King’s Bounty: Warriors of the North is the next chapter in the cult RPG/adventure saga.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (391 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 25 ต.ค. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ King's Bounty: Warriors of the North

ซื้อ King's Bounty: Warriors of the North - Valhalla Edition

Includes:
Valhalla Armor Set: These unique in-game items are an armor set the hero can collect in the course of their journeys. Combined together these artifacts give additional a strong boost to the character’s attributes.
Digital artwork and wallpapers. Digital bonuses: Ultra-high resolution artwork depicting an epic battle of Olaf and the Valkyries against undead hordes, and wallpapers available in all popular desktop resolutions.

ซื้อ King’s Bounty: Warriors of the North - The Complete Edition

Includes :
King’s Bounty: Warriors of the North , King’s Bounty: Valhalla Upgrade and King’s Bounty: Warriors of the North - Ice and Fire DLC

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้อยู่

ซื้อ King's Bounty: Collector's Pack

มี 5 ผลิตภัณฑ์: King's Bounty: Armored Princess, King's Bounty: Crossworlds, King's Bounty: The Legend, King's Bounty: Warriors of the North, King's Bounty: Warriors of the North - Ice and Fire

ซื้อ 1C Complete Collection

มี 66 ผลิตภัณฑ์: 7,62 High Calibre, A.I.M. Racing, A.I.M.2 Clan Wars, Ascension to the Throne, BorderZone, Brigade E5: New Jagged Union, Death to Spies, Death to Spies: Moment of Truth, Death Track®: Resurrection, El Matador, Elven Legacy, Elven Legacy: Magic, Elven Legacy: Ranger, Elven Legacy: Siege, Faces of War, Fairy Tale About Father Frost, Ivan and Nastya, Fantasy Wars, Freight Tycoon Inc., King's Bounty: Armored Princess, King's Bounty: Crossworlds, King's Bounty: Dark Side, King's Bounty: The Legend, King's Bounty: Warriors of the North, King's Bounty: Warriors of the North - Ice and Fire, Konung 2, Konung 3: Ties of the Dynasty, Men of War: Assault Squad, Men of War: Assault Squad - MP Supply Pack Alpha, Men of War: Assault Squad - MP Supply Pack Bravo, Men of War: Assault Squad - MP Supply Pack Charlie, Men of War: Assault Squad - Skirmish Pack, Men of War: Assault Squad - Skirmish Pack 2, Men of War: Assault Squad 2, Men of War: Assault Squad 2 - Deluxe Edition upgrade, Men of War: Condemned Heroes, Men of War: Red Tide, Men of War: Vietnam, Men of War: Vietnam Special Edition Upgrade Pack, Men of War™, NecroVision, NecroVisioN: Lost Company, Off-Road Drive, Parkan 2, Perimeter, Perimeter: Emperor's Testament, Planet Alcatraz, RC Cars, Real Warfare 1242, Real Warfare 2: Northern Crusades, Reign: Conflict of Nations, Rig n Roll, Soldiers: Heroes of World War II, Space Rangers HD: A War Apart, Star Wolves, Star Wolves 2, Star Wolves 3: Civil War, The Tomorrow War, Theatre of War, Theatre of War 2 - Battle for Caen, Theatre of War 2: Africa 1943, Theatre of War 2: Centauro, Theatre of War 2: Kursk 1943, Theatre of War 3: Korea, UFO: Aftermath, UFO: Aftershock, XIII Century – Gold Edition

ซื้อ King's Bounty Warriors of the North: Valhalla Upgrade

Upgrade from Standard to Valhalla Edition

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (9)

12 มกราคม

Ice and Fire DLC updated to version 1.3

1. Poison effect canceling for lizards is shown in the battle log correctly now.
2. Two stacks of troops under Invisible Link effect will no longer damage each other continuously until it wears off (now the second stack will get damaged once).
3. Necro-Lyakush in Marshan Swamp now sells Worms.*
4. One NPC in Ice Gardens and one in Grotland now can sell troops.*
5. Now you can't get more than one Alucard artifact and it recharges slightly faster.*
6. Shops in Island, Grotland and Tungsinn are slightly altered.*
7. Contrabandist in Isterreng sells maps to Freedom Islands if you complete the quest about pickaxes.*
8. Crafting items using schematics costs a correct amount of resources.*
9. Now you have an option of not using allies help in final battles even if you have them.
10. Your magic book will not be erased in final battles if you choose to not to accept your allies help.*
11. Diplomacy skill affects undead.
12. You need to defeat less heroes to get higher tiers of the 'Headhunter' medal.
13. If you have Crown equipped and receive a level up you will get a message telling you which bonus Rune you've got (it is shown in level up window along with other Runes you receive during level up).
14. Necromancers can raise killed Jotuns as Black Knights.
15. You can still access the castle in Verlon Wasteland after defeating its lord.*
16. More troops are available for hire at Orc shops in Freedom Islands.*

Unfortunately, points marked with * symbol require starting a new game.

======================================================

Русский язык:

1. Исправлена ошибка, из-за которой ящеры ошибочно выводили яд из организма без сообщения об этом в лог боя.
2. Исправлена ситуация, при которой 2 отряда с эффектом Невидимая Связь будучи замкнутыми друг на друга получали урон по циклу, пока на заканчивалась длительность эффекта. Теперь урон вторым отрядом будет получен только 1 раз.
3. У некро-лякуша в Моршанских Топях теперь продаются Черви. *
4. Добавлены магазины для персонажей Хэдвиг (Ледяные Сады) и Букля (Гротланд). *
5. Больше не может быть доступно к получению более 1 Алукарда. Также, артефакт теперь заряжается чуточку быстрее. *
6. Слегка подкорректированы магазины на Исланде, Гротланде и Тунгсине. *
7. У контрабандиста на Истерренге можно купить карты на Острова свободы после квеста "Кирки для конторы". *
8. Предметы, создаваемые по чертежам, для своего изготовления теперь забирают корректное количество ресурсов, согласно описанию. *
9. В финальных боях можно отказаться от помощи союзников, даже если они есть.
10. Книга магии в случае отказа от помощи союзников в финальных боях не очищается. *
11. На войска нежити распространяется навык "Дипломатия".
12. Снижено требование по количеству побеждённых героев для получения старших уровней медали "Охотник за головами".
13. При получении уровня и экипированном предмете "Корона Совершенства" теперь появляется сообщение, в котором показано, какую конкретно бонусную Руну получил игрок. Сообщение носит исключительно информативный характер - на экране получения уровня эта Руна даётся вместе с остальными - суммировать её с полученными Рунами не нужно.
14. Убитые Йотуны поднимаются Некромантами в виде Чёрных Рыцарей.
15. В Варлонской Пустоши теперь остаётся доступным замок нежити даже после победы над его хозяином. *
16. Обновлены магазины орков на Островах Свободы, доступно больше существ для найма. *

Пункты, отмеченные символом * требуют начала новой игры для корректной работы.

13 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

King’s Bounty: Warriors of the North is the next chapter in the cult RPG/adventure saga. The new tale takes place in the familiar world of Endoria featured in the previous games, but begins in the Viking lands, which the celebrated hero Bill Gilbert never visited during his famous quest in King’s Bounty: The Legend.

The Mighty Olaf, son of the Konung of Northlings, has dedicated his life to battling the undead who have infested the northern lands of Endoria. He seeks to liberate the snowy wastes, dwarven dungeons, and the very heart of Endoria, the kingdom of Darion itself, from the dark grip of necromancy. On his quest towards immortal glory he will encounter cunning foes and new friends, hard battles and amazing adventures.

Key Features

 • The unique race of furious Vikings, as well as new neutral creatures;
 • New main hero - Olaf the Viking;
 • Valkyries! Five magnificent warrior maidens accompany Olaf, which he can call up during battle by expending his Rage points;
 • Improved skill tree and new unique talents;
 • New awards that grant special benefits;
 • Additional battle spells and a completely new magic school - Runic Magic;
 • Modified battle system based on the use of Runes;
 • Chant - a unique ability of the Skald class which can turn a likely defeat into an overwhelming victory;
 • The ability to forge new items;
 • Full Steam services integration, including Steam Cloud, Achievements and Leaderboard.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  Minimum:
  • OS:Windows XP/Vista/7
  • Processor:2.6 GHz and better
  • Memory:1 GB RAM
  • Graphics:nVidia GeForce 6600 with 128 Mb VRAM or similar AMD card
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:8 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compliant
  Recommended:
  • OS:Windows 7
  • Processor:3 GHz and better
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:nVidia or AMD card with 512 Mb VRAM or more
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:8 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compliant
  • OS:OSX 10.7 (Lion) and above
  • Processor:2 GHz Intel CPU
  • Memory:1 GB RAM
  • Graphics:nVidia or AMD card with 256 Mb VRAM or more
  • Hard Drive:8 GB HD space
  • Additional:15" or larger screen is recommended.
ไม่มีบทวิจารณ์แบบสาธารณะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ในภาษาของคุณ
คุณสามารถเขียนบทวิจารณ์ของคุณเองสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของคุณให้กับชุมชน ใช้พื้นที่ด้านบนของปุ่มซื้อในหน้านี้เพื่อเขียนบทวิจารณ์ของคุณ