This item does not have support for your local language. Please review the supported language list before purchasing
หมายเหตุ: A Latin American Spanish localization is also available. Click here to activate this content.

ซื้อ Alan Wake

แพ็คเกจที่รวมในเกมนี้

ซื้อ Alan Wake Collector's Edition

มี 2 รายการ: Alan Wake, Alan Wake Collector's Edition Extras

ซื้อ Alan Wake Franchise

มี 3 รายการ: Alan Wake's American Nightmare, Alan Wake, Alan Wake Collector's Edition Extras

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

บทวิจารณ์

“Remedy's done a great job of mixing elements of written work, television, and video games to create an experience full of scares, laughs, and thrills that's just as fun to play as it is to watch.”
9/10 – http://pc.ign.com/articles/121/1218682p1.html

Steam Big Picture

ข้อมูลเกม

When the wife of the best-selling writer Alan Wake disappears on their vacation, his search turns up pages from a thriller he doesn’t even remember writing. A Dark Presence stalks the small town of Bright Falls, pushing Wake to the brink of sanity in his fight to unravel the mystery and save his love.

Presented in the style of a TV series, Alan Wake features the trademark Remedy storytelling and pulse-pounding action sequences. As players dive deeper and deeper into the mystery, they’ll face overwhelming odds, plot twists, and cliffhangers. It’s only by mastering the Fight With Light combat mechanic that they can stay one step ahead of the darkness that spreads across Bright Falls.

With the body of an action game and the mind of a psychological thriller, Alan Wake’s intense atmosphere, deep and multilayered story, and exceptionally tense combat sequences provide players with an entertaining and original gaming experience.

Enhanced for the PC

 • Includes Alan Wake Special Episodes “The Signal” and “The Writer”
 • Experience Alan Wake’s Pacific Northwest in higher resolutions and higher fidelity than the Xbox360 version.
 • Fully configurable mouse and keyboard support, or if you prefer to play with the Microsoft gamepad connected to your PC, you can do that too!
 • Lots of customizable graphics settings and support for 4:3, 16:9 and 16:10 aspect ratios!
 • Multithreaded engine that takes advantage of quad core CPUs.
 • Additional features our fans have sought after such as field of view adjustment as well as “hide HUD”.
 • Works with AMD Eyefinity 3D 3-screen mode.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: Windows XP SP2
  • Processor: Dual Core 2GHz Intel or 2.8GHz AMD
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: DirectX 10 compatible with 512MB RAM
  • DirectX®: 9.0c
  • Hard Drive: 8 GB HD space
  • Sound: DirectX 9.0c compatible
  Recommended:
  • OS: Windows 7
  • Processor: Quad Core 2.66GHz Intel or 3.2GHz AMD
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: DirectX 10 compatible or later with 1GB RAM
  • DirectX®: 10
  • Hard Drive: 8 GB HD space
  • Sound: DirectX 9.0c compatible
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
55 จาก 65 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
208 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
32 บทวิจารณ์
17.1 ชั่วโมงในบันทึก
INTRODUCTION:
Alan Wake is a survival horror third person shooter developed by Remedy Entertainment on the Xbox 360 in 2010 which slowly made its way to the PC 2 years later. It only took 48 hours for the game to surpass the development cost after their PC release.

You play as (duh) Alan Wake, a writer who channels Stephen King, who, while on vacation with his wife in a sleepy mountain town, soon find themselves in the center of a supernatural phenomenon that threatens to engulf the town in darkness.

PROS:
+ Combat: - The combat in itself is not original since it plays like your regular Resident Evil third person shooter, however, it does spice things up by making all the enemies invulnerable until you strip away the 'darkness' that protects them using any source of light (flashlight, torch, flares etc.)

+ Atmosphere: - The town and the surrounding mountains and forest are dark, mysterious, foreboding and generally hostile. Not a great place for a vacation but a great place for a survival horror action game. Great lighting is what really made the atmosphere stand out.

+ Story: - (Also a CON, see below) The game boast a good story line that keeps players wondering what's going to happen next with its unique story telling mechanic. The mystery is deep and the characters within it are well written.

+ Sound: - This would normally go to Atmosphere but I think it deserve its own bullet point. Voice Acting is great, sound effects are well implemented and the musical score are suited to the general theme.

CONS:
- Horrendous Facial Animations: - The character models are good, textures are nice, but the lip syncing and general facial animations are awkward and painful to look at.

- Story: - (Also a PRO, see above) If the player has ever read a Stephen King book or seen a movie with a Stephen King book as its basis, then you can easily see where this game HEAVILY takes its inspiration. So heavy in fact that it can be seen as unoriginal.

- Too Much Forest: - This is kind of a personal gripe I have with the game. It has way too much forest sequences that makes me kinda hate nature. The forest sequences are nicely done, but if repeated way to many times, it looses its charm.

CONCLUSION:
GREAT GAME. If you're looking for a third person Survival Horror experience and you're one of the disappointed Resident Evil fans, then Alan Wake is a good alternative. It delivers a clever new mechanic to the third person shooting aspect that does not involve chest high walls or massive explosions. Though the re-playability might not be great, Alan Wake still brings a lengthy adventure that makes your money's worth.
โพสต์: 25 มิถุนายน 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
43 จาก 52 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
209 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
6 บทวิจารณ์
42.7 ชั่วโมงในบันทึก
Let's get one thing out of the way: If you're a creative type, especially a writer of any persuasion, Alan Wake is worth a playthrough just for the subject matter, namely the nature of dreams, the unconscious, and the creative process, and how they are all tied up in each other. Any professional fiction writer will tell you that they often don't know where their "ideas" come from -- they might as well just come straight out of the proverbial ether, and to anyone else it sounds like superstitious mumbo-jumbo. But the truth is, it often really does come out of left field, left field being that ocean of subconscious impulses and images that is constantly roiling in everyone's heads. A writer's job is paying attention to those images when they do show up, when most people can comfortably ignore them, and that makes it a tricky business. That's the gist of what Alan Wake deals with, and if anything, it's worth it to see what the game devs have to say about it.

Is it a GOOD story? Well. That is entirely up to your interpretation of the events in the game. And I'll mostly leave it at that. I'll give some of my impressions in no particular order: If you like the show LOST, you'll like this. If you like David Lynch's stuff, you will like this, particularly for some of the music and very obvious homages to things like Twin Peaks, Blue Velvet and perhaps Lost Highway. That is to say, if you want things to make sense in a linear way, forget it. It's actually a little bittersweet to play through this if you are a big fan of Lynch, because while Alan Wake is very very obviously a love letter to the "weird stuff happening in a little town" genre, and it really does nail some of the spooky imagery that Lynch is known for, the characters and the dialogue fall disappointingly flat. It's a very rough imitation of the unforgettable dialogue of Twin Peaks, Blue Velvet, etc. I can't fault them that much for that, because at least they tried. Enough of that.

Gameplay is pretty technically tight with satisfying, challenging gunplay mixed up with light-source mechanics -- you weaken things with your flashlight, and then blast them. It's fun and keeps you on the edge of your seat most of the time. But, and this just may be my low tolerance for the same damn thing over and over, there are many times later in the game where you wish you could just get it over with. The pacing is a little annoying and predictable at times; when you would appreciate a chance to just wander around in the more story-oriented areas, suddenly you're back in the gauntlet of enemies running through the nighttime forest. And there is a LOT of nighttime forest. You've never seen so many trees! But they certainly look pretty. One of my biggest gripes would have to be the fact that the game occasionally does not follow its own rules, which inevitably leads to some frustrating reloads. The enemies will sometimes cheap-shot you, for example falling on you while you're in the middle of opening a chest; most of the time you cannot break out of certain "cinematic" moments fast enough and it will screw you fairly mercilessly. Thankfully reload times are fast and the checkpoints for the most part are plentiful and logical. Just minor annoyances when it comes down to it.

It's a fun ride for the most part. I wish I could say that "this is, excuse me, a damn fine cup of coffee," but for several reasons it's just a pretty good cup of joe. You take what you can get, though!
โพสต์: 26 เมษายน 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
29 จาก 35 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1,680 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
38 บทวิจารณ์
22.7 ชั่วโมงในบันทึก
Alan Wake is an episodic psychological-thriller action game that follows the titular author on his 'vacation' to the fictional Pacific Northwest town of Bright Falls. Alan has fallen on hard times, after writing his very successful Alex Casey crime-drama series, he hasn't been able to write another book for the last two years, and has become far more well-known for his violent out-lashes at the press. He and his wife, Alice, are hoping to get away from it all, away from the bustling city of New York that they're accustomed too to the small and peaceful Washington town ... However, this goes terribly wrong after a series of odd occurrences at their resting cabin ends up with Alan waking up a week later with no memory of what happened in the last week, his wife missing, and strange shadow people coming after him in the darkness of the woods.

Alan Wake at its best is an immersive trip both into the rather colorful and well-realized town of Bright Falls, and the more sinister and campy lurkings that pull from everything from Stephen King to Lovecraft to David Lynch. At its worst its a repetitive combat game where you'll often get lost in the woods.

Maybe more appropriately stated is that Alan Wake is a huge love it/hate it game. There are elements of Alan Wake that it pulls off beautifully, while other elements wear rather thin over its course. Honestly how much you enjoy the game deals completely in how grand you enjoy what it does right, and how much you can deal with what it does wrong.

Alan Wake is a rather gorgeous game. It has fantastic art direction, a well-done lighting system, matched with fantastic optimization for PC and probably some of the best realized forest settings and night lighting realized in games. Its visual flair suffers a bit from some weird facial animations from the characters, but during sections of the game where you stand on mountains overlooking a valley below full of details, it can be kind of breath-taking. Bright Falls feels like a real-place, and the way they connect everything and how it all fits together as an overall map is impressive. It does feel like a vibrant, lived-in place often during the daytime sections of gameplay where you get to explore and take everything in.

It also has a very elegant soundtrack to it. The compositions really switch between three tones; beautiful symphonic pieces for the more relaxing and emotional scenes of the game, low-keyed and sometimes a bit sinister down-time music to match exploration and dreary environments, and rather thunderous 'struggle' music of when the action gets going. From this, the beautiful symphonic pieces definitely stand-out, but none of it is really bad. On-top of this, a variety of licensed songs have been chosen for the game, which play on radios and during episode endings. And sound-design is rather top-notch, with atmospheric forestry sounds, creaks in rustic homes, and little sounds that really help make the atmosphere and world. The sounds of shining light on enemies, shooting your gun, and your flashlight turning on, are all also suitably satisfying.

The gameplay of Alan Wake is really split into two modes; Exploration mode, where you're in a location without enemies with a variety of small tasks you can do, both for progression and for fun, and Night Time, when often you're isolated and alone (or with someone who you question how long they're going to last) as monsters come out at you from the woods. The night time takes up probably about 80% of the game, while exploration mode happens about 20% of the time.

The combat system is fairly simple, though with a few tricks to it. Enemies are covered in shadows which make them invincible to bullets, so the first goal is to disperse the shadows with your light. You can focus-down a strong beam of light that will chip more at the shadows of an enemy, but rapidly consumes battery power, or do a normal light, which does a lot less damage to Taken but slowly recharges the battery. If you use up a battery, it will go out and be off for about 10 seconds, unless you put in a new battery, but of which come in limited supplies. You can also use light to also stun enemies by flashing them with a strong beam quickly, which is useful if you decide to flee rather than fight. The guns feel rather samey, but you also get flashbang grenades, which will kill in one-hit weaker enemies and damage stronger ones, and flares, which you can light to ward-off enemies or deplete at their shadows.

Alan's final form of dealing with Taken is to flee from encounters, but this can be a bit tricky at first. Alan has very limited sprinting (he'll tire out after about 15 seconds and lower his pace to a light jog), and the enemies can catch-up to you without some intervention. The real art of fleeing in Alan Wake isn't just running, but to manage your stamina meter (it's better to stop before you tire-out to recharge it than letting it run out), and managing the enemies with your light by briefly flashing a strong light on them to stun them for a few moments.

All-in-all, it can be satisfying, but as the game goes on it can also be fairly repetitive. There's only about seven types of enemies through the course of the game, and three of them are rather similar. The limited selection and the amount of times you face the enemies can be a bit tiring.

Also a good portion of the game is set in forests., especially early on. The game throws you into a lot of forests where if you're not good at keeping direction in mind or marking landmarks, it can get very easy to get lost.

But there is some good mix-up here. A variety of set-pieces and moments lay littered through the adventure to help break the tedium of combat, ranging from atmospheric and moody caverns, stage show showdowns, a variety of exploration and daytime sections, police chases, car driving segments, and more. In some parts of the game you won't be fighting alone, and notably during Episodes 4 and 5 especially, they tread you away from the forests to much more interesting locations.

Alan Wake may test on some gamers patience, but there is also a lot to love here. The characters are colorful, and through the game's course are very easy to like. Optional side-stuff, including interesting radio broadcasts and black-and-white Twilight Zone parodies you can watch on televisions through the world are enjoyable.

There are a total of 8 episodes in Alan Wake, and to beat them all should take you somewhere between 12-24 hours. The breaking point for many comes during Episode 3, which is notably the longest episode in the whole game, and with less story developments than most of the other episodes as well.

On a personal level, I really enjoyed Alan Wake. It has flaws, the biggest one being repetition, but the overall package I found to be immersive, to have enjoyable TV-show like gameplay segments (fun characters, cliffhangers, location design), and I got rather wrapped up in the story and world of the game. There's stand-out moments in gameplay, and I can honestly say there is no other game quite like Alan Wake. While it pulls from a lot of sources, it manages to be unlike any other game, and quite unique.

But there is drudgery here, and if you're less a fan of camp, world-building, and more dragged down by repetition of combat, you may very well not enjoy your trip to Bright Falls. To some, the game comes off as a mediocre game with flashes of brilliance that it unfortunately does not ever quite live up too.

Alan Wake will either strike with you or will not, a rather polarizing game. However, if you're a fan of horror authors, television programs like Twin Peaks or Happy Town, or want a believable Pacific Northwest setting, this may do you in.
โพสต์: 18 พฤษภาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
18 จาก 21 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1,533 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
87 บทวิจารณ์
27.5 ชั่วโมงในบันทึก
You play as Alan Wake, a best-selling writer. After a few years, Alan is unable to write anything. His wife, hoping to help him with his thoughts, brings him to Bright Falls.
Once you drive to your cabin, Alan gets into an argument with his wife and storms out. Darkness consumes the cabin and Alan's wife disappear. He runs outside and sees his wife in the lake and jumps in. Afterward, he finds himself in his car with a head injury, with no memory of what happened after he dove in the lake.
The core story spans six episodes, each crafted like part of a TV miniseries. After the first episode's exposition each that follows ends with a cliffhanger, fades to a title screen and then transitions into a plot recap as the next begins.
To finish the game it takes a bit over 10 hours, the story may seem a bit short, but collectible items like hidden coffee thermoses and collectible manuscripts, which tell more and more about Alan Wake's story, offer some incentives to return to Bright Falls.
Alan Wake has stellar lighting effects and environmental design that creates an atmosphere to make the scares and thrills more affecting. The game is full of shadows and effects that put the mood of the game into good use.
The in-game music is atmospheric and totally in-tuned with the story. The moments of tension were always made better because of the music.
Alan Wake is truly a masterpiece. It proves that survival-horror can be very well done with an intelligent story. I can highly recommend this game to all.

Sounds 10/10
Graphics 9/10
Gameplay 9/10
Atmosphere 10/10
โพสต์: 22 กุมภาพันธ์ 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
14 จาก 16 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
203 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
17 บทวิจารณ์
7.8 ชั่วโมงในบันทึก
Great job from Finnish game company Remedy! This game is amazing, and same time hard! This game reminds me of Max Payne the main character see nightmares, Like in Max Payne... Also the graphics are perfect in this game, but i dont play games for graphics! I play it for Story. And this game had amazing story... I really liked of this game and enjoyed of every second with this game! You should buy this if you dont have this yet!
โพสต์: 22 มีนาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
8 จาก 8 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
276 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
75 บทวิจารณ์
22.6 ชั่วโมงในบันทึก
"เกมที่จะทำให้อยากขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิต"

Alan Wake เกมแนว Survival Horror จาก Remedy Entertainment ผู้สร้าง Max Payne โดยเรื่องราวของเกมนี้จะกล่าวถึงนักเขียนนิยายสยองขวัญชื่อดัง Alan Wake ที่ไปพักผ่อนกับคนรักหลังประสบปัญหามุขตันยังเมืองบนภูเขาอันห่างไกลความเจริญของรัฐวอชิงตัน แต่หลังจากที่เค้าและภรรยาได้มาถึงที่นี้กลับเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายจนไปถึงการหายตัวไปของภรรยาทำให้ Alan Wake ต้องออกค้นหาภรรยาและสาเหตุของเรื่องลึกลับที่เกิดขึ้นที่เมืองนี้ เกม Alan Wake เปิดตัวด้วยเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมาก มันเต็มไปด้วยปริศนาที่น่าค้นหาและยังสามารถสานต่อไปได้ตั้งแต่ต้นจนจบเกม นอกจากเนื้อเรื่องที่ถูกวางโครงเรื่องมาอย่างดีแล้ว ทั้งบทสนทนา การวางบทของตัวละครต่างๆ ไปจนถึงบรรยากาศของเกมถูกสร้างมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนทำให้ผู้เล่นรู้สึกไม่ต่างจากดูภาพยนต์แนวสยองขวัญดีๆ สักเรื่องหนึ่งเลย แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายหลังจากที่ผู้เล่นเริ่มผ่านไปถึงกลางเรื่องความหลอนของเกมกลับลดลงจนแทบไม่เหลือจากการใช้มุขซ้ำซากตลอดทั้งการเล่นที่ผ่านๆ มา ยิ่งมาถึงช่วงบทท้ายๆ เกม Survival Horror ที่กดดันกลับกลายเป็นเกม Action-Adventure ไปทันใดทั้งจากปริมาณอาวุธจำนวนมหาศาลที่มีให้ใช้ ยานพาหนะและเพื่อนร่วมทาง สุดท้ายถึงเกมนี้จะมีข้อเสียอยู่บ้างแต่ถึงยังไงเกม Alan Wake ก็เป็นเกม Survival Horror ที่ยอดเยี่ยมเกมหนึ่งเลยทีเดียว

-- 8/10
โพสต์: 23 มกราคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่