เนื้อหานี้ต้องการเกมหลัก X3: Terran Conflict บน Steam ในการเล่น

บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (661 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 15 ธ.ค. 2011

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้

เนื้อหานี้ต้องการเกมหลัก X3: Terran Conflict บน Steam ในการเล่น

ซื้อ X3 Albion Prelude

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้อยู่

ซื้อ X3 Terran War Pack

มี 2 ผลิตภัณฑ์: X3: Albion Prelude, X3: Terran Conflict

ซื้อ X3: GoldBox

มี 3 ผลิตภัณฑ์: X3: Albion Prelude, X3: Reunion, X3: Terran Conflict

ซื้อ X-SuperBox

มี 6 ผลิตภัณฑ์: X3: Albion Prelude, X3: Terran Conflict, X3: Reunion, X2: The Threat, X: Tension, X: Beyond the Frontier

ซื้อ Egosoft Collection

มี 8 ผลิตภัณฑ์: X Rebirth, X Rebirth: The Teladi Outpost, X2: The Threat, X3: Albion Prelude, X3: Reunion, X3: Terran Conflict, X: Beyond the Frontier, X: Tension

 

Steam Big Picture

เพิ่งอัปเดต

X3: Albion Prelude 3.0 - Shady Business update is Now Available! With the Shady Business Update X3: Albion Prelude receives three unique new plot lines, Linux/Steamplay support, and for the first time can be completely controlled with gamepads!.

NEW FEATURES:

 • Controller mode to play the X3 games on a big screen TV
 • The “Shady Business” plot
 • The “Corporation Troubles” plot
 • The “Breaking Grounds” plot
 • New ship, new sectors, new gamestarts and new generic missions
 • Largest X Universe so far

เกี่ยวกับเนื้อหานี้

X3: Albion Prelude is the latest game in the X3 space game series. TRADE, FIGHT, BUILD, THINK in a living and breathing universe. A new plot and many additions to the open free-form gameplay.

A Bridge Between the Old and New X Universe

X3: Albion Prelude plays in a time between the old and the new X Universe. It shows a universe in flux, and prepares players for things to come. The old X Universe is passing; a new X Universe is about to be created.

War!

The X universe is undergoing a period of massive change. What started as a conflict of interest between the Earth and the races of the X Universe has now escalated into a full scale war. Play a part in a war scenario bigger than anything the X Universe has ever seen before!

Corporations Compete for Control of the Future

With the war as a backdrop, corporations old and new are vying for power and are driving the X Universe in a new direction. A technological breakthrough will soon allow massive accelerators, forming highways in space and allowing the economy to expand on an unprecedented scale. Highways, a key feature of X: Rebirth, are not yet ready, but you can see them being built and participate in the power struggles around the construction of much larger self sustaining economies.

Key features:

 • A new plot throws you into the power struggle between corporations at a time of war.
 • New Stock Exchange feature allows advanced investment strategies
 • Improved graphics quality setting for high end machines
 • Improved UI introducing charts to visualize economic developments
 • Support for head tracking
 • Note: X3: Albion Prelude will not be compatible with save-games from X3: Terran Conflict.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows 7, Vista SP1, XP SP2
  • Processor: Pentium® IV or AMD® equivalent at 2.0 GHz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: 256 MB 3D DirectX 9 Compatible video card (not onboard) with Pixel Shader 1.1 support
  • Hard Drive: 10GB of free space
  • Sound: Soundcard (Surround Sound support recommended)
  Recommended:
  • OS: Windows 7, Vista SP1, XP SP2
  • Processor: Intel® Core™ 2 Duo or AMD® equivalent at 2.0 GHz
  • Memory: 3 GB RAM
  • Graphics: 256 MB 3D DirectX 9 Compatible video card (not onboard) with Pixel Shader 3.0 support
  • Hard Drive: 10GB of free space
  • Sound: Soundcard (Surround Sound support recommended)
  Minimum:
  • OS: 10.7 (Lion)
  • Processor: Pentium® IV or AMD® equivalent at 2.0 GHz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: "256MB OpenGL 2.0+ discrete NVIDIA/AMD card or Intel Core i7-2620M"
  • Hard Drive: 10GB of free space
  Recommended:
  • OS: 10.8 (Mountain Lion)
  • Processor: Intel® Core™ 2 Duo or AMD® equivalent at 2.0 GHz
  • Memory: 3 GB RAM
  • Graphics: "512MB OpenGL 3.0+ discrete NVIDIA/AMD card"
  • Hard Drive: 10GB of free space
  Minimum:
  • OS: Ubuntu 12.04 lts
  • Processor: Pentium® IV or AMD® equivalent at 2.0 GHz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: "256MB OpenGL 2.0+ discrete NVIDIA/AMD card (with proprietary driver) or Intel Core i7-2620M with mesa 9.0"
  • Hard Drive: 10GB of free space
  Recommended:
  • OS: Ubuntu 12.04 lts
  • Processor: Intel® Core™ 2 Duo or AMD® equivalent at 2.0 GHz
  • Memory: 3 GB RAM
  • Graphics: "512MB OpenGL 3.0+ discrete NVIDIA/AMD card (with proprietary driver)"
  • Hard Drive: 10GB of free space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
73 จาก 79 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
353.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ตุลาคม 2014
The metacritic review score, in this case, I would personally say is innaccurate. This game is immense, with a small price tag for the hours you can get out of it.

If I had to describe the game to someone, I would call it a singleplayer EVE online. But not only that, its a game where at the beginning you can scratch out a living as a trader in a universe with a living economy, or you can take part in skirmishes to fight your way to the top. Thing that I love about this game is the fact that say a pilot bails from a target ship, or you purchase a new ship. You can actually issue orders via a command console to any of your ships, including your current ship. Now of course you can fly them all yourself as well and take part in dog fights, launch boarding parties at vessels, or even later in the game take part in capital vs. capital ship battles. You could start a trading empire and purchase software for trade ships under your command where they act autonomously, seeking deals across the galaxy in your name. My point here is, the ability to loadout ships and amass fleets essentially means that if you choose so, you can turn the game into an RTS. The game can be as hands on as you make it, basically.

Not to mention, you can purchase and construct space stations and factories yourself, impacting the economy. Prices rise and fall across sectors, a stock market exists impacted by station construction or destruction, and various races have different products. You have reputation with these factions as well, and there are randomly generated missions that appear constantly at stations during play. You can pick sides in a large scale conflict between two of the factions, or go after a specific race yourself in a bid to become a pirate lord.

As I mentioned above, the game has immense potential for fun here. Being a sandbox game however, I will say the storyline missions for this game are poor. Sometimes bugs occur, your auto pilot can run you into things, etc. However, the flaws i've seen are vastly outshined by the positives, IMO. The graphics arent extremely good, as can be expected from a title getting a few years older now. No performance problems to mention except for occasional slow down during large battles, particle effect apocalypses, and certain nebulous sectors. The game IS also running calculations for an immense number of things in the background though!

One other large thing to mention is there was quite a large modding community for this game. I personally run the X Rebalance Mod, and it has made my game much better, fixing and filling out features. Recommend it as well, though there are plenty of other mods out there worth checking out too. I will say modding here is not quite as easy as say, skyrim, using the workshop to place the new files automatically.

+ Combat is thoroughly enjoyable, dogfights with fighter class ships a favorite, ducking in and out of capital ship fire
+ Diversity in styles and types of ships, i enjoy diversifying my fleet
+ Nonviolent methods to amass wealth and power as well, using trade to satisfy requirements for sectors
+ Large number of mods out there
+ RTS style commands for your ships

~ Graphics are looking dated
~ Sandbox haters, steer cleer!

- Bugs are occasional, but often when it rains it pours: autopilot & asteroids dont mix!
- Collisions: Your ships can seem magnetized. you will become frustrated, trust me. Theres a mod for that though!
- Poor plot missions
- Randomly generated missions can become repetitive
- Difficult learning curve -- There are tutorials and guides!

Plenty of people steer towards a certain type of 'space sandbox' but I for one have found my favorite game in the genre. No telling how many hours I'll end up with.

DISCLAIMER: Haven't played X3:Terran Conflict, or any other X3 game, ONLY X3: Albion Prelude! I've heard X Rebirth was shoddy, don't buy that thinking "its the next game, must be better!"
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
48 จาก 55 คน (87%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1,871.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 พฤศจิกายน 2014
This game has claimed many an hour from me, and rightfully so. It brings to the table a world that you interact WITH not in, and does so in ways that has meaningfull impact to both the world, and yourself. You have to be patient, like most things in life, it takes time... it's not easy, but it it is rewarding. There is no instant gratification here, but if you want to test yourself, if your tired of the simple shooter and want to emerse yourself in a world that will test you.... you will enjoy this game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
34 จาก 36 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
55.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 พฤศจิกายน 2014
It's a great game--but not for newcomers to the series.

For those unfamilliar with the series, There have been three main editioons of X3: Reunion, Terran Conflict, and Albion Prelude. Reunion and Terran conflict surround a core story of the game, with TC (in terms of gameplay) being an improvement on Reunion in virtually every way. This game (AP) is the most polished installment of X3; but it has little in the way of plot, vs the other games. It has little in the way of ttorial and everything else. Which means, any user is basically going to find themselves completely at a loss for what they should be doing. I only mention this by way of saying, if you haven't played any of the X games, start with X3: Terran Conflict. It is much more acessible (though this game's learning curve is almost vertical) than AP. Once you feel comfortable with the game, and have a sense of the Universe you're in, then you may want to give this a shot.

AP improves in several ways on TC, with improved AI, improved long-distance (OOS) combat results, and better balance for ship strengths (hull plating is no longer made of paper mache). So for veterans of the series, this ogame is top. It lacks virtually any story, really...but that was never the most interesting part of these games anyway, was it?
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
34 จาก 42 คน (81%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
554.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 ตุลาคม 2014
I spent more time on this game than any other since becoming an adult with a job and bills to pay.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
18 จาก 19 คน (95%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2,028.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 กุมภาพันธ์
Ask your self this , what do you want to do today.

Cammand a large trade empire with fleets of freighters at your disposal , Sit in your cozy little ship and play the stocks n shares , Plunder the shipping lanes and have every merchant fear your name , Own a vast manufacturing empire and countless factories , Take the skick of a starfighter and fly by the seat of your pants as you turn n burn around large capitol ships avoiding missile and battery fire , Train and elite squad to capure and board enemy ships for glory and profit ,Command your own epic fleets lay waist your enemies , Explore the universe flying a vast array of different ships or all the forementioned.

In this game you can do all the above .
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
14 จาก 17 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 ธันวาคม 2014
There is a good chance you will not play X3 for a few months after you buy it. You might open it a few times, mess around a bit and realize "Whoa, this is gonna take some time to learn". At least thats what i did. Then one day i set away some time to play X3 and what i found was one of the most engrossing games i have ever played. If you immerse yourself in the X3 universe, this could be the only game you play for months and months.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 10 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
217.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 ตุลาคม 2014
I've been with the X universe for years. It's one the greatest space games out there next to Homeworld. The ability to go off on your own to build an empire is always great. I recommend this game to anyone who's looking to control massive space fleets including logistics and combat support and build huge factory compex's to support said fleet and make millions of credits in the process. The learning curve isn't as steep as KSP, but any beginner can get the hang of it within a couple hours (and with a little help from roguey).
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
9 จาก 9 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
95.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 มกราคม
Steep learning curve, but once you get in to it, it is very satisfying.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 11 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
700.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม 2014
With X3AP, the size of it and the time it consumes, I won't need another space sim anytime soon.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 13 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
632.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 กันยายน 2014
Imagine Eve Online without all the MMO...
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
13 จาก 17 คน (76%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
449.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 ตุลาคม 2014
Peerless.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 8 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
536.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 ธันวาคม 2014
I do love sandbox games and this is one of the best out thier. If you can think it up you can do it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
162.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 ตุลาคม 2014
Love it
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
30.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 ธันวาคม 2014
Still one of the best 4x Space games out there.

If you get bored with vanilla, go get some mods, there are many well developed ones to choose from.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 กุมภาพันธ์
One of the best games ever made and a Singleplayer version of EVE.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
25.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 มกราคม
Best 4X Space Sim bar none! Excellent in almost every way. You can really lose quite a lot of hours playing X3 and the Albion Prelude is a great continuation of both the plot as well as what I would consider the main open-ended game. Albion Prelude features just about every fix or tweak you could ask for and as a result is extremely polished.

Do keep in mind how this game rewards spending time. It's not grindy in an MMO style, but one can easily imagine how 'trading from bottom to top, earning millions' will simply take time. People who want an easier start should definitely start with the Humble Merchant setting and perhaps try their hand as the stock exchange market to get their first millions. Then after that you can essentially do whatever you like. The game allows for multiple save games, so there's definitely room for experimentation. Some things, like setting up an automatic trade route do often require specific space ship software systems, same goes for managing space stations you can buy and run. There's a slight learning curve to expect there, certain sectors in the game are easier / more difficult to get profitable stations going.

Exploring the X universe in X3: Albion Prelude is awesome. If I actually had more time to play, I'd probably easily spend hundreds of hours in this game. The open-ended nature and the freedom of choice is great.

(Also, do not buy X: Rebirth. So far X3: Albion Prelude is superior in every single way imaginable, except for perhaps the graphical fidelty. X3: Albion Prelude still is a great looking game though.)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
228.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 มกราคม
Even 4 years old this game is amazing. It has phenomenal breadth, combat both fighter and capital ship level, trading at an individual level and (with the free bonus content) across the universe with trained merchants doing your bidding and complex factory and entire physical space factory complexes that feed the economy. There is a stock market that is a reflection of product and resource availability. As others have suggested the learning curve can be intimidating. Starting with just a handful of credits and a humble ship you can find the universe a very unforgiving place with massive ships and brutal pirates who won't think twice about crushing you. This does make the achievement of your first million something you really feel proud when you remember how you were scrapping for 500-1500 credit profit on your earliest of trading runs. The graphics have held up well, good use of shadows, nice textures and the different races ships have their own specific sense of style. There is no mistaking the organic influences of the Boron ships or the utilitarian blocky Split constructs. Asside from the challenge of learning the game (not necessarily a criticism) there are a few minor gameplay issues that can annoy (autopilot AI will sometimes freakout and plow you into an asteroid or station) and the layout of complexes of factories can sometimes yield a nearly undockable (by AI controlled ships) end result. Some careful planning and spending some time on youtube watching videos on how to avoid this helps a lot. I bought this game on launch and keep coming back to it over the years. Note that the latest iteration of the series is a nearly complete reboot and not at all comparable, in my view, of the previous X games. Each of them had gotten better up til the Reunion game. and X3 Albion Prelude is a must have space (near) simulation of commerce, combat and industry.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
358.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 มีนาคม
If someone could combine the depth of gameplay of this with the universe of Elite Dangerous, they would have the perfect space game.

10/10 for missions, gameplay variety, economy model, multiple ships & station ownership, combination of empire management & stright up fighting, and mod support.

3/10 for stupid commodities, stupid race names, and sector-based maps with stellar objects only backgrounds (no real planets, etc)

8/10 overall. put a lot of hours into this but haven't played it a minute since Elite Dangerous was released.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
200.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 ตุลาคม 2014
Great right up until the moment that a bug makes it impossible to complete a mission even when you resort to a save a day prior completely invalidating all your progress.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
225.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 มีนาคม
Whether or not I recommend this game is something of a complex question. I think that it depends on the type of gamer and the type of game you are looking for. Let me get this out of the way right now: X3 Terran Conflict and X3 Albion Prelude are NOT simple games. They do not provide a comprehensive tutorial and fail to explain a large amount of the basic strategies that a player should know in order to enjoy the game. You'll have to go to the forums for that, and you will find a mixed bag of documentation. Some of it is really good, and very helpful, but some of it is just not. If you are a casual gamer looking for something fun to pick up and play, this is not a game for you. In that same vein, this game is also really, really slow. If you're the kind of person who would like to simply just blow ♥♥♥♥ up and have a lot of fun action, you're also going to be sorely disappointed. X3:TC and X3:AP both suffer from the same issue: They want to include a lot of different features. This means that although combat works, and is fun, and there are a lot of good weapons, missiles and ship platforms available, it is sparse, and also tends to be annoying with the AI's tendency to crash player-owned ships into one another.

I do give this game a recommendation, however, as the other aspects of the game more than make up for the issues I have listed. Yes, the game is complex and difficult to understand, but that complexity brings in a high degree of control over player-owned assets, such as commanding ships as to how low their shields should be before they jump away from a fight, or setting the likely-hood of a ship launching any missiles that have been installed on-board. Weapons can be swapped out, and most of them are side-grades and depend on the role you are attempting to fill. The universe really does feel varied with several distinct different races to gain reputation with and buy their faction-specific ships. The plot is a bit thin and the voice acting is laughably bad, but personally it doesn't upset me too much when a sandbox game doesn't have a strong plot. Games such as Minecraft and Terraria have even less of a plot than this game.

It did take me an hour or two to figure out good strategies for fighting and trading, and quite a few trips to the forums, but eventually the game opens up and becomes actually enjoyable, and it allows you to be nearly whatever you want. Unfortunately, although the game allows for a "custom start" option, short of downloading X3 Editor 2 and manually editing the game's files to add a new game start, there is no way to have a truly customized start, which is disappointing.

In the most basic sense: Yes, this game is fun, if you are willing to put the time in to understand it. It is solidly made, most things make sense in it and although it has flaws, they are easy to ignore.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน