ΑΡΧΙΚΗ
Παιχνίδια
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
You play an Uplink Agent who makes a living by performing jobs for major corporations. Your tasks involve hacking into rival computer systems, stealing research data, sabotaging other companies, laundering money, erasing evidence, or framing innocent people.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 23 Αυγ 2006
Δείτε βίντεο υψηλής ευκρίνειας
This product does not have support for your local language. Please review the supported language list below before purchasing

Αγορά Uplink

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Introversion Complete Pack

Συμπεριλαμβάνει 6 αντικείμενα: Darwinia, Uplink, DEFCON, Multiwinia, Darwinia Soundtrack, DEFCON Soundtrack

Σχετικά με το παιχνίδι

You play an Uplink Agent who makes a living by performing jobs for major corporations. Your tasks involve hacking into rival computer systems, stealing research data, sabotaging other companies, laundering money, erasing evidence, or framing innocent people.

You use the money you earn to upgrade your computer systems, and to buy new software and tools. As your experience level increases you find more dangerous and profitable missions become available. You can speculate on a fully working stock market (and even influence its outcome). You can modify peoples academic or criminal records. You can divert money from bank transfers into your own accounts. You can even take part in the construction of the most deadly computer virus ever designed.

Χρήσιμες κριτικές χρηστών
23 από 23 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
142 προϊόντα στο λογαριασμό
23 κριτικές
17.8 ώρες στο μητρώο
This game is old, showing its age, and may not be supported on future operating systems well. As an example, the IRC program inside doesn't run well with current IRC security protocols (it /does/ connect to real servers.)

But that doesn't mean this is a hell of a good game and still pretty much one of a kind.

This game takes inspiration from Hollywood hacking and turns it into an excellent simulation of such. A sandbox roguelike of sorts, you need wits, some planning, and a little luck to become rich, powerful, and save the internet from some bad guys that feel it's time to unplug everything.

I believe Introversion could make a new Uplink with the skills they've gained from the games they've created since 2001, and release something truly golden. The market for hacking simulations is pretty much dominated by this decade old game, something more 21st century would most definitely be a hit.

Until then, enjoy Uplink, and good luck on the net.
Αναρτήθηκε: 26 Μαΐου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
66 από 100 άτομα (66%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
245 προϊόντα στο λογαριασμό
7 κριτικές
5.9 ώρες στο μητρώο
Warning: This game does not teach you how to do real life cyber-crime. Steal from your local bank at your own risk.
Αναρτήθηκε: 25 Μαΐου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
15 από 17 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
416 προϊόντα στο λογαριασμό
14 κριτικές
10.4 ώρες στο μητρώο
All I know about real-life hacking is that it looks incredibly boring. It's all command prompts and IP addresses. Who wants to type in hexadecimal? Ew. It's nothing like TV hacking, where you are a magical techno-wizard that's all about throwing programs like spells and racing the clock in a dramatic race against the significantly less attractive system administrator.

Uplink is TV Hacking: The Game.
Αναρτήθηκε: 24 Ιουνίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
9 από 16 άτομα (56%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
139 προϊόντα στο λογαριασμό
9 κριτικές
5.6 ώρες στο μητρώο
It's amazing i am realy hacker !)
+++++
9/10
Αναρτήθηκε: 9 Απριλίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
353 προϊόντα στο λογαριασμό
181 κριτικές
11.0 ώρες στο μητρώο
hack the planet
Αναρτήθηκε: 21 Μαΐου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
311 από 358 άτομα (87%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
134 προϊόντα στο λογαριασμό
10 κριτικές
28.5 ώρες στο μητρώο
connecting to store.steampowered.com:27015
>login admin; password ***********
logged in successfully
>cat /recommendgame

>dl 1510.bin
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 100%
>del 1510.bin
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 100%
>upload 1510_positive.bin
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 100%
>rename 1510_positive.bin; 1510.bin

>cd log

>del
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 100%
>logout
Αναρτήθηκε: 17 Φεβρουαρίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι