เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้

ต้องการเกมหลัก X3: Terran Conflict บน Steam ในการเล่น

ซื้อ X3 Albion Prelude

แพ็คเกจที่รวมในเกมนี้

ซื้อ X3 Terran War Pack

มี 2 รายการ: X3: Terran Conflict, X3: Albion Prelude

ซื้อ X3: GoldBox

มี 3 รายการ: X3: Reunion, X3: Terran Conflict, X3: Albion Prelude

ซื้อ X SuperBox

มี 6 รายการ: X2: The Threat, X3: Reunion, X3: Terran Conflict, X: Tension, X: Beyond the Frontier , X3: Albion Prelude

Steam Big Picture

เพิ่งอัปเดต

X3: Albion Prelude 3.0 - Shady Business update is Now Available! With the Shady Business Update X3: Albion Prelude receives three unique new plot lines, Linux/Steamplay support, and for the first time can be completely controlled with gamepads!.

NEW FEATURES:

 • Controller mode to play the X3 games on a big screen TV
 • The “Shady Business” plot
 • The “Corporation Troubles” plot
 • The “Breaking Grounds” plot
 • New ship, new sectors, new gamestarts and new generic missions
 • Largest X Universe so far

ข้อมูลเกม

X3: Albion Prelude is the latest game in the X3 space game series. TRADE, FIGHT, BUILD, THINK in a living and breathing universe. A new plot and many additions to the open free-form gameplay.

A Bridge Between the Old and New X Universe

X3: Albion Prelude plays in a time between the old and the new X Universe. It shows a universe in flux, and prepares players for things to come. The old X Universe is passing; a new X Universe is about to be created.

War!

The X universe is undergoing a period of massive change. What started as a conflict of interest between the Earth and the races of the X Universe has now escalated into a full scale war. Play a part in a war scenario bigger than anything the X Universe has ever seen before!

Corporations Compete for Control of the Future

With the war as a backdrop, corporations old and new are vying for power and are driving the X Universe in a new direction. A technological breakthrough will soon allow massive accelerators, forming highways in space and allowing the economy to expand on an unprecedented scale. Highways, a key feature of X: Rebirth, are not yet ready, but you can see them being built and participate in the power struggles around the construction of much larger self sustaining economies.

Key features:

 • A new plot throws you into the power struggle between corporations at a time of war.
 • New Stock Exchange feature allows advanced investment strategies
 • Improved graphics quality setting for high end machines
 • Improved UI introducing charts to visualize economic developments
 • Support for head tracking
 • Note: X3: Albion Prelude will not be compatible with save-games from X3: Terran Conflict.

ความต้องการระบบ (PC)

  Minimum:
  • OS: Windows 7, Vista SP1, XP SP2
  • Processor: Pentium® IV or AMD® equivalent at 2.0 GHz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: 256 MB 3D DirectX 9 Compatible video card (not onboard) with Pixel Shader 1.1 support
  • Hard Drive: 10GB of free space
  • Sound: Soundcard (Surround Sound support recommended)
  Recommended:
  • OS: Windows 7, Vista SP1, XP SP2
  • Processor: Intel® Core™ 2 Duo or AMD® equivalent at 2.0 GHz
  • Memory: 3 GB RAM
  • Graphics: 256 MB 3D DirectX 9 Compatible video card (not onboard) with Pixel Shader 3.0 support
  • Hard Drive: 10GB of free space
  • Sound: Soundcard (Surround Sound support recommended)

ความต้องการระบบ (Mac)

  Minimum:
  • OS: 10.7 (Lion)
  • Processor: Pentium® IV or AMD® equivalent at 2.0 GHz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: "256MB OpenGL 2.0+ discrete NVIDIA/AMD card or Intel Core i7-2620M"
  • Hard Drive: 10GB of free space
  Recommended:
  • OS: 10.8 (Mountain Lion)
  • Processor: Intel® Core™ 2 Duo or AMD® equivalent at 2.0 GHz
  • Memory: 3 GB RAM
  • Graphics: "512MB OpenGL 3.0+ discrete NVIDIA/AMD card"
  • Hard Drive: 10GB of free space

ความต้องการของระบบ (Linux)

  Minimum:
  • OS: Ubuntu 12.04 lts
  • Processor: Pentium® IV or AMD® equivalent at 2.0 GHz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: "256MB OpenGL 2.0+ discrete NVIDIA/AMD card (with proprietary driver) or Intel Core i7-2620M with mesa 9.0"
  • Hard Drive: 10GB of free space
  Recommended:
  • OS: Ubuntu 12.04 lts
  • Processor: Intel® Core™ 2 Duo or AMD® equivalent at 2.0 GHz
  • Memory: 3 GB RAM
  • Graphics: "512MB OpenGL 3.0+ discrete NVIDIA/AMD card (with proprietary driver)"
  • Hard Drive: 10GB of free space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
47 จาก 48 คน (98%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
107.9 ชั่วโมงในบันทึก
If you live a life where you already don't have any friends, have no hope of ever having a girlfriend, and have given up on the idea of healthy productivity in favor of being a waste of talent then I would say this is the game for you. Otherwise you best steer clear for fear of tripping and falling down a rabbit hole from whence your real life will never return. Im only slightly joking.

There are two games I have ever played that I truly love on one hand and truly regret on the other. The first is Dark Souls, which drained away my entire year of 2011. The second, is this game and its predecessor, Terran Conflict. I have played X3 for probably 1000 hours and it was a major contributing factor to my college GPA dropping seriously about 3 full tenths of a point and leading to a few failed classes that I had to stay an extra semester to retake. There were other factors too dont get me wrong, but seriously if you don't have a healthy lifestyle to fall back on and you are a sucker for space sim type games this game might hook you and never let go until one day you stumble out of your apartment, blinded by the sun, realizing you havent shaved in 8 months and have lost 30 pounds and arent sure what year it is or what happened to your life or any of the people you used to know. It is simultaneously the best and most dangerous thing you can buy for twenty dollars. Whats sadder still is my hard drive failed and so I literally have nothing to show for at least 800 hours of my life. Holy Sh!t.

I tell you all this because theres no way to sum up what you can actually do in the game in any reasonable amount of words, but heres a few useful bits I have divided rather arbitrarily into 3 good points and 3 not as good points.

Good stuff:

1: Think of EVE Online, except its a single-player sandbox with about 200+ beautiful sectors populated by about 8 races, each with their own ships, technologies, stations, food supply chains, goods, etc.

2: You also can actually fly your ship (theres hundreds to choose from, some you'll have to capture but seriously you'll find something you love) itself with wasd or a joystick and dogfight unlike in EVE.

3: You can basically do whatever you want from escorting passengers or assassinating criminals to mining manually or by setting up individual stations, fill holes in the economy to help AI fractions or build self-sustaining war fleets or illegal drug empires and supply chains that exist only in a single sector or stretch across the universe via automated trade fleets operating out of closed-loop complexes. You can of course be a pirate too, ejecting marines out of you cargo hold and watch them jet-pack onto a ship and cut their way through the hull and kill everything inside while you delicately keep the ships shields down on the outside (otherwise your poor meat-puppets will fry and you'll be ♥♥♥♥ed cause training them is time sucking and expensive). You can command huge fleets by piloting one ship, waiting till its on its last leg, ejecting into space, and teleporting into the cockpit of another one within 15km of you and keep hopping around as needed, some engagements can go on for a few hours if you want them too. Heck you can even be a bloody day trader using the stock market.

The less good parts (and things to take note of to help you).

4: The interface takes some getting used to as its not all that intuitive but theres so many options and key bindings that I can see why making one would be hard. You also need to remember that software upgrades and racial notoriety are the keys usually to success in the game. You also need to pay attention to what areas need what goods and set up satellite networks to watch prices and supplies.

5: The vanilla universe can be a bit dry though because the AI factions and even the pirates arent always aggressive enough towards you or each other. The economy can also kind of sputter out in certain areas if you don't help it out. That said, I highly recommend you go to the Egosoft forumsd an download either the X-Tended Mod or the XRM mod as that will solve this problem. You wont be able to get achievements but who cares about that anyway? It also might disable the plot but the plot missions are soo long and absurd for such little story in return that most players dont bother and just create thier own roleplay story as the play in the sandbox.

6: I find managing large fleets to be difficult as there just arent enough options available for commanding large groups of them in meaningful ways. The combination of SETA and autopilot can make things either crash into staions occasionally or make AI ships circle each other forever without ever being able to accurately hit each other. Little bugs here and there like jumping through a gate in a large ship and accidentally ramming into a smaller ship on the other side and killing it, so the po-po comes after you. Large trade fleets are tough to cause you rely so much on remote piloting by software commands and it becomes tough to keep track of them all and rememebring what routes you have going where, what sectors to avoid because of the Xenon and whatnot. Again scripts and mods can fix a lot of this stuff though and I HIGHLY recommend modding the game as any issue you have with it or any added feature you would want someone has though of on Egosoft forums and has made a script for it. The community is really helpful and dedicated, though it has shrunk some because of the unforgivable mess known as X;Rebirth I should also mention theres a few exploits in the game too like nVidium mining and stock market abuse.

I hope you find this review to be of some use to you. Be aware of what happened to me and tread carefully. Its a great game for those with patience, intellect, and no hope of success in the real world. It is probably a grave risk for anyone else. If you do take the plunge on an X game though, this is the one to get.
โพสต์: 6 พฤษภาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
12 จาก 12 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
228.8 ชั่วโมงในบันทึก
Albion Prelude is one of the best space simulation games that I've ever played. The game can seem daunting at first. When I first bought it I would try to play 15 minutes, get overwhelmed at the choices and then not play it again for a month. I finally spent some time on YouTube learning the ins and outs of the game and promptly played the hell out of it for months after.

If you have no interest in spending time learning a game outside of playing it (and I wouldn't blame you) then don't pick up Albion Prelude. However if you want to play an open ended game where you can create a trade empire, assault a capital ship with your marine squad, build your own space station, and fight hostile alien races. Then give X3 a try.

โพสต์: 27 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
136.5 ชั่วโมงในบันทึก
If you want to get any X-game to try it out this is the one (do not play Rebirth first!), it has the least steep learning curve of the series and if you complete the main plot you have a couple million to start trading early rather than grinding back and forth between stations using SETA (you still do that, but not as much).

Combat
The big difference between this and X3:TC is the fact the Argon and Terrans are at war, so there are war sectors included which are interesting and can be dangerous to players, however apart from these sectors the universe feels more safe due to the absence of the Kha'ak. So apart from these sectors and a couple of pirate sectors the universe will feel completely harmless.

The combat is fun (at least in my opinion) as it requires many skills, during your game you will fly smaller fighters in one on one combat, engage against M7 frigates, and finally in Battleship M2 battles, each requiring different tactics to defeat. However the game has balancing issues in some respects, missile frigates can destroy anything, and are frequently spawned from combat missions. Put simply I saw 3 M2's, 2 M1's and pretty much everything else in a sector get destroyed by 1 missile frigate, as the cpu ships don't seem to understand missile defence, the only thing stopping it destroying my fleet was that it ran out of missiles.

Trade

Played an X-game before? Ok skip this part, there is very little change from previous X games in this section as the expansion focuses mostly on combat, except for the inclusion of a stock exchange which allows you to invest in shares, and your actions in the universe affect the share prices based on demand and supply of the good you invested in. Issue being this makes the game very easy if you use exploits or have a complete monopoly within a sector.

For new people the trading is actually quite good at showing simple demand and supply economics (price elasticity may even be present!), put simply buy goods in high supply in low demand in one sector for a low price, next go to a sector where that good is in low supply and high demand. Sell it for profitsssssssss (meet the Teladi) and repeat over and over until you know exactly where the SETA key is.

Exploration

Other than about 2 sectors there is not many new regions to explore from X3:TC, but that does not take away the fact that it is a massive game, and will take you literally days for you to find all of the sectors due to a couple of hidden unknown sectors.

Summary

This game and the X series in general is not for everyone, as it requires the most amount of patience I have encountered in a video game (the many years of Football Manager and Championship Manager are not even close to this for time commitment) but if you stick with it you will uncover a jem of a game, and even if you do not want to spend the time just
install some mods (really recommended for new players as it adds so much to the game), change the players name to "Thereshallbewings" and script in your fleet of Excelsior and Galaxy class ships and the Normandy SR2 as your flagship frigate and take over the Galaxy!
โพสต์: 12 เมษายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
7 จาก 10 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.5 ชั่วโมงในบันทึก
One of the best space sims right now
โพสต์: 5 พฤษภาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
155.6 ชั่วโมงในบันทึก
An interesting game which has quite the potential. I found the storyline part to be rather short and possibly rushed which I found to be a little sad. There are however other small story quests with other races that can be played during and after the story line. For the most part it is well balanced excepting when you cannot immediately identify what class of ship in the info bit. Overall a great game with lots of potential for expansion by modders.

Additional; The Hub plot I have found to be quite good as it gives you a chance to cap Terran ships without the added Osaka class ships that are gunning for ya. The Player HQ makes a return and is sweet as like the last time. I found the Aran to be way under powered as far as it's movement went and personally think that the ship ought to have had a similar function as the shipyard as far as repairs go.

The shady business plot and the Corporation Troubles were sadly rather lacklusture as it looks very much like they pinched the quests from modders without the voicing. The Shady business one is, as a commenter mentioned, difficult. Haven't finished it yet but think maybe it could have been added in after the breaking grounds one where you get your own sector, which I found sweet but again sadly lacklusture as one side borders a warzone and the other pirates. I think maybe they ought to have swapped the pirate sector with either a Commonwealth Sector or maybe an empty sector for travelling traders as the large amount of mining resources makes it perfect for a MASSIVE complex and a perfect spot to hook in a Player HQ for ship building. The idea of removing all the pipes for complexes in this case is advisable.

The Stock exchange is a GODSEND with it's quick money making potential. My recommendation is to stick mostly with the corporation and business one and not the comodities for quicker returns. Eve then keep to the smaller businesses as much as possible. Plutarch, in my save, has gone from near worthless to pure gold in like a second making me 5 Mil profitsssss. That said all the corporations have little movement up or down as the businesses are more changing. After using it a little, and a little knowledge of economics, can have you at 100 Mil in around a real time day tops. Just remember that at a selling viewpoint the higher the index the more likely there will be a looooooooooooooooooong wait for profitssss.
โพสต์: 11 กรกฎาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
72 จาก 77 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
207.8 ชั่วโมงในบันทึก
Want a (complex) single player space sim, but can't wait for the big Kickstarted ones to come around?

-Then forget that scandalous, insulting heap of console-reject dung, X Rebirth. Pretend it doesn't exist, please, and get X3 Albion Prelude. Then look up and install the X Rebalance Mod, colloquially known as XRM.
This text is actually a recommendation of XRM, as it makes Albion Prelude (and Terran Conflict) an almost absurdly better game compared to the release version, and I for one will never play TC or AP un-XRMed again.

It's very important to note that X3 is a peculiar game for a peculiarly patient type of player; if you just want to pilot a fighter through a neatly structured campaign of epic missions, like Tie Fighter or Starlancer, X3 does not really deliver, unfortunately.
What X3 *does* is provide a massive sandbox full of awesome but complex toys and pretty much leaving the rest up to you, giving very little help or guidance. If you're new to it, expect to be frustrated, irritated, outraged and annoyed, in heaps, but if you're up to the struggle of getting to proper grips with it, X3 is very, very rewarding of your patience, and so far the closest you will get to a properly realised single player space-economy-sim sandbox.

-Again, don't forget to install XRM! It's still very much the same game, but so much more and better.

As a service notice, Albion Prelude is Terran Conflict with different "plots" (campaigns), slightly updated graphics, some added scripts, and a couple of new ships. They are essentially the same game, and the only reason to play TC over AP is if you prefer the plots of TC. I personally especially miss Operation Final Fury in Albion Prelude.
โพสต์: 25 พฤศจิกายน 2013
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่