รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Fish Tycoon is a virtual fish breeding game. The object is to breed and cross breed fish until you find the 7 Magic Fish and solve the genetic puzzle. You will have to buy supplies like meds, eggs and special plants and then sell some of your fish in your virtual pet store.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
โดยรวม:
แง่บวก (24 บทวิจารณ์) - 83% จาก 24 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 14 พ.ย. 2005

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Fish Tycoon

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Last Day of Work Complete Pack

มี 5 ผลิตภัณฑ์: Fish Tycoon, Plant Tycoon, Virtual Villagers - The Secret City, Virtual Villagers: A New Home, Virtual Villagers: The Lost Children

 

เกี่ยวกับเกมนี้

Fish Tycoon is a virtual fish breeding game. The object is to breed and cross breed fish until you find the 7 Magic Fish and solve the genetic puzzle. You will have to buy supplies like meds, eggs and special plants and then sell some of your fish in your virtual pet store. If you have enough money you can buy new supplies and customize your virtual aquarium.

 • Real-Time gameplay: new surprises every time you turn the game on.
 • Over 400 different species of fish to discover.
 • Genetic Puzzle: discover which breeding combinations will create the 7 Magic Fish.
 • Virtual Pet: care for your fish, breed them and make baby fish.
 • Simulation Game: virtual fish in a persistent world.
 • Screensaver Mode: breed and choose your own fish for your built-in screensaver.
 • Customizable Tanks: place your ornaments where you like most!

ความต้องการระบบ

  • Supported OS: Windows 2000/XP/Vista
  • Processor: Pentium III 500
  • Memory: 96 MB
  • Graphics: 16MB of VRAM
  • DirectX Version: DirectX 7.0 or later
  • Hard Drive: 200 MB
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้ว! เรียนรู้เพิ่มเติม
โดยรวม:
แง่บวก (24 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
{]TDN[} Lord Hood
( 25.9 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 22 มีนาคม
Got it on sale for $1. Worth every penny...all 100 of them.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
ninjanickpants
( 46.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 ธันวาคม 2015
so fun a little hard at first if you like fish get this game
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
DiamondFeather
( 13.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 12 ธันวาคม 2015
I remember playing this when I was 6 or so. This game was my entire childhood. I remember the first game I made, I over fed my fish. This game is the best. Its exactly the way I rememeer it. Im happy I convinced my mom to buy it for me. Very worth it!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Andy ۞ ۞۞ ۞۞۞ ۞۞۞۞
( 15.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 18 มิถุนายน 2015
This game is free from the developer's website, there is no Steam cloud saving, no cards, and no achievements. There is literally no reason to buy the Steam version, unless you like spending money.

If you need a link to the website, here it is. http://www.ldw.com/fish_tycoon.php
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Master Neckbeard
( 19.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 11 พฤษภาคม 2015
Its pretty good.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
hbhagood
( 79.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 23 เมษายน 2015
Restarted game until I got double the first magic fish you can have, bred them, sold them for high prices, got them their own tank, forgot to feed them, and raged. GREAT GAME THOUGH!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
☢^☢J◌N☢^☢
( 37.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 26 มีนาคม 2015
Another great sim, enjoyable and you don't need to sit and watch it all. just check back once in a while. Very worth it.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
CaptBrent
( 0.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 9 มีนาคม 2015
junk! poor graphics,
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
JDS
( 0.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 12 ตุลาคม 2014
You might say that Fish Tycoon is OFF THE HOOK!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Grove of Dreams
( 21.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 16 กันยายน 2014
My initial review might have been too harsh. What's pertinent is that this game is a relatively simple, "indie" simulator set in a fish store. What's more, it's literally "real time"; your fish only spawn / grow in actual days / weeks, meaning if you breed off a set of new and interesting hybrids... it'll be days before you can do anything with them. Some folks appreciate this "realism", I guess, but it strikes me as an odd choice when everything else (inter-species breeding, "magic fish", etc.) is completely fictionalized. In the end, it makes for a game that doesn't have a lot of "bite" to it, and requires relatively large amounts of "real time" in order to see any kind of progress. Frankly, I can find better ways to watch the hours tick by.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
120 จาก 125 คน (96%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
15.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 มิถุนายน 2015
This game is free from the developer's website, there is no Steam cloud saving, no cards, and no achievements. There is literally no reason to buy the Steam version, unless you like spending money.

If you need a link to the website, here it is. http://www.ldw.com/fish_tycoon.php
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
23 จาก 23 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
3.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 ธันวาคม 2013
The concept for fish tycoon works for the man who is occupied with work and can every so often take a short break to check on things, such as social media and, in this case, virtual fish. This is not a casual experience you sit in front of and make stuff happen, this is a game were everything takes it's sweet time to do...something-anything! It does things on its own, and every so often you need to come back and make sure nothing dies. Although its not the best game, it certainly is entertaining.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
22 จาก 31 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
167.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 กรกฎาคม 2014
A LIFE CHANGING GAME MAKE SURE TO FEED FISH
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
17 จาก 25 คน (68%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
21 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
0.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 ตุลาคม 2014
You might say that Fish Tycoon is OFF THE HOOK!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 13 คน (77%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
26.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 มิถุนายน 2014
What an immersive game! Hour upon hour with what seems to be endless gameplay of pure fun. Whether you going for the big catch(no pun intended), or casually enjoying the company of the incredibly wide variety of fish, you are going to have a brilliant time - a must buy in the 21th century.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 10 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
1.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 31 สิงหาคม 2013
10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
32.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 ธันวาคม 2012
My Rating:"★★★★✰"
Wow this game is actually more fun than I thought it would be. Creating and breeding your own fish types is pretty awesome and rewarding. There is so much to talk about in this game I don’t know where to start. First off I want to make this clear, it’s a Tycoon game, meaning you have to grow yourself into a huge monopoly by using strategies and methods of your choosing to make as much money as possible. It’s almost like a complex pet simulator which may not be attractive to a lot of people. One cool feature of the game is that it even plays itself while it is not being played at all (and when the game is turned off O_o), you gotta check in on your fish every so often to see how they’re doing. You can also breed over 400+ different types of fish in this game which is crazy. The game starts out kinda rough and slow, but then it picks up as you start Tycooning in dis ♥♥♥♥♥. If you loved gigapets then you’ll love this game because it is like a gigapet times 6,000!!

Replay Value: There is a lot of replay value here

Difficulty: The game starts out pretty hard at first seeing how you have little money to spend
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
79.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 เมษายน 2015
Restarted game until I got double the first magic fish you can have, bred them, sold them for high prices, got them their own tank, forgot to feed them, and raged. GREAT GAME THOUGH!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
31 จาก 59 คน (53%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
8.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 พฤศจิกายน 2013
Such Fish most wet WOW
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 18 คน (56%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
7.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 เมษายน 2014
This utterly impossible to solve, unfeasible, array of composite enigmas succedes at absolutely destroying your frontal cortex of your now mindless excuse for a brain. The seemingly endless assorment of few and far between fish has yet to be fully discovered by great minds such as Stephen Hawking and Albert Einstein. Not only this, the age defying, eye popping graphics dont for one second make you think this is a normal game. In conclusion, if you are a fan of vast, impossible arrays of unsolvable enigmas, this game is for you.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน