Avadon: The Black Fortress is an epic, Indie fantasy role-playing saga.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (207 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 17 ส.ค. 2011

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้อยู่

ซื้อ Spiderweb Software Complete Pack

มี 12 รายการ: Avadon: The Black Fortress, Geneforge 1, Geneforge 2, Geneforge 3, Geneforge 4: Rebellion, Geneforge 5: Overthrow, Avernum 4, Avernum 5, Avernum 6, Avernum: Escape From the Pit, Nethergate: Resurrection, Avadon 2: The Corruption

 

บทวิจารณ์

“Offers a classic RPG experience. Engrossing narrative. Hours of enjoyable gameplay.”
4/5 – Mac|Life

“As simple as it looks, it’s one of those games that’s very easy to fire up for a few minutes, only to be magically transported without supper to 5AM the next day.”
– Rock, Paper, Shotgun

“In the end, Avadon: The Black Fortress has everything a good RPG needs. Strong story and characters, great combat, excellent quests, addictive loot and leveling and high replayability.”
– Inside Mac Games

“I want an immersive game backed by a developer with integrity, and a desire to win fans one at a time. Spiderweb has that, and I hope they continue to honor us with games such as this one.”
5/5 – Adrenaline Vault

“This is a big, chunky game that retro RPG fans should absolutely adore.”
4.5/5 – Digitally Downloaded

“Anybody who pines for the days of the older, massive classics and decries the state of the new streamlined, big-budget RPGs needs to put their money where their mouth is and buy this game.”
90% – RPGFan

เกี่ยวกับเกมนี้

Avadon: The Black Fortress is an epic, Indie fantasy role-playing saga. Form a band of skilled warriors, explore dungeons, hunt for treasure, learn many unique and powerful skills, and attempt to unravel a conspiracy that threatens to destroy your homeland!


Five great nations have banded together to form The Pact. The Pact is defended by Avadon, a secretive sect of spies and assassins. Its agents are everywhere. Its word is law.


You have been recruited as a Hand of Avadon, charged with missions that require swift action and a heavy fist. However, the enemies of the Pact have plans of their own, and Hands of Avadon are being picked off one by one. It will fall to you to struggle to survive and to reveal that plot that could shatter the safety of The Pact and plunge your homeland into chaos.


Beware! Allies are few. Traitors are everywhere. And the closer you come to the truth, the closer their assassins will come to you.


Key features:

 • Epic, Indie fantasy role-playing adventure in an enormous and unique world.
 • Four different character classes, with dozens of unique spells and abilities.
 • Uncover the fascinating history of Avadon and the land of Lynaeus.
 • Many different endings. Your choices will change the world.
 • Dozens of side quests, hidden dungeons, and secrets to discover.
 • Hundreds of magical items to find. Use enchanted crystals to make your artifacts even more powerful.
 • Huge adventure with lots of replay value.

ความต้องการระบบ

PC
Mac
Linux
  • Operating system:Windows® XP / Vista™ / Windows® 7
  • Processor:1.6 GHz CPU
  • Memory:512 MB
  • Hard disk space:300MB
  • Video: OpenGL compliant graphics card
  • Sound:Sound card
  • OS: OS X 10.5 or later
  • Operating system:Ubuntu 12.04 or equivalent
  • Processor:1.6 GHz CPU
  • Memory:512 MB
  • Hard disk space:300MB
  • Video: OpenGL compliant graphics card
  • Sound:Sound card
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
27.5 ชม. ในบันทึก
This is an amazing old school RPG, with an atmosphere very reminiscent of Fallout. Combat is turn-based and very tactical: range, position and zones of control are important, as well as proper use of character abilities. The party composition will vary, the player will usually have the main character as well as two out of four NPCs in his party.

Additionally, this game is perfect for loot♥♥♥♥♥ players :P since there are no weight limits for the backpack. The weird isometric perspective takes about an hour to get used to, the controls are otherwise very intuitive.

The story is quite original, for a fantasy game, and the characters are well fleshed out. The game is fairly linear, but there are many choices and optional missions along the way, and the story does give you a choice during some important moments. I very much recommend this for anyone looking to play a classic and fun RPG
โพสต์: 12 ตุลาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.1 ชม. ในบันทึก
Die Aufmachung hat nicht wirklich gefallen, habs nach paar Minuten schon wieder eingepackt :P

1/10
โพสต์: 29 กันยายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.5 ชม. ในบันทึก
many fun, lots stone, bring family here, no buy, is mine.
โพสต์: 29 กันยายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 3 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.1 ชม. ในบันทึก
some kid's high school computer science project lookin good
โพสต์: 21 ตุลาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
24.6 ชม. ในบันทึก
My recommendation comes with a caveat, I am only recommending this to people who enjoy turn-based cRPGs. I personally am not a fan of turn based combat, which is the reason I eventually gave up on finishing the game.

Visually and audibly, the game is nothing to write home about, being made by one person it is understanable and they are functional enough not to detract from the game in any major way.

Gameplay in my opinion is bland and uninspired, the turn based combat is quite slow and you are often faced with trash mobs that make the game stutter along at a slow pace. Later battles are frustratingly difficult, as you have to spend a long time clicking through the turns before you sometimes realise you haven't a hope of winning and have to reload. I eventually got sick of trying to beat a particular fight and called it quits.

Where the game shines is in its writing and story, I really enjoyed pouring over the descriptions of locations and the characterisation is pretty good in the people you meet. I find it a shame I couldn't bring myself to finish the game because I would have liked to know what happens.

So I will recommend this game to people who are into old school turn-based cRPGs, but if slow pacing and turn-based combat make you yawn you might want to check elsewhere.
โพสต์: 18 ตุลาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
87.4 ชม. ในบันทึก
Great game!
โพสต์: 28 กันยายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
56 จาก 82 คน (68%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
50.9 ชม. ในบันทึก
It took me around 50 hours to play through this turn-based oldschool RPG made by Spiderweb Software. I bought it with 75% off, but I wouldn't recommend it. Only Linux users may find some value in this game. Windows users should pay GOG a visit and get some really classic RPGs. Why, you will ask. Let me explain:

The Good
The story about the Black Fortress that ensures peace in The Pact by bringing evils foes to justice really appealed to me. There are interesting characters, lots of background information and quickly I found myself playing for hours without even realising how much time went by. Thanks to unique boss fights, combat never gets too repeating. The skill trees are also easy to comprehend. Last but not least, the absence of question marks above NPCs to indicate aviable quests, whose destinations are not marked on the map, made the whole thing a bit more realistic. Just once or twice I wasn't 100% sure what to do, but in the end it became clear.

The Bad
Some fights are unbalanced and almost impossible to win. I played on "normal" difficulty, but I still had problems from time to time. You often get the feeling that the AI is cheating; they have so many more action points to spend every round, but your characters only manage to use one or two skills at most. Futhermore, skills that stun or immobilise your characters are in some cases so fatal that you can only watch your party die without being able to do anything. The dialoques with average NPCs never really matter; you can make them angry, so that they abort the conservation, but when you talk to them once more, everything's fine again. Only selected NPCs "listen" to what you have to say. Another major annoyance are the traders, whose inventory never replenishes. Bought all lockpicks? He/ she won't get new ones to sell...While playing you will end up with many locked doors that couldn't be opened. Some of them are even quest-related, which means you are not able to complete certain ones. Equipped items never change the appearence of the characters. So even if you gained the best gear you can possibly get, your party will always look like it just left Avadon for the first time.

Probably, there are even more things that ruin Avadon: The Black Fortress, but these were the ones that bugged me the most. However, it's not a bad game at all. It's just not for everyone and there are much better alternatives out there.
โพสต์: 11 พฤษภาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
14 จาก 17 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
53.9 ชม. ในบันทึก
A very well-crafted game world. What the writing lacks in concision it makes up for in quality. The RPG gameplay is engaging, if not a bit OCD-inducing. My major gripe with the game would be the repetitive ambient sounds used in place of music, but that mostly comes my having previously played other Spiderweb Software games that also recycled these sounds. Still, though, the gameplay and player-influenceable story are more than enough to make the game worth playing on their own.

Edit: after reading some of the other reviews, I should mention that I'm playing on Casual (not ashamed to admit it), so I'm not really experiencing some of the difficulty-related complaints that others are. Pretty much the only difficulty-related thing I'm running into is that I don't really have a chance to use up my consumables fast enough on Casual, so I probably waste more time managing my inventory than I might on a harder difficulty. But that's very minor.
โพสต์: 3 กรกฎาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
9 จาก 12 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
41.3 ชม. ในบันทึก
Spiderwb Software is know for their old-school RPGs, and rightfully so. Intersting NPCs, well thought out story, and a well designed world that feels alive. Character advancment is solid and reminds me of Diablo 2. The combat is turn based and fairly well balanced. If you get stuck, or find it too easy, you can adjust the difficulty in game. I'm at 40+ hours at the time of writing this and I think I'm (maybe) half way through, so there's plenty of content for your money. Oh.. and no random encounters to frustrate you when you just trying to get around. Once you clear out an area, it stays clear.

That said, the graphics can be hard on the eyes. Literaly. If your screen isn't huge and you turn the resolution all the way up. It makes the text tiny (and there's lots of text!). Moving around gets a little tedious at times when quests have you running back and forth. (There is quick travel, but it only goes so far.)

This game isn't for everyone, but fans of classic PC RPGs will enjoy the nostalgia. I know I did.
โพสต์: 29 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
65.9 ชม. ในบันทึก
Easily one of the most entertaining RPG's I've played since Morrowind. Has a pretty solid lore that give way to a genuinly intersting storyline with well written characters.

If you like strategic isometric turnbased RPG's, and are willing to look past the kinda meh graphics, then you will absolutely love this game. A solid 8.5/10 from someone who doesn't rate things lightly.

NOTE: Push past the graphics, you can do it. it's ♥♥♥♥in worth it.
โพสต์: 13 กรกฎาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
13 จาก 22 คน (59%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
46.6 ชม. ในบันทึก
The game doesn't have great visuals nor any music ingame, but that isn't why I give a negative rating. It starts quite interesting and the design of the first 'dungeon' is really good. Levelling the first ten levels makes your character a lot stronger plus the story and characters get you interested in more. I'd say after around half of the game it falls apart. The levelling gets boring and the combat tedious as every enemy uses special abilities every round to increase the difficulty. This is just annoying and slows the game down to a halt. The locations are overly reused and the story rushes towards the grand finale without making much sense anymore.

Overall it's a not really bad turn based RPG, but it's simply not worth your time eventually. There are better RPGs out there and you should be playing them instead.
โพสต์: 17 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
22.4 ชม. ในบันทึก
I do enjoy other Spiderware games. Just this one was Meh. Little to no actual unique customer creation. It feels like a bad mashup between turnbased strategy and diabloesque character skills, which simply left me completely underwhelemed. The skill tree is probably the most obnoxious part of the game, as it forces you to spend a massive number of points on skills your not interested in so you can put a couple points into the next Tier up.
โพสต์: 17 พฤษภาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.7 ชม. ในบันทึก
Kind of scraping the bottom of the barrel for RPG quality. Wish I hadn't purchased this.
โพสต์: 4 กรกฎาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
91.6 ชม. ในบันทึก
Finally beated it after 91h of addictive playing! Last boss was killed in 1,5h fight on EASIEST difficulty, so I recommend this hardcore RPG for all, who likes high skill turn-based games like Fallout Tactics, BG1/2, Icewind Dale etc.
โพสต์: 11 กันยายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
140.4 ชม. ในบันทึก
This is absolutely one of the biggest disappointments I've ever had on Steam. Please - check my reviews, I'm no troll. In fact, this may be my first bad review. However - this game is a mess. It hangs up, saved games aren't reliable, the screen settings aren't reliable... read the forums. The most posted involve the game bugging and not continuing (in any of a number of ways/quests). What's sad ISN'T that a game has bugs (though for a coding as old as this, it almost is) but that NOTHING is done to alleviate them in the years its been out? This game is continuing to be sold - they rewrote it for Ipad - and it has the same quest lockups/resolution issues! I'm sorry to say it (because I've TRIED to like this game) but it's not worth it. Look elsewhere.
โพสต์: 3 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 3 คน (33%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.3 ชม. ในบันทึก
As far as old school, Ultima-like RPG's go, this is one of the best. It's very heavy on the dialogue and lore - which, unfortunately, falls a bit short. The questing is ok and the character creation and design is interesting. I can't put my finger on why this isn't a very fun game, and maybe it's just that; I find it slow and boring.

5/10 - are you into playing RPG's like you did on your Windows 3.1 or your C64, there's a chance you'll enjoy this. I'll give it another try sometime.
โพสต์: 8 พฤษภาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
773.3 ชม. ในบันทึก
yes
โพสต์: 9 สิงหาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.5 ชม. ในบันทึก
Heyyo,

Spiderweb Software have been making CRPG's for longer than I've been into PC gaming... that's a long time. They always do 2D sprites on a 2D isometric or top-down view and their games are always deep with solid RPG mechanics... usually it's just the storyline that changes between their game series, but trust me... if you're into CRPG's? This is a damn fun title to play. So build a party and start slaying some stuff! :)
โพสต์: 25 สิงหาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
19.7 ชม. ในบันทึก
Old School RPG at its best....we don't need no fancy graphic..
โพสต์: 20 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.9 ชม. ในบันทึก
misleading title since the guy in the game is red beard
โพสต์: 25 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่