A massive gameworld to explore with nearly a dozen dungeons to delve into.
Κριτικές: Πολύ θετικές (379 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30 Ιαν, 2012

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Fortune Summoners

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Carpe Fulgur Collection

Συμπεριλαμβάνει 3 αντικείμενα: Chantelise - A Tale of Two Sisters, Fortune Summoners, Recettear: An Item Shop's Tale

 

Προτείνεται από επιμελητές

"Oldschool 2D-Action JRPG. Nice story, challenging complex hit & block combat, some puzzles, no handholding, no free saving - for veterans only!"

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Elemental Stones: stones imbued with the power of an Elemental Spirit, which grant the wielder of one the ability to control that element via 'magic'.

In the country of Scotsholm, three centuries have passed since they were first created. Elemental stones are now mass-produced and widely used, making magic a personal, commonplace part of people's lives.

In this country lives an energetic little girl named Arche. Arche, having moved with her family to a new home in the town of Tonkiness, has begun attending the only school in the area. That school is the Minasa-Ratis School of Magic. And it's here that Arche may discover something amazing about elemental stones... and herself.

Key Features:

 • A massive gameworld to explore - nearly a dozen dungeons to delve into, and easily 25+ hours of gameplay, with lots of extra content to explore!
 • Gorgeous, detailed 2D sprite backgrounds and animations - like the best 16-bit game you never got to play!
 • Classic platformer-RPG action in the vein of some of the true greats of yesteryear!
 • Conquer the challenges before you with intelligent AI companions - you can let them do as they want or customize their behavior to your heart's delight!
 • Stunning, professional-quality music and sound!
 • Full support for Xinput controllers, including the XBox 360 controller, as well as keyboards!

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:

  • OS:Windows XP/Vista/7
  • Processor:Pentium III 1.0GHz
  • Memory:384 MB RAM
  • Graphics:DirectX 8 or higher compatible video card
  • DirectX®:dx80
  • Hard Drive:250 MB HD space
  • Sound:DirectX 8-compatible sound device

  Recommended:

  • OS:Windows 7
  • Processor:Pentium IV 2.4GHz
  • Memory:512 MB RAM
  • Graphics:DirectX 8 or higher compatible video card
  • DirectX®:dx90
  • Hard Drive:250 MB HD space
  • Sound:DirectX 8-compatible sound device
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
27 από 30 άτομα (90%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
17.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Δεκεμβρίου, 2014
What stood out the most for this game was just how hard it can be. It's not terrible, but you have to be willing to learn to progress or even the low level slimes in the beginning will kick your butt. Every character has various moves that are performed via short and fast code-like combos.

Mashing attack will get you literally nowhere - enemies react quickly to your moves. And they all play to win. If you just walk up beside an enemy and start mashing attack it's ducking under or jumping over and countering your attack with something of its own. The game plan ultimately is to catch them in a position they can't block or dodge - such as dodging around their attack to strike. The NPCs are alarmingly more unpredictable and fast to respond as the game continues so getting down your moves is a much needed talent for the player to have. You have to perform various moves as well or the enemy will catch on and start hitting via weak areas (normal attack is a simple overhead strike. Low range and no movement while performed - thus lunging or attacks that strike further in general would get through your attacks easily).

The concept of the story and setting feel like something you'd see in a Miyuzaki film; adorable little children learning to be witches in a school for witches. Rushing around an old fantasy-themed world for the purposes of everything from class field trips to dangerous dungeon crawling (though it's all fairly dangerous considering).

It's cute and fun. Can be frustrating if you don't take every fight with some level of seriousness. Even seemingly weak enemies have a sense of self-presevation.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
15 από 16 άτομα (94%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
27.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Ιανουαρίου
If I were to keep it short : This game is an experience. A really good one while at that. And I hope a miracle happens that creates a sequel.
Usually, I'm not a fan of RPG games. Turn-based, real-time, the random loot ones, you name it. I honestly despise the genre.

And yet, somehow, I fell in love with this game. The cute art, the gameplay, the atmosphere and the brutal difficulty made me literally not stop playing it until the point where the sun is shining and I realise that I just played it for 6+ hours straight. I mean it, I pretty much didn't stop playing it until the sun started to shine or I completed it. At the time of writing the review, I had 27 hours put into this game. This includes moments where I got lost for a few hours and had to figure out what to do as I refused to make use of a guide.

The story and the characters while not really being that unique, completely work within the game and actually give it quite a bit of charm.

Aside from that, the movement might take a slight amount of getting used as turning around to face the other direction takes a split second. Along side that, you might want to adjust the run input sensitivity until you no longer can tap a direction twice at a slow pace to run.

If you're going to have doubts after reading this..thing, there is also the demo which I believe is the entire prologue of the game.

Fortune Summoners is a brutal game, it does not hold your hand. Early on, at least.
The whole brutality comes from the fact that this game is more similar to a fighter or a more complex beat em up game than an RPG at its core where you are more likely to focus on guarding or avoiding attacks via Arche's mobility or the other characters backwards hopping neither of which provide you with any invulnerability frames and only serve as a method of avoiding. I guess there's jumping too as a method of avoiding damage.

As such, the thing that you must learn early on is either to avoid/block things or to learn ways to hit your target for as long as possible to prevent it from hitting you before that. Oh and, the enemies will actively try to guard or if they're unable to guard, move out of the way of your attacks in the similar manner that you yourself are able to. They will also actively try to make sure you will not be in a position to fight back by mercilessly beating on you. No one will blame you if you die to your first enemy even if it feels humiliating.

The only help you will have at the very start is that there's an option to guard for you when you are not attacking, jumping or doing the dodge moves.

The main characters here all feel different to play, with there being some similarities between the two mages.

The playable characters are as follows :

Arche, the first character in this game that transfers in to the magic school, while she wishes to learn magic she is more capable in the ways of the sword than magic. Thankfully, due to the fact that she uses a sword, she has become rather agile. Alongside that, she is the most durable of the 3 characters and will take a few hits. Unlike the other two characters which primarily use spells, Arche has a rather large move set that expands as you level up. Some of these moves also chain together and if you focus on playing mostly her, you will have to make use of the moveset to defeat things.

Sana, the second character that you meet shortly after. Using the water element she is more of a support character than an offensive one. Having excellent support abilities but rather small set of offensive abilities. Unlike Arche, she does not have a huge set of moves, and she does not have a dodging ability until way later on in the game. Thankfully, since she is a mage, she has a wide variety of magic that expands as she levels up. Even if most of these are support skills. As a mage, she has casting time before she can make use of her magic.

Stella, the third character that you encounter much later on in the game. Using the fire element she is purely an offensive mage with minimal support abilities. Unlike Sana, she has her dodge ability from the start. Outside of the part where she is an offensive mage, and as such has mostly high damage dealing spells of varying sizes or usage situations. Her magic behaves similarly in that you select it in the same way and it also has casting time.

This is where the game surprised me. With no co-op multiplayer of any description, I expected the worst when it came to the party members. Instead, I was pleasantly surprised as the CPU is incredibly competent in combat without having strange priorities nor being horrible at following you.

If you're playing Arche, Sana will use her buffs primarily on you, healing whoever has the lowest hp first. If both of these are not currently possible, she will make use of her weaker offensive spells instead. Stella meanwhile uses her shorter range or defensive spells if there are enemies near her, longer range or homing spells on enemies further away or if the enemies are above her she will use spells that primarily hit the air instead.

If you're not playing Arche, the CPU for Arche expects you to fill the same role as the CPU you just replaced, in the way that she will leap straight into combat, making use of the sword moves that close the distance if she has them. In most cases she is able to handle any situation she is thrown in without much of an issue. You will however need to support her in the same way the CPU supports you when you're playing her.

This is the other and later method of hand holding the game provides you, in the manner that your party members actively assist you in combat. I can't really complain about it either because the game is difficult as it is and if the CPU was incompetent I'd probably just ragequit the game and never play it again.

While the story and characters are nothing special, they work well enough with the art and the game itself to give it a unique feel while being written well enough to make the game entertaining.

The game is also adorable. Mostly because of the writing and the artstyle this game has as it gives the game tons of personality. The backgrounds, the character portraits, the character sprites and animation. The enemy sprites, animation. Just all of it gives the game such an adorable feel that it's impossible to not mention it. It's honestly hard to believe that such a cute looking game is incredibly merciless when it comes to the difficulty. While the cuteness might be a turnoff for some people, I feel that if this were the case they would've already left the store page upon seeing the screenshots. The music also adds to the cuteness.

For a game made by a single person, they have done a great job at making the game seem alive and fun to play. Not to mention making it completely adorable.

With all the praise I gave the game, surely there are some flaws. Right? Well, yeah.

One of the major issues I've already mentioned at the very start is the run input sensitivity, but that can be easily adjusted.
Outside the lack of steam overlay making screenshots rather difficult to upload (Although, there is a guide provided for that) the largest issue is also the game's brutality, as silly as it sounds as I've been praising it earlier. Just like in a fighter game against the CPU, your enemies will be reading your input to avoid or block your attacks the very instant you hit the attack key, and they will also not hesitate to punish you for doing that. This means that unless you know what exactly you're doing or switch to one of the mages to allow Arche CPU to fight for you, you will have to stay on the defensive most of the time. Responding and punishing the enemy accordingly to what it does, rather than being the one to attack first.

This can be an incredibly frustrating experience and might be a huge turnoff from the game for some. If this seems like it isn't for you, I suggest you to try the demo before you buy this.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
12 από 14 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
23.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Δεκεμβρίου, 2014
Carpe Fulgur does excellent translations of Japanese games, and while Recettear was a massive hit for its item shop, Fortune Summoners is a bit more standard. It's a 2D dungeon crawler with AI companions you can switch to and fighting game-esque moves for main character Arche, many of which you learn as you progress. The plot and writing are on par with Carpe Fulgur's prior works, though there is a lack of "Capitalism! Ho!" moments.

The combat early on is centered around Arche and the tight swordplay she provides, with a heavy emphasis on spacing. Later on, though, the party acquires not one but two squishy mages whose heavy artillery evolves the flavor of combat over time, as some encounters become obliterated in a flood of water or explosion of fire. When Arche finally gets a use for that MP bar of hers, using it gives *everything* a radically different flavor.

In all, highly recommended.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
8 από 12 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
110.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Ιανουαρίου
Probably the most fun action rpg I've played since the super nintendo era
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
10.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Ιανουαρίου
A decent action RPG in 2008, I must say. I guess you could say it's really "moe~!" in otaku term.

The story is about a young girl name Arche moved back to a town that she was first born. She then goes to a magic school then unsupervised adventures comes along...won't go any further than that summary there...

The gameplay is a side scrolling action RPG style. So I recommend using a gamepad controller and switch up some of the controls up. My only complaint about this game is that you gotta anticipate and time it correctly to attack your foes. Mashing buttons wheter it be on your keyboard or controller will just make you an easy target. So it could be a little challenging....well that and the analog stick to move can switch to camera movement which is confusing to turn back. So sometimes I have to close the game to make it reset to moving the character. So when using a controller, do be careful...
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
28.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Ιανουαρίου
A cute little game about cute little girls having sleepovers, buying candy for school trip and stealing underwear from strangers' homes. There's also some monster slaying involved. Visually it looks great and the combat is surprisingly challenging. Enjoyed playing it from start to finish.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
28.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 10 Φεβρουαρίου
We clearly see that the person who made this game put his heart and soul into this game. It is a very cute, fun and heartwarming game. I find the difficulty reasonable and get easier as you get more party members. The gameplay is fluid and fun. The story is immersif and passionate, I just wish there was a sequel or a continuation of some sort. I completed the game and I will definatly play it again in the future. My thanks to the autor for sharing this gem with us.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Ιανουαρίου
2D Dark Souls feat. little anime girls
10/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
53.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Ιανουαρίου
It's super fun. So much stuff in such a small game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
12.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Ιανουαρίου
Cute lolis with swords and magic, a story that's heartwarming and light, yet engaging and a difficulty that reminds me of the classic JRPGs and like. While I do agree the controls _could_ be a bit better, they're far from unusable. They're also not that bad once you get to them. The strange movement inertia on anything you do is annoying at first, but once you get the hang of it you can compensate your timings accordingly. I see a lot of people complain the game is impossibly difficult but I'm on my first playthrough on hard and while it's certainly challening, it's definitely nothing new to people who are familiar with "difficult" games like Ys and the like.

As mentioned in some other reviews, buttom mashing is a one way ticket to an endless loop of dying. Learn your combos and figure out what works on what enemies. What you can use on a slime won't work on a mothbee. What works on a mothbee most certainly won't work on a Cocorat. What works on a Cocorat won't work on a Merkid Mage. Each character you use will obviously require different tactics to use and with each character, your combos and tactic will again change depending on which enemy. It's a challenging game in that you need to be able to quickly execute, chain and modify your tactics as you go because rarely will you ever be fighting just one type of monster at a time.

The game itself is immensely adorable and the localization by Carpe Fulgur is absolutely fantastic. If you're like me, you'll come to love the characters very quickly. (And also feel terrible when you accidentally die. Whoops) The art is definitely a double thumbs up and the variety of character portraits for dialogue really add to the atmosphere and feeling of the game.

One thing I also want to highly praise is the music. I know it's not an international award winning soundtrack or anything, but the cutesy, lighthearted music is really enjoyable.

Overall, just be prepared for a steep learning curve that'll be mercilessly brutal, but once you get the hang of it and you get the ball rolling, oh boy oh boy is this an enjoyable game. Arche's adorable.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
23.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 4 Μαρτίου
Fortune Summoners is a side-scrolling/platformer/puzzle/hack'n'slash/JRPG. Many people have likened it to Dark Souls, however I have never played Dark Souls so I wouldn't know. All I know is that I really fell in love with this game, and it broke my heart. Allow me to explain.

The story starts a young girl named Arche whose family has just moved into a new town, and she has enrolled in the local magic school. From there she and her two new friends embark on adventures around the countryside, exploring caves, helping people and such. There is more to the story, but I shan't spoil it for you.

Before I talk about anything else, I must address (as just about every review does) the controls. They aren't the easiest to learn and master, but it is possible if you just practice. One should definitely not expect to have mastered them without putting in at least an hour practicing against some basic enemies - you won't be able to beat this game by simply spamming the attack button - but I whole heartedly encourage anyone who likes a challenge to keep at it. The sense of accomplishment is well worth it.
I should emphasise that THIS GAME IS CHALLENGING - do not let it's happy-go-lucky illustrations and music fool you. The vast majority of negative reviews simply slate the controls. I can only assume those players didn't know what they were getting into and just gave up without taking the time to get to grips with the controls. Coupled with the surprisingly fiendish AI it will take some time to master.

Now, I have completed this game and from start to finish I was charmed by the characters, the simplistic yet elegeant storyline, the pleasant and atmospheric music, and the challenge that the game itself presented. You remember all those games you played as a kid, you know, those ones 'that you never managed to beat'? This is what this game was to me. It gave me a sense of nostalgia even though I'd never played it before, and a sense of longing for that time when you're just a child playing your first RPG for the first time, and everything is so whimsical and fascinating.

Sadly, this story does have a sad ending, hence my broken heart.

Just as I was thinking that the game was about to explode into a larger world ripe for the exploring, it ended, and I was presented with the classic 'To Be Continued' message. Undeterred I sought out any sign of a sequel, and unfortunately Lizsoft - the studio that made the game - has since stopped operating.
In conclusion, there will be no sequel. EVER.
The three girls will never get to finish the grand adventure that only just seemed to be starting when the game came to an end, and that is how this game broke my heart.

Nevertheless, I fully recommend this game to anyone who wants to experience that retro-like challenge combined with a simple yet engaging storyline. This game really did make me feel like a kid again, and I can't say that about many games.

Just be prepared for the gut-wrenching lack of closure at the end.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 12 άτομα (58%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
29.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Ιανουαρίου
If you like anime, 2D platformers, dungeon crawler cRPGs and button mashing, you'll love it. If you dislike any of those, you won't love it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
55.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 4 Απριλίου
While this game has a lot in common with the other works localized by Carpe Fulgur, it is miles behind even the level of polish on EasyGameStation titles. I recommend the game overall, but be warned that it aggravates on multiple levels. Don't pick it up if you're not willing to tolerate the cons below.

Having said that, the characters were memorable enough that I think back on it fondly.

Pros:
+ It really is just as adorable as it looks.
+ The combat is more involved than the mindless hack and slash in a lot of Recettear.
+ The animation has some cute details, like the way Sana transitions from a run to a slide-crouch.
+ The soundtrack is fun! I particularly enjoy how it reacts dynamically to the aggregate difficulty of combat.
+ While not particularly novel, the characters are robust enough to get attached to.

Cons:
- It really _is_ as adorable as it looks. If you're not okay with anime twee, it might be too much for you.
- While more involved than Recettear, the combat is pretty slippery. There is more momentum in platforming and combat than in something like Mario or Super Meat Boy. Whether this is a valid design decision or not, I found the adjustment period unpleasant.
- The character system is a little shallow, as with many traditional JRPGs. All weapons and armor are direct upgrades, and only accessories allow for any variance. The maximum character level is 20.
- Some of the better parts of the combat aren't unlocked until about 3/4 through the game. The "Full Moon" air attack is perfect for dealing with bee-type enemies, but you get it around level 17 out of 20.
- Enemy variety is very low. Palette-swap-city.
- My biggest problem: the story is unfinished! It perfectly sets up a sequel, but the (indie) developer quit the game business! I actually find myself wanting to know more about the world, but this is all we will ever know about Arche Plumfield.

Hints:
? Block more. Seriously. Especially with those bees. Just block until they fly at you with their stupid pollen, then do the up attack.
? Your downward stab attack is unblockable. It's also one of the few weapon attacks that mushrooms won't punish you for.
? Watch a youtube walkthrough for the block puzzle in the wizard's tower. The lever on the left side of the room snaps the blocks into the grid.
? You can lift most enemies off the ground with your up attack. A useful string for me was: jump attack, standing attack to up attack, juggle with standard attack to wide slash.
? Play it with a friend or romantic partner. I probably would have quit halfway through if I didn't have someone cuddly cooing over the girls' character developments.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Απριλίου
Like 2D Darksoul :D 10/10
awesome!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
1.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Φεβρουαρίου
A rather immersive preteen-girl-ninja-wizard simulator.... wierd.... I would recommened to most fans of harcore metroidvania 8/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
75 από 86 άτομα (87%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
49.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Νοεμβρίου, 2014
If you want an idea as to what this game is like, try combining Castlevania 2 - Simon's Quest's gameplay with Atelier Rorona's art style and Dark Souls' AI / difficulty in your mind. The storyline is adorable and the graphics are colorful, but the play control and difficulty will give you a massive headache. Wandering monsters with stun mechanics or knockback abilities will ruin your day as they are extremely difficult to dodge. Bottomless pits are everywhere, so knockback enemies are particularly dangerous here. There is no status immunity and there is no way to overlevel to make the game easier - the game caps your level dependent on the number of a certain relic you've obtained.

If you're in for a challenge and enjoy sidescroller ARPG gameplay, you will like this game. If you're the average COD or Madden obsessed gamer, stay at least 50 feet away!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
59 από 63 άτομα (94%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
25.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Νοεμβρίου, 2013
Before trying this, let it be known that it has a huge cliffhanger and the main developer has quit making games as they just weren't making enough of a profit.

With that said:

Don't let the cute anime little girls fool you, this is a great and challenging game, where you need to pay attention to enemy patterns, know your and your partners moves and watch out for them. A controller is highly recommended as playing with the keyboard might be a little painful.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
396 από 595 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
6.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Αυγούστου, 2014
I don't normally review games I haven't finished. There are loads of games I just don't like and I couldn't bring myself to finish. I never bothered to give them a poor review simply because they weren't my cup of tea; to me, that's a bit disingenuous. However, if I cannot finish a game due to design flaws so astonishingly glaring and blatant, well... then it's fair game. And Fortune Summoners is definitely fair game.

This game is broken. Full stop.

Let's start at the beginning. Fortune Summoners is a side-scrolling action RPG developed by former indie game dev Lizsoft. Apparently their games haven't sold enough to warrant further investment, so I heard they shut down. It's a very charming game with graphics reminiscent of the 16-bit era's "last hurrah" during the mid 90s. The characters are adorable and well-designed while the story is simple but cute and a nice refreshing break from all the blood, metal and grime that seems to permeate gaming these days.

The story may be simple but the game's combat system has a lot of depth. There's quite a bit of different techniques you can pull off, with Arche, the protagonist, having a wide variety of sword skills that can be used to deal with various enemies. Sana and Stella are the mages, where water-aspected Sana fills the support and healing role with only sub-par offensive magic, Stella brings the pain with fire-based damage dealing. The AI scripting controls two of the characters while the player controls one--you can swap between them on the fly in the middle of a fight and it feels like the developer expected swapping character control to be a major facet of gameplay.

So what's the problem, you might ask? How is Fortune Summoners broken, if it has no major bugs and seems to be a cute little Japanese indie title?

Two words: difficulty and controls.

Fortune Summoners suffers from the absolute worst difficulty curve I've ever seen in any game I've ever played. Part of the problem here is that everything is so extreme. Arche can take a reasonable amount of punishment, but when she does damage she might as well be wielding a feather instead of a sword. Even basic enemies at-level can take such an enormous number of hits before they go down. It's simply tedious. Sana and Stella have the defense of wet tissue paper and enemies can rapidly kill them, especially since all of their best offensive powers--their magic, of course--takes some time to activate and any hit will interrupt their spell-casting. It doesn't help that Sana's first offensive spell cannot be aimed directly forward, but forward and down, making hitting anything at all nearly impossible without getting right in its face (and then being interrupted forever). The magic-users hit hard, but they also take hits hard and trying to set them up to kill things is quite a chore (though Stella does make things a lot easier once you get her on your team).

The difficulty of this game is beyond challenging and enters the realm of punishing. Monsters can strike you repeatedly and you do not get a moment of invincibility after being hit, so you can easily be juggled to death by a small group of basic enemies around you. The enemy AI scripting is way, way too tight--enemies will read your moves as you use them and dodge your more powerful techniques with annoying regularity. This, to me, is poor game design--if you want to make a side-scroller where the enemies are very good at dodging attacks and the skill factor is placed on precision and timing, you really can't also turn every basic mook into a damage sponge. That's just absurd.

The difficulty settings don't seem to do much, either. Setting the game to "Easy" didn't seem to affect damage dealt or received. Monsters seemed to still have exactly the same number of HP. The only real difference I could even detect is that you receive less XP from monsters (how backwards is that?) and the number of healing items that drop from slain enemies seems to be higher.

The difficulty curve is bad enough, but it's exacerbated and amplified, cranked up to eleven, by the controls. The controls in this game are an utter trainwreck. I've played unlicensed hacked NES cartridge games with better controls than this game. Movement is very imprecise and "slidy" with a significant amount of inertia to almost every movement. Turning around is slow, especially when enemies are hitting you (and, of course, you get no invincibility frames after being hit). In order to perform any of Arche's special moves, which you'll need to do in order to fight effectively, requires that you tap out a combination within a very narrow window. It feels like a bad fighting game in some ways, where instead of rolling your thumb across the d-pad in a quarter circle and then pressing Attack, you have to tap down, tap left and, while you tap left, also tap the attack button. It's terribly unintuitive and needlessly finicky.

For a lighthearted title like this, combat should be relatively easy to learn but potentially hard to master with a smooth curve from being able to kill the enemies and progress to pulling off insane combos and specials in rapid succession once you've practiced. This game is not like that at all. The gameplay is brutally demanding of precision and exact button timing to the point where the entire combat system feels like a giant disjointed string of quick-time events rather than smooth and fluid action.

The combat system in Fortune Summoners could be a joy to play if they fixed the absurd precision requirements. For example, you should be able to hold the direction while using the attack button to perform a special move, rather than having to tap both buttons within a few milliseconds of each other else the attack simply fails and Arche performs a basic standing attack. Turning around should be faster. Executing a dodge roll should be a single button press or a double-tap of left or right, and the dodge roll should yield invincibility frames for the entire animation.

Even running and walking is needlessly clunky. To run you have to double-tap the d-pad... and it doesn't matter which direction you double-tap. I can't count how many times I've run off an edge and fallen into a pit in the middle of battle because I tapped two opposing directions too rapidly in succession. That should never happen; in a game with two movement speeds, you should be able to hold a button down to run or walk! The jumping mechanics in the game are extremely strange as well, allowing a great deal of movement while in mid-air as well as your run speed unaffecting your jump distance. You can leap over a large pit from a dead stop and trying to get a running start adds no distance to your jump. This is unintuitive and runs counter to basically every platform side-scroller ever made. The controls in Fortune Summoners are so horrendously awful and counterintuitive that I spent the entire time playing, all six hours or so, trying to intentionally forget the muscle memory I built up from years of 8- and 16-bit console gaming.

I really wanted to like this game. I really did. It ticks most of my boxes when it comes to RPGs and being a side-scroller had me feeling a bit of nostalgia. Cute characters, a charming and light-hearted plot, something nice to balance out the endless waves of "grimdark" games that seem to dominate the market these days. Unfortunately the game is, in my opinion, so frustrating that it's virtually unplayable. If you're in the market for a side-scrolling hack and slash action RPG, don't buy Fortune Summoners. Do yourself a favor and pick up Dust: An Elysian Tail, which has many of the same elements as this game (and more besides) with excellent controls and fast, fluid combat.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
54 από 63 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
146.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Νοεμβρίου, 2014
Fortune Summoners has effectively awakened my long dormant love for video games.
Despite having been an enthusiastic fan of games since the 80's, I fell out of the mix around 2000. Since then I've played modern games like Dark Souls and Left4Dead2, and liked them, but the nagging urge to alt tab the game and do something else was always there. But not with this game. What a refreshing feeling.
I can play this game all day and not have any nagging urge to do anything else. Its retro jrpg style mixed with modern anime design is so well done that I feel like I'm a part of this magical world.
The characters are all lovable and the dialogue is funny, and the gameplay is engaging and challenging. It's not just a button masher. The game is very immersive by the time you get used to the controls and the brutal difficulty.
10/10
Wonderful game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
90 από 124 άτομα (73%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
43.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Φεβρουαρίου, 2014
What I expected: A-a-a-am I kawaii, uguu? What I got: Crush your enemies, see them driven before you, hear the lamentations of their women.

10/10 would play again
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία