Players guide Mudokon champion Abe, and his aquatic Gabbit partner Munch, in Oddworld's third adventure, using special psychic powers, cool power-ups, and other special abilities to deliver payback as they reclaim the last gabbit eggs on Oddworld, which have been packaged in a can of gabbiar.
Κριτικές: Ανάμεικτες (214 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 20 Δεκ, 2010
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Oddworld: Munch's Oddysee

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά The Oddboxx

Συμπεριλαμβάνει 4 αντικείμενα: Oddworld: Abe's Exoddus®, Oddworld: Abe's Oddysee®, Oddworld: Munch's Oddysee, Oddworld: Stranger's Wrath HD

 

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Players guide Mudokon champion Abe, and his aquatic Gabbit partner Munch, in Oddworld's third adventure, using special psychic powers, cool power-ups, and other special abilities to deliver payback as they reclaim the last gabbit eggs on Oddworld, which have been packaged in a can of gabbiar.

Key features:

 • Play as a team - players use Munch and Abe cooperatively to make their way through the trials of Oddworld. Leverage both characters' unique strengths:
 • Abe- Abe can climb and jump to reach new areas, and then run to escape from dangerous enemies. When all else fails, chant to take control of the enemy's soul, and use their guns to clear a path to safety.
 • Munch - Munch can swim around the new realms of Oddworld. When on the ground, zip along with a wheelchair power up. Need to move some yapping Slogs out of the way? Just use Munch's nifty remote control head port to fire up the crane and drop those Sloggies in their pen.
 • Special psychic powers - Munch and Abe's psychic powers can extend their reach and get others to do the dirty work:
 • As Abe - Let Abe's chant roar to take possession of a gun-toting Big Bro Slig and clear almost anything out of the way. Abe can use spooce or spiritual power gained byharvesting SpooceShrubs to posses other creatures as well, but why think small?
 • As Munch - If Abe can't mesmerize someone into getting the job done, Munch can use his handy remote control head port to hijack nearby machines including cranes, and 50-caliber Anesthesia bots to tackle the really tough obstacles.
 • Power-Ups – Every friendly character you can find becomes a fighting ally, Fuzzles, Mudokons…. Need to get somewhere quickly or get over a wall, like right now? Use Oddworld's consumer power-ups like Expresso and Bounce to amp up Munch and Abe's abilities to perform cool moves. For the more direct approach, possess high-caliber weapon toting enemies.
 • Oddworld, now in "new and improved 3D!" - it's a whole new Oddworld, with lush rivers, towering mountains and hundreds of trees that bloom or die.
 • Interact with dozens of different oddball races - use GameSpeak® to get Oddworld's Inhabitants from the heavily armed Big Bro Sligs to the cute but ferocious Fuzzles) to carry out tricky tasks or just beat the crap out of enemies.
 • "Frustration Free" gaming - Oddworld's new intelligent cinematic camera, auto-targeting system and no-stick navigation system makes playing a breeze! Plus with easy
 • QuikSave® and limitless lives, players have plenty of chances to take on any situation… no matter how Odd!

Απαιτήσεις συστήματος

  • OS: Windows XP or higher
  • Processor: Intel Core2 +
  • Memory: 1GB
  • Graphics: nVidia Geforce 6600 128MB
  • DirectX®: DX9
  • Hard Drive: 3.8 GB
  • Sound: DirectX®9
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
15 από 15 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
13.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Νοεμβρίου, 2014
2D-3D Transition flawlessly pulled off...

After two near-perfect games, Oddworld: Munch's Oddysee follow's it's predecessors' lead by producing a brillliant experience. This former Xbox exclusive carries on the Oddworld story with Abe and his Mudokon friends now allied with newcomer Munch to once again stop a corperate scandal.

The game has graphics expected from it's time and looks quite good considering the crazy characters they had to work with and the cutscenes look exactly like the last two games: well designed 3D.

Although the story and characters are well developed, the gameplay on the other hand is slightly repetetive and at points, easy. Although there are lots of challenging parts too. I also wouldn't agree with the description about a frustrationless gameplay system and controller support as this is an admittable hard game to work on controller.

All in all, a great 3D break from the challenging 2D masterpieces.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
8 από 16 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
15.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 4 Ιανουαρίου
I bought this game for pc near it's (re)release back in the ending of 2010 / start of 2011 (-ish) for 9.99 Euro, because I remembered that I had loads of fun with it as a kid on the original xbox. Unfortunately this game is barely playable, since it crashes very often, and the controls could be a little more fluid, even when using a controller. I don't recomend buying this game since the developers clearly have abandoned this unfinished port, thanks a lot... I would rather have no game, THAN A ♥♥♥♥♥♥ UNPLAYABLE ONE!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
38 από 44 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 22 Ιανουαρίου, 2014
Did you play this as a child xD? I loved this game as a kid and although I think it's lost some of it's charm it's still a fairly solid puzzle game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
22 από 26 άτομα (85%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Ιουλίου, 2014
OddWorld: Munch's Oddysee is an under appretiated masterpeice. With wonderfully designed characters, an awesome soundtrack, hillarious and strong story, strategy, action, and good old platforming, it is a game beyond compare. It also provides plenty of backstory, so you don't even have to had played the other games. And for only $5.00? Get out your moolah and buy this game now!

Abe is a hero among his people after destroying Rupture Farms and Soul Storm Brewery. He has saved a great many of his Mudoken freinds from being turned into lunch and tricked into slavery, but he always knew there were more of his brothers out there. Munch is a Gabbit who has lost his people. After the Glukons, those who were behind Rupture Farms and Soul Storm Brewery, used nets to capture all of the Gabbits from the ocean, Munch has been left alone without any hope of seeing another of his kind again. But together, with their psychic abilities, they will bring down the Glukons and Vyykers Labs once and for all, and get the last can of Gabbit Eggs to save Munch's race. But not without saving the Mudokens and the Fuzzles of course!

Some people critisize this game because of it being a port, but I think there is absolutely nothing wrong with any of the controls, graphics, or anything whatsoever. This game is a purchase you will not regret, and I also recommend the others in the series as well.

9/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
17 από 19 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
34.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Δεκεμβρίου, 2013
As much as I have read on here that people have had bugs with the game, I hate to say that the Pc port works fine for me, I grew up with this game and I'm glad I can expereince it on Pc, since I don't own the original Xbox copy anymore.

Simple, fun, easy to pick up fun for £3.99, some may see it as linear, I see it as unique

The one problem I have is the Keyboard control, I personally recommend changing the controls if you plan on using the Keyboard.

Also would like an HD update soon or enough, so for that I rate this 8/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
14 από 15 άτομα (93%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
12.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Ιουνίου, 2014
Oddworld are the original fartists in gaming :D This game is amazing. The camera is annoying and the controls are sticky, but other than that this game is still as awesome as it was back in 2001 :D So what are you waiting for? Give 'em your Moolah. Sit down & SHADDAP!!!!!!!!!!! Did I forget to mention that you can fart :P
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
11 από 12 άτομα (92%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
21.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 13 Σεπτεμβρίου, 2014
I Used to play this game as a child on the original Xbox and a few weeks ago i decided to get it on pc just because of how much i loved this game, and i still love it now, and im 14 now !

Overall a great game 10/10, But i had to change the contols for the camera from the mouse to my arrow keys.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
12 από 16 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
13.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 29 Μαΐου, 2014
Some annoying sound bugs here and there, but all in all the game wasn't to bad. It was fun and a little challenging at times. The small amount of dialoge the characters actually spoke was usually pretty entertaining and quirky.

6/10 Save all the Fuzzles all day
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 7 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
18.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Ιανουαρίου, 2014
great game very very funny and i've enjoyed every minute of it. it's very much like the old games except the world is bigger and the camera isn't fixed to one screen ... 3D essentialy. all in all i'd rate it a solid 8/10, deducted points for controls being a bit sticky and graphics not ageing well but all in all a very great game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
28 από 50 άτομα (56%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
3.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 22 Δεκεμβρίου, 2013
This game is awesome, you play as a fish/boy/beaver and a tall monkey man sometimes the fish/boy/beaver is in a wheelchair and that is not so great but the monkey man has only three fingers and that makes up for it
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
10 από 16 άτομα (63%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
5.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 31 Αυγούστου, 2014
ahhhh love it the last time i played this i had 100%ed the whole game and then lost the memory card
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Ιουλίου, 2012
Κριτική προ-κυκλοφορίας
A more 3D version of the classic two games world, but they did not change a thing in terms of great story/plot, puzzles, and overall greatness!
Loved this one on my ol' Halo Ed. green Xbox, still love it today on my PC!

If you liked the first 2 side-scrollers, or just love puzzle games in general, get this! You won't be dissapointed!

10/10!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 8 άτομα (63%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
28.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Φεβρουαρίου, 2014
Pros:
+ Oddworld universe
+ Puzzles
+ Switching between two characters on the fly
+ Unique gameplay mechanics like possessing enemies, cooperating with fellow Mudokons, etc.
+ Improved visuals with widescreen support

Cons:
- Broken gamepad support (works but needs weird tweaks)
- Game felt very unstable, crashed occasionally (for many people it doesn't work at all)
- Two achievements won't unlock no matter what you do
- No V-sync option (NVIDIA panel won't let me force it since it's OpenGL game)
- No FPS limiter, my PC run hot and loud because it tried to push as much FPS as possible (300 FPS or so)
- No FPS limiter also made the game feel too fast
- Minor graphical glitches, especially broken draw distance made stuff dissapear partially just to appear again in a second

Supposedly the game is gonna get the HD update in the future. I truly hope so since I really enjoyed playing it and overall this is a good game. I would totally recommend it if all of the aforementioned bugs would be fixed.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 10 άτομα (60%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Δεκεμβρίου, 2010
Κριτική προ-κυκλοφορίας
DO NOT BUY THIS!! It is *BROKEN* beyond belief.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 12 άτομα (58%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Ιουνίου, 2014
If you're considering buying this game on its own and haven't played it before, I suggest you avoid it. I had played and loved the first two Oddworld games on PS1 and I was excited to pick up the Oddbox while it was on sale. Given the amount I paid for the bundle, it was well worth the cost. The camera controls for this game make it a huge pain to play. If you're using keyboard and mouse, the mouse is supposed to move the camera. In my experience, it only moves the screen such minute amounts that it is barely noticeable and instead, the Function keys (F1. F2. etc) have to be used instead. If you have an XBOX360 controller plugged in, the camera controls are hard-mapped to the D-Pad. SERIOUSLY?! Sure, back when this clunky 3D game came out, camera controls were notorious for being bad, but we should be able to switch the setting so that the camera is controlled by trigger buttons or the right stick.

I tried to give the game a serious try, but after an hour I've given up. Once platforming gets more difficult in the game, it's going to be impossible to play effectively.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
8 από 14 άτομα (57%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Ιουλίου, 2014
I remeber playing this game on xbox and hey it was pretty fun. But when I loaded up this game the menu had the use of arrow keys only. I was like "well its probally a bad port."sure enough when I get in game the camera is really janky, and the controls feel really slippery. I thought to myself I would get use to this and as I was about to leave that zone the game crashed.

If you could fix the game with a patch I would give it a 8/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
16 από 30 άτομα (53%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
21.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Δεκεμβρίου, 2013
NICE GAME WHEN IT DOESN'T CRASH WHICH IS EVERY 3 MINUTES
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
14.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Δεκεμβρίου, 2011
Κριτική προ-κυκλοφορίας
Munch's Oddysee is the first in the Oddworld series to make the jump to 3D and is the unfortunate victim of a somewhat muddled development cycle. It was originally a PS2 game which was hastily ported over to the first Xbox when Microsoft realized they needed more exclusives. Due to the combination of those two things the game neither looks as good or plays as well as it should, but despite its flaws I found it to be an enjoyable experience in the end. If you're a fan of the series and can put up with some general jank it's definitely worth playing through.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
29.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 31 Αυγούστου, 2013
A whole new Oddworld experience, now in 3D! Follow Munch in his epic quest to avoid exinction with the help of our favourite Mudokon. If you find out you can't play because bugs/glitches, grow a brain and look for crash fixes on the World Wide Web.
Also, Farts are not alone anymore: now we have Burps too.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
15.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Ιουλίου, 2012
A must have for fans of the origonal oddworld games. This one being in 3D might cheese some people off, but the creators have put a lot of effort into this, making new types of enemies to fight, out-think or control. The humour is fun as always and the chance for multiple endings will entice you for multiple play throughs.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία