ΑΡΧΙΚΗ
Παιχνίδια
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΝΕΑ
Your prison ship has crash-landed on the fastest, sleekest, most dangerous 3D world ever created. Look around, crystal clear water shimmers, shadows dance and shift, alien architecture fades into the horizon.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30 Απρ 1998
Δημοφιλείς ετικέτες για αυτό το παιχνίδι:

Αγορά Unreal Gold

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Unreal Deal Pack

Συμπεριλαμβάνει 5 αντικείμενα: Unreal Gold, Unreal 2: The Awakening, Unreal Tournament: Game of the Year Edition, Unreal Tournament 3 Black, Unreal Tournament 2004: Editor's Choice Edition

Σχετικά με το παιχνίδι

Your prison ship has crash-landed on the fastest, sleekest, most dangerous 3D world ever created. Look around, crystal clear water shimmers, shadows dance and shift, alien architecture fades into the horizon. Discover the secret of this mysterious planet and find out what caused a peaceful race to be enslaved by vicious merciless aggressors.

  • Over 47 eye-popping single player missions.
  • 20 multiplayer levels with 5 different game types.
  • Ruthlessly intelligent enemies, each with unique personalities.
  • An arsenal of over 13 deadly weapons...all guaranteed giblet action.
  • Includes all of the latest Unreal enhancements and technical improvements.
  • Special graphical and performance enhancements for the latest 3D cards.

© 1998-1999, Epic Games, Inc. All rights reserved. Epic, Epic Games, Unreal, and Unreal (Stylized) are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere.

Απαιτήσεις συστήματος

    Minimum: A 100% Windows 2000/XP/Vista-compatible computer system.

Χρήσιμες κριτικές χρηστών
40 από 49 άτομα (82%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
27 προϊόντα στο λογαριασμό
1 κριτική
218.3 ώρες στο μητρώο
Best game ever xD
Αναρτήθηκε: 25 Νοεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
17 από 18 άτομα (94%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
127 προϊόντα στο λογαριασμό
2 κριτικές
0.4 ώρες στο μητρώο
This is the original. This is the one and only Unreal. This started one of the greatest franchises that also led to the now ever-increasing-in-popularity Unreal 3 engine. It's superb, not like newer games where they spoon-feed you tutorials that last an eternity and have pointless auto-aim features. It's just you and your gun against EVERYTHING. IT'S AWESOME.
Αναρτήθηκε: 22 Ιανουαρίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
16 από 17 άτομα (94%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
84 προϊόντα στο λογαριασμό
1 κριτική
29.0 ώρες στο μητρώο
--Story--

[Unreal]
As Prisoner #849 of the Vortex Rikers ship, your shuttle makes an emergency crash landing on a mysterious planet of Napali, from there on you must then escape the damaged shuttle with all your crew dead and venture off to find your escape route out from the planet fighting hordes of interesting, aggressive, funny, but horrific creatures such as the Brutes, Mantas, Gasbags, enormous giant Titans, and Alien Mercanaries. But most importantly the deadly ferocious Skaarge: a capital alien race seeking complete control over Napali's resources and claiming it for their own ideal purpose as their planet with its innocent 4-armed inhabitants called the Nali, using them as slaves for their corrupted tasks. The Nali fear the skaarge and the terrors of Napali but they seek and pray for their savior where ever they may be to save them from their control from the skaarge and the threats of Napali to bring them hope and haven to their race, who is you (duh). As an ally to the Nali people they'll aid you in any way possible providing ammo, items, secret routes, and sanity from whatever that was left that they had in their home planet that is now the Hell's Sanctuary. Progressing through the vast beautiful world of Napali you'll encounter many fascinating yet horrific locations such as ancient sky temples, abandoned vandalized villages, other crashed humanoid piloted ships, and finally finding the Skaarge Mothership in order to find and destroy the "Source" and ending the Skaarge race once and for all making your escape from Napali with a low fueled but reliable escape pod and float seemingly in space hoping for someone to rescue you to safety..

[Return to Napali] (Expansion Pack)
Only realizing that your vision of "safety" turns into a return to hell when you're captured from another different human incorporated ship (The UMS Bodega Bay aka Unified Military Service) and be forced to be sent back into the hellish world that you survived again to locate the "Prometheus", a ship filled with rich and viable weapons information in which the captain of the Bodega desires for greatly and chose you as their scout due to your cunning experience and survival that you had already on the planet. Once fighting your old pals once again, you locate the ship and find the weapons information in which the Bodega demanded, only realizing after listening to a past recording of another UMS ship that provided a brief description about the Bodega's dark background of its greed and misfortune. You are later attacked by the Bodega's soldiers as they were planning to get rid of you once your mission was complete in order to let no one know about their schemes. After wiping out their attack squads you continue on your own path once again to find an escape out of Napali and getting your revenge to the Bodega. After finally locating your (more improved) mini space shuttle you then escape Napali for good and encounter the "UMS Bodega Bay" tricking their attack upon your ship you manage to take down their ship and thus escape with victory and hope that you'll finally find your safe "Haven"...

--My Opinions--

As a childhood classic of mine, I strongly recommend this game for those who love both FPS and are adventurous and love suspense, mystery, and survival in a game. As I already briefly explained the plots to both the game and its expansion pack (or DLC), I can't give it any more other reason to why this old but still decent work of spanktacular beauty, excitement, and challenge is not worth the buy. Already with its amazing architecture, creatures, and story, it is filled with such well composed music that truly brings you with the feeling of sparking your imagination for exploration, survival, and adventure. Despite its exciting intense gameplay, it does have some tedious puzzles that may take some time and thinking to pass but they aren't that bad. Lastly, it also comes with a game editor which captures the essence of its infinitive sense of creativity and exploration of a never ending journey. From designing your own world built by your imagination for the whole world or just your friends to endure your own world in the Unreal universe.

9.5/10
Αναρτήθηκε: 30 Δεκεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
14 από 14 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
27 προϊόντα στο λογαριασμό
1 κριτική
5.3 ώρες στο μητρώο
Great single player experience. Would highly recommend.
Αναρτήθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
17 από 20 άτομα (85%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
280 προϊόντα στο λογαριασμό
39 κριτικές
0.5 ώρες στο μητρώο
This game is called Unreal Gold because it's the last Golden game in the Unreal series.
Αναρτήθηκε: 30 Δεκεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι