Age of Chivalry is a total conversion for Half-Life 2 from Team Chivalry, a close group of friends dedicated to creating a fun, story-driven multiplayer experience set in a fantasy world in the medieval ages. Age of Chivalry features a fast paced first person melee combat system that will take the player to a new level of immersion.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (1,388 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 1 ธ.ค. 2007

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ม็อดที่สร้างโดยชุมชน

เพียงคุณมีเกมซอร์สเอ็นจินติดตั้งในเครื่อง เช่น Counter-Strike: Source, Half-Life 2 หรือ Day of Defeat: Source คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับเกมนี้ได้ คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อเกมทั้งหมดที่ตรงตามความต้องการนี้

คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับม็อดบน Steam

เล่น Age of Chivalry

ม็อด Half-Life 2

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"(Mod) Age of Chivalry is a total conversion for Half-Life 2 from Team Chivalry"
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

เกี่ยวกับเกมนี้

Age of Chivalry is a total conversion for Half-Life 2 from Team Chivalry, a close group of friends dedicated to creating a fun, story-driven multiplayer experience set in a fantasy world in the medieval ages.
Age of Chivalry features a fast paced first person melee combat system that will take the player to a new level of immersion. Players will be able to take part in sieges, town raids and open war in a story driven game.
  • Story Driven Multiplayer: Our unique way of allowing the players to continue writing the story depending on the outcome of the battles. For instance, you can siege the shore and push enemies back into the deep forests on their lands. If your strength is great enough, you may determine the course of history by destroying their lands and laying siege to their town's castle.
  • Classes: We serve you with preset classes optimized for the best combined use of weapons and armor. Classes include archers, footmen, and knights.
  • Weapons: Diverse range of weapons, such as multiple types of daggers, swords, axes, bows, spears, and even hot oil pots. Siege Engines include Catapult, Trebuchet, Battering-ram and more.

ความต้องการระบบ

    ขั้นต่ำ: โปรเซสเซอร์ 1.7 GHz, 512MB RAM, การ์ดกราฟิกระดับ DirectX® 8.1 (ต้องมีการสนับสนุน SSE), Windows® 7 (32/64-bit)/Vista/XP, เมาส์, แป้นพิมพ์, การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

    ที่แนะนำ: โปรเซสเซอร์ Pentium 4 (3.0GHz หรือดีกว่า), 1GB RAM, การ์ดกราฟิกระดับ DirectX® 9, Windows® 7 (32/64-bit)/Vista/XP, เมาส์, แป้นพิมพ์, การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
9 จาก 11 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1,496.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 ธันวาคม 2014
ᴀɴ ᴜɴᴅᴇsᴄʀɪʙᴀʙʟᴇ ғᴇᴇʟɪɴɢ ᴏғ ᴅᴇʟɪɢʜᴛ ᴘʟᴀʏɪɴɢ ᴛʜɪs ɢᴀᴍᴇ. ɪᴛ ɪs ᴛʀᴜᴇ, ɪ ᴀᴍ ɪɴ ʟᴏᴠᴇ... ᴡɪʟʟ ʏᴏᴜ ʙᴇ ɪɴ ʟᴏᴠᴇ ᴀs ᴡᴇʟʟ? ɴᴏᴛ sᴜʀᴇ, ʙᴜᴛ ɪ ᴀᴍ sᴜʀᴇ ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜʀ ᴀss ᴡɪʟʟ ɢᴇᴛ ᴡɪᴘᴇᴅ ᴏғғ ᴛʜᴇ ᴛᴀʙʟᴇ ғɪʀsᴛ ᴛɪᴍᴇ ʏᴏᴜ ᴘʟᴀʏ. ᴇxᴛʀᴇᴍᴇʟʏ ʟᴀʀɢᴇ; ɴᴇᴀʀʟʏ ɴᴇᴠᴇʀ ᴇɴᴅɪɴɢ ʟᴇᴀʀɴɪɴɢ ᴄᴜʀᴠᴇ ᴛʜᴀᴛ ɪs ғᴏʀ ᴇᴠᴇɴ ᴠᴇᴛᴇʀᴀɴ ᴘʟᴀʏᴇʀs ɴᴏᴛ ɪɴ sɪɢʜᴛ. ᴀ ɢᴀᴍᴇ ᴡʜᴇʀᴇ ʏᴏᴜ ᴅᴇᴠᴇʟᴏᴘᴇ ʏᴏᴜʀ sᴋɪʟʟ, ɴᴏᴛ ᴡɪᴛʜ ᴜᴘɢʀᴀᴅᴇs, ɴᴏᴛ ʙʏ ʙᴜʏɪɴɢ ɴᴇᴡ ᴍᴀᴛᴇʀɪᴀʟ, ɴᴏ ᴀᴅᴠᴀɴᴛᴀɢᴇs... ᴘᴜʀᴇ ᴅᴇᴅɪᴄᴀᴛɪᴏɴ ᴀɴᴅ ʜᴇᴀʀᴛ ᴡɪʟʟ ɢᴇᴛ ʏᴏᴜ ғᴀʀ ɪɴ ᴛʜɪs ɢᴀᴍᴇ. ɪғ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ʟᴏᴏᴋɪɴɢ ғᴏʀ ᴀ ɢᴀᴍᴇ ᴛʜᴀᴛ ɪs ᴘᴜʀᴇ ɪɴ ɪᴛs ᴍᴇᴄʜᴀɴɪᴄs, ᴄʟᴏsᴇ ᴋɴɪᴛ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ, ᴀɴᴅ ᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜᴀʟ sᴋɪʟʟ ʙᴀsɪs; ᴛʜɪs ɢᴀᴍᴇ ɪs ғᴏʀ ʏᴏᴜ. ᴀs ᴀʟᴡᴀʏs, ᴛʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ ғᴏʀ ᴛʀʏɪɴɢ ᴛʜɪs ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟʟʏ ᴏʟᴅ ɢᴀᴍᴇ ᴀɴᴅ ʜᴀᴠᴇ ғᴜɴ.

ᴀ ʟᴇᴀᴅᴇʀ ᴏғ ɴᴀ ᴄʟᴀɴ "|ᴛʜᴇ| - ᴀɢᴇ ᴏғ ᴄʜɪᴠᴀʟʀʏ".
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 10 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
5.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 ธันวาคม 2014
this game is one of the best F2P games out there! and when you can find yourself a friend to play with its AWSOME


11/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 10 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
58.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 มกราคม
Runescape PvP at its finest
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
52.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 เมษายน
A fun game, like the sequel Chivalry, but without the price tag
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 7 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 ธันวาคม 2014
Great game. I love sniping with my bow and arrow from very far away getting head shots..or not.
Gameplay is simple and fun. People only play on this one server on this one map. Admins are active but immature. Admin banned a Mexican because the person didn't speak English.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 ธันวาคม 2014
VERY GOOD OLD GAME
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
7.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 มีนาคม
very good game, 6/5 very very awesome yeah.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
18.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 มีนาคม
+1
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 6 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 พฤศจิกายน 2014
Overall this is an amazing game. This game is a true free to play, and relies on pure skill rather than how much money is earned. Although the game is troublesome to get used to, it only takes about ten to twenty minutes to master the controls and all the classes. In most games there are no choices, in terms of classes and weapons, or too many. In Age of Chivalry there is about seven or eight classes (Not exactly sure, but I think it's eight) and each class plays an important role to the battle. Each class has it's own unique style. There is all ways going to be a special class that suits you as a gamer. My most suitable class is the guardian. With each class it has a superior and an inferior class, for example (not true) an archer is superior to a guardsman, but inferior to a knight (again not true, just an example). In the end this game is amazing. Definently recommend it to anyone.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 8 คน (63%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
34.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 พฤศจิกายน 2014
Better than Chivalry Medival Warfare? Yes. Cheaper? Yes. Community? Better than CMW. Sure pick.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 เมษายน
Medieval Fun.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
67.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 กุมภาพันธ์
Very free. Lots of gore. No pay to win ♥♥♥♥♥♥♥♥. ♥♥♥♥ed up hitboxes. ♥♥♥♥ community. Kaiser is a ♥♥♥♥♥♥.

All in all, good game
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
62.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 พฤษภาคม
This game is fun. The graphics are very old looking-- cause its old. But its definitely an enjoyable game that is very satisfying to play, because there is always someone better than you to kill. Come play this game, and get utterly destroyed in your first 30+ hours of playing. Trust me, its awesome.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
222.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 เมษายน
best free medieval hack and slash game out there
10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
117.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 ธันวาคม 2014
its fun and gory but i like it and it is cool when the heads explode BOOM!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
17.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 กุมภาพันธ์
Its pretty fun.

"12/10 It was okay." -IGN 2019
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 มีนาคม
This game is died 0 people one server
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
0.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 กุมภาพันธ์
after 0.5 hours of this game back in 2012 i can safely say, this is the best racing sim out their, 10/10 . just enough water-ign
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
127.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 เมษายน
:D
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 6 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 ธันวาคม 2014
I can't believe this is free. At the moment I only have 11 minutes in the game, but in that short time I have found that this game is 12000000 times better than Chivalry Mediveal Warfare. The graphics are what you would expect for a hl2 mod, but the gameplay is so quick and easy. It took me less than a minute to figure out how to do what. I would pay for this game if I had to.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน