Fast-paced platforming action and mind-bending puzzles based on gravity
วันที่วางจำหน่าย: 15 พ.ย. 2011
แท็กยอดนิยมจากผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้:
ดูตัวอย่างทั้ง 2 ตอน

แพ็คเกจที่รวมในเกมนี้

ซื้อ Rochard game and soundtrack

มี 2 รายการ: Rochard Soundtrack and Artbook, Rochard

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

บทวิจารณ์

“Enjoy Rochard as it was intended, and let it bend your mind a bit. You won’t be sorry you did.”
85/100 – IGN.com

ข้อมูลเกม

Grab a G-Lifter - your new best friend! Use it to change gravity at will, manipulate the environment, and throw huge crates at your enemies.

Join the amazing exploits of astro-miner John Rochard and embark on a gravity-bending journey across the Solar System! Rochard is an award-winning side-scroller featuring hours of mind-blowing gravity gameplay, puzzle-solving and action. Narrated in a humorous cartoony style, Rochard tells a thrilling story of villains, a damsel in distress and a mysterious alien civilization.

Key Features:

 • 5 long Chapters crammed with fast-paced platforming action and mind-bending puzzles based on gravity
 • A beautifully crafted cartoonish visual style, rich with humor and personality
 • Incredible items able to influence gravity and grab, swing and throw objects to solve puzzles or get rid of enemies
 • A groovy soundtrack composed by Markus “Captain” Kaarlonen from Poets of the Fall, mixing southern rock/blues and 80′s inspired electronic music
 • The legendary performance of Jon St. John as the voice of protagonist John Rochard
 • The most advanced use of the Unity engine in a video game

ความต้องการระบบ (PC)

  Minimum:
  • OS: Windows XP SP2
  • Processor: 2.6 GHz single core
  • Memory: 1 GB
  • Hard Disk Space: 3 GB
  • Video Card: DirectX 9.0c compatible graphics card
  • DirectX®: 9.0c
  • Sound: Integrated audio interface
  • Additional: Notice that the game does not run on most of the integrated video cards such as Intel GMA. It also requires at least 256 MB of video memory to run smoothly.
  Recommended:
  • OS: Windows 7
  • Processor: 3.0 GHz dual core
  • Memory: 2 GB
  • Hard Disk Space: 3 GB
  • Video Card: GeForce 8 series, ATI Radeon HD2xxx
  • DirectX®: 10.0

ความต้องการระบบ (Mac)

  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later.
  • Processor: Intel Mac
  • Memory: 1GB RAM
  • Hard Disk Space: 3 GB
  • Video Card: OpenGL 2.0 compatible video card with 256 MB shared or dedicated RAM (ATI or NVIDIA)
  • Sound:
  • Required: Keyboard and Mouse with Secondary click enabled or gamepad (such as PS3 controller, Xbox 360 controller for Windows or Logitech gamepads).
  • Additional:Notice that the game requires at least 256 MB of video memory to run smoothly. Specifically, the game does NOT run properly on these configurations:
   • iMac: 2006 (Intel GMA or ATI Radeon X1600 128MB or NVIDIA GeForce 7300GT 128MB)*
   • iMac: 2007-2008 (ATI Radeon HD 2400 XT 128MB)*
   • Mac Mini: 2006-2008 (Intel GMA)
   • Mac Mini: early 2009 (NVIDIA GeForce 9400M 128MB)*
   • Macbook: 2006-2008 (Intel GMA)
   • Macbook Air: early 2008 (Intel GMA)
   • Macbook Pro: 2006 (ATI Radeon X1600 128MB)*
   • Macbook Pro: 2007 (NVIDIA GeForce 8600M GT 128MB)*

   Performance may be low on these configurations (switch to the lowest possible resolution from the game options):

   • iMac: 2006 (ATI Radeon X1600 256MB)
   • Mac Mini: 2009 (NVIDIA GeForce 9400M 256MB)
   • Macbook: late 2008-2009 (NVIDIA GeForce 9400M 256MB)
   • Macbook Air: late 2008-2009 (NVIDIA GeForce 9400M 256MB)
   • Macbook Pro: 2006 (ATI Mobility Radeon X1600 256MB)
   • Macbook Pro: mid 2009 (13" models MB990/MB991 with NVIDIA GeForce 9400M 256MB)
   • Macbook Pro: mid 2009 (Low-end 15" model MC118 with NVIDIA GeForce 9400M 256MB)**

   *) Please note that 256MB configurations of these models exist
   **) Please note that most 15" Macbook Pro models with GeForce 9400M also have faster GeForce 9600M GT with dedicated video memory

ความต้องการของระบบ (Linux)

  • OS: Ubuntu 12.04 32-bit (Unity2D session preferred) or Ubuntu 12.10 32-bit
  • Processor: 2.6GHz single core
  • Memory: 1GB
  • Graphics: OpenGL 2.0 compatible video card with 256 MB shared or dedicated RAM (ATI or NVIDIA)
  • Hard Drive: 3GB
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
14 จาก 20 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
175 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
27 บทวิจารณ์
0.3 ชั่วโมงในบันทึก
Pretty good game. Some rooms / scenes require a little bit of figuring out before you get things right. Forget about using the mouse - The XBOX 360 Controller is where you'll get the best gameplay out of it.
โพสต์: 25 เมษายน 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
375 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
16 บทวิจารณ์
4.9 ชั่วโมงในบันทึก
I honestly love this game. It's a platformer with logical and action elements, the puzzles usually revolve around shifting gravity or moving the objects. All three gameplay types are perfectly blended together, the game flows very well and you don't get stuck often. Because of that, some people may consider it easy. That's why there's a DLC with higher difficulty. For me, it was very pleasant to be able to play without getting frustrated, which is a downside of many great and challenging games.

As for the graphical side, I can't complain. Rochard is somewhat cartoonish, but very pleasant to look at and rich, colorful. Music and sound effect are well-done too. But what I really love is the main character. I grew sick of the manly, model-like and virtuous main characters who lack character that appear in many current games . John Rochard, on the other hand, is a man around 40 whose figure is far from perfect. He is funny, but not in an obtrusive way. His voice acting is great and he's very easy to identify with. Even the other characters are well-done, all are very believable.

Even though I think the game is worth the original price, if you are not sure whether to buy it, wait for a sale. But definitely buy it, it's worth it.
โพสต์: 10 มิถุนายน 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
121 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
1 บทวิจารณ์
8.0 ชั่วโมงในบันทึก
One of the best unity games I've played, the physics are well done and it is pleasing to play and look!
Evironments are well built and enemies get smarter and harder gradually. Few pretty good puzzles but I'd love to see a DLC or extra level where you'd focus mainly on puzzles. Play with the gravity gives you pretty free hands how to get trought the section/level, but its use is built so you can't take too many shortcuts.
Found only few bugs and those didn't bother the gameplay. I suggest a controller for the best experience, I played few levels with keyboard/mouse but ended up with ps3 controller.
Anyways hats off to people in Recoil games for a awesome game!
Well worth my money and I'd buy it again :D but remember "Gravity is a b...."!
โพสต์: 22 มิถุนายน 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
212 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
18 บทวิจารณ์
4.5 ชั่วโมงในบันทึก
In this puzzle platformer you play as a guy in space who just needs to get his morning cup of coffee. Spoiler alert, he never does and people end up dead.
โพสต์: 23 มิถุนายน 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
265 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
9 บทวิจารณ์
9.5 ชั่วโมงในบันทึก
It's a very good title if you like physics-based mechanics, but the game doesn't exactly involve a lot of physics puzzles. For me, that was a good thing, because I am personally not a huge fan of pure physics puzzles games. They tend to feel kind of shallow.

Rochard's two biggest uses of physics are A) Catapaulting heavy objects on top of enemies to kill them, and B) a wide variety of anti-gravity navigation situations.

Enemies can be shot directly. Or you can throw heavy crates on top of them. Or---when applicable---you can break/pull the floor out from underneath them so that they fall to their death or land in an electric field. You can hold a crate in front of you at such an angle that enemy laser fire is deflected off the crate and ricochets into other enemies (but this requires a little bit of luck and is hard to execute intentionally). You can use your gravity gun to redirect mounted lasers into enemies to kill them. Later in the game, just like Half-Life 2, you can power up the grav gun to pick up the enemies themselves and throw them. You also receive three grenade types throught the game: a grenade that bounces and has a timed explosion, a grenade that sticks to a surface and has a detonated explosion, and a grenade that sticks to a surface and causes whatever it's touching to float into the air. Experimenting with all the different ways to kill enemies is one of the funnest aspects of the game, and successfully killing them with crates or other environmental hazards does not get old.

The game's puzzles often involve "switch" puzzles that change the colors of force fields. Blue lets everything pass through except crates/fuses. Red lets everything pass except for Rochard. Orange lets everything pass except for gunfire/explosions. White does not let anything pass. You will often have to exchange fuses and flip switches to create a path for Rochard or other objects through a maze of force fields. Other puzzle elements include gravity reversal switches (i.e. flipping between walking on the floor and ceiling), elevators, and doors. Often you will need to use crates and fuses to complete a puzzle and you'll have to figure out how to make a short supply of these objects go a long way. Suffice to say, the puzzle variation is great. The puzzle difficulty ranges anywhere between cakewalk and moderate. (With the exception of the Hard Times bonus levels. Those get much trickier.)

The anti-gravity stuff is pretty fun to play with too. If anti-gravity is on, you can pick up a crate, jump into the air, then launch the crate to send yourself flying through the air in the opposite direction. This includes jumping and firing a crate at the floor to launch yourself higher. One upgrade to the grav gun gives you an ability called "G-Swing". If zero G is on, this ability lets you jump into the air, then latch your grav beam onto certain fixed objects and slingshot yourself around the environment.

The only complaints I can make about this game are as follows:

1) In the very late levels when the difficulty starts to spike, the game starts to periodically break one of the golden rules of game design, which is this: "Don't subject the player to a challenge that they could not possibly overcome or recognize the solution to without dying first." The primary way the game does this is through "think fast" type situations. There will definitely be times when you'll walk through a door and so much ♥♥♥♥ comes at you all of a sudden that you get boned before you have time to figure out what is even happening.

2) Skyler's fake English accent. No offense to Lani Minella. She's worked on a lot of games, and I'm sure she's great to work with. But there are plenty of real English people in the world, and there is nothing distinctly English about Skyler's character. She could have just as easily been American. The team should have hired someone who actually HAS or can actually DO an English accent or just had Lani use her normal American voice. I hate to be so blunt to nice people doing honest work, but that accent was.... quite bad.

3) The grav gun has a tendency to aim-correct toward objects the player is PROBABLY aiming at but are targeting just a little too wide. In a lot of cases, especially early in the game, this is nice and makes the gameplay a lot more slick. However, later in the game the screen gets super cluttered with enemies, turrets, crates, bots, and platforms that you'll find yourself depserately trying to target X with your beam, but you keep latching onto objects A, B, C, D, E, F, and G instead. When this gets paired up with a "think fast" type situation, it leads to a certain degree of annoyance. Thankfully, this only happens a few times, and mostly in the late game.

A good little title that deserves more respect.
โพสต์: 16 มีนาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
35 จาก 41 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
68 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
25 บทวิจารณ์
10.4 ชั่วโมงในบันทึก
Rochard is very nice logic game with lovely soundtrack. <3 At the beginning game is very easy but more you play - more difficult are levels. Player can't be bored there. If you're loking for a game where you can shoot enemies and do logic puzzles in every level, then this game is for you.
โพสต์: 22 ธันวาคม 2013
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่

รางวัล