King’s Bounty: Warriors of the North is the next chapter in the cult RPG/adventure saga.
Κριτικές: Πολύ θετική (275 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25 Οκτ, 2012
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά King's Bounty: Warriors of the North

Αγορά King's Bounty: Warriors of the North - Valhalla Edition

Includes:
Valhalla Armor Set: These unique in-game items are an armor set the hero can collect in the course of their journeys. Combined together these artifacts give additional a strong boost to the character’s attributes.
Digital artwork and wallpapers. Digital bonuses: Ultra-high resolution artwork depicting an epic battle of Olaf and the Valkyries against undead hordes, and wallpapers available in all popular desktop resolutions.

Αγορά King’s Bounty: Warriors of the North - The Complete Edition

Includes :
King’s Bounty: Warriors of the North , King’s Bounty: Valhalla Upgrade and King’s Bounty: Warriors of the North - Ice and Fire DLC

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά King's Bounty: Collector's Pack

Συμπεριλαμβάνει 5 αντικείμενα: King's Bounty: The Legend, King's Bounty: Armored Princess, King's Bounty: Crossworlds, King's Bounty: Warriors of the North, King's Bounty: Warriors of the North - Ice and Fire

Αγορά King's Bounty Warriors of the North: Valhalla Upgrade

Upgrade from Standard to Valhalla Edition

Περιεχόμενο προς λήψη για αυτό το παιχνίδι

 

Προτείνεται από επιμελητές

"유저한글화"
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (8)

20 Μαΐου

Ice and Fire DLC - Major Update

By the way, the Early Access of the upcoming King's Bounty: Dark Side is live!

Ice and Fire DLC changes and improvements
1. Zero damage error (and possible crash) caused by using Chain of Chance item and receiving a critical damage has been fixed.
2. Prices of many items were increased.
3. AI controlled Elders will no longer attempt to use Confusion ability when there are no valid targets and the error message won't appear anymore.
4. Adrenalin distributes between orc units correctly when using Justice spell. Crash that could happen because of this is fixed.
5. Book of Evil random spell won't inflict an additional damage anymore.
6. Goblin rage ability pushes enemy units correctly now.
7. Orc Hunters will correctly use their Net ability now.
8. Droids' Creature projector ability has been improved.
9. Runes for experience received by units will be granted correctly now.
10. The dialog with King Rinolyar in Brother forgiveness quest now appears correctly (new game required).
11. Mana Source spell cast by enemy Sun Fairies won't give player an additional mana bonus.
12. Necroenergy ability description corrected.
13. Ice crystals created by Snow Falcons will no longer appear in hexes occupied by energy bonuses.
14. Energy bonuses spell can no longer be cast on enemy units.
15. Snowflake Fairies can't create ice crystals in hexes occupied by energy bonuses anymore.
16. Archmage Rezo won't sell items before Elves arrival (new game required).
17. After completing the Undershore Brotherhood quest a new NPC appears not far away from the place where the quest is given. This NPC offers new items.
18. Squelch assassination quest becomes unavailable if player gives Bogis the quest item.
19. Inaccessibility of the Lost Ship on the Western Freedom Island fixed. Shop added.
20. Error with Suppress some Lizard items fixed.
21. Several items rebalanced. Decreased level of efficiency for some items affecting archers.
22. Avengers’ Vengeance feature efficiency decreased. From now it inflicts 10% of the last damage inflicted by the target unit (previously it was 20%). The unit doesn’t inflict additional damage in melee combat.
23. Incorrect message in the battle log about canceling of active unit effects after an attack of Skeleton archers using Black Arrow ability is fixed. Similar bug with other creatures is also fixed.
24. Chance of a critical hit from abilities is decreased. Basic probability of a critical hit (if morale of a unit is 0) equals 50% of its current critical hit ability. Max probability of a critical hit while using an ability is 80% from the current critical hit level.
25. Target selection for Black Arrow ability of Skeleton archers has been improved.
26. Quest for killing the undead Frogus will cancel correctly if you choose such an option in dialog.
27. Reward received for completion of Lost Companion and The Owl Tower quests has been increased (new game required).
28. Killing Gutar Dodger during the The Driller quest will no longer affect the state of Vitamins for the Miners quest.
29. Trolls and Jotuns will correctly receive a bonus from Drill item now.
30. The error with excess Owls received during The Owl Tower quest has been fixed (new game required).
31. Valhalla Messenger medal requirements has been lowered.
32. An error caused by runes received by creatures for experience has been fixed.
33. Goblin catapulters target selection improved.

Enjoy!

10 σχόλια Περισσότερα

3 Απριλίου

Ice and Fire DLC updated

1. Enemy units receive experience when a battle starts. Amount of experience depends on game difficulty level, location difficulty and enemy hero.
2. Blizzard spell damage reduced.
3. Blizzard and Invisibility spells cost more mana.
4. Enemy Orcs receive Adrenalin based on location and enemy hero (if an enemy army has a hero).
5. Attack parameter of Avengers, minimal damage from their base ranged attack and damage from Tranquilizer ability were reduced.
6. Dragon Veritorius now correctly appears in the den on Merlassar when player accepts Dragon Hunt quest from Hilda (requires starting a new game).
9. Ice Arrow no longer inflicts reduced damage when fired from a long distance.
10. Call of Nature spell now takes into account bonus leadership from equipped items.
11. Blind Rage medal level 4 parameters corrected.
12. Several errors in text files were fixed.
13. Dialog with Vampire hunter no longer appears if player used a quest item Antidote.
14. Ice Dragons Leadership bonus now applies to its minion summoning ability and they get experience for using it.
15. Enemy hero Gildenkrantz in Merlassar area now has correct bonuses and penalties.
16. Helheim song now grants a correct bonus against Necrolizards.
17. Bonuses and penalties from eliminated creatures are correclty canceled now.
18. Item Fire crossbow now correclty applies +1 fire damage effect to all archers.
19. Elders now correctly choose a target for their Confusion ability.
20. Tooltip fixed for Demonologists.
21. Dragon arrow ability no longer poisons its target.
22. A number of other errors fixed.


По-русски:
1. Снижен урон заклинания Буран.
2. Повышена стоимость в Мане для заклинаний Буран и Невидимость.
3. Исправлены некоторые ошибки в файлах локализаций.
4. Вражеские орки получают Адреналин, количество которого зависит от локации и наличия героя во вражеской армии.
5. Снижен параметр Атака существ Мстители, также снижен минимальный урон для базовой дистанционной атаки и урона от таланта Транквилизатор.
6. Исправлена ошибка, когда при взятии квеста у Хильды Воительницы Охота на Дракона, дракон Вериторий не появлялся в Логове Драконов на Мерлассаре. (требуется рестарт)
9. Исправлена ошибка, из-за которой талант Ледяная Стрела существ Разведчики наносил сниженный урон при атаках с дальних расстояний.
10. Исправлена ошибка с некорректным расчётом бонусного лидерства от предметов экипировки для заклинания Природный Зов.
11. Исправлена ошибка с параметрами медали Слепая Ярость 4 уровня.
12. Вражеские отряды получают опыт на старте сражения. Количество опыта зависит от сложности игры, сложности локации и наличия во вражеской армии командира.
13. Исправлена ошибка, из-за которой у игроков, использовавших квестовый предмет Противоядие, после сражений некорректно появлялся диалог с охотником на вампиров.
14. Исправлена ошибка, из-за которой у существ Ледяной Дракон не работал бонус Лидерства для таланта призыва прихвостней, а также, ошибка, из-за которой они не получали опыта за использование этого таланта.
15. Скорректированы бонусы, штрафы от вражеского героя Гильденкранц на Мерлассаре и его армия.
16. Виса Хельхейма даёт корректный бонус при атаке по Некроящерам.
17. Исправлена ошибка, когда бонусы или штрафы от некоторых отрядов существ, присутствовавших на арене ранее, но убитых, продолжали действовать.
18. Исправлен предмет Огненный самострел и его бонус +1 огненного урона всем лучникам.
19. Исправлена ошибка с неправильной выборкой отрядов для таланта Смятение существами Старейшины.
20. Исправлена подсказка в бою при выборе цели по эффективности таланта Нить Жизни существ Демонологи.
21. Исправлена ошибка, из-за которой существа Следопыты отравляли противника при использовании таланта Стрела дракона.
22. Исправлено множество других ошибок и недочётов.

5 σχόλια Περισσότερα

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

King’s Bounty: Warriors of the North is the next chapter in the cult RPG/adventure saga. The new tale takes place in the familiar world of Endoria featured in the previous games, but begins in the Viking lands, which the celebrated hero Bill Gilbert never visited during his famous quest in King’s Bounty: The Legend.

The Mighty Olaf, son of the Konung of Northlings, has dedicated his life to battling the undead who have infested the northern lands of Endoria. He seeks to liberate the snowy wastes, dwarven dungeons, and the very heart of Endoria, the kingdom of Darion itself, from the dark grip of necromancy. On his quest towards immortal glory he will encounter cunning foes and new friends, hard battles and amazing adventures.

Key Features

 • The unique race of furious Vikings, as well as new neutral creatures;
 • New main hero - Olaf the Viking;
 • Valkyries! Five magnificent warrior maidens accompany Olaf, which he can call up during battle by expending his Rage points;
 • Improved skill tree and new unique talents;
 • New awards that grant special benefits;
 • Additional battle spells and a completely new magic school - Runic Magic;
 • Modified battle system based on the use of Runes;
 • Chant - a unique ability of the Skald class which can turn a likely defeat into an overwhelming victory;
 • The ability to forge new items;
 • Full Steam services integration, including Steam Cloud, Achievements and Leaderboard.

Απαιτήσεις συστήματος

PC
Mac
  Minimum:
  • OS:Windows XP/Vista/7
  • Processor:2.6 GHz and better
  • Memory:1 GB RAM
  • Graphics:nVidia GeForce 6600 with 128 Mb VRAM or similar AMD card
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:8 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compliant
  Recommended:
  • OS:Windows 7
  • Processor:3 GHz and better
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:nVidia or AMD card with 512 Mb VRAM or more
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:8 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compliant
  • OS:OSX 10.7 (Lion) and above
  • Processor:2 GHz Intel CPU
  • Memory:1 GB RAM
  • Graphics:nVidia or AMD card with 256 Mb VRAM or more
  • Hard Drive:8 GB HD space
  • Additional:15" or larger screen is recommended.
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
29 από 33 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
139.6 ώρες στο μητρώο
I really love King's Bounty games from Katauri; they are quite good and very funny.

Sadly, I must say that "Warriors of the North" is heavily bugged, and this is unacceptable, considering that the game has been released in 2012. This means that in more then 1 year Katauri hasn't fixed all the bugs that afflict this (otherwise) very good game.

To help them, I want to report the main issues:
1) in Merlassar, when you enter the Pirate cave and win 1 fight, the "Victory music" goes crazy and goes on continuesly;
2) the Spell "Avenger Angel" doesn't work: a lot of times, it makes only 1 POINT damage!
3) everytime I cast "Justice" spell, the game crashes before performing it;
4) there are random crashes to desktop;
5) everytime you use the "Catapult Goblin", and in particular when you activate its ability with the static bomb, making it explodes, the game crashes to desktop.

So, I really ask to Katauri to correct the game.

Once they will do that, it will be a very good game.
Αναρτήθηκε: 9 Απριλίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
26 από 28 άτομα (93%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
135.7 ώρες στο μητρώο
As of July 2014, the DLC areas have quest bugs which prevent you from continuing the main DLC questline. So you're paying for something where you get blocked from accessing half the content.

Game also has fairly frequent desktop crashes.

Buy if you enjoy throwing money into a fire.
Αναρτήθηκε: 11 Ιουλίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
10 από 11 άτομα (91%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
70.6 ώρες στο μητρώο
What a nice surprise. A delightful mix of turn based strategic combat, magic, adventure, questing, and rpg elements reminiscent of the HOMM series. Cast spells and/or crush your opponents with brute force or overwhelming numbers. There are tons of options available to aspiring Viking warriors. The game world is very colorful, scenic and alive with monsters, npcs, temples, shrines, caves and resources that you can interact with. All of which make it very easy to immerse yourself into this fantasy world.

I'm really looking forward to finishing this one and playing the others in the series as well. Solid title!!!
Αναρτήθηκε: 29 Αυγούστου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
7 από 11 άτομα (64%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
96.7 ώρες στο μητρώο
The best entry in legendary 'King's Bounty' series - and probably even the best turn-based strategy in Steam!

Pros:
- Humor! Read all the dialogues, and you will be rewarded.
- Length! Expect to spend 50 hours to finish the campaign. Not many games could deliver that.
- Balance! Each race features its set of units with both variety to enjoy and optimal tactics to determine. Besides, the game is easy at 'Easy' level and hard at 'hard'. It may sound too obvious, but again, such a level of gameplay comfort could not be seen too often today.

Cons:
- Bugs! Well, there was an awful lot of them when I played the game for the first time after it was released in 2012. Most bugs are corrected now, of course. Still, some minor issues remain, one achievement is not obtainable without cheating, and - the worst of all - a lot of crashes happens. Save your game often!
Αναρτήθηκε: 31 Ιουλίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
3 από 5 άτομα (60%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
51.0 ώρες στο μητρώο
I absolutely love the King's Bounty series. This game is no exception. However, this is the first game in the series that I have played that has been riddled with bugs. The game crashes frequently so remember to save often! I actually had the game freeze up in the final battle and had to start over. Very aggravating! However, these bugs did not stop me from spending 50 plus hours with the game. Overall - a very enjoyable experience despite the annoying bugs!
Αναρτήθηκε: 22 Ιουλίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
43 από 49 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
308.6 ώρες στο μητρώο
I sometimes feel like the King's Bounty games were made with me in mind. I will be the first to admit that I am NOT "the brightest bulb on the tree." But even I can easily win these games (on easy.) And what fun is it to play a game that you can't win? (Okay. Some people, like "my brother the genius" play on impossible just to see what it is like. And seem to enjoy it. But for the rest of us...?)
I have read some reviews of WOTN that complain about the reuse of certain maps from TL. (King's Bounty - The Legend. Two games back.) That seems spurious to me. It takes place in the same world, just a few years later in time. And the very few maps that are the same have all been altered by time and the ravages of war.
The only complaints I have are: 1- Many of the troops look the same and have the same names that they did in previous games but their powers and abilities are changed. And 2- there are a LOT of side and main-line quests that require sailing or running back and forth between world-map areas. (Most with very minor rewards for completion.)
Still, it is an enjoyable game and one that I will replay at least a few times so it is well worth the price - now that most of the glitches have been ironed out. (When buying a game from 1C it is a good idea to wait a year after the initial release.)

Update: (Jan 24, 2014) During my second play-through, about 2/3 of the way through the game and one of the manditory fights keeps crashing on me. This MAY get fixed when the new expansion comes out... BUT... I now say -- Only purchase this if you feel lucky. 1c's support isn't especially good either.

Fire and Ice Expansion: F&I adds some new areas and some new enemies, but it is basically more of the same... except more frustrating.
The frustration comes in three forms. First, it crashes without warning more often. So..., it's a pain, but it's also a good idea to save after (or before) each battle. Or at least every other one so you don't have so many re-do fights.
The second source of frustration is that now you don't get your flying horse until much later in the game. Why is that frustrating? Not because you can't avoid unwanted battles, they are mostly all winable anyway. It is because of ALL those "traveling quests." The ones where you have to go back and forth from one side of an island to the other several times for very little reward. (A few bucks and even fewer experience points.) Before you could fly up and go straight... now you either have to wind back and forth through the maze of trails, OR as i did, put them off until after you get the horse. (You pretty much have to revisit most of the islands several times anyway.)
The third is the difficulity in finding enough of any one (well 5 actually) troop. This is even worse in F&I than WOTN, because they have added a leveling up system for troops which gives a BIG incentive to keeping the same ones throughout. But is a half full troop at it's maximum level better than a full compliment at lower?
.
Bottom line: F&I adds a few more hours of play time, and if you liked the game before you will probably like the expansion. (But I have become bored with all the meaningless back and forth between Islands quests. It feels like most were added just to make the game longer, not better.)

So... while I DO like and recommend this game F&I is my least favorite of the King's Bounty games.

If you care, they run from favorite to least favorite: 1- Armoured Princess 2- The Legend 3- Crossworlds (the expansion of AP suffers from the same problems as F&I) 4 - WOTN and 5- F&I
Αναρτήθηκε: 29 Δεκεμβρίου, 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι