รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Dragon Nest is an online action role-playing game that combines the blazingly fast combat and visually stunning attacks of a console game with the epic story and role-playing elements of classic MMORPGs.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (14 บทวิจารณ์) - 78% จาก 14 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกอย่างมาก (1,444 บทวิจารณ์) - 83% จาก 1,444 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 18 ธ.ค. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เล่น Dragon Nest

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (11)

12 พฤษภาคม

Complete Patch Notes – The Nightmare GrowsRead all about the latest update arriving on May 12. Venture deep into the Nightmare Nest and make your way to the 4th Floor to meet its new bosses! The Dragon Vault will also be updated with new goodies.

New Content
- Updated Nightmare Nest
- Dragon Vault Update

Additional Updates
- Bug Fixes

Updated Nightmare Nest


The might of the Monolith has succeeded in adding an additional floor to the Nightmare Nest! Grab your friends and journey deep inside until you find the new 4th Floor. Several bosses wait for you there, including the final boss, the Nightmare Watchman, who performs spin and rush attacks and throws a powerful fireball!

To enter the nightmare, click here.

Dragon Vault Update


Royalty has come to the Dragon Vault! The Royal Viking lords and ladies are dressed to the nines, and you can look fashionable too with these new rare-grade costume sets. Pick up a package and also receive a Force Converter!

The Royal Vikings have brought their style to the Dragon Eggs as well! Dragon Eggs have been updated with a romantic wedding mount, a weapon coupon, and a Pure Royal Viking wing, tail, and decal set.

Bug Fixes

- Various texts have been updated.
- The Skill-Up Crest Pouch item now functions correctly.
- The Tinkerer’s skill ‘Class Mastery II’ now functions as intended.
- Little Winnie's Argenta costume now displays correctly.

0 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

14 เมษายน

Complete Patch Notes – Welcome the Silver HunterRead all about the latest update arriving on April 14. Create the new Silver Hunter character class, and subdue your enemies with traps and the aid of your Falcon! Try out the updated Scorching Desert Dragon Nests, and explore new guild options. There are also new goodies in the Dragon Vault, some new events, skill updates, and more!

New Content
- New Hero: Silver Hunter
- Scorching Desert Dragon Nest
- Dragon Vault Update
- Guild Update

New Events
- Armor Attendance Event
- GM GlassRobot Heart Event

Skill Updates
- Warrior Class Skill Changes
- Archer Class Skill Changes
- Sorceress Class Skill Changes
- Cleric Class Skill Changes
- Kali Class Skill Changes
- Assassin Class Skill Changes
- Machina Class Skill Changes

Additional Updates
- Bug Fixes
- UI Changes
- Dungeon and Nest Changes
- NPC Changes

New Hero: Silver Hunter


Welcome the next Hero class to arrive in Altera, the Silver Hunter! A variant of the Archer class, the Silver Hunter sets traps to subdue her enemies, and is aided by a summoned Falcon which has its own attack skills. Character creation will only be available until June’s game update, tentatively scheduled for June 15, so create this highly nimble acrobatic class today!

To see the arrival of the Silver Hunter, click here.

Scorching Desert Dragon NestThe ebb and flow of the Monolith has caused much frustration in the world of Altera. Those who have suffered have travelled to the outskirts of a barren desert, where their voices have gathered enough power to reopen the Desert Dragon Nest in its new form—the Scorching Desert Dragon Nest!

This nest is now ready for the Level 90 cap, and has been scaled to handle 4 players. The bosses have been reduced from 7 to 5, and the remaining bosses have been updated with new skills and tactics! The rewards have been updated as well:

- Abyss Rewards: Lv. 90 unique-grade Armor and Weapons, unique-grade Crests, Hammer of Evolution Shard - Coma, Brilliant Talisman Essence, Quality Life-giving Essence, Spaera
- Hardcore Rewards: Lv. 90 unique-grade Armor and Weapons, unique-grade Crests, Brilliant Talisman Essence, Hammer of Evolution Shard - Coma, Hammer of Evolution Shard - Nightmare, Hammer of Evolution Shard - Cornura.

Dragon Vault Update


Gerrant’s influence over the Dragon Eggs continues, with the last egg of the set, the Noble Gold Dragon Egg! Get your wing, tail, and decal and transform into Gerrant himself!

Join the flight crew of an airship with the new rare-grade costumes available in the Dragon Vault! The Silver Hunter has a special costume available as well. Machina gets some new hair and face styles, and your Little Winnie ally is ready for school! New items are also available in the Dragon Egg.

Guild Update

Enjoy new guild contents with your friends as we introduce the Sealed Guild Stone Tablet! Guild members can use Guild Points to activate this new feature.Once activated, guild members ranked officer level and above can give Guild Points to the Sealed Guild Stone Tablet to fill up its meter. Once a day, general guild members can also add points by using “Hasten” which gives extra points to the meter. “Hasten” resets at 9:00 AM Pacific each day. Once the meter reaches 100%, all members of the guild will receive rewards based on their rank!Armor Attendance Event
Thursday, April 14 – Thursday, May 12

Log in to Dragon Nest during the Armor Attendance Event, and receive daily rewards. You can also earn yourself some nice gear! This event can be repeated on each character, so that all of your characters get geared up!

- Log in 1 day, and receive one Dreamy Approval Stamp.
- Log in 2 days, and receive one Dreamy Item Protection Magic Jelly.
- Log in 3 days, and receive one Dreamy Blue Courier Bird.
- Log in 4 days, and receive one Goddess Wellspring.
- Log in 5 days, and receive one Dreamy Item Protection Magic Jelly.
- Log in 6 days, and receive one Dreamy Magnifying Glass.
- Log in 7 days, and receive one Dreamy Blue Courier Bird.
- Log in 8 days, and receive one Dreamy Approval Stamp.
- Log in 9 days, and receive one Dreamy Item Protection Magic Jelly.
- Log in 10 days, and receive one Dreamy Approval Stamp.
- Log in 11 days, and receive one Goddess Wellspring.
- Log in 12 days, and receive one Dreamy Magnifying Glass.
- Log in 13 days, and receive one Pet Alicorn (7 days).
- Log in 14 days, and receive one Dreamy Blue Courier Bird.
- Log in 15 days, and receive four Talisman Pouches (Attribute) (7 days).
- Log in 16 days, and receive one Dreamy Approval Stamp.
- Log in 17 days, and receive one Dreamy Item Protection Magic Jelly.
- Log in 18 days, and receive one Dreamy Magnifying Glass.
- Log in 19 days, and receive Lv. 90 Epic-Grade Coma Shoes.
- Log in 20 days, and receive one Dreamy Magnifying Glass.
- Log in 21 days, and receive one Dreamy Item Protection Magic Jelly.
- Log in 22 days, and receive one Pet Alicorn (7 days).
- Log in 23 days, and receive one Dreamy Approval Stamp.
- Log in 24 days, and receive one Dreamy Blue Courier Bird.
- Log in 25 days, and receive one Dreamy Magnifying Glass.
- Log in 26 days, and receive one Dreamy Item Protection Magic Jelly.
- Log in 27 days, and receive Lv. 90 Epic-Grade Coma Headgear.
- Log in 28 days, and receive Lv. 90 Epic-Grade Coma Body Armor.
- Log in 29 days, and receive one Dragon Egg.

Each item will be sent to your character’s in-game mailbox when you log in on the appointed day. Make sure to log in with one of your characters every day so that your character gets rewarded!GM GlassRobot Heart Event
Thursday, April 14 – Thursday, May 12

Log in to Dragon Nest to receive GM Hearts! Each day during the event period, stay logged in for 5 minutes to receive a GM Heart. Continue to stay logged in for 10 minutes to receive another GM Heart. At the 15-minute and 20-minute marks, you will receive another GM Heart for a total of four GM Hearts per day. The hearts will be automatically added to your inventory in the NX -> Costume tab. You can repeat this event on each character.

Hang onto those hearts and take them to NPC Cassie, located at the fountain in Saint’s Haven. She will happily take them off your hands in exchange for some special costumes!

- 9 GM Hearts - Moonlight Tail
- 10 GM Hearts - Moonlight Earrings
- 16 GM Hearts - Moonlight Ring
- 20 GM Hearts - Moonlight Wings
- 25 GM Hearts - Moonlight Cap

All items but the Moonlight Cap contribute towards the First Half 2016 Set Bonus. These items are untradeable. There is no limit to the amount of reward items you can receive.

Set Bonuses
- Equip two pieces to increase Critical.
- Equip four pieces to increase Strength, Agility, Intellect, and Vitality.
- Equip five pieces to increase Physical/Magic Damage.
- Equip seven pieces to increase Max HP/MP.
- Equip eight pieces to further increase Physical/Magic Damage and Final Damage.Warrior Class Skill Changes

Warrior
- Dash Kick: Reduces cooldown of skill by 1 second on every point increase after obtaining skill (PVE).

Swordsman
- Triple Slash: Cooldown has been changed to 12 seconds (PVP).
- Forward Thrust: Cooldown has been changed to 13 seconds (PVP).
- Luring Strike: Damage has been increased. Max Level Damage – 217% to 920% (PVE).
- Eclipse: Reduces cooldown of skill by 1 second on every point increase after obtaining skill (PVE).
- Frenzied Charge: Damage has been increased. Max Level Damage – 2,139% to 3,159% (PVE). Inverse Paralyze has been removed (PVE/PVP).

Gladiator
- Feint: If Feint successfully lands, the skill removes the active cooldown on Forward Thrust and Triple Sash (PVE).
- Class Mastery: Hype Train has maximum count of 20 (PVE/PVP). Has increased duration of 60 seconds (PVE/PVP). Strength increase for each point is now 4% (PVE). The main skill cooldowns have been changed per point – PVE: 0.3 seconds; PVP: 2 seconds (PVE/PVP). The affected skills are Triple Sash, Forward Thrust, Hacking Stance, Frenzied Charge, and Feint. Cooldown has been changed to 1 second (PVP). Cooldown Recovery Amount has been changed to 20% (PVP).
- Frenzied Charge EX: Damage per each blade has been changed to 10% (PVE/PVP). Dash distance is reduced if used while moving backwards and can activate [Dash Kick] by inputting the [Special Attack Button] (PVE/ PVP).
- Coup de Grace: Damage has been increased. Max Level Damage – 1,788% to 3,476% (PVE). Additional damage amount has been increased. Max Level Damage – 8% to 16% (PVE).

Archer Class Skill Changes

Acrobat
- Marionette: Damage has been increased. Max Level Damage – 780% to 1,425% (PVE).
- Blooming Kick: Damage has been increased. Max Level Damage – 950% to 2,396% (PVE).
- Spiral Kick: Damage has been increased. Max Level Damage – 581% to 1,182% (PVE).
- Kick Shot: Damage has been increased. Max Level Damage – 948% to 1,881% (PVE).
- Furious Winds: Damage has been increased. Max Level Damage – 1,731% to 4,258% (PVE).
- Cyclone Kick: Damage has been increased. Max Level Damage – 1,948% to 3,491% (PVE).
- Eagle Dive: Damage has been increased. Max Level Damage – 760% to 1,403% (PVE).
- Somersault Dance: Damage has been increased. Max Level Damage – 514% to 2,004% (PVE).

Tempest
- Hurricane Dance: Damage has been increased. Max Level Damage – 1,031% to 2,194% (PVE).

Windwalker
- Rising Storm: Damage has been increased. Max Level Damage – 1,705% to 3,711% (PVE).

Hunter
- Monkey Roll: Level 1 cooldown has been changed to 7 seconds (PVE).

Silver Hunter
- Summon Falcon: Invincibility during summon has been removed (PVP).
- Silver Hunter: Using Tumble after transformation now costs 7 Vigor (PVE/PVP).

Sorceress Class Skill Changes

Elementalist
- Frozen Fury: Invincibility has been added while skill is being used (PVE).
- Inferno: Cooldown has been changed to 16 seconds (PVE).
- Fire Wall: Cooldown has been changed to 16 seconds (PVE).
- Hot Rod: Cooldown has been changed to 25 seconds (PVE).

Ice Witch
- Frost Chaos: Cooldown has been changed to 25 seconds (PVP).
- Ice Barrier: Freeze effect has been removed when the barrier is lost (PVE/PVP). Duration has been changed to 60 seconds and the cooldown has been changed to 120 seconds (PVE/PVP).
- Class Mastery: Ice Barrier cooldown is reduced by 1 second for every Ice elemental attack that successfully hits. (PVE/PVP).
- Ice Barrier EX: Barrier removal can no longer be manually triggered (PVE/PVP). Cooldown recovery speed increase by 30% for the following skills; Icy Shards, Ice Cold Field, Frozen Spikes, Chilling Mist, Blizzard, Frost Chaos (PVE/PVP). Ice Magic Attack increase will be maintained while Ice Barrier is active. (PVE/PVP). Ice Magic increases by 30% (PVE/PVP).

Pyromancer
- Burning Hand: Additional damage done to target with burns has been decreased by 50% (PVE).

Cleric Class Skill Changes

Priest
- Grand Cross: Adjusted skill damage per hit and fixed correlating bug/issue. (PVE/PVP)

Paladin
- Divine Hammer: Invincibility has been added while skill is being used (PVE).

Crusader
- Judgmental Hammer: Additional damage increase based on distance will be removed (PVE/PVP). Damage has been increased. Max Level Damage – 202%/229% to 2,377%/2,979% (PVE).

Kali Class Skill Changes

Dancer
- Dance of Ecstasy: The Orc Spirit and Ghoul Spirit are now summoned together. The Jump key can now be used for summoning.
- Chakram Flurry: Damage has been increased. Max Level Damage – 2,901% to 4,301% (PVE).
- Whirligig: Damage has been increased. Max Level Damage – 1,643% to 2,414% (PVE).
- Bladeflip: Damage has been increased. Max Level Damage – 1,236% to 1,805% (PVE).
- Swivel Charge: Damage has been increased. Max Level Damage – 2,544% to 3,766% (PVE).
- Chakram Storm: Damage has been increased. Max Level Damage – 4,555% to 6,782% (PVE).
- Frolic: Damage has been increased. Max Level Damage – 5,659% to 8,438% (PVE).
- Stalker: Damage has been increased. Max Level Damage – 768% to 2,104% (PVE).
- Dusk Hunter: Damage has been increased. Max Level Damage – 1,526% to 3,308% (PVE).
- Abolisher: Damage has been increased. Max Level Damage – 915% to 3,767% (PVE).
- Whirling Dervishes: Damage has been increased. Max Level Damage – 740% to 1,074% (PVE).
- General Dawnblade: Damage has been increased. Max Level Damage – 2,955% to 6,524% (PVE).
- Typhoon Ewiniar: Damage has been increased. Max Level Damage – 8,866% to 13,249% (PVE).

Blade Dancer
- Squall Spin: Damage has been increased. Max Level Damage – 1,312% to 1,944% (PVE).
- Gust Dementia: Damage has been increased. Max Level Damage – 4,133% has been changed to Damage per Hit of 402%
- Bladeflip EX: Gust Dementia can now be activated when pressing the regular attack button (PVE/PVP).
- Gust Dementia EX: The hit count has been removed and damage has been increased (PVE/PVP); PVE – 50%, PVP – 25%.

Spirit Dancer
- Sting: Damage has been increased. Max Level Damage – 1,972% to 4,311%.
- Praetor: Damage has been increased. Max Level Damage – 3,300% to 6,340%

Assassin Class Skill Changes

Assassin
- Triple Blade: Cooldown has been changed to 12 seconds (PVE/PVP).

Shinobi
- Open Edge: Now a Dark Elemental Attack (PVE/PVP). Damage has been increased. Max Level Damage – 1,098% to 1,597% (PVE).
- Iron Applause: Now a Dark Elemental Attack (PVE/PVP). Damage has been increased. Max Level Damage –1,151% to 2,433% (PVE).
- Raking Stars: Now a Dark Elemental Attack (PVE/PVP). Damage has been increased. Max Level Damage – 180% to 259% (PVE).
- Rain of Death: Cooldown has been changed to 6 seconds (PVE).
- Chain Punisher: Now a Dark Elemental Attack (PVE/PVP). Damage has been increased. Max Level Damage – 1,412% to 4,069% (PVE).
- Overkill: Damage has been increased. Max Level Damage – 237% to 578% (PVE).
- Barrage: Now a Fire Elemental Attack (PVE/PVP). Damage has been decreased. Max Level Damage – 1,665% to 1,527% (PVE).
- Flame Locust: Now a Fire Elemental Attack (PVE/PVP). Damage has been increased. Max Level Damage – 1,187% to 2,017% (PVE).
- Blade Runner: Now a Fire Elemental Attack (PVE/PVP). Damage has been increased. Max Level Damage – 1,516% to 1,940% (PVE).
- Mortal Blow: Cooldown has been changed to 12 seconds (PVE/PVP). Damage has been increased. Max Level Damage – 1,306% to 3,115% (PVE).
- Shinobi Drop: Now a Fire Elemental Attack (PVE/PVP). Damage has been increased. Max Level Damage – 1,084% to 3,642% (PVE).
- Burning Escape: Now a Fire Elemental Attack (PVE/PVP). Reduces cooldown of skill by 1 second on every point increase after obtaining skill (PVE).Damage has been increased. Max Level Damage – 394% to 2,000% (PVE).
- Chain Chaser: Level 1 skill cooldown has been changed to 15 seconds (PVE).
- Fade: Damage increase and damage received increase has been removed (PVE/PVP). Duration has been changed to 10 seconds (PVE/PVP).
- Dedicate Shadow: Now recovers HP every 2 seconds (PVE/PVP). Small MP Consumption has been added (PVE/PVP).
- Illusion Step: Cooldown has been changed to 7 seconds (PVE). Cooldown of 20 seconds still remains in PVP.

Raven
- Umbra: Cooldown has been changed to 15 seconds (PVE). Damage has been increased. Max Level Damage – 1,528% to 2,956% (PVE).
- Dead Fall: Cooldown has been changed to 15 seconds (PVE). Damage has been increased. Max Level Damage – 1,581% to 4,671% (PVE).
- Class Mastery: Reduces Triple Blade cooldown by 50% (PVE/PVP). Final Damage increases by 10% for 30 seconds when using the Fade skill (PVE). Dark Magic damage has been increased to 30%.
- Class Mastery II: The Raking Stars EX skill shared cooldown has been removed (PVE/PVP). Damage value has been increased to 20% (PVE).
- Open Edge EX: Changes cooldown of skill to 6 seconds when obtained (PVE).
- Raking Stars EX: Changes cooldown of skill to 12 seconds when obtained (PVE).
- Chain Punisher EX: Changes cooldown of skill to 20 seconds when obtained (PVE).
- Umbra EX: Pulls enemies when Poison Cloud appears (PVE/PVP). Explosion damage has been increased to 200%.

Reaper
- Arsonist: Cooldown has been changed to 10 seconds and duration has been increased to 60 seconds (PVE).
- Pursuer: Damage has been increased. Max Level Damage – 4,044% to 4,478% (PVE).
- Class Mastery: Dedicate Shadow effect has been removed. Burning Escape gains a 50% to cooldown when skill is obtained. Fire damage value has been increased to 20% (PVE).
- Class Mastery II: Damage value has been increased to 30% (PVE).
- Flame Locust EX: Additional Hit Explosion damage has been increased (PVE).
- Blade Runner EX: Changes cooldown of skill to 8 seconds when obtained (PVE).
- Shinobi Drop EX: Changes cooldown of skill to 16 seconds when obtained (PVE). Invincibility has been added while the skill is active (PVE).

Machina Class Skill Changes

Machina
- Fly-by: Retro Charge can be linked when enemy is hit with the Fly-by skill (PVE/PVP).

Patrona
- Follow Up: Damage has been changed from per Hit to All Damage (PVE/PVP). Damage has been decreased. Max Level Damage per hit 656% to Total Damage 1,212% (PVE).
- Exploding Palm: Range of Wave has been decreased (PVE/PVP). Wave hit count has been increased by 1 (PVE/PVP).
- Kidney Blow: Cooldown has been changed to 23 seconds (PVE).
- Beat Down: Cooldown has been changed to 14 seconds (PVE) and 18 seconds (PVP). Charging Gear link has been improved (PVE/PVP).
- Twister Kick: Cooldown has been changed to 24 seconds (PVE) and 29 seconds (PVP). Charging Gear link has been improved (PVE/PVP). Damage has been changed from per Hit to All Damage (PVE/PVP).
- Overclock: Steam Recovery amount has been increased (PVE).

Ruina
- Exploding Palm EX: Range of Wave has been decreased. Wave Time has been shortened. Wave Super Armor has been decreased (PVE/PVP).
- Pressure Burst: Damage has been decreased. Max Level Damage – 4,113% to 3,622% (PVE).
- Pressure Burst EX: Additional hits are now possible even when skill fails to hit enemies on initial attack.

Defensio
- Beat Down EX: Additional Hit damage has been increased (PVE).
- Twister Kick EX: Additional Hit damage has been increased (PVE).
- Class Mastery II: Can be immediately activated following a Beat Down Instant skill activation (PVE/PVE).

Bug Fixes

- Various texts have been updated.
- Completing Arendel dungeons no longer crashes the client.
- Dragon Gem Enhancement UI issue has been fixed.

UI Changes

- Login screen has been updated to the Silver Hunter.
- “Daily Achievements” have been removed from the Achievements window and have been placed in a new window called “Mission List”. It can be found by clicking on the Parchment Icon in the lower right or by opening the Event window. Achievement points have been adjusted because of this change.
- “Exit Game” now has an Irine UI that will confirm the player’s exit from the game. If an Attendance Event is active, your next Attendance reward is displayed.
- The Mercenary Collection window has been updated. All mercenaries yet to be obtained now have inactive icons present. Mercenaries can also be unequipped from the window.
- “Increase Max View” distance option has been added to the System Settings menu.
- A side-by-side comparison window has been added for equipment hover displays.

Dungeon and Nest Changes

- The Rank Rewards screen has been revamped, and no longer gives a grade. Max Combo, Kill Count, Party Number, Rank have been removed and no longer affect end rank. The grade has been replaced with the three stars. The color of the star determines your rank in the dungeon. The only stat that counts toward the end rank is number of deaths in the dungeon/nest. Quests that require “C Rank or Higher” have been changed to just “Clear”. Remote Quests that require “S Rank or Higher” have been changed to just “Clear”. An 8-player reward screen has been added to 8-player nests.
- The UI for the end of a dungeon has been updated with new icons. The functionality has not changed.
- Daidalos Nest (Hardcore) may reward players with Quality Life-giving Essence. The Revive Count has been increased to 5.
- Twisted Territory daily quests have been removed.
- Epic Element Attribute titles have been added to the Aorta Gate and Azure Road Abyss difficulty dungeons.

NPC Changes

- NPC Blacksmiths can now officially enhance Lv. 90 Dragon Gems to +14. The message for a successful Dragon Gem Enhancement has been removed.
- NPC Blacksmiths can now craft the following items: Lv. 90 Evolution Weapons, Hammers of Evolution, Legendary Ring, Quality Life-Giving Essence, and Lv. 90 Rare Grade Talismans.
- Goddess’s Lament Shops have been updated with the following items: Goddess’s Despair (Pouch), Goddess Title: Vessel of the Goddess, Goddess Title: The Dejected, and Light Cube.
- Goddess Aura Shop has been updated with the following items: Quality Life-giving Essence, Hammer of Evolution Shard – Coma, and Light Cube. Prophet Gears have replaced the Felis Gears.
- Nightmare Star Shop has been updated with the following items: Drakonite, Quality Drakonite, and Superb Drakonite.
- Dragon Scale Shop has been updated with new Legendary Grade Element Conversion Gems.
- Dragon Scale Crafting has been removed.

1 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“If you're looking to dip your toes in the free-to-play ocean, Dragon Nest is certainly a good place to do it.”
8.5 out of 10 – IGN

“Besides from a few quirks, Dragon Nest provides an enjoyable experience with fast-paced gameplay that many other action MORPGs barely come close to reaching. Whether you’re a casual or competitive gamer that wants a good action fix, Dragon Nest in the year of 2014 will do nicely to fit the bill.”
4 out of 5 – MMOHuts

New Hero: Silver HunterWelcome the next Hero class to arrive in Altera, the Silver Hunter! A variant of the Archer class, the Silver Hunter sets traps to subdue her enemies, and is aided by a summoned Falcon which has its own attack skills. Character creation will only be available for a limited time, and when you create a Hunter class character, you’ll receive a special level-up box full of useful items and gear! The Hunter becomes a Silver Hunter at Level 50, and is able to perform highly nimble aerial acrobatics.

Learn more about the Silver Hunter here: http://dragonnest.nexon.net/news/news/00ItW/
Read the complete patch notes here: http://dragonnest.nexon.net/news/update/00Iti/

เกี่ยวกับเกมนี้

Dragon Nest is an online action role-playing game that combines the blazingly fast combat and visually stunning attacks of a console game with the epic story and role-playing elements of classic MMORPGs. What makes Dragon Nest unique among action RPGs is the third-person, over-the-shoulder perspective. This provides both a unique combat “feel” reminiscent of first-person shooters and lets players enjoy the graceful and ferociously vicious combat moves of the characters.

Key Features


Lightning Fast Combat:
Unlike any other role-playing game, Dragon Nest features a refreshingly fast-paced, non-targeting, twitch-based combat system where the action never lets up. Be light on your feet and string together devastating combos as hordes upon hordes of enemies surround you, or when facing off against other players online in intense PvP skirmishes.

Epic Boss Battles:
Each of Dragon Nest's various dungeons has a massive monster guarding its prize. Minotaurs, dragons, demons, trolls - these are just some of the horrors you'll face. Special dungeons called NESTS act as multi-stage lairs for some of the most intense and challenging boss battles, but the harder the fight, the greater the rewards.

Choose Your Hero:
Dragon Nest features seven robust character classes to choose from, each with their own distinct strengths and abilities. Whether you're a ranged fighter, a close combat brawler, or a skilled mage, Dragon Nest has you covered.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS:Windows XP or higher
  • Processor:Pentium 4, Dual Core
  • Memory:1 GB RAM
  • Graphics:Nvidia 7600
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:4 GB HD space
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
  Recommended:
  • OS:Windows XP or higher
  • Processor:Pentium 4, Dual Core 1 Ghz
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:Nvidia 8000 series
  • Hard Drive:4 GB HD space
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้ว! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (14 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกอย่างมาก (1,444 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
DankHavok
( 1,773.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 25 มิถุนายน
yas DANK
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
The_Fadle™
( 70.8 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 24 มิถุนายน
-Plays 20 hours
-levels up to 20
-Gets invited to a random guild
-Vet tell me im in the oldest greatest guild in the game
-doesn't care
-the end
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
ghost
( 2.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 24 มิถุนายน
I mean, it's not the worst.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
The Dank Bukake
( 0.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 23 มิถุนายน
i loved my mom so much i loved her
so thats why i think cheetos are good
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
WhitePebble
( 23.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 23 มิถุนายน
Played this game for a long time. After a few years the game is pretty much dead. There's really no one left in the main town. On a GOOD day there's maybe 50 people tops. Most players that are logged in are AFK.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
2016 Stanley Cup Kessels
( 1.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 22 มิถุนายน
This game kind of feels like Dungeon Defenders minus the boring tower defence crap that Cody loves so much.
It's the best Nexon game I've played, and it's actually fun unlike garbage like Maplestory or Combat Arms.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Shadow0wolf5
( 102.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 19 มิถุนายน
I've spent 103 hours on this game and that's mostly due to other friends wanting me to play.

Pros:
- Graphics are decent and cute to look at
- Classes are actually fun to play and it's easy to level up
- Story line can be interesting at times
- Store items are mostly cosmetic

Cons:
- Limited character customization
- Classes are gender locked
- characters are child-like so seeing them in skimpy outfits or next to nothing is a little off putting and weird. plus better armor = less cloths for girls.
- While you get an in game mount that's permanent you cannot have a permanent pet. Pets pick things up for you which is great, but it's annoying when you only have it for 30 days and then will have to pay to get another, or spend a lot of time to get an item to revive it.
- Very linear story line and levels, as in dungeons are basically the same with only different areas and somewhat different monsters, questing and leveling becomes boring and repetitive.

In truth if your into a very easy game that you can win at swiftly and you don't mind some of the things I mentioned above it can be a good game I guess. However it's so easy that it quickly becomes just too boring.

5/10 Not great but not horrible either it's just... meh, and feels a little like a waste of time.


เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Arctos the Bear
( 121.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 15 มิถุนายน
Fun game. Definitely a Grinder, though enjoyable grinder. The dungeons can take anywhere from less than a minute to 20+ minutes depending on how you play.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Satoru the Otaku Samurai
( 0.8 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 14 มิถุนายน
Unplayable. After 7 minutes of gameplay or entering a new area, CRASH. Create a new character, CRASH. Defeat a boss, CRASH. Obviously the creators didn't take into account that some people just don't have the patience when they have crashed 15 times for these reasons without any way of progressing due to inability to merely travel. The people who have given this game good reviews must either have the patience of a reverse apathetic or they somehow never had this issue.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
[.EXE]HazMat
( 54.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 13 มิถุนายน
Its a lot of fun to go and play with your freinds, but i would not recoment going solo. midlessly clicking through hrs or qests can get a lil boring.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 30 วันที่ผ่านมา
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
53.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 พฤษภาคม
honostly the best free to play game ive played in a while
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
739 จาก 819 คน (90%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
39 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
3.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 มีนาคม 2015
DO NOT GIVE MONEY TO THIS GAME THROUGH STEAM. IF YOU DECIDE TO GIVE MONEY TO THIS COMPANY (and I wouldnt advise it.) ONLY USE PREPAID CARDS.

The reason for this is if you pay anyway other than prepaid you will get NX credit instead of NX prepaid. Why does it matter? Because you cant buy anything with NX credit (well nothing you would ever want to buy at least). No you will not get a refund and no there is no way to transfer the NX you bought into a useable form.

Please either upvote this review or put an advisory about this in your own review so that people are aware of this when decideing if and how they want to spend money on this game.

Thanks
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
69.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 ตุลาคม 2014
Not have really a comment for this game. Not the bad game also not the best MMORPG

ไม่ค่อยมีอะไรให้วิจารณ์มากเท่าไรสำหรับเกมนี้ ถือว่าดีแต่ก็ไม่ถึงกับมาก เล่นเพลินๆซะมากกว่า
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
496 จาก 595 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1,034 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
0.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 เมษายน 2015
-Installed game
-Launched game
-Watched opening sceen
(Rubbing hands with excitement)
-Opening sceen finishes and prompt comes up saying "You have been temporarily banned until 17/02/2050 due to suspicious account activity
-Would wait 35 years to play again
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
144 จาก 167 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
4,099.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 กันยายน 2014
[Note: this review was so long, it had to be continued in comments - see first reply by me for part 2. Also note that this is not your traditional dot point pro/con 5 second review. This is an editorial piece telling the story of how I fell in love with this amazing game.]

Although I like to consider myself a true gamer-girl through and through, I have to admit that there was one single genre I'd never tried - an MMO. The whole "pay to play" thing was a huge hurdle for me when I was a child, and so despite my fascination with the idea of such a large, virtual community, everquest and the like were always out of reach.

Fast-forward a decade and times have unsurprisingly changed. With nearly all ♥♥♥♥♥♥mes becoming free to play, I finally had a chance to try out this genre that had piqued my interest for oh so many years. So around December 2012, I bit the bullet and started trawling through free-to-play MMO's, to see what all the fuss was about. And I have to admit, my first choices did not live up to my expectations. I tried games like Mabinogi and Rose online, but the combat just felt totally clunky and painful. There was little in the way of moving and dodging, with most of the focus simply being on casting skills with incredibly long cast times, and even longer cooldowns. Or alternatively, just whacking something with a stick over and over ad nauseum, before it keeled over and died. The graphics were bland, the enemies were repetitive, and the story seemed non-existant. I was beginning to think that I'd been seriously mislead about the nature of MMO's, and that they were all essentially just fancy IRC rooms.

But then I installed a lil game called Dragon Nest. Like my previous choices, I spent a large amount of time tinkering around in the character creator, eventually choosing a class called - wait for it - tinkerer. This is a cute little girl of about 13, who, when given the twin pigtail hairstyle, beared more than a striking resemblence to me at that age. The similarities were quite uncanny, which immediately grabbed my attention. Instead of roleplaying, I was simply getting to relive my youthful days as a young teen - something which meant a lot to me, being in my late 20's and utterly depressed at the fact that I'm not far off my thirties.

But the other games had nice character creations too, only to be let down by the game itself. So I wasn't all that optimistic about this game either.

My pessimism was shattered the instant I entered the game world. After a short introduction scene, I found myself in a beautiful snowy town, decorated with x-mas items and a nice big christmas tree at the centre of town, along with some really cheery christmas-y music. Not only this, but I saw many other characters running around - lil tinkerers like myself, sorcerers, and some rather charming looking clerics. The whole place was very pleasant and inviting, and I really felt a warm welcome to the game and the community as a whole.

As I ambled around the town, obtaining main story quests as well as side quests, I noticed that the story behind this game was very well executed, with lots of voice acting on all the main NPC's - a welcome change from static walls of text from mute characters that I'd encountered in nearly all my previous ♥♥♥♥♥♥mes up to this point. I was also approached by a polite warrior gentlemen, whom, upon noting my newbie status, kindly started explaining many of the concepts of the game to me. He also invited me into his guild, which I was somewhat hesitant about as I didn't feel I would be of any use as a newbie. He assured me it was fine, and that anyone was welcome. I'm glad I accepted the offer because I went on to meet many wonderful people, who taught me a great deal about the game and were more than willing to help me complete tasks on many occasions.

Initially however, I chose to complete the dungeons solo, just to get a feel for the combat in this game. This isn't really an open world MMO, you simply have a town with many quests available, and then you have a closed instance field outside of the town for you (and any party members), with several dungeons being accessible from that field. This makes the game suitable for a wide audience, without needing too powerful of a computer (although don't get me wrong, the graphics are very pleasant too!).

Upon entering my first dungeon was my next pleasant surprise. The combat in this game is amazing! It was how I'd imagined all MMO's would play, prior to actually playing them. I've been told this style is called an action MMO, and it plays somewhat like a first person shooter / third person shooter, with a huge emphasis on reaction times, dodging, combo'ing, as well as carefully choosing the most ideal order in which to carry out attacks. It's very frantic, but also very rewarding. It's easy to pick up, but very hard to master. Having tried other apparent action MMO's, I have to say that Dragon Nest hands down has the best combat I've ever experienced - it's THAT satisfying.

I continued playing through about the first ten levels, but I was alone and in truth the game didn't feel that much different to single player RPG's that I'd played. This all changed when, upon my next visit to town, I was invited to my first party. I think this was the point where the game stole my heart, and I knew that I was going to be playing this for a long time. In fact, I ended up playing for 24 hours straight that very day, it was *that* endearing to me.

The game promotes teamwork heavily, with many abilities to help each other out in the form of buffs, debuffs, heals and the like. Not only this, but it was just simply fun to feel a part of something so grand. Even just chatting in town (which we ended up doing for hours) was immensely satisfying, and I met over 30 friends in that first day alone.

From this point on, the game consumed me - I played it all day, everyday, whenever I had the free time to do so. I was really eager to see what would happen next in the main story, while at the same time being happy to party with those of similar level (or even help those at lower level catch up to me). Before I knew it, my friends list was maxed out at 100. I had to tell people to add me and just send me a message whenever they wanted to party, as I had no room left on my list. Such friendships made me feel really happy - something that had been sorely lacking in my real life ever since an incident that left me scarred with PTSD, during which some brutish man tried to kill me (literally) over a road rage incident. He very nearly succeeded too, as he pushed my car towards a tree at 100 miles an hour, which I missed by mere inches. But I digress, this review is about the game not my own injustices. I merely wished to portray that my friends here really helped me come a long way to recovering from this incident.

So back to the game now - at this point I was steadily getting through quests and making my way towards the level cap. So now is probably a good time to talk about the "pay" features that you have in any free to play MMO. Dragon Nest adheres to the policy of paid items being primarily cosmetic in function - this is not a "pay 2 win" game, and there are many well known players who have not paid anything for the game at all, whom are still some of the most powerful and well-geared characters on the server. Of the few items that *do* help make a character more powerful (namely jellies for enhancing items, and stamps for allowing to sell certain high grade items on the market) both of these may be purchased from other players with in-game gold, negating the need to spend real world cash.

[Part 2 of review continued in comments to this due to length restrictions. Please don't leave your own comments guys, it will ruin the order of my replies]
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
159 จาก 203 คน (78%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
266 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
1,868.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 เมษายน 2015
run while you can
don't play this game

live your life, be free
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
63 จาก 65 คน (97%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
443.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 มีนาคม 2015
Note: This review is a bit outdated (It was made at around 70 cap). Some of my complaints might have been addressed at this point but I have not played the game recently so I cannot tell for myself. Fundamentally this review is still accurate though.
My steam time for this game is not accurate. I likely have at the very minimum 1,500~ hours in game.

tl;dr: Gameplay is solid and suprisingly good with a reasonable amount of depth. However, the grind from lowest level to max level (even with someone grinding you) can be nigh unbearable. The games optimization is hit-or-miss with many players computers as the optimization seems to be based on CPU power with it hardly if at all utilizing the GPU. In terms of class-to-class balance, the actual devs are fairly incompetent at making sure one class doesn't completely dominate the others.

In depth

Gameplay:
The gameplay of Dragon-nest is primarily fast-paced combat with heavy reliance on reflexes, ability to predict the enemy movements, and knowing your own skills. The combat has no casting bars rather relying on animations which makes you feel as though you are 'in control'. Many of the higher level skills do a satisfying amount of damage in PvE and a reasonable amount in PvP. In my experience, the end-game content (Dragon nests) often devolve DPS races to blow up the boss before it has a chance to do any of it's harder mechanics. Simply getting hit by some of these bosses could result in an instant death for you. Note: In the end-game content, after you die, you are dead until the raid (called 'nest' ingame) is complete or your entire party dies.

PVP:
PVP deserves it's own section because for many players it is simply all that matters in the game. PVP is largely player-skill based as a highly skilled player can easily combo the other player to death, giving the other player no opportunities to fight back. There are a few types of PVP in Dragon Nest which I will describe quite simply. There is Ladder, Endless, 1v1, and blacklisted 1v1.
Ladder is what many players might call 'competitive' mode with a rating, but in reality, it is simply an infestation of a single class. Gear plays a role in this mode and for many PVP'ers, no one actually cares about it, since gauging it as a metric of skill is completely stupid.
Endless is simply 8v8 combat. Given its playercount, it is easily the laggiest mode for many players and, simply put, is a mind-less cesspool of high AOE skill-spamming. Gear does not matter.
1v1 is what it is. Gear does not matter.
Blacklisted 1v1 is different from what you might expect it to be. To give it a bit of a background, many players view some skills as overpowered compared to other skills (example: A mercenary's 'Iron Skin'). Most classes have a few of these skills and players will mutally agree to not use these skills. For some players, Blacklisted 1v1 might include entire classes or very specific rulesets and for many players, what is blacklisted to someone might not be blacklisted to the other. Most 'legitimate PVP'ers' play this.

One other 'important' aspect about PVP is PVP rank. PVP rank is arguably important because there is an icon associated with your rank. Initially, it is a brown egg icon next to your name. As you PVP more, you get more experience and the icon changes. The other icons are blue (silver) and yellow (gold). However, be warned, the blue and yellow icons are EXTREMELY difficult to attain as they are exclusive to a certain rising XP threshold. It is difficult to describe in words but simply put, if you were to attempt to become the player with the #1 amount of experience, it would easily take you a year of pvp'ing to get even close to it.

Sound:
The sounds of Dragon Nest are fairly average I would personally say, although, one of the key issues many players seem to have is that the voice-actors for some of the classes are borderline cringeworthy, prompting some users to completely disable the voice or download a foriegn language voice mod. Another one of the issues and to many players and advantage is that most if not all the skills have their own special voice-line for casting that spell. This means when your Adept (that's a class) casts Inject, every single time you are going to hear what sounds like a child say, "This might sting a bit!"

Graphics:
The graphics are good and fantastic for many of the skills. However, some classes and raids (nests) in particular have crippling effects on many player's computers. One class in particular, the Alchemist, has a few spells that are strong in PvP simply because for many players, casting it is 'like opening six movies at the exact same time', resulting in a crippling half-second burst of lag.

Community:
The community of Dragon Nest is fairly odd. A mix of Anime fanatics and normal people coupled with a loud creepy population. The population seems to be a mix of 12 to 19 year olds with some guilds greatly skewing this margin. I highly recommend finding a guild that suits your playstyle rather than joining one of the ones that you get invited to right off the bat. The best way to do that is make a friend in-game and try their guild.

Server & Game Issues:
The server occasionally seems to have frustrating issues with lag. Sometimes these issues are extremely frustrating as they might completely void and entire 'nest', leading to a player missing out on loot. One of the most notable issues is the completely unavoidable 'Hackshield', and instant kick from the game resulting in the failure of the games anti-cheat. It is not detecting a false-positive, merely it just messes up.

Pay-to-win Factor:
Suprisingly, this game isn't nearly as pay to win as I expected. The only pay-2-win'ish factor seems to be Dragon eggs and, even then, the only good thing that comes from them is wings which boost your characters movement speed in everything but PVP. When it comes to costumes, 'green' costumes boost stats which can pretty much only be purchased through NX (real life money). However, 'blue' costumes which boost stats much greater than 'green' costumes can only be reliably purchased through large amounts of ingame gold.

Overall: The game is suprisingly good but has a good few problems that detract from some of the good parts. The game seems to have a large issue when it comes to grinding of either money or levels. There are minor issues with the community regarding it's vocal immature side.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
94 จาก 114 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
1,879.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 ธันวาคม 2015
For some clarification: I have played this game since Open Beta around September 2011, long before it was released on Steam so I'd average around maybe 5,000 hours give or take a thousand.

This game used to be the greatest thing since sliced bread. The combat is phenomenol, still kind of is. The story is gripping although a little trope-y. Most if not all of the classes are unique in their own way, each having their own playstyle. Now why would I not recommend this game despite all the good things, it's only because the cons heavily outweigh the pros.

Let's start with content. Content is one of the biggest concerns I have had with this game for a while. The level caps have increased from 16, 24, 32, 40, 50 etc., with each cap including a couple of small 'nests' which are more or less instances with 4-5 bosses with some mechanics built in, a raid which is essentially like the nests only with 8 people instead of 4 and then the hell raid which adds a couple mechanics and makes everything stronger. Each cap lasts about 5-8 months with the exception of 40 cap which lasted nearly a year and some odd months. These months are filled with grinding the same dungeons and 'nests' week to week to try to get the best gear.

Now we'll talk about gear. Gear follows a familiar rarity system, Normal, Magic, Rare, Epic, Unique, and Legendary. Normal to Rare is highly disregarded when playing Dragon Nest, if you're seen wearing them you'll be kicked from a party without hesitation, but we'll get into community in a bit. Epic gear is obtained from doing the nests over and over again for materials to craft. There's usually 2 different Epic sets for each cap, one being for magic-based classes, the other being for physical based classes. Unique gear is obtained from completing the normal raid and getting it dropped randomly. Legendary gear is recieved from drops in the hell version of a raid. Essentially to get the best gear in the game you essentially have to just have immense luck, and not to mention a team which can actually clear a raid consistently.

Gear does not change any part of attire except for your weapons, so if you're looking to be a fashionista without forking over some cash you're out of luck. When it comes to making your character not look like the average joe, you'll usually have to pay 15-30 dollars on a costume. A lot of the time you won't be able to mix-and-match costumes to get the "ultimate" look just based on the fact that you'll lose a set bonus. These set bonuses get better the more you pay up, and if you ever do feel the need to mix-and-match you'll have to get lucky buying gachapon and getting the single item that allows you to do so, did I mention you need one for each piece of equipment you wish to alter? That's not all, if you're looking to get the highest rarity costumes you'll need to fork over even more cash to get sets and fuse those set pieces together for a CHANCE at a higher rarity costume piece. Good luck!

Class balancing is another of the bigger concerns with the game. Every so often there's a balancing patch, when this patch comes around there will ALWAYS be that one class that excells over all the others. This a lot of the time leads to people completely shunning other classes based on their tier list. And when it comes to nerfing a class, the nerf will just be making another class significantly more powerful than the other. If you're thinking about exclusively playing one class and still being able to join up with others then I'm sorry to say that's not the case.

Let's get to talking about the community. It's a fairly small game so the community is kind of scrunched up. A lot of the people are generally really nice, but when it comes to actually playing the game, personalities may be a bit skewed. A fair bit of players, especially the people who have been around for a long while, which make up a fair portion of the game, are elitist in one way or another. There is a list of requirements for joining parties ranging from having proper gear, the highest enchantments, the best gems, etc. It doesn't matter if you're trying to learn how to do the latest nest or something to that extent, you will be kicked on the spot if the party leader is not appeased by your gear. This game is without a doubt not friendly to new players, I hate to say.

PVP is one of the few things this game has left to offer, and even in that case PVP has had an incessive lag since the game was released till now.

I could keep going on and on about all the problems with the game, but I feel I've covered the bare essentials. A couple years ago I would've recommended this game, but unfortunately it just fell into the usual Korean MMO loop of unfortunate cases.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
55 จาก 58 คน (95%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
340.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 กรกฎาคม 2015
*A LENGTHY REVIEW*
Background Information:
Dragon Nest is a free-to-play fantasy MMORPG published by Nexon NA (Steam Version).

Play Style/Game Play
It uses a non-targeting combat system (which most MMORPG have), so basically you have full control of the players movement using the keys "W, A, S, D". You are able to use your skills using the short cut keys "1-10" or change your key bindings to see which better suits you. Dragon nest consists of 2 game modes or 2 of both, PvP and PvE. You start off as PvE but later through the levels you can change to PvP or do both. The game consists of 8 Characters of which they have their own unique skills and abilities.

Classes
Classes have 'specialisations' where they can change into their first and second job and focus on that particular area of combat. Specialisations are granted at level 15 and level 44.
The 8 classes include:
 • Warrior
 • Archer
 • Cleric
 • Sorceress
 • Tinkerer
 • Kali
 • Assassin
 • Lancea
For more information of the classes and what specialisations they have go to the Nexon website @ http://dragonnest.nexon.net/guides/class-guide

Like every game they have their pros and their cons. Here are mine:
Pros:
+Gameplay system. The choice of movement and mechanics are great
+Community. Everyone is nice but you do get the occasional person that isn't so nice
+Exp rate. There are so many opportunities you get with bonus exp to level up your character as fast as possible
+Simple. Easy to learn but takes practice to learn the mechanics of the characters. Practice makes perfect

Cons:
-The lack of designing your character. The class you choose has already determined of what type and style you are. You don't really have that much of a choice to change your personal features, and the gender has been set to that class.
-Repetitive. The game can get a little repetitive at times, doing the same dungeons over and over again. But it isn't really that much of a bother if you have a friend to play with you

Overall
I've played Dragon Nest when it was in Beta, but I've kept quitting and coming back 3 times. I've finally stuck with the game. Leveling can be hard at times and you have no choice but to the grind to get to the level you desire, but that's with most MMORPGs. When I reached the level cap, I thought it was worth all the hard times of grinding. You'll think that reaching the max level will be the end, but it's a whole new chapter and there are far more things to do and goals to be set.

Here's my friend's guide for leveling:
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=472939421

tl;dr. it's good.

Feel free to add me or ask me any questions in the comments!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
78 จาก 93 คน (84%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
643.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 พฤศจิกายน 2013
If you're looking for a really fast action MMO, then this is the game for you. It starts off a bit slow but once you select your first class specialization(ie. Warrior-->Barbarian, Mage-->Fire Mage) the game becomes much more intense. The combat is easily the highlight of this game; the feeling of decimating a battlefield with 30 enemies on screen with a giant AoE attack is great! I only feel the character customization is lacking... Options for hair and faces feel limited and classes are gender-locked, so if you want to play as a male Archer, you're outta luck. Overall it's a pretty solid MMO with plenty of dungeons to try your hand at.

4/5
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน