Set in a Neo-Cyberspace arena your system is being overrun by bugs, errors and viruses and the only solution is to kill every rogue process before it kills you.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (476 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 16 พ.ย. 2011

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"The best top down shooter I've played since Geometry Wars. Love some of the unique ideas on display here, and it plays great w/ a dual analog controller"

บทวิจารณ์

“One of the finest examples of the twin-stick arcade shooter genre”
8/10 – Eurogamer

“Worth splashing out on it.”
81/100 – PC Gamer Feb 2012 Issue

“This is a damn fun arcade action game.”
8/10 – Atomic Gamer

Steam Big Picture

รายการแนะนำ

 • Slow down time at will with the Time Buffer.
 • Decimate enemies with well timed bombs.
 • Chain together kills for massive combos.
 • Battle against your friends scores with the online leaderboards.
 • Crunch Time – 3 minutes of intense action every time.
 • Level up and defeat the fearsome Cubes to extend your time in Rush.
 • Survival mode - 3 Lives and more baddies than you can eat but watch out for ambushes!
 • Bombing Run is all about the Boom. No guns but lots and lots of Boom. BOOM!
 • Challenge mode puts your skills to the test with 20 levels and only 30 seconds each – Try and 5-Star them all.
 • Feel the adrenaline pump with only 5 seconds to live in Chase.
 • Your Weapons are Useless! Unless you stand your ground in Hold.

เกี่ยวกับเกมนี้

Waves is a twin stick shooter that can be played by anyone, but with a high enough skill threshold to keep even the most hardened shooter fan entertained.

Set in a Neo-Cyberspace arena your system is being overrun by bugs, errors and viruses and the only solution is to kill every rogue process before it kills you.

Clear the arena of enemies while racking up a big fat Combo with swift kills and well timed Bombs. If it all gets a bit too much you can use your Time Buffer to slow down the action and turn defeat into victory. Players can compete across seven different game modes with online high-score tables and Achievements in their pursuit of twin-stick perfection.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS:Windows XP SP2, Vista, 7
  • Processor:2.0+ GHz or better
  • Memory:1 GB RAM
  • Graphics:Shader Model 3 Compatible video card
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:250 MB HD space
  Recommended:
  • Processor:Dual Core
  • Memory:2 GB RAM
  • DirectX®:9.0c
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
10 จาก 12 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 ตุลาคม 2014
Rating 9/10
Overview: Twin Stick Arena Shooter

The Good:

+The game has an interesting premise. Killing enemies levels you up. Upon leveling, a score multiplier is randomly placed in the arena. Collecting this increases your multiplier by 1 permanently. Killing lots and lots of enemies in a short period of time also increases your combo meter. When your meter reaches 10 you get to drop a bomb that kills enemies in the surrounding area. You can also slow down time for a brief period if this get a bit too crazy. You add all of this together and you get a fun fast shooter .

+ The game has plenty of interesting modes to keep you engaged. Each mode is vastly different from the last and offers plenty of different ways to play the game.

+Great music

+ This game is the definition of pick up and play if you are looking to kill some time. Lots of replayability

The Bad:

- Some achievements are very hard to get

- Can be frustrating at times

Conclusion

Considering I got this game for one dollar, it probably is one of the better purchases I've made. If you love the genre then this is a fantastic game to add to your library. If your just a casual fan like myself then you will also find it enjoyable.บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 8 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 กันยายน 2014
The ball who shoots other balls
This has to be one of the best game you can play when you got nothing to do.
This is not really a game that i would sit and play for hours more like minutes every now and then

Standard Rules: If any of the balls touches you, you die so that's why you have lasers to shoot them before they touch you because they charge you like bulls.

The map or whatever is circular and the balls spawns randomly and you can ofcourse you move around to dodge and shoot.

There are high scores in the game that you always try to beat
It's really fun and there's many different game modes but one thing for sure, the action never ends!
It's everything to survival and different challenges and the soundtracks are awesome!
It even got one of those sweet GLaDOS voices! Like cmon buy it already!

This game is really worth the money, I would buy it again.

rating 7.5/10 - ☠ Pirate ☠
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 มกราคม
Excellent native 3D vision support. Thousands of colourful pixel are popping out of your screen.
Gameplay: easy to learn. Difficult to master.
Great shooter. I bought it for 2 EUR on sale. Totally worth it.
Check out the demo to see yourself.
I rate it with 7/10.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 ธันวาคม 2014
This game is essentially Geometric Battles 2. If you're looking for a quality twin-stick shooter, and you're sick of having so much free-time, then give this a look.

PLOT: Roll around, shoot stuff, and don't die.
While there are seven modes of play, there are some constants to be aware of. Waves emphasizes the multiplier-system. Every-time you level-up, a multiplier bonus appears on the field. Scores tend to be very top-heavy, the longer you survive, the better your score. However, by playing risky and using the limited slowmo ability, you can tack on another 4X bonus to every shape you destroy. Early on that doesn't mean much, but earning a 60X bonus by level 15 can be very nice. It also pays to keep combos going, because for every 10 shapes, you get a temporary bomb. For most modes, an extra-life is awarded every 10 levels.

Crunch Time - You have three minutes to get a high-score. Since time is limited, this mode revolves around maximising the slow-down ability. This is a good mode, especially when you want to play a videogame, but only have a few minutes.

Survival - Self-explanatory. You're given a stock of lives and you have to go as long as possible. Every several seconds a wave of enemies surrounds you, which can mix things up a bit.

Rush - You're under a time-limit, with extra seconds only awarded through level-ups and destroying cubes. My strategy consists of moving in circles, only going for the multipliers if I bomb through the hordes. Honestly, I think I play it a little too safe, and my score tends to suffer as a result.

Bombing Run - No weapons and you have to keep grabbing and exploding bombs to destroy enemies and survive. Your only other means of defense is a shield. It recharges quickly when the action is hectic, but only activates once. I really enjoy this mode, because is focuses on almost entirely on proper maneuvering.

Challenge - Destroy enemies as quickly as possible, get a high multiplier, achieve ratings of up to five stars. This mode consists of 20 stages. It's alright, if you're looking for something a bit more concise. The challenges have specific tactics so you're employing more thought into the game aside from: "I better not run into this shape!"

Chase - You have about five seconds to move from point to point while destroying shapes. I guess this mode is directed at guys like me who prefer to play the wall and take it easy. Due to the ultra-stringent time-limit, things will get extremely intense. It's easy to fall into despair, when you have only a second left, and a thick crowd of enemies have blocked off the next point.

Hold - You can only fire while in the lit-area. Keep in mind that this is a tight-space to be confined to. You might even have to leave the lit-area just to lure shapes out of your personal space. Those precious multiplier bonuses tend to spawn outside as well. This is a tough mode to play, simply due to how claustrophobic it is. I don't really care for it.

While getting overwhelmed in this game is a constant, what actually kills you is usually the one shape that gets away. You're circling around, firing at a huge mass of shapes, but you're not looking at where you're moving to. Guess what happens next? An enemy spawns in your face and you die. Maybe that one shape matrix-dodges your bullets somehow. Yes the game can throw so many shapes on-screen that it'll cause your $1000 PC to freak out, but what kills you? That one shape. I shouldn't have to say this, but focus is the key. If you're distracted for 1/120000th of a second, you're done for.

Like its inspiration, Waves has really good leaderboard support. If you have a lot of friends that play this game, all the better. The score of the next person ahead of you is always on display, giving you an incentive to work harder.

There's not much else to say really, you probably already own this game(via an indie bundle), but ignored it due its generic title. Definitely give this game a look, you'll likely have a lot of trouble putting it down though.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 สิงหาคม 2014
I've been playing waves for a while now i can now get up to 928,208 points its a very fun game and for you people reading this i say yes for you, if you like shoot em' up techno games this is your game!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 กันยายน 2014
An excellent game in the vein of Robotron and Geometry Wars. The gameplay is great and slowly ramps up to give you a chance to learn how to best approach each of the enemy types you face. It has a great feel with points, powerups, and bombs. Check it out if you have any interest in the aforementioned games, because this is well worth the price (at $0.99 at time of writing).
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 กันยายน 2014
Awesome game!
It really makes you go crazy...
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2014
This is a very good game, the devs can be very pleased with this. While not quite as polished as Geometry Wars 2, in terms of spawns and a couple of the game modes, it does excel in most parts. The bomb dynamic is refreshing and a clever new twist on the GW format. I would have liked the leaderboards to show the total number of scores/players, this is a common annoyance also found in GW, as it is hard to measure your abilty without it, I may have got into the top 1000 on most of the leaderboards but I did this in around three hours of play which makes me think it is somewhat less of an acheivement than getting into the top 5000 on all of the GW 2 boards. A minor gripe in a game that has more than fuffiled my growing GW hunger sinse leaving the world of Xbox gaming forever, well worth every penny!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 กันยายน 2014
Of all of the non-Geometry Wars twin-stick shooters, this is becoming one of my favorites. Cool graphics/effects, frantic gameplay and a decent selection of game modes make this a really good game for the price.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 กันยายน 2014
What a fun game it is. Different modes and stuff and once you keep and keep going farther it gets harder and harder. Great game :D
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 ธันวาคม 2014
Twin joystick shooters tend not to be for me, but I find myself enjoying this game a lot. The game feel is dead on and there's some real momentum to contend with. The player's weapon never changes (I think) and the survival mode is all I want it to be really.

I don't find myself getting into the other modes of play, but they're there if you want them. I'll probably update this review as I play the game more, but if you want something with good game feel and a good few songs then this is a pretty solid $5.00 to spend. I'd wait for it to be on sale or a bundle though. There are other games like this with more content out there.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
25.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 ธันวาคม 2014
This game has all the right junk in all the right places.

But seriously, its a highly polished little shooter with great gameplay and suprising satisfaction.

I also own Beat Hazard, AudioSurf 2 and Geometry Wars 3 - and I would have to say that Waves is my favourite in the genre.

The only thing I find a bit lacking is the no MP.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 ธันวาคม 2014
This is definitely a good twin-stick arena shooter game for you to play. However, it doesn't quite match up with Geometry Wars for me.

Pros:
It's fun
A good time-killer

Cons:
I don't know if anybody else is having this problem but the songs don't quite work always. I have to restart the game in order to hear it.


Buy this game
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม 2014
Fantastic twin-stick shooter similar to Geometry Wars but with lots of it's unique gameplay devices. Great soundtrack and acid fuelled graphics.

In conclusion if you like fun, instantly gratifying arcade shooters buy this game, it's well worth the price.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 ตุลาคม 2014
A hectic and vibrant twin-stick arena-based shooter that delivers.

The Good:
- Includes several different unique game modes, which each provide their own challenges, and each are even entertaining in their own right.
- The graphics are lively and vibrant, and add to the feeling of the overwhelming odds stacked against you.
- The bomb mechanic is excellent. I get chills thinking about times I cleared the arena with 3 consecutive bombs strikes just as i was getting overrun.
- Has a good variety of distinguishable enemies, and the slowly-growing "virus" is a wonderful touch that allows you to turn an encroaching foe into an arena-clearing weapon.
- I think the music is good. Honestly I can't remember it.
- The game has the derisive sense of humor of an older brother.
- It's made by a studio called Squid in a Box, which might be the best studio name ever.
- The game menus are succinct, fast, and well-designed.

The Bad:
- With everything going on around you and the colorful graphical effects it's easy to lose track of what's going on.
- The leaderboards seem hacked. Everyone in the top 10 or whatever has the exact same astronomical score.
- Some people might be turned off by the pace of this game.

Overall I recommend this game, especially if you like fast-paced arcade-style shooters where you die a lot but occasionally have those epic runs you want to tell you friends about.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
20.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 พฤศจิกายน 2014
Incredibly addicting. Extremely simple, yet insanely complex. Amazing soundtrack, too!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 6 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 ตุลาคม 2014
Waves is a fast-paced, funny shooter with lots of interesting features. If you’re looking for a fun pastime, this is highly recommended.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 กันยายน 2014
wow. it's colourful theme like pub and techno music ;). i'm never go there but i feel like that when i play this game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
29.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 31 ตุลาคม 2014
Amazing super fast paced game for just a few minutes break here and there.

Don't forget to blink!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 ตุลาคม 2014
7/10

Cool game, epic combat.
But is very similar to Geometry Wars and prob some other games too.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน