รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Dragon Nest is an online action role-playing game that combines the blazingly fast combat and visually stunning attacks of a console game with the epic story and role-playing elements of classic MMORPGs.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (14 บทวิจารณ์) - 78% จาก 14 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (1,475 บทวิจารณ์) - 83% จาก 1,475 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 18 ธ.ค. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

เล่น Dragon Nest

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (11)

12 พฤษภาคม

Complete Patch Notes – The Nightmare GrowsRead all about the latest update arriving on May 12. Venture deep into the Nightmare Nest and make your way to the 4th Floor to meet its new bosses! The Dragon Vault will also be updated with new goodies.

New Content
- Updated Nightmare Nest
- Dragon Vault Update

Additional Updates
- Bug Fixes

Updated Nightmare Nest


The might of the Monolith has succeeded in adding an additional floor to the Nightmare Nest! Grab your friends and journey deep inside until you find the new 4th Floor. Several bosses wait for you there, including the final boss, the Nightmare Watchman, who performs spin and rush attacks and throws a powerful fireball!

To enter the nightmare, click here.

Dragon Vault Update


Royalty has come to the Dragon Vault! The Royal Viking lords and ladies are dressed to the nines, and you can look fashionable too with these new rare-grade costume sets. Pick up a package and also receive a Force Converter!

The Royal Vikings have brought their style to the Dragon Eggs as well! Dragon Eggs have been updated with a romantic wedding mount, a weapon coupon, and a Pure Royal Viking wing, tail, and decal set.

Bug Fixes

- Various texts have been updated.
- The Skill-Up Crest Pouch item now functions correctly.
- The Tinkerer’s skill ‘Class Mastery II’ now functions as intended.
- Little Winnie's Argenta costume now displays correctly.

0 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

14 เมษายน

Complete Patch Notes – Welcome the Silver HunterRead all about the latest update arriving on April 14. Create the new Silver Hunter character class, and subdue your enemies with traps and the aid of your Falcon! Try out the updated Scorching Desert Dragon Nests, and explore new guild options. There are also new goodies in the Dragon Vault, some new events, skill updates, and more!

New Content
- New Hero: Silver Hunter
- Scorching Desert Dragon Nest
- Dragon Vault Update
- Guild Update

New Events
- Armor Attendance Event
- GM GlassRobot Heart Event

Skill Updates
- Warrior Class Skill Changes
- Archer Class Skill Changes
- Sorceress Class Skill Changes
- Cleric Class Skill Changes
- Kali Class Skill Changes
- Assassin Class Skill Changes
- Machina Class Skill Changes

Additional Updates
- Bug Fixes
- UI Changes
- Dungeon and Nest Changes
- NPC Changes

New Hero: Silver Hunter


Welcome the next Hero class to arrive in Altera, the Silver Hunter! A variant of the Archer class, the Silver Hunter sets traps to subdue her enemies, and is aided by a summoned Falcon which has its own attack skills. Character creation will only be available until June’s game update, tentatively scheduled for June 15, so create this highly nimble acrobatic class today!

To see the arrival of the Silver Hunter, click here.

Scorching Desert Dragon NestThe ebb and flow of the Monolith has caused much frustration in the world of Altera. Those who have suffered have travelled to the outskirts of a barren desert, where their voices have gathered enough power to reopen the Desert Dragon Nest in its new form—the Scorching Desert Dragon Nest!

This nest is now ready for the Level 90 cap, and has been scaled to handle 4 players. The bosses have been reduced from 7 to 5, and the remaining bosses have been updated with new skills and tactics! The rewards have been updated as well:

- Abyss Rewards: Lv. 90 unique-grade Armor and Weapons, unique-grade Crests, Hammer of Evolution Shard - Coma, Brilliant Talisman Essence, Quality Life-giving Essence, Spaera
- Hardcore Rewards: Lv. 90 unique-grade Armor and Weapons, unique-grade Crests, Brilliant Talisman Essence, Hammer of Evolution Shard - Coma, Hammer of Evolution Shard - Nightmare, Hammer of Evolution Shard - Cornura.

Dragon Vault Update


Gerrant’s influence over the Dragon Eggs continues, with the last egg of the set, the Noble Gold Dragon Egg! Get your wing, tail, and decal and transform into Gerrant himself!

Join the flight crew of an airship with the new rare-grade costumes available in the Dragon Vault! The Silver Hunter has a special costume available as well. Machina gets some new hair and face styles, and your Little Winnie ally is ready for school! New items are also available in the Dragon Egg.

Guild Update

Enjoy new guild contents with your friends as we introduce the Sealed Guild Stone Tablet! Guild members can use Guild Points to activate this new feature.Once activated, guild members ranked officer level and above can give Guild Points to the Sealed Guild Stone Tablet to fill up its meter. Once a day, general guild members can also add points by using “Hasten” which gives extra points to the meter. “Hasten” resets at 9:00 AM Pacific each day. Once the meter reaches 100%, all members of the guild will receive rewards based on their rank!Armor Attendance Event
Thursday, April 14 – Thursday, May 12

Log in to Dragon Nest during the Armor Attendance Event, and receive daily rewards. You can also earn yourself some nice gear! This event can be repeated on each character, so that all of your characters get geared up!

- Log in 1 day, and receive one Dreamy Approval Stamp.
- Log in 2 days, and receive one Dreamy Item Protection Magic Jelly.
- Log in 3 days, and receive one Dreamy Blue Courier Bird.
- Log in 4 days, and receive one Goddess Wellspring.
- Log in 5 days, and receive one Dreamy Item Protection Magic Jelly.
- Log in 6 days, and receive one Dreamy Magnifying Glass.
- Log in 7 days, and receive one Dreamy Blue Courier Bird.
- Log in 8 days, and receive one Dreamy Approval Stamp.
- Log in 9 days, and receive one Dreamy Item Protection Magic Jelly.
- Log in 10 days, and receive one Dreamy Approval Stamp.
- Log in 11 days, and receive one Goddess Wellspring.
- Log in 12 days, and receive one Dreamy Magnifying Glass.
- Log in 13 days, and receive one Pet Alicorn (7 days).
- Log in 14 days, and receive one Dreamy Blue Courier Bird.
- Log in 15 days, and receive four Talisman Pouches (Attribute) (7 days).
- Log in 16 days, and receive one Dreamy Approval Stamp.
- Log in 17 days, and receive one Dreamy Item Protection Magic Jelly.
- Log in 18 days, and receive one Dreamy Magnifying Glass.
- Log in 19 days, and receive Lv. 90 Epic-Grade Coma Shoes.
- Log in 20 days, and receive one Dreamy Magnifying Glass.
- Log in 21 days, and receive one Dreamy Item Protection Magic Jelly.
- Log in 22 days, and receive one Pet Alicorn (7 days).
- Log in 23 days, and receive one Dreamy Approval Stamp.
- Log in 24 days, and receive one Dreamy Blue Courier Bird.
- Log in 25 days, and receive one Dreamy Magnifying Glass.
- Log in 26 days, and receive one Dreamy Item Protection Magic Jelly.
- Log in 27 days, and receive Lv. 90 Epic-Grade Coma Headgear.
- Log in 28 days, and receive Lv. 90 Epic-Grade Coma Body Armor.
- Log in 29 days, and receive one Dragon Egg.

Each item will be sent to your character’s in-game mailbox when you log in on the appointed day. Make sure to log in with one of your characters every day so that your character gets rewarded!GM GlassRobot Heart Event
Thursday, April 14 – Thursday, May 12

Log in to Dragon Nest to receive GM Hearts! Each day during the event period, stay logged in for 5 minutes to receive a GM Heart. Continue to stay logged in for 10 minutes to receive another GM Heart. At the 15-minute and 20-minute marks, you will receive another GM Heart for a total of four GM Hearts per day. The hearts will be automatically added to your inventory in the NX -> Costume tab. You can repeat this event on each character.

Hang onto those hearts and take them to NPC Cassie, located at the fountain in Saint’s Haven. She will happily take them off your hands in exchange for some special costumes!

- 9 GM Hearts - Moonlight Tail
- 10 GM Hearts - Moonlight Earrings
- 16 GM Hearts - Moonlight Ring
- 20 GM Hearts - Moonlight Wings
- 25 GM Hearts - Moonlight Cap

All items but the Moonlight Cap contribute towards the First Half 2016 Set Bonus. These items are untradeable. There is no limit to the amount of reward items you can receive.

Set Bonuses
- Equip two pieces to increase Critical.
- Equip four pieces to increase Strength, Agility, Intellect, and Vitality.
- Equip five pieces to increase Physical/Magic Damage.
- Equip seven pieces to increase Max HP/MP.
- Equip eight pieces to further increase Physical/Magic Damage and Final Damage.Warrior Class Skill Changes

Warrior
- Dash Kick: Reduces cooldown of skill by 1 second on every point increase after obtaining skill (PVE).

Swordsman
- Triple Slash: Cooldown has been changed to 12 seconds (PVP).
- Forward Thrust: Cooldown has been changed to 13 seconds (PVP).
- Luring Strike: Damage has been increased. Max Level Damage – 217% to 920% (PVE).
- Eclipse: Reduces cooldown of skill by 1 second on every point increase after obtaining skill (PVE).
- Frenzied Charge: Damage has been increased. Max Level Damage – 2,139% to 3,159% (PVE). Inverse Paralyze has been removed (PVE/PVP).

Gladiator
- Feint: If Feint successfully lands, the skill removes the active cooldown on Forward Thrust and Triple Sash (PVE).
- Class Mastery: Hype Train has maximum count of 20 (PVE/PVP). Has increased duration of 60 seconds (PVE/PVP). Strength increase for each point is now 4% (PVE). The main skill cooldowns have been changed per point – PVE: 0.3 seconds; PVP: 2 seconds (PVE/PVP). The affected skills are Triple Sash, Forward Thrust, Hacking Stance, Frenzied Charge, and Feint. Cooldown has been changed to 1 second (PVP). Cooldown Recovery Amount has been changed to 20% (PVP).
- Frenzied Charge EX: Damage per each blade has been changed to 10% (PVE/PVP). Dash distance is reduced if used while moving backwards and can activate [Dash Kick] by inputting the [Special Attack Button] (PVE/ PVP).
- Coup de Grace: Damage has been increased. Max Level Damage – 1,788% to 3,476% (PVE). Additional damage amount has been increased. Max Level Damage – 8% to 16% (PVE).

Archer Class Skill Changes

Acrobat
- Marionette: Damage has been increased. Max Level Damage – 780% to 1,425% (PVE).
- Blooming Kick: Damage has been increased. Max Level Damage – 950% to 2,396% (PVE).
- Spiral Kick: Damage has been increased. Max Level Damage – 581% to 1,182% (PVE).
- Kick Shot: Damage has been increased. Max Level Damage – 948% to 1,881% (PVE).
- Furious Winds: Damage has been increased. Max Level Damage – 1,731% to 4,258% (PVE).
- Cyclone Kick: Damage has been increased. Max Level Damage – 1,948% to 3,491% (PVE).
- Eagle Dive: Damage has been increased. Max Level Damage – 760% to 1,403% (PVE).
- Somersault Dance: Damage has been increased. Max Level Damage – 514% to 2,004% (PVE).

Tempest
- Hurricane Dance: Damage has been increased. Max Level Damage – 1,031% to 2,194% (PVE).

Windwalker
- Rising Storm: Damage has been increased. Max Level Damage – 1,705% to 3,711% (PVE).

Hunter
- Monkey Roll: Level 1 cooldown has been changed to 7 seconds (PVE).

Silver Hunter
- Summon Falcon: Invincibility during summon has been removed (PVP).
- Silver Hunter: Using Tumble after transformation now costs 7 Vigor (PVE/PVP).

Sorceress Class Skill Changes

Elementalist
- Frozen Fury: Invincibility has been added while skill is being used (PVE).
- Inferno: Cooldown has been changed to 16 seconds (PVE).
- Fire Wall: Cooldown has been changed to 16 seconds (PVE).
- Hot Rod: Cooldown has been changed to 25 seconds (PVE).

Ice Witch
- Frost Chaos: Cooldown has been changed to 25 seconds (PVP).
- Ice Barrier: Freeze effect has been removed when the barrier is lost (PVE/PVP). Duration has been changed to 60 seconds and the cooldown has been changed to 120 seconds (PVE/PVP).
- Class Mastery: Ice Barrier cooldown is reduced by 1 second for every Ice elemental attack that successfully hits. (PVE/PVP).
- Ice Barrier EX: Barrier removal can no longer be manually triggered (PVE/PVP). Cooldown recovery speed increase by 30% for the following skills; Icy Shards, Ice Cold Field, Frozen Spikes, Chilling Mist, Blizzard, Frost Chaos (PVE/PVP). Ice Magic Attack increase will be maintained while Ice Barrier is active. (PVE/PVP). Ice Magic increases by 30% (PVE/PVP).

Pyromancer
- Burning Hand: Additional damage done to target with burns has been decreased by 50% (PVE).

Cleric Class Skill Changes

Priest
- Grand Cross: Adjusted skill damage per hit and fixed correlating bug/issue. (PVE/PVP)

Paladin
- Divine Hammer: Invincibility has been added while skill is being used (PVE).

Crusader
- Judgmental Hammer: Additional damage increase based on distance will be removed (PVE/PVP). Damage has been increased. Max Level Damage – 202%/229% to 2,377%/2,979% (PVE).

Kali Class Skill Changes

Dancer
- Dance of Ecstasy: The Orc Spirit and Ghoul Spirit are now summoned together. The Jump key can now be used for summoning.
- Chakram Flurry: Damage has been increased. Max Level Damage – 2,901% to 4,301% (PVE).
- Whirligig: Damage has been increased. Max Level Damage – 1,643% to 2,414% (PVE).
- Bladeflip: Damage has been increased. Max Level Damage – 1,236% to 1,805% (PVE).
- Swivel Charge: Damage has been increased. Max Level Damage – 2,544% to 3,766% (PVE).
- Chakram Storm: Damage has been increased. Max Level Damage – 4,555% to 6,782% (PVE).
- Frolic: Damage has been increased. Max Level Damage – 5,659% to 8,438% (PVE).
- Stalker: Damage has been increased. Max Level Damage – 768% to 2,104% (PVE).
- Dusk Hunter: Damage has been increased. Max Level Damage – 1,526% to 3,308% (PVE).
- Abolisher: Damage has been increased. Max Level Damage – 915% to 3,767% (PVE).
- Whirling Dervishes: Damage has been increased. Max Level Damage – 740% to 1,074% (PVE).
- General Dawnblade: Damage has been increased. Max Level Damage – 2,955% to 6,524% (PVE).
- Typhoon Ewiniar: Damage has been increased. Max Level Damage – 8,866% to 13,249% (PVE).

Blade Dancer
- Squall Spin: Damage has been increased. Max Level Damage – 1,312% to 1,944% (PVE).
- Gust Dementia: Damage has been increased. Max Level Damage – 4,133% has been changed to Damage per Hit of 402%
- Bladeflip EX: Gust Dementia can now be activated when pressing the regular attack button (PVE/PVP).
- Gust Dementia EX: The hit count has been removed and damage has been increased (PVE/PVP); PVE – 50%, PVP – 25%.

Spirit Dancer
- Sting: Damage has been increased. Max Level Damage – 1,972% to 4,311%.
- Praetor: Damage has been increased. Max Level Damage – 3,300% to 6,340%

Assassin Class Skill Changes

Assassin
- Triple Blade: Cooldown has been changed to 12 seconds (PVE/PVP).

Shinobi
- Open Edge: Now a Dark Elemental Attack (PVE/PVP). Damage has been increased. Max Level Damage – 1,098% to 1,597% (PVE).
- Iron Applause: Now a Dark Elemental Attack (PVE/PVP). Damage has been increased. Max Level Damage –1,151% to 2,433% (PVE).
- Raking Stars: Now a Dark Elemental Attack (PVE/PVP). Damage has been increased. Max Level Damage – 180% to 259% (PVE).
- Rain of Death: Cooldown has been changed to 6 seconds (PVE).
- Chain Punisher: Now a Dark Elemental Attack (PVE/PVP). Damage has been increased. Max Level Damage – 1,412% to 4,069% (PVE).
- Overkill: Damage has been increased. Max Level Damage – 237% to 578% (PVE).
- Barrage: Now a Fire Elemental Attack (PVE/PVP). Damage has been decreased. Max Level Damage – 1,665% to 1,527% (PVE).
- Flame Locust: Now a Fire Elemental Attack (PVE/PVP). Damage has been increased. Max Level Damage – 1,187% to 2,017% (PVE).
- Blade Runner: Now a Fire Elemental Attack (PVE/PVP). Damage has been increased. Max Level Damage – 1,516% to 1,940% (PVE).
- Mortal Blow: Cooldown has been changed to 12 seconds (PVE/PVP). Damage has been increased. Max Level Damage – 1,306% to 3,115% (PVE).
- Shinobi Drop: Now a Fire Elemental Attack (PVE/PVP). Damage has been increased. Max Level Damage – 1,084% to 3,642% (PVE).
- Burning Escape: Now a Fire Elemental Attack (PVE/PVP). Reduces cooldown of skill by 1 second on every point increase after obtaining skill (PVE).Damage has been increased. Max Level Damage – 394% to 2,000% (PVE).
- Chain Chaser: Level 1 skill cooldown has been changed to 15 seconds (PVE).
- Fade: Damage increase and damage received increase has been removed (PVE/PVP). Duration has been changed to 10 seconds (PVE/PVP).
- Dedicate Shadow: Now recovers HP every 2 seconds (PVE/PVP). Small MP Consumption has been added (PVE/PVP).
- Illusion Step: Cooldown has been changed to 7 seconds (PVE). Cooldown of 20 seconds still remains in PVP.

Raven
- Umbra: Cooldown has been changed to 15 seconds (PVE). Damage has been increased. Max Level Damage – 1,528% to 2,956% (PVE).
- Dead Fall: Cooldown has been changed to 15 seconds (PVE). Damage has been increased. Max Level Damage – 1,581% to 4,671% (PVE).
- Class Mastery: Reduces Triple Blade cooldown by 50% (PVE/PVP). Final Damage increases by 10% for 30 seconds when using the Fade skill (PVE). Dark Magic damage has been increased to 30%.
- Class Mastery II: The Raking Stars EX skill shared cooldown has been removed (PVE/PVP). Damage value has been increased to 20% (PVE).
- Open Edge EX: Changes cooldown of skill to 6 seconds when obtained (PVE).
- Raking Stars EX: Changes cooldown of skill to 12 seconds when obtained (PVE).
- Chain Punisher EX: Changes cooldown of skill to 20 seconds when obtained (PVE).
- Umbra EX: Pulls enemies when Poison Cloud appears (PVE/PVP). Explosion damage has been increased to 200%.

Reaper
- Arsonist: Cooldown has been changed to 10 seconds and duration has been increased to 60 seconds (PVE).
- Pursuer: Damage has been increased. Max Level Damage – 4,044% to 4,478% (PVE).
- Class Mastery: Dedicate Shadow effect has been removed. Burning Escape gains a 50% to cooldown when skill is obtained. Fire damage value has been increased to 20% (PVE).
- Class Mastery II: Damage value has been increased to 30% (PVE).
- Flame Locust EX: Additional Hit Explosion damage has been increased (PVE).
- Blade Runner EX: Changes cooldown of skill to 8 seconds when obtained (PVE).
- Shinobi Drop EX: Changes cooldown of skill to 16 seconds when obtained (PVE). Invincibility has been added while the skill is active (PVE).

Machina Class Skill Changes

Machina
- Fly-by: Retro Charge can be linked when enemy is hit with the Fly-by skill (PVE/PVP).

Patrona
- Follow Up: Damage has been changed from per Hit to All Damage (PVE/PVP). Damage has been decreased. Max Level Damage per hit 656% to Total Damage 1,212% (PVE).
- Exploding Palm: Range of Wave has been decreased (PVE/PVP). Wave hit count has been increased by 1 (PVE/PVP).
- Kidney Blow: Cooldown has been changed to 23 seconds (PVE).
- Beat Down: Cooldown has been changed to 14 seconds (PVE) and 18 seconds (PVP). Charging Gear link has been improved (PVE/PVP).
- Twister Kick: Cooldown has been changed to 24 seconds (PVE) and 29 seconds (PVP). Charging Gear link has been improved (PVE/PVP). Damage has been changed from per Hit to All Damage (PVE/PVP).
- Overclock: Steam Recovery amount has been increased (PVE).

Ruina
- Exploding Palm EX: Range of Wave has been decreased. Wave Time has been shortened. Wave Super Armor has been decreased (PVE/PVP).
- Pressure Burst: Damage has been decreased. Max Level Damage – 4,113% to 3,622% (PVE).
- Pressure Burst EX: Additional hits are now possible even when skill fails to hit enemies on initial attack.

Defensio
- Beat Down EX: Additional Hit damage has been increased (PVE).
- Twister Kick EX: Additional Hit damage has been increased (PVE).
- Class Mastery II: Can be immediately activated following a Beat Down Instant skill activation (PVE/PVE).

Bug Fixes

- Various texts have been updated.
- Completing Arendel dungeons no longer crashes the client.
- Dragon Gem Enhancement UI issue has been fixed.

UI Changes

- Login screen has been updated to the Silver Hunter.
- “Daily Achievements” have been removed from the Achievements window and have been placed in a new window called “Mission List”. It can be found by clicking on the Parchment Icon in the lower right or by opening the Event window. Achievement points have been adjusted because of this change.
- “Exit Game” now has an Irine UI that will confirm the player’s exit from the game. If an Attendance Event is active, your next Attendance reward is displayed.
- The Mercenary Collection window has been updated. All mercenaries yet to be obtained now have inactive icons present. Mercenaries can also be unequipped from the window.
- “Increase Max View” distance option has been added to the System Settings menu.
- A side-by-side comparison window has been added for equipment hover displays.

Dungeon and Nest Changes

- The Rank Rewards screen has been revamped, and no longer gives a grade. Max Combo, Kill Count, Party Number, Rank have been removed and no longer affect end rank. The grade has been replaced with the three stars. The color of the star determines your rank in the dungeon. The only stat that counts toward the end rank is number of deaths in the dungeon/nest. Quests that require “C Rank or Higher” have been changed to just “Clear”. Remote Quests that require “S Rank or Higher” have been changed to just “Clear”. An 8-player reward screen has been added to 8-player nests.
- The UI for the end of a dungeon has been updated with new icons. The functionality has not changed.
- Daidalos Nest (Hardcore) may reward players with Quality Life-giving Essence. The Revive Count has been increased to 5.
- Twisted Territory daily quests have been removed.
- Epic Element Attribute titles have been added to the Aorta Gate and Azure Road Abyss difficulty dungeons.

NPC Changes

- NPC Blacksmiths can now officially enhance Lv. 90 Dragon Gems to +14. The message for a successful Dragon Gem Enhancement has been removed.
- NPC Blacksmiths can now craft the following items: Lv. 90 Evolution Weapons, Hammers of Evolution, Legendary Ring, Quality Life-Giving Essence, and Lv. 90 Rare Grade Talismans.
- Goddess’s Lament Shops have been updated with the following items: Goddess’s Despair (Pouch), Goddess Title: Vessel of the Goddess, Goddess Title: The Dejected, and Light Cube.
- Goddess Aura Shop has been updated with the following items: Quality Life-giving Essence, Hammer of Evolution Shard – Coma, and Light Cube. Prophet Gears have replaced the Felis Gears.
- Nightmare Star Shop has been updated with the following items: Drakonite, Quality Drakonite, and Superb Drakonite.
- Dragon Scale Shop has been updated with new Legendary Grade Element Conversion Gems.
- Dragon Scale Crafting has been removed.

1 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“If you're looking to dip your toes in the free-to-play ocean, Dragon Nest is certainly a good place to do it.”
8.5 out of 10 – IGN

“Besides from a few quirks, Dragon Nest provides an enjoyable experience with fast-paced gameplay that many other action MORPGs barely come close to reaching. Whether you’re a casual or competitive gamer that wants a good action fix, Dragon Nest in the year of 2014 will do nicely to fit the bill.”
4 out of 5 – MMOHuts

New Hero: Silver HunterWelcome the next Hero class to arrive in Altera, the Silver Hunter! A variant of the Archer class, the Silver Hunter sets traps to subdue her enemies, and is aided by a summoned Falcon which has its own attack skills. Character creation will only be available for a limited time, and when you create a Hunter class character, you’ll receive a special level-up box full of useful items and gear! The Hunter becomes a Silver Hunter at Level 50, and is able to perform highly nimble aerial acrobatics.

Learn more about the Silver Hunter here: http://dragonnest.nexon.net/news/news/00ItW/
Read the complete patch notes here: http://dragonnest.nexon.net/news/update/00Iti/

เกี่ยวกับเกมนี้

Dragon Nest is an online action role-playing game that combines the blazingly fast combat and visually stunning attacks of a console game with the epic story and role-playing elements of classic MMORPGs. What makes Dragon Nest unique among action RPGs is the third-person, over-the-shoulder perspective. This provides both a unique combat “feel” reminiscent of first-person shooters and lets players enjoy the graceful and ferociously vicious combat moves of the characters.

Key Features


Lightning Fast Combat:
Unlike any other role-playing game, Dragon Nest features a refreshingly fast-paced, non-targeting, twitch-based combat system where the action never lets up. Be light on your feet and string together devastating combos as hordes upon hordes of enemies surround you, or when facing off against other players online in intense PvP skirmishes.

Epic Boss Battles:
Each of Dragon Nest's various dungeons has a massive monster guarding its prize. Minotaurs, dragons, demons, trolls - these are just some of the horrors you'll face. Special dungeons called NESTS act as multi-stage lairs for some of the most intense and challenging boss battles, but the harder the fight, the greater the rewards.

Choose Your Hero:
Dragon Nest features seven robust character classes to choose from, each with their own distinct strengths and abilities. Whether you're a ranged fighter, a close combat brawler, or a skilled mage, Dragon Nest has you covered.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS:Windows XP or higher
  • Processor:Pentium 4, Dual Core
  • Memory:1 GB RAM
  • Graphics:Nvidia 7600
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:4 GB HD space
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
  Recommended:
  • OS:Windows XP or higher
  • Processor:Pentium 4, Dual Core 1 Ghz
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:Nvidia 8000 series
  • Hard Drive:4 GB HD space
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้ว! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (14 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (1,475 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
WTFAMiDOiNGHERE
69.7 hrs
โพสต์: 2 ตุลาคม 2014
Not have really a comment for this game. Not the bad game also not the best MMORPG

ไม่ค่อยมีอะไรให้วิจารณ์มากเท่าไรสำหรับเกมนี้ ถือว่าดีแต่ก็ไม่ถึงกับมาก เล่นเพลินๆซะมากกว่า
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
69.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 ตุลาคม 2014
Not have really a comment for this game. Not the bad game also not the best MMORPG

ไม่ค่อยมีอะไรให้วิจารณ์มากเท่าไรสำหรับเกมนี้ ถือว่าดีแต่ก็ไม่ถึงกับมาก เล่นเพลินๆซะมากกว่า
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน