รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Team based strategy / shooter mix, with customizable tanks, researchable upgrades and dynamically placed buildings. No two matches are the same.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (28 บทวิจารณ์) - 75% จาก 28 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกอย่างมาก (396 บทวิจารณ์) - 87% จาก 396 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 28 ก.ค. 2008

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เล่น Empires Mod

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (33)

8 พฤษภาคม

Empires 2.8.0 released

Empires 2.8.0 "Asymptote"
April 6, 2016

* Bugfixes:
Crash when spawning an APC, if you fire the MG immediately after constructing it
Comm crash fix
Commander can once again place buildings near enemy walls, engineer cameras & radars, and unbuilt buildings
Reverted unintentional change, so that vehicle weapons aim towards the crosshair again, rather than parallel to your aiming direction (dual cannons still work)
Fixed exploit building through the walls of emp_canyon, by reinstating a check from 2.6.9 that was missing
Reverted unintentional change; you can now build through ammo crates again (and multiplayer physics props)
The squad popup back in your face every round, because we just can't trust you to remember
Fixed building underwater and through world, found in 2.8.0 beta
Fix vehicles not being forced out of vehicle factory on creation.
Removed emp_gauntlet descriptions since that map is gone
Map description file for emp_noreturn

* Balancing changes for "Asymptote"
For years, there have been only 1~2 usable armors. We would like each armor to have its own special trait that makes it a decent option to research under different circumstances; to that end, we've modified capacitive, absorbant and reflective, as well as bio MG and plasma MG, to better suit the strategic commander. We've also buffed railguns and nerfed walls to make for a faster endgame. Artillery is back, baby! The new 180mm Artillery Cannon packs a much better punch than before. See the full changelog below.

* Other code fixes:
8 traces in cilinder to establish evenness of terrain; draw traces that fail
No more building placement on top of buildings/players/vehicles.
Arty Max Weight 870->855 Health 150->125
Reduced collision radii of all buildings to fit snugly around the model, allowing the ramps on all buildings to stick out and overlap. Added OffsetZ of 10 for all buildings to enable placement on not quite even terrain (except for walls, those weren't touched)
Added building_flushscript cheat, to allow you to keep the game running while adjust building collision bounds
Added con command to give a team resources, only usable by server admins; "emp_give_resources"
Added cl_mute_all_comms to mute chat as well as voice.
Don't count player dropped buildings towards the max turret limit.
Disabled stripping symbols for server for better sourcemod support
Rename Assault class to Scout.
DefaultLightmapScale is now 64; this is a setting for new brushes created in hammer, and was requested by DocRabbit; it does not change how existing maps will compile
A player's ticket usage is also incremented for first spawn, as they use a ticket anyway.
Save player stats when they spawn and are killed.
Re-added building hints, reimplemented much simpler than the old ones, and properly scaling to screen size
Updated the Source SDK with the latest code from the TF and HL2 branches. (now on 0d8dceea431 in the Source SDK, latest commit)

* Non-code fixes:
New models for Brenodi engineer camera and radar, courtesy of Smithy.
emp_streetsoffire: Fixed misaligned overlay outside BE main. Change contributed by D.D.D. Destroyer.
emp_district402: Fixes flag model for be 3rd flag using the wrong emp_cap_point
Add a template map for new mappers: SteamApps\common\Empires\empires\mapsrc\emp_template.vmf
Change starting armor in emp_glycencity to absorbant instead of budget.
Replaced the broken "test microphone" textures.

* Semantic versioning:
We're now using semantic versioning as described on http://semver.org/
The major version number is 2, and is bumped whenever we change so much that the game is fundamentally different.
The minor version number is 8, and is bumped for any change that requires both server and client to update
The patch version number is 0, and is bumped for any change that does not require an update to remain compatible - so, only crash fixes.

See the forums for more discussion on our versioning system.

In addition to semantic versioning, which is useful for server owners and devs mostly, each future version will maintain a name for the current balancing (or "scripts"), with an optional suffix to indicate small tweaks or (potentially major) bugfixes. This also helps for beta testers to know what balancing they are testing.

* More detailed balancing changelog:
HEMG Damage 11 -> 10.5
Reflective->Deflective (thanks Mr.X), also corrected a typo (absorbant).
Bio MG rework, more single shot dmg, longer cycle time, much shorter bio dmg interval.
Plasma MG rework, lower heat gen & heat to enemy, longer cycle time, higher damage.
Angle modifier 1->0.95 & 10% shell/missile/MG resist for Deflective, 15% MG resist for Absorbant.
HML dmg 45->52 clipsize 6->7 reload time 6->5 SHML lock time1.5->1.2 total clip 6->7
5% shell/missile resist for Deflective, 15% vehicle MG resist for Absorbant.
Capacitive cost 15->20
Capacitive rework, more hp, no degen, negative angle modifer, increased bio dmg.
Absorbant health 60->66
Explosion force 100000 -> 70000, less flipping.
Artillery cannon rework, higher "alpha" damage, lower DPM. Higher radius except for ranged. (2.8.1 buffed the range for the small and medium arty)
wall resist against kinetic/missile 0.95->0.925, everything else 0.97->0.94 (mortar and seismics unchanged); NB; effective strength against tanks halved
Always spawn with max ammo for BEHR.
Reactive weight 20->18
HMG Stamina drain decreased significantly, slight damage buff.
Abs bio damage modifier 0->0.3
DUMG/DUHMG spread 0.04->0.03
Regen health 60->70 Regen 0.067->0.07
Composite cost 15->20, reason same as Deflective.
Deflective cost 15->20, this is to make cheaper armor stands out.
NFHR rework, damage buff, slightly increased cycle time, better standing acc, lower crotch/prone acc.
BEAR rework, damage & accuracy buff, slightly longer cycle time.
NF&BE ref now have same resists.
Budget armor removal.
Rail gun damage 45->50
Absorbant cost 12->4
DUMG damage 4->5 DUHMG damage 6->8
Coolant engine buff; +10% heat dissipation, -25% heat output at max

5 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

17 กุมภาพันธ์

Empires 2.7.1 released

Empires 2.7.1 Changes

Building previews now also print the reason why they cannot be built in their current position on screen, next to the building, which is colored according to the "main" reason. When outside of range, many of the reasons are not shown, to prevent scanning unexplored territory with a building preview to find enemies or enemy buildings. Also, it is no longer disallowed to have a building preview active when there are not enough resources for the building. This means you can have a building positioned beforehand, to place it the exact moment the resources come in.
don't always show the squad menu; only if you have to wait for commandervote AND have enough teammates
Added release notes since 2011 to {STEAM}\steamapps\common\Empires\empires\releasenotes.txt

fixed NF barracks rotation
fixed revive bug; revive wouldn't work in some areas of some maps due to buffer overflow
fixed wall preview remaining after leaving command view
fixed inability to bind semicolon key to commands
fixed inconsistent wall height for small walls
fixed MG attachment origin
fixed collision meshes on BE barracks, armory and VF
fixed BE mine cooking (consistent with NF; you can click and hold to play the animation while in a safe spot, and then release the mousebutton to drop the mine immediately)
fixed bug; Holding shift and dropping buildings quickly allows you to drop more buildings than you can afford
fixed news panel; uses the main websites news archive page
fixed various causes of undefined behaviour
fixed many assert failures, so that debug builds can run properly
fixed a lot of the compiler warnings (generated by Visual Studio, gcc and PVS)
fixed shader building on windows
fixed brenodi heavy tank's dual cannons going off at an angle
swap: gave binocs to scout (no longer "Assault", armour to rifleman)

Removed broken Aircraft support

Balance changes:
Nerfed NF heavy slightly; Max Weight 1396 -> 1366, plates on all sides 7 -> 6
BE pistol2; 9% less damage; doubled time between shots; decreased headshot damage modifier -25%; made 17% more accurate while standing, 10% more accurate while ducking
NF shotty pistol deals 9% less damage; .5 s between shots to prevent double-click instakill; increased minimal damage 22%
made both smg1's less accurate; 25% when standing, 23% when crouched, 26% less accurate while prone
(Upgraded) Grenade launcher weight 50 -> 40, explosion radius of UGL decreased 10%
HEMG weight 30 -> 40
DUMG weight 30 -> 40; DUHGM weight 50 -> 70
.50 cal MG weight 70 -> 50; HMG weight 90 -> 65
Lowered max weight of NF&BE APCs by 45 (approx. 5%)
all APC engines are 10 weight
nerfed reflective hp 10% (80 -> 72)

Hotfixes:
2.7.1 - crash when you click immediately after spawning an APC

10 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

Empires, the award winning Source SDK game, combines the best of the first person shooter and real-time strategy genres. Fight as either the Northern Faction, remnants of the fallen nation of Jekotia, or as the imperial Brenodi Empire.

Empires features:

  • Four infantry classes - Prepare a surprise attack as the scout or take the enemy head-on as the rifleman. Drive back enemy tanks as the grenadier or support your team as the engineer. With four different infantry classes, each with customizable skills, you can create the perfect class to fit your playing style.
  • Squad-Based Teamwork - Players can organize themselves into highly-effective squads, overwhelming their opponents with superior tactics. Squad leaders can not only direct their respective members, but also use special squad powers such as reviving dead squad members or calling down an artillery strike on the enemy.
  • Vehicle Combat - Whether you're ferrying troops around the battlefield with the Armored Personnel Carrier or reigning fire upon your foes with the Artillery tank, Empires features a variety of vehicular combat. Choose from six different vehicle types, including three levels of tanks, and customize your weapons, armor, and engines.
  • Real-Time Strategy Commander - For those more inclined to RTS gameplay, you can play as the commander. Place buildings, build defensive turrets, construct vehicles, and conduct research on your way to leading your team to victory.
With 15 official maps and dozens more community-created ones, no two matches are ever the same. Empires brings FPS/RTS gameplay to a whole new level. Join up today and see what you've been missing.
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
Customer Review system updated! Learn more
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (28 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกอย่างมาก (396 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
groundlaser49
( 259.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 24 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
great game relly love it you shood try it some pepol my be a littel mean but the game is great
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Trustpage CSGORUMBLE.COM
( 0.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 22 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
No players at all the player base is dead and there are no ai bots.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Hans
( 12.8 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 22 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
Much love such wow I love this game one of the best games if not THEE best game.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
[Bio☣]NanoSync
( 0.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 19 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
horrible. pretty much no active servers and youre immediately insulted and bullied if youre not as good because theres no tutorial. sad because other than that it has the opportunity to be great
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Sporego
( 73.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 18 พฤษภาคม
You won't regret trying this game!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Jake Cage
( 121.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 18 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
Age Of Empires w/ Battlefield.

This game has the best gameplay in the world. Imagine an RTS where you're the unit being controlled by the commander. Such innovation...
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Gunky Memes
( 0.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 16 พฤษภาคม
dirty europoors and confusing as ♥♥♥♥ gameplay
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Sgt. Ethan W
( 24.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 13 พฤษภาคม
I love this game, but i think in the future you shold pay someone like TheXPgamer to play it so it can get to more people fast
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
President Donald J. Trump
( 893.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 8 พฤษภาคม
I wrote a review back in 2011, but I am here to reivew it once more.

FANTASTIC game. Unique gameplay along with a unique style of game in general. The research tree adds varying gameplay to the late game creating a game that never becomes stale as each commander has their own play style. While the community may be toxic, it is toxicly funny as us vets turn and ♥♥♥♥♥ at each other, after ♥♥♥♥♥ing at new people, and create spectacles as 2 vets argue continuously about whos fault it was (Hint: It was the new persons).

Not for the light hearted, it is a great game if you can get past the learning curve. If you listen to a vet or a com when they give you advice, you will go far and won't get ♥♥♥♥♥ed at because at least you tried. However, if you go Scout (Assault) then you are useless and should uninstall.

Again, Great Game, Give it a try!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
LocoNotion
( 0.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 8 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
This is a total conversion mod for Half-Life 2 which features tanks and RTS elements. According to Steam Charts, it's seen a slight growth in its average player count to 15 with a peak count of about 60 in April.

Unfortunately, when I attempted to play the game I could count on one hand the players online. It quickly became clear that the player base isn't there to give the experience the developers envisioned.

I was going to explore the map list but on the first one I picked, the game forced me to opt in to be a "commander" on the server and then vote for myself. The process took a couple minutes, then the game crashed when I tried to spawn, so I decided it wasn't worth the hassle.

It appears the developer is still actively working on this mod, but considering it's been out since 2008, I'm thinking it's dead. However, as with all the other free-to-play FPS's I'm reviewing this summer, I'll be checking back in the fall or winter and updating my review if there are any significant changes.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
JONTTU1337
( 0.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 7 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
13/37
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Chipster ☁
( 0.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 6 พฤษภาคม
Its good, but need more player!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Sadie
( 1.8 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 6 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
Free and never gonna play it so gotta leave a pos review!
Keep it real xoxooxox
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
CreeperJoe22
( 34.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 5 พฤษภาคม
Still better than COD Everything Warfare.

If you havn't played it, PLAY ITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
♫♠ Ɖʎℕk Meme ♫♠
( 30.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 1 พฤษภาคม
If TF2 and Battlefield had a baby.....
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Reaper
( 0.9 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 29 เมษายน
pootis
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Salad Snake
( 0.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 27 เมษายน
Crash/10
best crashes I have ever seen in a game
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Digital Marine
( 8.8 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 26 เมษายน
snping is a good job
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Antimezz11
( 6.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 25 เมษายน
This mod is honestly one of the best free games on steam to date.
It has everything from Teamplay, Tank Battles, Roleplay (Sometimes), Nukes, and a charm to it that few games have now adays.

9/10 - A few balance issues, but fun gameplay.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 2 0
( 5.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 25 เมษายน
emp1re
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 30 วันที่ผ่านมา
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
30.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 พฤษภาคม
If TF2 and Battlefield had a baby.....
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 10 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
0.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
13/37
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
73.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 พฤษภาคม
You won't regret trying this game!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 90 วันที่ผ่านมา
9 จาก 9 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
15.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 เมษายน
This is basically a combination of
(Halo + Squad + Half-Life 2 + Source SDK + Team Fortress 2 + Counter-Strike)
All you have to do is look up all those games and image them as in one, that's pretty much what this is:
Halo-like weapons
Team fortress classes
Counter-Strike voice kind of system as well as similar gear
Half-Life 2 Modification
Source SDK Hammer maps
Squad map, Squad Squads, Squad Spawn Points.

It is a Valve Multiplayer- Hl2 Modification, with awesome graphics and vehicles!
If a commander isn't good, it is as easy as kicking the commander, usually there's a great commander which means great team and fun.

There's only people on one server so far.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
3.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 มีนาคม
A well Balanced FPS with a small but amazing cummunity With game mechanics that Play alot like Battlefield, Amazing deal for the price of free.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
0.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 มีนาคม
The tank controls are kind of bad and you really don't need to play as a team to win but overall it is fun! 7/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3 จาก 5 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
1.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 เมษายน
If you ask me personally, its better than COD, its got the graphics of HL2, its got some COD material in it, its got BF material, and a touch of Team Fortress 2. ITS FREAKIN AMAZING!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 180 วันที่ผ่านมา
52 จาก 52 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
15 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
6.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 มกราคม
This game would be the best game of all time if people actually played it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
43 จาก 44 คน (98%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
70 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
60.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 ธันวาคม 2015
I got banned once for yelling "For the Emperor". The ban message said "They have an Empress, ♥♥♥♥♥♥."
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 8 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
7.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 กุมภาพันธ์
It is actually not dead, some russian even picked me up and thought me, what a proper tutorial would have done.
There is a server that still plays often, gameplay wise its a combination of an rts commander (role can be swapped easily with a vehicle) and soldiers on the ground that may use vehicles. Kind of like the old battlefield games.

Really recommended with a large group of friends since its a free mod for a game most people have.

PS; the achievements are totally broken and can't be obtained anymore.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
13.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 กุมภาพันธ์
A good game overall, but it has two SEVERE balance issues:

-Explosives are incredibly underpowered, and tanks are incredibly resistant to them, which makes combat against tanks extremely slow, especially since their armor regenerates on its own.

-Turrets are completely immune to bullets. This makes absolutely no sense, and can quickly lead to extremely one-sided battles, especially when someone places turrets near their enemy's base.

บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
14.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 กุมภาพันธ์
found a map in Garrys Mod based on one from this (or something like that)
downloaded it, played for a bit
*4 fu**ing hours, I dont even know what happened to them*

11/10 would waste my life on again

seriously, play it. it's awesome. seriously.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
45 จาก 54 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
2.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 ธันวาคม 2013
it's fun for a game that's a mod of "Half-Life 2" but besides it being a mod it's quite fun and i enjoy it and you can custumize your vehicles so enjoy!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
34 จาก 39 คน (87%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
155.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 ธันวาคม 2013
Most fantastic HL2 Mod. Undoubatbly.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
71 จาก 102 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
7.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 ธันวาคม 2013
Its better then battlefield 4.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
29 จาก 32 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
53.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 ตุลาคม 2015
RTS/FPS like the original Battlefields.
Only free and on source.

What could go wrong?
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
24 จาก 27 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
9.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 มิถุนายน 2014
Amazing game had alot of fun with friend(s) and love the tank customization! :D
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
24 จาก 27 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
69.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 มกราคม 2014
Amazing game, Tons of fun. Can last hours with friends, Tank customization is probably one of the best features.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
17 จาก 17 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
22.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 กันยายน 2014
This standalone full-conversion mod is a Real-time Strategy (RTS) which utilizes the commander feature much like in the Battlefield™ series. The commander sits at the helm constructing buildings as with any RTS while his faction-members carry out squad-based tasks, and perform duties required of their class. Play as one of two factions with slightly differing attributes, but with a wide array of tactical vehicles, defenses, customizeable loadouts for your soldier and your soldiers vehicles. While bracing the harshness of few players as with any Source™ mod, this is a gem of it's genre that is really one of a kind. AND FREE!

I totally recommend!!!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน