A massive gameworld to explore with nearly a dozen dungeons to delve into.
Κριτικές: Πολύ θετικές (261 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30 Ιαν, 2012

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Fortune Summoners

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Carpe Fulgur Collection

Συμπεριλαμβάνει 3 αντικείμενα: Chantelise - A Tale of Two Sisters, Fortune Summoners, Recettear: An Item Shop's Tale

 

Προτείνεται από επιμελητές

"Its innocent characters and story are painfully cute, but the difficulty can get to be painful too. It's fun though, with polished graphics and story."

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Elemental Stones: stones imbued with the power of an Elemental Spirit, which grant the wielder of one the ability to control that element via 'magic'.

In the country of Scotsholm, three centuries have passed since they were first created. Elemental stones are now mass-produced and widely used, making magic a personal, commonplace part of people's lives.

In this country lives an energetic little girl named Arche. Arche, having moved with her family to a new home in the town of Tonkiness, has begun attending the only school in the area. That school is the Minasa-Ratis School of Magic. And it's here that Arche may discover something amazing about elemental stones... and herself.

Key Features:

 • A massive gameworld to explore - nearly a dozen dungeons to delve into, and easily 25+ hours of gameplay, with lots of extra content to explore!
 • Gorgeous, detailed 2D sprite backgrounds and animations - like the best 16-bit game you never got to play!
 • Classic platformer-RPG action in the vein of some of the true greats of yesteryear!
 • Conquer the challenges before you with intelligent AI companions - you can let them do as they want or customize their behavior to your heart's delight!
 • Stunning, professional-quality music and sound!
 • Full support for Xinput controllers, including the XBox 360 controller, as well as keyboards!

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:

  • OS:Windows XP/Vista/7
  • Processor:Pentium III 1.0GHz
  • Memory:384 MB RAM
  • Graphics:DirectX 8 or higher compatible video card
  • DirectX®:dx80
  • Hard Drive:250 MB HD space
  • Sound:DirectX 8-compatible sound device

  Recommended:

  • OS:Windows 7
  • Processor:Pentium IV 2.4GHz
  • Memory:512 MB RAM
  • Graphics:DirectX 8 or higher compatible video card
  • DirectX®:dx90
  • Hard Drive:250 MB HD space
  • Sound:DirectX 8-compatible sound device
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
37 από 53 άτομα (70%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Αυγούστου
I don't normally review games I haven't finished. There are loads of games I just don't like and I couldn't bring myself to finish. I never bothered to give them a poor review simply because they weren't my cup of tea; to me, that's a bit disingenuous. However, if I cannot finish a game due to design flaws so astonishingly glaring and blatant, well... then it's fair game. And Fortune Summoners is definitely fair game.

This game is broken. Full stop.

Let's start at the beginning. Fortune Summoners is a side-scrolling action RPG developed by former indie game dev Lizsoft. Apparently their games haven't sold enough to warrant further investment, so I heard they shut down. It's a very charming game with graphics reminiscent of the 16-bit era's "last hurrah" during the mid 90s. The characters are adorable and well-designed while the story is simple but cute and a nice refreshing break from all the blood, metal and grime that seems to permeate gaming these days.

The story may be simple but the game's combat system has a lot of depth. There's quite a bit of different techniques you can pull off, with Arche, the protagonist, having a wide variety of sword skills that can be used to deal with various enemies. Sana and Stella are the mages, where water-aspected Sana fills the support and healing role with only sub-par offensive magic, Stella brings the pain with fire-based damage dealing. The AI scripting controls two of the characters while the player controls one--you can swap between them on the fly in the middle of a fight and it feels like the developer expected swapping character control to be a major facet of gameplay.

So what's the problem, you might ask? How is Fortune Summoners broken, if it has no major bugs and seems to be a cute little Japanese indie title?

Two words: difficulty and controls.

Fortune Summoners suffers from the absolute worst difficulty curve I've ever seen in any game I've ever played. Part of the problem here is that everything is so extreme. Arche can take a reasonable amount of punishment, but when she does damage she might as well be wielding a feather instead of a sword. Even basic enemies at-level can take such an enormous number of hits before they go down. It's simply tedious. Sana and Stella have the defense of wet tissue paper and enemies can rapidly kill them, especially since all of their best offensive powers--their magic, of course--takes some time to activate and any hit will interrupt their spell-casting. It doesn't help that Sana's first offensive spell cannot be aimed directly forward, but forward and down, making hitting anything at all nearly impossible without getting right in its face (and then being interrupted forever). The magic-users hit hard, but they also take hits hard and trying to set them up to kill things is quite a chore (though Stella does make things a lot easier once you get her on your team).

The difficulty of this game is beyond challenging and enters the realm of punishing. Monsters can strike you repeatedly and you do not get a moment of invincibility after being hit, so you can easily be juggled to death by a small group of basic enemies around you. The enemy AI scripting is way, way too tight--enemies will read your moves as you use them and dodge your more powerful techniques with annoying regularity. This, to me, is poor game design--if you want to make a side-scroller where the enemies are very good at dodging attacks and the skill factor is placed on precision and timing, you really can't also turn every basic mook into a damage sponge. That's just absurd.

The difficulty settings don't seem to do much, either. Setting the game to "Easy" didn't seem to affect damage dealt or received. Monsters seemed to still have exactly the same number of HP. The only real difference I could even detect is that you receive less XP from monsters (how backwards is that?) and the number of healing items that drop from slain enemies seems to be higher.

The difficulty curve is bad enough, but it's exacerbated and amplified, cranked up to eleven, by the controls. The controls in this game are an utter trainwreck. I've played unlicensed hacked NES cartridge games with better controls than this game. Movement is very imprecise and "slidy" with a significant amount of inertia to almost every movement. Turning around is slow, especially when enemies are hitting you (and, of course, you get no invincibility frames after being hit). In order to perform any of Arche's special moves, which you'll need to do in order to fight effectively, requires that you tap out a combination within a very narrow window. It feels like a bad fighting game in some ways, where instead of rolling your thumb across the d-pad in a quarter circle and then pressing Attack, you have to tap down, tap left and, while you tap left, also tap the attack button. It's terribly unintuitive and needlessly finicky.

For a lighthearted title like this, combat should be relatively easy to learn but potentially hard to master with a smooth curve from being able to kill the enemies and progress to pulling off insane combos and specials in rapid succession once you've practiced. This game is not like that at all. The gameplay is brutally demanding of precision and exact button timing to the point where the entire combat system feels like a giant disjointed string of quick-time events rather than smooth and fluid action.

The combat system in Fortune Summoners could be a joy to play if they fixed the absurd precision requirements. For example, you should be able to hold the direction while using the attack button to perform a special move, rather than having to tap both buttons within a few milliseconds of each other else the attack simply fails and Arche performs a basic standing attack. Turning around should be faster. Executing a dodge roll should be a single button press or a double-tap of left or right, and the dodge roll should yield invincibility frames for the entire animation.

Even running and walking is needlessly clunky. To run you have to double-tap the d-pad... and it doesn't matter which direction you double-tap. I can't count how many times I've run off an edge and fallen into a pit in the middle of battle because I tapped two opposing directions too rapidly in succession. That should never happen; in a game with two movement speeds, you should be able to hold a button down to run or walk! The jumping mechanics in the game are extremely strange as well, allowing a great deal of movement while in mid-air as well as your run speed unaffecting your jump distance. You can leap over a large pit from a dead stop and trying to get a running start adds no distance to your jump. This is unintuitive and runs counter to basically every platform side-scroller ever made. The controls in Fortune Summoners are so horrendously awful and counterintuitive that I spent the entire time playing, all six hours or so, trying to intentionally forget the muscle memory I built up from years of 8- and 16-bit console gaming.

I really wanted to like this game. I really did. It ticks most of my boxes when it comes to RPGs and being a side-scroller had me feeling a bit of nostalgia. Cute characters, a charming and light-hearted plot, something nice to balance out the endless waves of "grimdark" games that seem to dominate the market these days. Unfortunately the game is, in my opinion, so frustrating that it's virtually unplayable. If you're in the market for a side-scrolling hack and slash action RPG, don't buy Fortune Summoners. Do yourself a favor and pick up Dust: An Elysian Tail, which has many of the same elements as this game (and more besides) with excellent controls and fast, fluid combat.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
30 από 53 άτομα (57%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 10 Αυγούστου
A loli carrying a sword almost as big as her.
What could possiby go wrong?
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
49.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Νοεμβρίου
If you want an idea as to what this game is like, try combining Castlevania 2 - Simon's Quest's gameplay with Atelier Rorona's art style and Dark Souls' AI / difficulty in your mind. The storyline is adorable and the graphics are colorful, but the play control and difficulty will give you a massive headache. Wandering monsters with stun mechanics or knockback abilities will ruin your day as they are extremely difficult to dodge. Bottomless pits are everywhere, so knockback enemies are particularly dangerous here. There is no status immunity and there is no way to overlevel to make the game easier - the game caps your level dependent on the number of a certain relic you've obtained.

If you're in for a challenge and enjoy sidescroller ARPG gameplay, you will like this game. If you're the average COD or Madden obsessed gamer, stay at least 50 feet away!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
11 από 18 άτομα (61%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
79.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Σεπτεμβρίου
I like this game. It is effing hard-♥♥♥. Play it one step up from normal, please do. This game will dominate you. Not because it's cheap, but because -You are not good enough.- It is a grand challenge of combo mastery, gaurd and dodge game, precision, platforming, and good rpg sense. By all means, try. I like this game, because it is challenging, and I like challenges.

Also, your heart might grow three sizes if you play this.

Just don't let anyone see you.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
25.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Οκτωβρίου
This is an incredible game. It's gameplay and AI are nuanced and clever, making for a challenging and engaging combat system in which both your enemies and allies make intelligent moves. The storyline and characters can be summed up in one word; endearing. It is by no means a groundbreaking event, but it stands alone through a combination of solid characters and clear plot.

I can see myself revisiting this many times in the future.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
5 από 7 άτομα (71%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Οκτωβρίου
Okay this game has a nice feel for all ages. In this game it's basic dungeon hunting, friends come along, quest, you move to a new town, magic, swords, and a bit of fun. I think this game did envelop for me a nice reminder of old school rpgs and fun. Yet this game brought me much enjoyment and let me be honest. Very adorable, adventure running, and a nice story. I find that this game reminds me of older games but in a more styled fashion. Still the game has it's prime moments to me. I was impressed. 9/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
146.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Νοεμβρίου
Fortune Summoners has effectively awakened my long dormant love for video games.
Despite having been an enthusiastic fan of games since the 80's, I fell out of the mix around 2000. Since then I've played modern games like Dark Souls and Left4Dead2, and liked them, but the nagging urge to alt tab the game and do something else was always there. But not with this game. What a refreshing feeling.
I can play this game all day and not have any nagging urge to do anything else. Its retro jrpg style mixed with modern anime design is so well done that I feel like I'm a part of this magical world.
The characters are all lovable and the dialogue is funny, and the gameplay is engaging and challenging. It's not just a button masher. The game is very immersive by the time you get used to the controls and the brutal difficulty.
10/10
Wonderful game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
23.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Δεκεμβρίου
Carpe Fulgur does excellent translations of Japanese games, and while Recettear was a massive hit for its item shop, Fortune Summoners is a bit more standard. It's a 2D dungeon crawler with AI companions you can switch to and fighting game-esque moves for main character Arche, many of which you learn as you progress. The plot and writing are on par with Carpe Fulgur's prior works, though there is a lack of "Capitalism! Ho!" moments.

The combat early on is centered around Arche and the tight swordplay she provides, with a heavy emphasis on spacing. Later on, though, the party acquires not one but two squishy mages whose heavy artillery evolves the flavor of combat over time, as some encounters become obliterated in a flood of water or explosion of fire. When Arche finally gets a use for that MP bar of hers, using it gives *everything* a radically different flavor.

In all, highly recommended.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
17.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Δεκεμβρίου
What stood out the most for this game was just how hard it can be. It's not terrible, but you have to be willing to learn to progress or even the low level slimes in the beginning will kick your butt. Every character has various moves that are performed via short and fast code-like combos.

Mashing attack will get you literally nowhere - enemies react quickly to your moves. And they all play to win. If you just walk up beside an enemy and start mashing attack it's ducking under or jumping over and countering your attack with something of its own. The game plan ultimately is to catch them in a position they can't block or dodge - such as dodging around their attack to strike. The NPCs are alarmingly more unpredictable and fast to respond as the game continues so getting down your moves is a much needed talent for the player to have. You have to perform various moves as well or the enemy will catch on and start hitting via weak areas (normal attack is a simple overhead strike. Low range and no movement while performed - thus lunging or attacks that strike further in general would get through your attacks easily).

The concept of the story and setting feel like something you'd see in a Miyuzaki film; adorable little children learning to be witches in a school for witches. Rushing around an old fantasy-themed world for the purposes of everything from class field trips to dangerous dungeon crawling (though it's all fairly dangerous considering).

It's cute and fun. Can be frustrating if you don't take every fight with some level of seriousness. Even seemingly weak enemies have a sense of self-presevation.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
52 από 53 άτομα (98%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
25.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Νοεμβρίου, 2013
Before trying this, let it be known that it has a huge cliffhanger and the main developer has quit making games as they just weren't making enough of a profit.

With that said:

Don't let the cute anime little girls fool you, this is a great and challenging game, where you need to pay attention to enemy patterns, know your and your partners moves and watch out for them. A controller is highly recommended as playing with the keyboard might be a little painful.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
66 από 86 άτομα (77%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
43.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Φεβρουαρίου
What I expected: A-a-a-am I kawaii, uguu? What I got: Crush your enemies, see them driven before you, hear the lamentations of their women.

10/10 would play again
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
46 από 64 άτομα (72%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
24.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Απριλίου
Funny things about games. Espechially about video games: Big companies will rain you with more and more realistik graphics, gameplay may resemble a sheit load mess of everything, big names actors and actresses will do voices, huge marketing... But people still wll play and most of gamers will prefer something simple, something that will lend you a hand in killing time. Think of this; Battlefield 4 may be bells and whistles fest, but would not your ather play deathmatch in Unreal? New Thief and Dishonored are hiding in shadows when original Thief and Thief 2 appear. Morrowind community is no less than Skyrim one. Pacman gets his HD remake, while Modern Warfare is a long dead with a bunch of lads still playing it (when nobody's watching).

Why is it? Maybe because before games became buisness, developers tryed to entertain their consumers with what gamers actually wanted! Simple doesn't mean easy, and hard doesn't mean frustrating. As opposite for modern games, they are easy or frustrating. rarely we can experience an actuall blast from the past, even indy many times don't understand what made games from the past so great -- they making games, like dem pioners of arkcde developpment. Of course past was not a magic land with ponies eating rainbows and farting butterflyes. But back than, experiments where conducting! A lot of games, -- masterpiece mind you -- where born as a joke, or with developers themselfs not beleving in sucsess (Deus Ex, Thief, Unreal, Rainbow 6, Operation Flaspoint). But did it matter? No, developers where bold, the where making games, not movies and not the same game over and over (at least on PC and early consoles). Now it's like there are 5 games, only diffrent wrap. And you know what... Oh sheit! I was suppose to write a rewiew or just my own thought about this game... How did it jumped into nostalgia and ranting?

Whatever, a good old platformer-JRPG mix; Fun, challenging, adorable charecters and great time killer. I like it, and if you're into Platformer-action-JRPG with school gals as charecters, you sure will like this one too.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
25 από 29 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
37.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Δεκεμβρίου, 2013
A light platforming adventure JRPG, it actually borrows some mechancis from fighting-type games, of all places. Enemies dodge basic attack spam, so you often have to find tricks of combos to pin them down. It's occasionally frustrating when you can't get anything working, which other reviewers seem to harp upon, but when you learn how to make everything work, it's a ton of fun, and feels like the real accomplishment for the difficulty.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
13 από 13 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
23.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Ιουνίου, 2013
I bought this game because of the cute-looking characters and neat graphics.
It then proceeded to ♥♥♥♥ me in the first dungeon in the most gruesome ways.
Looks are deceiving. Behind the cute facade the game is a brutal, unforgiving monster that will kill you repeatedly until you understand how every monster attacks, how to chain your attacks. You have to feel the enemy.
And it's incredibly compelling, the difficulty just makes it more fun.
It's a brilliant game, I recommend it to anyone who likes cute RPGs with a great battle system.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
14 από 15 άτομα (93%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
55.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Δεκεμβρίου, 2013
A loosely traditional side-scrolling adventure game with an unprecedented amount of backtracking. On the positive side, the soundtrack, charming visuals and game control are better than I expected. This is not an easy game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
13 από 16 άτομα (81%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
22.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Ιουλίου, 2013
If the Demon/Dark Souls series had a cute 2D little sister, this game would be it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
8 από 9 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
23.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Φεβρουαρίου, 2012
Why wouldn't you want to play as little girls?
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
9 από 11 άτομα (82%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
34.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Φεβρουαρίου
This game is suprisingly ALOT of fun! Very fast paced 2d adventure game. The AI in the game are actually pretty tricky and somewhat intelligent. Not allowing you to just recklessly swing and defeat them easily for the most part. Controls are pretty tight and smooth. Love the character development and is just a fun game in general.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
9 από 11 άτομα (82%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 22 Ιουλίου, 2012
ITS LIKE DARK SOULS... IN 2D..... AND WITH LITTLE GIRLS! ITS PERFECT!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
5 από 5 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
47.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Ιανουαρίου
Lots of reviewers bash Fortune Summoners for its "unfair" difficulty, but that is not true. This game is hard and sometimes frustrating, but if you think it's unfair then you need to practice more and stop mashing buttons mindlessly, because it's not going to work in this game. The good news is that once you start figuring out how to beat each type of enemy properly, it becomes incredibly fun. It gets a LOT better and easier once you get the 3rd party member and more skills/spells though, too bad it takes a while.

You will have to master the controls, your available skills (each one exists for a reason, do not ignore them), strategies for each enemy, item/mana management, and your ANGER. No, really, you WILL get mad at times and you WILL want to just jump at that little ****er with all guns blazing, but that will only make it worse. Stop, think, try different approaches, observe his movements, defend, and most importantly: do NOT be stingy with recovery items and mana. They are there to be used and abused. Do not expect to get by most fights without recovering or using spells.

This is looking more like a guide than a review.. Let's just say I greatly recommend this game as long as you know what to expect from it and isn't afraid of a challenge.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι