Embark on an adventure to rescue Charlie’s family from the nefarious industrialist known only as the 'Baron.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (884 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 6 มี.ค. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Double Fine Bundle

มี 5 ผลิตภัณฑ์: Brutal Legend, Costume Quest, Iron Brigade, Psychonauts, Stacking

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"It is funny. It is sweet. It is surprising. It requires some use of a human brain. It is the Double Fine game you always wanted Double Fine to make."
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

เกี่ยวกับเกมนี้

From Tim Schafer’s Double Fine Productions, explore a vintage world inhabited by living Russian stacking dolls as you jump into more than 100 unique dolls and use their special abilities to solve a wide variety of puzzles & challenges. Play as Charlie Blackmore, the world’s tiniest Russian stacking doll, and embark on an adventure to rescue Charlie’s family from the nefarious industrialist known only as the “Baron.” This imaginative 3rd person puzzle adventure game will take you on a journey from a bustling Royal Train Station to a high-flying Zeppelin as you collect unique dolls and matched stacking sets to display in Charlie’s secret hideout, where you chronicle your adventures.

Continue the Stacking adventure with The Lost Hobo King DLC pack, included free in the PC version!

In the Lost Hobo King, the first downloadable expansion for Double Fine’s Stacking, players once again assume the role of Charlie Blackmore, the world’s smallest Russian stacking doll. Charlie travels with his hobo friend Levi to the mysterious kingdom of Camelfoot, the mythical resting place of lost hobo king and his crown. Charlie must help Levi’s uncle, Rufus Ryken, reclaim his rightful throne by solving three tests of valor and reawakening the hobo blacksmiths of old. Only then can the crown be reforged, enabling Rufus to become king and unite the fractured hobo people under one sardine. The Lost Hobo King features a complete adventure with several new challenges, each with multiple solutions, an all new assortment of unique dolls with engaging abilities, and a new round of hi-jinks to discover and make trouble with. Only the worthy can reclaim the crown of Camelfoot!

Features an all new concept art browser exclusive to the PC version!

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux

  Minimum:

  • OS: Windows XP SP3
  • Processor: 1.8 GHz dual core CPU
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: 256 MB GeForce 8800, Radeon 3850, or Intel HD 2000 Graphics
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive: 1.5 GB free HD Space
  • Sound:DirectX Compatible Sound Card

  Recommended:

  • OS:Windows 7
  • Processor:Intel Core 2 Duo at 2.2 GHz, or AMD Athlon 64 at 2.2 GHz
  • Memory:1 GB RAM
  • Graphics: 512 MB GeForce 220, Radeon 4550, Intel HD 3000 Graphics
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive: 1.5 GB free HD Space
  • Sound:DirectX Compatible Sound Card

  Minimum:

  • OS: : Snow Leopard 10.6.8, or later
  • Processor: Intel Core Duo Processor
  • Memory: 2 GB of RAM
  • Graphics: ATI HD 2600 / NVIDIA 8800GT / Intel HD3000 or better card with at least 256 MB VRAM
  • Hard Drive: 1.6 GB HD space
  • Note:Leopard is not supported

  Recommended:

  • OS: : Snow Leopard 10.6.8, or later
  • Processor: Intel Core i Series Processor
  • Memory: 4 GB of RAM
  • Graphics: ATI HD 4670 / Nvidia 285 or better with at least 512 MB VRAM
  • Hard Drive: 1.6 GB HD space
  • Note:Leopard is not supported

  Recommended:

  • OS: : Ubuntu 12.04 LTS, fully updated
  • Processor: 1.8 GHz dual core CPU
  • Memory: 1 GB of RAM
  • Graphics: 256 MB GeForce 8800, Radeon HD 2000, or Intel HD 4000 Graphics
  • Hard Drive: 1.6 GB HD space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
7 จาก 9 คน (78%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
15.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 พฤษภาคม
Love this game so much! It took me 15 hours to complete the game with all achievements.

Pros:
Great art style
Fun puzzles
Unique gameplay
DLC included
Fart jokes

Cons:
It ended
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 สิงหาคม
Lovely puzzle game with multiple solutions for each challenge, lively victorian/steampunk inspired world, entertaining story and cute interaction between dolls, each with its own skill (including farting and face slapping with a glove like a real gentleman) which you use in order to solve the puzzles and advance through the game, so that you can rescue your family that was kidnapped by the evil Baron for free slave labour. Oh, and not to mention the fancy classical soundtrack that is so fitting and really sets the atmosphere.
Only downside of this game is that it was too short.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 มิถุนายน
This game is definetly unique as puzzle games go. The Russian stacking doll idea is something I've never seen before in a game, and it works absolutely perfectly.

The gameplay itself is challenging, and it really makes you use your head to overcome obstacles. Some solutions won't be so easy ;)

The devs should keep on making games just like this. They are good at it!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
24.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 กรกฎาคม
How I Played
Stacking is a clever, colorful, family oriented little game, that is easy to understand and quite simple to work through. I mean, hell, it comes with it's own cheats.. err, hints, even.
In fact, it seems that if one were to do only the main objectives, one could easily complete this game in about 90 minutes. But then, one would be stupid, because Stacking is, actually, not a game, at all.. it's a toy.. to be played with. More precisely, it's a toy box full of animated old wooden dolls. Robust characters, diverse in size and personalities (though, not ethnicity, as everyone seems to be white.)
But, wait a minute.. they're not just dolls, but vehicles, too! They're easy to jump in and outa, and speed around in, and take screenshots from. And, as if all that isn't fun enough, each doll type possesses a talent or skill (from gross bodily functions to amusing cartoon antics) to be mixed and matched, and otherwise, experimented with, and giggled at.
Frankly, the only reason I ever moved on to the next level was to get more dolls, and different places to ride em around in.

How You'll Probably Play
In Stacking, you'll play Charlie, the youngest member in a family of old-world themed nesting dolls. They're poor (of course), but happy (of course), until one day when Charlie's dad goes out for a pack of smokes, or something, and doesn't come back. Eventually, and mysteriously, all of Charlie's older siblings disappear, leaving young Charlie the task of rescuing them, all.
"Don't worry, I'll bring them home." He tells his mother, then bravely bobs off in search of family.. and adventure.

No Matter How You Play
I think there's 5 levels, each with a main challenge, as well as some optional side trips. In general, the challenges are simple, and puzzle-ish (unless you're crazy enough to set it on hard), which allows for a stress free, laid back gaming experience.
Well, that is, until Charlie's last challenge..
You'll probably need to sit up a bit, to get through that one.

Notes:
I got my copy as part of a bundle, so paid about 1/4th Steam's retail price of $9.99.
This copy of Stacking also included The Lost Hobo King DLC, which I have not, yet, played.

บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 มิถุนายน
Good game. It's not perfect-it suffers from a bit of lag on lower-end computers, and there can be a lot of backtracking to find a piece to a puzzle that you missed (although, to be fair, many puzzle and adventure games suffer from this same problem). But it has intellegently designed puzzles with multiple solutions, good humor, is kid-friendly while still maintaining maturity, and has a unique concept that was executed very well. If you are a fan of puzzle games, or even if you're just interested in game design and you want to study uniquly designed games, I would reccomend Stacking.

EDIT: I forgot to mention, the DLC is free! However, I didn't really enjoy it much. I reccomend playing the original game first. The DLC is kinda bland.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน