A massive gameworld to explore with nearly a dozen dungeons to delve into.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (413 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 30 ม.ค. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Fortune Summoners

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Carpe Fulgur Collection

มี 3 ผลิตภัณฑ์: Chantelise - A Tale of Two Sisters, Fortune Summoners, Recettear: An Item Shop's Tale

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Oldschool 2D-Action JRPG. Nice story, challenging complex hit & block combat, some puzzles, no handholding, no free saving - for veterans only!"

เกี่ยวกับเกมนี้

Elemental Stones: stones imbued with the power of an Elemental Spirit, which grant the wielder of one the ability to control that element via 'magic'.

In the country of Scotsholm, three centuries have passed since they were first created. Elemental stones are now mass-produced and widely used, making magic a personal, commonplace part of people's lives.

In this country lives an energetic little girl named Arche. Arche, having moved with her family to a new home in the town of Tonkiness, has begun attending the only school in the area. That school is the Minasa-Ratis School of Magic. And it's here that Arche may discover something amazing about elemental stones... and herself.

Key Features:

 • A massive gameworld to explore - nearly a dozen dungeons to delve into, and easily 25+ hours of gameplay, with lots of extra content to explore!
 • Gorgeous, detailed 2D sprite backgrounds and animations - like the best 16-bit game you never got to play!
 • Classic platformer-RPG action in the vein of some of the true greats of yesteryear!
 • Conquer the challenges before you with intelligent AI companions - you can let them do as they want or customize their behavior to your heart's delight!
 • Stunning, professional-quality music and sound!
 • Full support for Xinput controllers, including the XBox 360 controller, as well as keyboards!

ความต้องการระบบ

  Minimum:

  • OS:Windows XP/Vista/7
  • Processor:Pentium III 1.0GHz
  • Memory:384 MB RAM
  • Graphics:DirectX 8 or higher compatible video card
  • DirectX®:dx80
  • Hard Drive:250 MB HD space
  • Sound:DirectX 8-compatible sound device

  Recommended:

  • OS:Windows 7
  • Processor:Pentium IV 2.4GHz
  • Memory:512 MB RAM
  • Graphics:DirectX 8 or higher compatible video card
  • DirectX®:dx90
  • Hard Drive:250 MB HD space
  • Sound:DirectX 8-compatible sound device
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
12 จาก 13 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
42.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 มิถุนายน
Very Classy RPG
- this game reminds me of YS with the maximum level,
- the combat system is hard but amazing,
- the story is actually cool like most animes,
- you can switch through 3 playable characters
- stage designs gives you a retro feel
I give this game a 8.5 out of 10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 7 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
24.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 มิถุนายน
Still fooling around with the controls, they're plenty fluid alright and a bit complex too. I say it's pretty darn neat though that's not why I'm gonna recommend this game.

Less than 5 minutes in the game they ask you to go to a blacksmith. You can also search through this manly man's shop and find underwear then claim it for your own.

30/10 would steal undies again
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
25.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 กันยายน
"Fortune Summoners: Secrets of the Elemental Stone" is a sidescrolling action RPG developed by a japanese indie developer Lizsoft and localised by Carpe Fulgur. In this game, you follow the story of a young girl named Arche, who will learn new things, make new friends, and go on a grand adventure in order to reveal the secret behind a certain artifact, along with her hidden powers.

When I saw this game in the Steam Store, it looked interesting and unique, so I bought it. After playing it, I must say that I really loved it. This is in my opinion a one of a kind game, which is a combat-based platformer wih an anime art-style, classical music and action jRPG elements.

The audiovisual presentation is really good. The music is really good, and is a joy to listen to. It is mostly made of classical-style compositions, which are definitely vivid and not generic. The visuals, bearing a 16-bit aesthetic, are gorgous as well. They are colourful are well detailed, characters are pretty well animated. The actual anime artwork of characters in the game is actually really pretty as well. The enviroments are varied, every are looks interesting and unique. You will travel through mountain paths, dungeons, watery caves, medieval cities and more.

The combat system is decent. The game is quite challenging, as the foes and level design do not hold back. Enemy AI will make them block, jump, evade and use attacks depending on the situation, just pressing the attack button repetitively without any other action(like with ettins in Hexen 1) will not get you anywhere. A lot of enemies require different tactics to beat them, so use you brain effectively there. There are even a few bosses indluded, be prepared. Over the course of the game, you will have two playable sidekicks added to your party(and a third one, that is passive). You can play as one of the three people in the party, without spoiling anything, one is a powerful short-range attacker, second is a mostly healing mage, and the last one is a mostly offensive mage. Don't worry, they definitely are not plagued by the likes of retail version Daikatana sidekick AI, they will not get blocked by geometry and will follow you without having to babysit them. Just like the enemies, they will do things depending on the situation. If someone in the party is hurt, someone will heal you with a spell, if there's a lot of enemies, they will use powerful attacks, if there's a tough enemy, they will use buff spells, and so on. During the game, you can adjust what the AI is supposed to be doing with just a press of a few hotkeys. You can set their behavior to follow you, stop dead in their tracks or just fight whoever they want without needing to follow you. What kind of magic spells they are allowed to use can be managed too, you can set to not use magic, only heal, use powerful attacks, use buff spells, and burn their magic power as fast as possible. You can also set the camera to be static, dynamic or locked onto an enemy. Arche, the sword using character, relies on not so easy to pull of button combinations to pull of attacks, later in the game she learns more combos, making fights easier. Mages generally rely on holding the button and letting go of the spell, so playing as one of them an letting Arche go berserk could be easier for some people. There is also a quickheal button, status effects are cured before wounds, mind that. During battle, applying items takes longer time, mind that.

The game is a metroidvania, therefore it's not a linear platformer where you just hunt the exit. You will go around towns and dungeons, and look and ask people around to ask for clues in order to progress through the plot. The game often involves puzzles, where you push things to solve them. In some cases, the game might get too cryptic, but that's not that much of an issue. You can only save in certain spots, however if you all your characters get K.O.'d you are given the option to restart at the beginning of the last room you were in, or be taken to the last safe area you've been in at the cost of 10% of your money. When a character gets K.O.'d, she can not be used at all. The only way to revive her is to use a special item or return to a safe area, or perhaps find a regenerating spot.

The story, due to involving cute little girls, is somewhat light-hearted, but it is actually interesting and gripping. During the course of the game, some serious business will be going on, especially at the end. The game is quite humorous, some adult jokes are even thrown in, so the story absolutely is not bad. The characters have their distinct personalities, the main protagonists consist of an energetic, brave and spontanous girl, a shy, but kind-hearted girl, and a cynical, easily annoyed, somewhat selfish, yet intelligent and helpful girl, and a cheerful cute animal, who speaks.

You will level up and gain new items as you progress, some of them have unique effects, so make sure to upgrade your characters correctly. The world contains a lot of secret areas and items, look them up, they totally can be helpful! There's also a few sidequests, so after you beat the game you will still have some things to do.

There is also a bonus mode, where you can see the characters autoplay the game without your input. Unique, but not very exciting, to be honest. There is also a versus mode, where you can fight against characters from your party(except that you can totally have four of the same character on the battlefield). It is either AI vs. AI, or player vs. AI. Can be 1v1, 2v1 or 2v2. There further you are in the game, the more features that mode has. It is kind of cool. You can have fun with it.

Game does not support Steam Overlay, and can run fullscreen(with bad resolution for some), and window-fullscreen with border. However, you can still use F11 to make screenshots, so for that matter you will be fine, check guides on how to inject them into Steam.

In conclusion, this a very great game, that sadly is not very well known. If you like challenging games, anime artstyles and not too serious stories, go for it and buy it, you will be in a treat!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
55.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 เมษายน
While this game has a lot in common with the other works localized by Carpe Fulgur, it is miles behind even the level of polish on EasyGameStation titles. I recommend the game overall, but be warned that it aggravates on multiple levels. Don't pick it up if you're not willing to tolerate the cons below.

Having said that, the characters were memorable enough that I think back on it fondly.

Pros:
+ It really is just as adorable as it looks.
+ The combat is more involved than the mindless hack and slash in a lot of Recettear.
+ The animation has some cute details, like the way Sana transitions from a run to a slide-crouch.
+ The soundtrack is fun! I particularly enjoy how it reacts dynamically to the aggregate difficulty of combat.
+ While not particularly novel, the characters are robust enough to get attached to.

Cons:
- It really _is_ as adorable as it looks. If you're not okay with anime twee, it might be too much for you.
- While more involved than Recettear, the combat is pretty slippery. There is more momentum in platforming and combat than in something like Mario or Super Meat Boy. Whether this is a valid design decision or not, I found the adjustment period unpleasant.
- The character system is a little shallow, as with many traditional JRPGs. All weapons and armor are direct upgrades, and only accessories allow for any variance. The maximum character level is 20.
- Some of the better parts of the combat aren't unlocked until about 3/4 through the game. The "Full Moon" air attack is perfect for dealing with bee-type enemies, but you get it around level 17 out of 20.
- Enemy variety is very low. Palette-swap-city.
- My biggest problem: the story is unfinished! It perfectly sets up a sequel, but the (indie) developer quit the game business! I actually find myself wanting to know more about the world, but this is all we will ever know about Arche Plumfield.

Hints:
? Block more. Seriously. Especially with those bees. Just block until they fly at you with their stupid pollen, then do the up attack.
? Your downward stab attack is unblockable. It's also one of the few weapon attacks that mushrooms won't punish you for.
? Watch a youtube walkthrough for the block puzzle in the wizard's tower. The lever on the left side of the room snaps the blocks into the grid.
? You can lift most enemies off the ground with your up attack. A useful string for me was: jump attack, standing attack to up attack, juggle with standard attack to wide slash.
? Play it with a friend or romantic partner. I probably would have quit halfway through if I didn't have someone cuddly cooing over the girls' character developments.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 เมษายน
This little gem is a very cute adventure coming of age story. It is centred around little girls and otherwise has a number of similarities to Dark Souls. No, I am not kidding. The bosses and enemies will challenge you, and it will require you to think on your feet, plan ahead and sometimes run for your life.

If only you could run fast enough. Poor little girl...
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน