รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
A strange obsidian artifact leads Miranda on a quest for The Hidden World, a land lost in time and glimpsed through legends.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
Overall:
ผสมกัน (49 บทวิจารณ์) - 69% จาก 49 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 23 ก.ย. 2011

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ The Clockwork Man: The Hidden World

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ The Clockwork Man Bundle

Includes: The Clockwork Man and The Clockwork Man: The Hidden World

 

เกี่ยวกับเกมนี้

Gear up for a fantastic journey in The Clockwork Man: The Hidden World, a unique Hidden Object Adventure game! Join Miranda and her best friend, Sprocket, in an amazing tale through a parallel Victorian universe where steam fuels technology.

A strange obsidian artifact leads Miranda on a quest for The Hidden World, a land lost in time and glimpsed through legends. Armed with an incessant thirst for knowledge, Miranda embarks on her journey-but she is not alone! Doggedly chasing her every step of the way, an unknown menace will do anything in his power to discover the legend for his own benefits.

Key Features

 • Explore breathtaking Scrolling & Zoomable hand-painted scenes!
 • Solve innovative & exciting puzzles!
 • Call on Sprocket's upgraded gadgets, including an advanced progressive hint system!
 • Interact with colourful characters to advance your quest!
 • Enjoy several hours of game time, twice as much as the first game!

Ultimate Edition perks

 • An additional underwater chapter!
 • An additional gadget for Sprocket: the Sonar!
 • A Freeplay mode with countless hours of hidden object fun!

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  • OS: Windows XP/Vista/7
  • Processor: 2.0 GHz or better
  • Memory: 1024 MB or more
  • Hard Disk Space: 260 MB
  • Video Card: DirectX 8.0 compatible video card or higher
  • DirectX®: 8.0
  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later.
  • Processor: 2.0 GHz or better
  • Memory: 1024 MB or more
  • Hard Disk Space: 270 MB
  • OS: 32-bit Ubuntu 6+ or Fedora 6 / Open Suse 10.2 / Mandriva 2007 (Kernel 2.6, GLIB 2.4, GTK 2)
  • Processor: 2.0 GHz
  • Memory: 1024 MB
  • Hard Drive: 270 ΜΒ
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 เมษายน
An engaging HOG with high production value
The first Clockwork Man game was not so good; while it was well presented, the gameplay itself was quite frustrating or unfair at times. This sequel is improved in gameplay and presentation.
What I liked
 • A mix of HOG and point-and-click problem solving.
 • I mentioned high production value: excellent art, music and voice acting throughout.
 • A simple but interesting story.
 • Some scenes let you scroll or zoom for more searching, which is fun. Takes some getting used to.
 • Dialog between characters is fun enough that you won't just click through it. This is helped by the excellent voice acting.
 • Throughout the game, the main character keeps a journal that serves as summary of the story and a reminder of what needs doing next. It's well written and beautifully illustrated.
 • As in the first game, there's an elaborate hint system where you can choose how exactly you want to be helped: a preview of what objects look like, a radar that highlights items, a straight-up locator, and a narrative hint guide.
What I didn't like
 • Probably the worst offence of this series is how objects might be partially obstructed behind other items in the scene, sometimes in a way that hides their defining features.
 • Although this problem is not as prevalent here as in the first game, you still occasionally need to find objects that end up looking nothing like what you expected. A shovel or a saw will end up looking like very strange variations of each. Not what you imagine in your mind at all. A hint system allows you to see a preview of the object, but why should have to use that? But, this rarely happens, unlike in the first game where it was just terrible.
 • Also improved from the first game but still present: some tiny, tiny objects and fiddly clicking.
 • The point-and-click sections necessitate pixel hunting and mouse sweeping, unless you're willing to use hints. Later in the game, a hint allows you to see all interactive items for a short time.
 • Related to the above points, I again get the feeling that they really want you to make use of the hint system as part of your experience. That's because the hint system is well developed and kind of fun to use, they probably wanted to capitalise on it.
All in all I enjoyed this game much more than the first one (which got a negative review). Embrace the fact that the hints are part of the gameplay, and enjoy this nice casual game.
Some technical notes:
 • Not widescreen, no high resolution
 • No Steam integration (overlay or screenshots or achievements / cards)
 • Can't Alt-Tab away from the game (if you're in fullscreen); the screen will flash a bit and then put you back inside.
 • Game wouldn't run on my PC, I played it on another PC (runs fine in Windows 8) and the developers were nice enough to try and help in the forum.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
15 จาก 16 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 มกราคม 2015
This is a review for both "Clockwork Man" and "Clockwork Man: The Hidden World" since I played them back to back and they share the same lead character. Actually, I've played both these games many times on a different PC before I got into Steam. So my playtimes you see for each will probably be less than a normal playthrough since I can whiz through the games by now. We'll start with game #1:

Pros:
- Nice graphics and good character designs. The main girl, Miranda (YAY, she has my name!), is quite lovely.
- The voice acting is also good, for the most part. I really like who they chose for Miranda. Some of the others can be a bit cheesy but it is amusing rather than irritating.
- Interesting story.
- Both games have a very neat hidden object feature. Scrolling and zooming. Not every scene but many allow you to move around the area. Some items are sneakily hidden behind others but just one click to the left or right will reveal them.
- Both games also have an interesting hint system. You travel around with a little robot man and he'll help you locate those tough to find objects. He starts out with the ability to just tell you where a random something is. Then a little into the story, he learns how to give you an item's silhouette (which is the hint I prefer if I'm stuck). Further in the story, he gets other abilities. Like briefly highlighting each metal object on your HO list.
- In both games, the music isn't spectacular but it's pleasant to listen to. Actually, in #2 there are a couple places with very lovely melodies.
- When you beat each game, Freeplay opens up. This gives you random hidden object areas. Good for if you're in that "I have a craving to find stuff" mood.

Cons:
- Neither game is connected to Steam while you're playing. So you won't be able to chat with friends or take steam screenshots.
- Unfortunately, both games have issues when it comes to clicking on items. You'll find you need to be very precise and occasionally you'll need to click more than once or try clicking on a different part of the object. It doesn't happen TOO often or else I wouldn't be able to recommend these games.
- Both games are short. Boo.


Now I'll list the differences in Clockwork Man: The Hidden World:

- The length is longer. Because of the higher difficulty, possibly much longer.
- This game has a journal where Miranda records her adventures and anything of note. You WILL need to use this journal to solve quite a few puzzles.
- There are many more puzzles in #2 and some of them are downright devious. There are no skip options either. Also, it's easy to miss things that you need in some scenes so you might get stuck for awhile. I love this game but it IS a bit aggravating sometimes. Those who enjoy a challenge will have fun. :D
- The story has no tie-ins with the first game. The Hidden World's plot is much more involved than #1 and, in my opinion, fascinating.
- The voice acting, again in my opinion, is better than the first game. (Miranda is still the same, which is good!)
- Maybe it's my imagination but it seems the graphics are better in #2, though I'm pretty sure they used the same game engine.
- When you finish the game, you can rewatch any of the cutscenes.


So in closing, I really enjoy both these games so I'm definitely recommending them to hidden object and puzzle fans. But, because of their short length, you should wait and grab them when they're on sale.


Important Note! The games might not load up for you, which is an issue I had. Right click on the Clockwork Man title, click on Properties, click on Local Files, click on Browse Local Files (which will bring up your program files for the games), right click on the Clockwork Man title again, click on Troubleshoot Compatibility, and finally click on Try recommended settings. I did that for each game and then they worked just fine.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 12 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 พฤศจิกายน 2013
The Hidden World continues the story of Miranda Calomy and her clockwork-friend, Sprocket. Like its predecessor, the basic goal is to search a series of beautifully drawn scenes to find a bunch of hidden objects. However, the sequel increases the scope of the original, both in length and gameplay. Where the first game lasted maybe 2-3 hours, this one seemed a bit longer (maybe around 3-4 hours, depending on how slowly you take things). The interface and quality of the puzzles have also improved as well. This time, the puzzles are much more involved, and actually require some real thought at times! Amazing, I know. It's a nice improvement. However, with that change, one positive trait of the first game is now lost - the sequel is no longer kid friendly. Thinking back on it, there are probably a couple of puzzles in here that younger kids wouldn't be able to solve on their own (one involving classic works of literature springs to mind), and most of the puzzles are at least a bit more difficult overall. So, while the hidden-object scenes are still great for kids, they might need help with some of the puzzles that connect them. If you enjoy hidden-object games and are looking to fill a few hours with (mostly) mindless, casual fun, you'll probably like this. Again, my only issue against recommending this fully (assuming you like the genre), would be the price. I feel like it's on the higher end for what you get, even considering the potentially "endless" replay of randomized scenes. So, just take that into consideration when considering a purchase, or maybe wait for a sale. Otherwise, as with the first game, if you don't care for mindless hidden-picture games or puzzles, move along, there's nothing to see here.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
14 จาก 21 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
6.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 กรกฎาคม 2014
The hidden world is a good name, this puzzle game should be hidden so it never sees the light of day. Like the last game, this game suffers from low resolution objects, objects that are a few pixels in size, and objects where clicking right on them may be a futile effort. Playing this game is similar to being locked out of your house while drunk take all your keys off your keyring throwing them wildly about then attempting to find and pick up your door key with your elbows.
The voice acting is very good, but the story isnt enough to keep anyone playing, in fact this game is good at putting you to sleep. Puzzles due to the low resolution, and being finicky, are just so tiring to complete making the game experience feel labored without satisfaction. There is no way to skip puzzles or solutions, or hints, or a guide in this game which can lead players stuck unable to finish the game.

Rating: 1/10 Value: $0.50
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 มิถุนายน 2014
What a lovely game!

A prematurely silver 21-year-old engineer named Miranada repeatedly and politely puts down any sexism against her from the male characters with her competence and confidence.

There's an adorable robot.

There's an adorable squirrel. The interactions with the squirrel made me nostalgic for the Ken and Roberta Williams days of the old Sierra King's Quest games. Very clever; great attention to detail.

The art is beautiful.

The puzzles are interesting and engaging.

For a Hidden Object Game, the plot is absolutely spectacular and the characters are rich and entertaining.

Great casual, low stress game for next time you're stuck in bed sick for the day.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน