A heroic rooster sets forth on a ridiculous space adventure to DESTROY THE SUN!
Κριτικές: Ανάμεικτες (202 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 21 Μαρ, 2012
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Fowl Space

 

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

A heroic rooster sets forth on a ridiculous space adventure to DESTROY THE SUN! Unfortunately for him, a legion of lingerie-loving Vikings has turned it into their headquarters and they’re big fans of fried chicken. Full of high tech weaponry, constant non sequitur, terrible gaming humor and a wanton disregard for anything wholesome; Fowl Space is a crazy journey you’ll never forget... to say the least.

Key Features

 • 5 insane weapons including exploding kittens, unspecified white goo, and a killer whale flail.
 • 5 stages of complete and utter randomness in the center of the sun.
 • 9 challenge levels that are homages to other awesome indie games.
 • Terrible gaming humour and relentless abuse of memes throughout.

Απαιτήσεις συστήματος

  • Operating System:Windows XP, or later
  • Memory:512 MB RAM
  • DirectX®:9
  • Hard Drive:70 MB HD space
  • Additional:Adobe Air 3.0, or higher
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
8 από 14 άτομα (57%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
0.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Δεκεμβρίου, 2014
It can't seem to find its own style, it tries too hard to be Castle Crashers, while trying to look like Limbo. Trying to be hilarious by being whacky solely for the sake of being whacky, it just doesn't have any flair.
Jokes that an unwell 3 year old could write between brain operations with all the charm of a half eaten burrito hanging shamefully out out of the bin from the night before.

The controls are sloppy, nauseating and plain awkward. You know you're doing something wrong when every level feels like the ICE LEVEL! Slip slide and clunk your way across the same looking backdrops with a slightly different colour hew each time.

I'd put this in a room somewhere with Bad Rats as company, equally as poor.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 6 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Δεκεμβρίου, 2014
Super fun, but i honesty don't think the game was ever test played by the dev team. So damn buggy i couldn't get passed the first level. It's sad, because it's really funny and looks great. too bad.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
160 από 200 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
2.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Δεκεμβρίου, 2013
This game is great...
...to gift to others you hate.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
88 από 111 άτομα (79%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Νοεμβρίου, 2013
This is one of those games which made me question why I bought it. It's a generic 2D action/platformer, and I could never really find something that set it apart. I found the artwork for the levels to be messy, and it was hard at times to distinguish between the foreground and background, which eventually became fatiguing to play through. Also, the game tried to be funny but the tone was that of an immature middle-schooler's first attempt at potty humor, which was painful for me to sit through. I didn't last too long, and this is one of the few games that I just had to give up on because it was so bad.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
26 από 37 άτομα (70%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Δεκεμβρίου, 2013
Fowl Space is one of the most mixed up and weirdest games I’ve ever played. The devs of the game haven’t made the point of this game clear enough, rounding up many negative reviews from the users who may not understand or appreciate the hidden humour within.

The theme of Fowl Space is peculiar, though it feel somewhat original and refreshing. A light background which contrasts with the dark foreground, is different and not common within the world of gaming. The story has you controlling a Rooster, a milk-gun wielding, coffee drinking, Rooster. The story is hard to follow which loses many players, sending them into a negative-review rage.

The gameplay has you mainly fighting little to large Vikings. It has some Platformer potential, proving somewhat fun for short bursts of play. A problem users had were it felt like you were walking on ice. The game is supposedly set out of space, where the gravity isn’t as apparent.

Another enjoyable feature, which I personally enjoyed, was the ability to collect hats and masks throughout the story. The ability to collect a power-up which grants you three killer whales, knocking all enemies and killing them.

One of the interesting aspects of Fowl Space is it is full of sexual innuendos and a parody of popular culture, turning it into an interesting parody. Though the game is very simplistic, not having much going for it. Long play becomes very repetitive, and players who do not understand the referencing going on, find it utter rubbish.

All-in-all the game was enjoyable, simplistic and in my opinion, the negative reviews were unneeded. The whole point of the game is the bad puns, the horrible memes. If they took a bit more time to informatively conduct a proper review, the site states a “crazy experience you will never forget… to say the least”. This game was meant to be “bad” in a way. The game is simplistic, and I’m not saying it was wonderfully addicting, though every game needs a chance.

Score: 4/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
41 από 69 άτομα (59%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Δεκεμβρίου, 2013
This is the new Bad Rats. It's terrible. Don't buy it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
8 από 10 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Φεβρουαρίου, 2014
Fowl Space is full of sexual innuendos and parodies. It is this comedy that makes Fowl Space an enjoyable game. However if you drop the jokes you're left with a very short and simplistic platform game. If you're not amused by the idea of a ♥♥♥♥ shooting a dubious white substance in the face of a viking, you better leave Fowl Space alone.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
24 από 41 άτομα (59%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Δεκεμβρίου, 2013
Just don't buy it trust me it's ♥♥♥♥.
I just bought it to fill my library because it costed 50 cents in a sale.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
14 από 22 άτομα (64%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Ιουλίου, 2014
This game was so unbearable. I could've beat it in less than 2 hours, but the clunky and slippery controls prevented me from enjoying the game. I really dislike the style and look of this game, maybe they shouldve made it more of a comic book/cartoony look. The most I remember from looking at this game are the dark shadows contrasting against the bright background, to it's disadvantage.

I remember nothing from playing this game at all. I just remember being really unsatisfied. Don't buy this game full price, but just don't buy this game at all. I can see that this could've been way better than what it was, but sadly it just sucks.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 9 άτομα (78%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 10 Ιανουαρίου, 2014
I bought this game while it was in a sale. Not sure why... but I think the Steam Gods like to tempt me into buying things because, well, you know, it's cheap. It's actually pretty odd as games go. You're a space chicken trying to do something or other, who drinks coffee, combats space Vikings and collects hats.

Don't make the mistake of taking this game seriously. It's a parody of popular culture. With meme, film, music and game references this game is a nod to internet culture. The game did cause me one or two internal laughs. The whole point is to feel 'in on the joke' as it were.

Although I don't think it's fitting of its' £3.99 price tag. The controls de-sync sometimes, the game is nonsense to those who don't know what it’s referencing and it's rather unpolished. Controller support, better controls and support of different resolutions would add to the over-all quality of the game.

I did, however, enjoy the game despites its' flaws. There is some minor re-playability if you want to collect all of the hats and do all of the challenges.

4/10. Amusing but flawed. If you like internet culture, and fancy a giggle, pick it up in a sale. Don’t expect serious, or well-polished, game play. Enjoyable none the less.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
20 από 34 άτομα (59%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Ιουνίου, 2014
quite possibly the worst thing anybody could spend their money on
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
21 από 37 άτομα (57%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Δεκεμβρίου, 2013
Somebody Kill me
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
9 από 14 άτομα (64%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Ιουλίου, 2012
Tedious and unfun
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Δεκεμβρίου, 2013
This game is not very good. The game is incredibly short, the artstyle is not that great after 15 seconds and the controls are completely awful and extremely slippery.

Plus the game bugged out on me repeatedly.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Δεκεμβρίου, 2013
Fowl Space has a creative concept, but the developers haven't put enough time into the game. I found myself not touching the keyboard, yet having the chicken continue to move and shoot on its' own. I hope for future updates and bug fixes, but i won't play more until then. To anyone who thinks this might be a good game, well, it's 49 cents for a reason.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 7 άτομα (71%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 22 Δεκεμβρίου, 2013
Super ♥♥♥♥♥♥. it cost me 5 bucks, but i wouldnt think itd even be worth the 49 cents it cost atm. less than 2 hrs of gameplay, and so crappy most of the good reviews were obvious jokes. just like the games dumb immature humor.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Δεκεμβρίου, 2013
I thought the game had a cool visual style and would be worth some laughs. Unfortunately the humor is all rauncy or crummy and the gameplay is repetitive. Go with your better sense and avoid this one.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Δεκεμβρίου, 2013
I wouldn't buy it for $4.99 but it's a good game for $.50.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 22 Δεκεμβρίου, 2013
the funny ♥♥♥♥ joke aahhaa you are the male chicken the "♥♥♥♥" and you are shoot the white liquid wow
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 22 Δεκεμβρίου, 2013
I don't even know what I am playing.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία