 'DX' leaderboards

MAC OS X
- Mac version added

STEAM CLOUD

WEAPON TRUCKS
- Hijack or buy weapons around the city

NEW COP SYSTEM
- Clear the screen to lose the cops

NEW MAP
- Interactive map with waypoints

NEW HUD
- Choose the new overlay hud, or old status bar

NEW ZOOM MODES
- 1X, 2X or 3X

WEAPON SELECT MENU
- Select weapons from a grid

NEW BORDERS & VIDEO OPTIONS
- Widescreen tube border
- BG brightness slider
- 8-BIT/RETRO+ modes improved

SPANISH TRANSLATION
- New Spanish translation

33 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“A standout, memorable experience from one mission marker to the next.”
A – Gaming Age

“It is one of the must-have games on PSN.”
9.5 – http://www.ps3blog.net/2013/01/25/ps3-review-retro-city-rampage/

“Retro City Rampage is glorious and downright essential.”
9.0 – Pocket Gamer

เกี่ยวกับเกมนี้

OPEN-WORLD carjacking goes back to the '80s in this 8-BIT nostalgic throwback.
Run missions! Outrun the law! Rampage the city with weapons, power-ups and vehicles!

This send-up to '80s and '90s video games and pop-culture includes both a full Story Mode of open-world adventure as well as an Arcade Mode for quick pick-up-and-play action. If that's not enough, it also packs an interactive city full of shops, minigames, customizations, collectibles, special guest stars, and more.

*NEW* 'DX' RE-MASTERED VERSION

FEATURES


 • Huge Open-World to Explore
 • Over 60 Story Missions
 • Over 40 Arcade Challenges
 • Over 25 Weapons & Power-Ups
 • Over 50 Vehicles to Steal & Equip
 • Over 200 Character Customizations
 • Includes 15 Steam Trading Cards
 • 3+ Hours of Music (13 radio stations)
  - Critically acclaimed, IGF Nominated soundtrack by virt (Contra 4, Double Dragon: Neon), Freaky DNA (NBA Jam) and Norrin Radd.

EXTRAS & MINIGAMES

 • Includes Prototype Version, "ROM City Rampage"
  - 100% 8-BIT hardware accurate and could've actually been released in '89!
 • Includes Special Guest Star Minigames
  - "Virtual Meat Boy"
  - "BIT.TRIP: Retro City"
  - "Epic Meal Time"
 • Includes Free-Roaming Mode
  - Play as Meat Boy, CommanderVideo, Steve from Minecraft and Mr. Destructoid
 • Includes Mod Support (PC only)
  - Create & Share Custom Vehicles, Characters, and more!
 • Includes Steam Leaderboards & Achievements
 • Supports Keyboards, Mouse, Controllers & Joysticks (including PlayStation®4 and Xbox 360 controllers & others)
 • Supports Anaglyphic 3D Glasses
  - Select Missions Playable in Retro 3D!
 • Video Filters
  - EGA/CGA/NES/SMS/C64/Apple II simulation
 • Playable in 5 Languages
  - English, Francais, Italiano, Deutsch, Espanol

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  Minimum:
  • OS:Microsoft® Windows® XP / Vista / 7
  • Processor:1GHz processor
  • Memory:256 MB RAM
  • Graphics:Pixel Shader 2.0 and Vertex Shader 2.0
  • Hard Drive:40 MB HD space
  • Additional:Should run on any PC released within the past 5 years. Older graphics cards (such as those in netbooks) may not support bonus graphical filters.
  Recommended:
  • OS:Microsoft® Windows® XP / Vista / 7
  • Processor:1GHz or faster
  • Memory:512 MB RAM
  • Graphics:Pixel Shader 3.0 and Vertex Shader 3.0
  • Hard Drive:50 MB HD space
  • Additional:Should run on any PC released within the past 5 years. Older graphics cards (such as those in netbooks) may not support bonus graphical filters.
  Minimum:
  • OS: Mac OS X 10.7 or higher
  • Processor:1GHz processor
  • Memory:256 MB RAM
  • Hard Drive:30 MB HD space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
97 จาก 109 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
0.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 มกราคม
In the first 15 minutes I was chased by the Ninja Turtles, hijacked Bill & Ted's phone booth, met RoboCop and drove the DeLorean.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
47 จาก 51 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
7.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 พฤศจิกายน 2014
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
Decent gameplay, the main reason to bother with it is for all the crazy 80's and early 90's references. There are a few internet meme's strewn throughout and it's all very welcome in my books.

The retro game references are just superb though, with an entire section dedicated to the original TMNT NES cartridge among others, it's a blast to just experience the game as a whole.

The game had a lot of love put in to it, the music is incredible and I had to download the soundtrack afterwards and I still listen to it every once in a while.

Definitely worth a sale price purchase in the 10 to 15 dollar range.

I can't say much about the controls as it basically plays like a slightly better version of the original top view GTA games (1 & 2) mixed with an 8-bit NES style. The map can get a bit convoluted and collectables are a bit annoying to find even with a guide because of the shoddy graphics but it's still do-able with some focus.

The thing is you'll either love it or hate it... and if the references can't save you because you're too young to understand it, then you should probably stay away because it's all about the references, not so much about the gameplay.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
23 จาก 25 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
20.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 มกราคม
Retro City Rampage is a wonderful homage to all things 80's. Expect references to 80's movies, games, pop culture, and much more. The gameplay itself is like a 2D, 8-bit version of the 3D Grand Theft Auto games, split between on foot combat, and vehicle segements. There are 62 story missions, 23 weapons, and tons of vehicles. The game has a pretty good difficulty curve starting very easy and building up to extremely difficult for the final sequence of story missions. The game is very generous with checkpoints so dying is almost never that big of a deal. Aside from the main story there are 14 "sprees" and 23 "second rate sprees". The sprees involve trying to get a high score while under various effects such as drunkeness, invulnerablity, explosive sweat, normal stuff. There is one second rate spree for each weapon and they just involve killing as many people with that weapon as possible. There are also 70 collectibles hidden around the game world (similar to the packages, magnets, oysters, etc. from the GTA games) along with plenty of other hidden easter-eggs giving plenty of reason to explore the game's overworld. Overall the game was very fun, very funny, and highly recommended by me.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
53 จาก 78 คน (68%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
21.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 พฤศจิกายน 2014
The developer really cares about his game!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
19 จาก 21 คน (90%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
18.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 พฤศจิกายน 2014
Awesome game! Killer chiptunes, great spritework, sillyness galore! Just, don't explore everything before doing the story...you'll wind up going to places in the Story that you already found while exploring and it kinda ruins it. I wish I hadn't done that. :(

DX stuff:
+ The new cop system is GREAT! One of the most annoying things was constantly getting the cops on me accidently and having to sit around in a store till it passes. now you just kill them off the screen.
+ The new overlay is nice.
+ Scoreboards!
+ You can mark waypoints on your map now. Pretty awesome.


Unfortunately, if you've already played through the game there's no real reason to play again because of DX, unless you just want to score on the leaderboards.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
22 จาก 28 คน (79%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
14.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 พฤศจิกายน 2014
One of the most fun / funny games ever made if you love old school games this one is for you and
this is very funny parody of old GTA style video games that still retains a level of enjoyment.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
15 จาก 16 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 พฤศจิกายน 2014
This game might honestly be one of my favorite games ever. There's a lot of fun to be had here, and the number of good things immensely outweighs the bad.

Pros:
-Awesome visuals.
-Fantastic soundtrack.
-Absurd yet hilarious dialogue.
-A large open world to explore with lots of neat places to visit.
-A fun story mode with fun yet challenging side missions.
-Tons of customizable visual filters to spruce up the viewing experience.
-Loads of references to video game and moie characters of times past.
-Minigames inside of a game. Always welcomed.

Cons:

-The core gameplay finds itself to be a little bit repetitive, but it's still fun nonetheless.

This game just a blast and, like I said earlier, one of my favorite games of all time. It's loaded with charm and obvious care from the developer. It's SO worth paying the full price for, you won't regret it. 10/10.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
32 จาก 48 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
4.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 พฤศจิกายน 2014
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
Like 8-bit games?
Like Grand theft auto?
like VIDEO GAMES?!?!?!

If your answer to these questions is yes, then buy Retro City Rampage.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
14 จาก 16 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
27.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 มกราคม
Retro City Rampage.

What can I say? I love this game. I can’t even write from an objective standpoint here to make an honest and fair review with this one. I’ve spent over 20 hours with this game here on steam, gotten every achievement- and even then- I didn’t quit. I took the time to Gold Medal all the optional missions too. I seriously can’t get enough. I tried for hours to put my name up on the leaderboards. I’m in the top 20 for lots of the missions and I’m quite proud of that. But enough about me.

Since I can’t really come at this from an unbiased angle I’ll just try to explain what’s it like. It's a retro-inspired Grand Theft Auto-esque homage to everything that was popular before I was born- and I can definitely respect that. I grew up watching movies and playing the games of the 80s- even though I was born in '95- just because of the way my parents were. It’s a top down shooter in some ways- a bit like Smash T.V. (a game which is actually referenced in a rather obvious level) The game is indeed open world- and has the very same mission based structure you’d come to expect from an open world experience. The cars in it drive in a couple different ways. One is akin to an RC car (a bit like R.C. Pro-A.M) and the other is one of those “Drive in the direction you press” things. Oddly- I usually prefer the latter- but mostly because I find it more precise. The story is goofy and out there- but fitting for the game. And there’s even a few cameos of a few other popular indie games.

This is the kind of game that you might be skeptical of when you see it in action- but when you actually play it you’ll see what makes it appealing- surely. Whether or not you’ll like it is entirely subjective in this case- but if you have an interest in retro games or games that resemble the kind of gameplay you find in Grand Theft Auto- you’ll at the very least get a kick out of it. If you grew up in the 80’s with the games and movies of that decade- I’d almost universally recommend it.

I can’t imagine a situation where someone will buy this game and feel entirely disappointed. I’d imagine you’d want to pick it up during a sale- as with most things on steam- but I feel the game is entirely worth the full price. Especially if you want to support the developer- who’s a pretty awesome guy by the way.

I can’t wait to see what Brian Provinciano has up his sleeves for the future.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
12 จาก 14 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 ธันวาคม 2014
This game is a NES nostalgic dream. It isn't however, an NES game (just to make that clear)! It is a spoof of every game possible and it does a good job of synthesizing it together. Just get ready for both good and bad (lame) jokes.

The game is like the first version of GTA. You are able to move in 9 directions and shoot relatively to your position. Weapons are in abundance and in variety from golf clubs to shotguns to the bionic commando arm. Why is there? Why not... why not.

Any car (or bicycle or motorcycle) can be stolen. Cops chase you if you break the law and isn't as tedious as the GTA series. After running over enough cops you get a token that hides you from the police for a time being. Some cars can be modified (as well as your characters hair or skin) and are able to have weapons or a giant jet engine on it's back. Powerups are also available that can make your character fast or even allow him to fly like in Super Mario.

I like this game. I personally bought it on it's lowest sale price and do find the price slightly steep. If you do like this though it might be worth the purchase for you.

All in all - I'd give this game a 7.7/10. It's good, it entertains, but doesn't try to attempt to break away from traditional gaming. I would have loved to see the game take a bit more risks with it's gameplay.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
14 จาก 21 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
10.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 ธันวาคม 2014
I got biten by Mario in the sewers, and then the Mutant Ninja Turtles pursued me in the street.

10/10, but 2spooky4me.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
9 จาก 12 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 พฤศจิกายน 2014
This may be one of my favorite games of all time. It's chock full of references and easter eggs from 80's-90's video games and pop culture, as well as hilarious and absurd dialogue. 10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
17 จาก 28 คน (61%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
22.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 พฤศจิกายน 2014
Love the Main Missions and I love the Side-quests. Tons of replay activites.

+Exellent Weapons
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 พฤศจิกายน 2014
This is a pretty good & funny version of GTA with some 8-Bit Graphics & Music.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 มกราคม
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
Take GTA and make it 8-bit and silly as hell!

Graphics:
Retro fans will drool over the 8-bit look of the game, which is nice to look at. Lots of vibrant colors and detailed areas to enjoy. And the cutscenes are well drawn and fit the feel of the game. Nothing much to complain about here.

Sound:
8-bit sounds all the way! From the sirens and gunsfire to the music, it's all 8-bit bliss. Much of the music is also nice to listen to, but you have the option to shut it off it it's not your thing. The game also has options for different filters and boarders to make it feel like you're playing it on an old tv back in the day, scanlines and all. Some of the colors filters, while nice options, can hurt the eyes after a bit.

Control:
You can use keyboard/mouse or controller, but controller is HIGHLY reccomended. Controls are a bit of an issue, as the default keybinds feel weird and rebinding them is dificult. Once you get past that though, the game plays fine and control is responsive.

Gameplay:
This games, despite the cartoony look, retro graphics, and hilarious story, is still a GTA clone at heart. You can mug people on the strees, collect weapons and carjack people. There are paint shops and pickups to lose the heat, and shops to buy skins and weapons. But you also get a few tricks that GTA doesn't, like speed boots, the ability to jump on enemies, add weapons to your cars, and even a time machine! The wackiness really sets this game apart from GTA! The story is also a full on omage to old retro games! The game's missions doubly so! You even have to go visit an imfamous dam from a certain turtles game! The only issue I have is that some of the missions are QUITE long and due to random difficulty spikes, will often take more than an hour to complete, and repsawns during the mission are unforgiving. I have ragequitted a few times because of this. Still, this fact does not limit the overall fun factor of the game.

I recommend this game to anyone who has or had enjoyed a GTA game, but want something more light-hearted and crazy!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
18 จาก 30 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 พฤศจิกายน 2014
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
You play as my father on his trip to work.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
17 จาก 29 คน (59%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
14.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 พฤศจิกายน 2014
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
Super fun. That's all that needs to be said.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 8 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 พฤศจิกายน 2014
This game is beautiful and nostalgic
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 10 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 ธันวาคม 2014
GTA Meets Hotline Miami and Pokemon.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 10 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 พฤศจิกายน 2014
This game is fantastic. It's funny, fun, and well worth $10. It has parodies of movies and other games *cough cough Back to the Future*. In a sense, it's retro GTA. Still waiting on multiplayer (a player can dream).
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน