รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ

เนื้อหานี้ต้องการเกมหลัก Empire: Total War™ บน Steam ในการเล่น

บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
โดยรวม:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (51 บทวิจารณ์) - 72% จาก 51 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 7 ธ.ค. 2009

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

หมายเหตุ: This Downloadable Content requires the base game Empire: Total War™ in order to play.

เนื้อหาดาวน์โหลด

เนื้อหานี้ต้องการเกมหลัก Empire: Total War™ บน Steam ในการเล่น

ซื้อ Empire: Total War - Elite Units of America

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 4 กรกฎาคม

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Empire: Total War Collection

มี 6 ผลิตภัณฑ์: Empire: Total War™, Empire: Total War™ - Elite Units of America, Empire: Total War™ - Elite Units of the East, Empire: Total War™ - Elite Units of the West, Empire: Total War™ - Special Forces Units & Bonus Content, Empire: Total War™ - The Warpath Campaign

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 4 กรกฎาคม

ซื้อ Total War Grand Master Collection

มี 27 ผลิตภัณฑ์: Medieval II: Total War™, Rome: Total War™ - Collection, Empire: Total War™, Empire: Total War™ - Special Forces Units & Bonus Content, Empire: Total War™ - Elite Units of the West, Empire: Total War™ - The Warpath Campaign, Empire: Total War™ - Elite Units of America, Empire: Total War™ - Elite Units of the East, Napoleon: Total War™, Napoleon: Total War - Heroes of the Napoleonic Wars, Napoleon: Total War™ - Coalition Battle Pack, Napoleon: Total War™ - The Peninsular Campaign, Napoleon: Total War - Imperial Eagle Pack, Total War: SHOGUN 2, Total War: SHOGUN 2 - Sengoku Jidai Unit Pack, Total War: SHOGUN 2 - The Hattori Clan Pack, Total War: SHOGUN 2 - The Ikko Ikki Clan Pack, Total War: SHOGUN 2 - Dragon War Battle Pack, Total War: SHOGUN 2: Saints and Heroes Unit Pack, Total War: SHOGUN 2 – Otomo Clan Pack DLC, Total War: Shogun 2 - Fall of the Samurai, Total War: Shogun 2 - Fall of the Samurai – The Saga Faction Pack, Total War: Shogun 2 - Fall of the Samurai – The Obama Faction Pack, Total War: Shogun 2 - Fall of the Samurai – The Tsu Faction Pack, Total War: Shogun 2 - Fall of the Samurai – The Sendai Faction Pack, Viking: Battle for Asgard, Total War: SHOGUN 2 - Rise of the Samurai Campaign

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 4 กรกฎาคม

 

เกี่ยวกับเนื้อหานี้

The Elite Units of America Downloadable Content for Empire: Total War™ adds 15 new elite units to the American, British and French factions of Empire: Total War. In the last half of the 18th century, the political upheaval from thirteen of British Colonies in North America ultimately led to the 1776 Declaration of Independence and changed History for ever. The 15 units from the Elite Units of America Downloadable Content have all played a major part in the American Revolution. Though their background owes a lot to European military traditions , their identity is tied to the destiny of the United States, and gave these men courage and audacity like no other soldier on the battlefields.

Once you've purchased the content, you will unlock all new 15 Elite Units of the West in the single player campaign under the conditions below. They will also be available in multiplayer and single player battle modes, when playing with the appropriate faction.

1st Delaware (United States) — These soldiers carry muzzle-loading, smoothbore muskets firing lead balls as wide as a man's thumb. These are inaccurate weapons, effective only to around 200 paces when fired in volleys. The ability to fire and reload with machine-like regularity with comrades falling all around is what wins battles; that and an ability to fight in a variety of tactical formations. Any enemy foolhardy enough to charge their cavalry at this unit while they are in square will find them a tough target.
Single Player Campaign Requirements: Available when playing as the United States and holding the Barracks in Pennsylvania
1st Maryland (United States) — By their very nature, line infantry are vulnerable to bombardment from artillery and sniping from skirmishers; it takes a special kind of courage to stand and carefully fire volleys at the enemy then dispatch them with a bayonet charge. Extensive drill, training and battle have helped mould these men into soldiers, capable of dealing with the enemy on equal terms.
Single Player Campaign Requirements: Available when playing as the United States and holding the Barracks in Maryland
2nd Continental Light Dragoons (United States) — When a friendly unit is being harassed by an enemy beyond its fire range, these cavalrymen can react immediately, riding to the enemy to counter the threat. When mounted they are good in melee, at the charge, and can fire their carbines. They are not very effective in close combat on foot, leaving themselves vulnerable when acting as melee infantry.
Single Player Campaign Requirements: Available when playing as the United States and holding the Barracks in Confederation of New England
2nd New York (United States) — Marching or line regiments make up the majority of units in European-pattern armies. They are so-called because they form the line of battle, not because they deploy in lines. They can also form square, a particularly effective tactic against cavalry charges, although this leaves the unit incredibly vulnerable to artillery fire and skirmishers. This weakness aside, the versatility of a line regiment makes them a valuable addition to any force.
Single Player Campaign Requirements: Available when playing as the United States and holding the Barracks in New York
33rd Foot (Britain) — The 33rd Foot are known as "The Pattern" for their stoic professionalism in battle; they are able to calmly pick targets and fire on them even while skirmishers' shots whiz by their ears, artillery shells explode around them and cavalry charges bear down upon them. To guard against such devastating enemy charges they can move from line to square formation.
Single Player Campaign Requirements: Available when playing as Great Britain and holding the Barracks in England
Brunswick Dragoons (Britain) — Brunswicker dragoons are versatile troops; they have a powerful charge that can break enemy infantry formations, and can ride to critical spots on the battlefield to lend support to beleaguered allies. However, should they be pitted against infantry formed in square their charge will fall short of the power achieved by heavy cavalry units. They do have the advantage of being armed with carbine muskets, but they are trained to use these when on foot; dragoons should not be expected to engage in close combat effectively when dismounted.
Single Player Campaign Requirements: Available when playing as Great Britain and holding the Barracks in England
Hessian Grenadiers (Britain) — Grenadiers see themselves as elite, and usually occupy the place of honour at the right of the line. They have every reason to be proud: only large, brave men become grenadiers. This size and strength makes them impressive and gives them an edge in melee combat. They are vulnerable when attacked by heavy cavalry and skirmish troops. This aside, grenadiers are dedicated soldiers who will follow orders to the letter.
Single Player Campaign Requirements: Available when playing as Great Britain and holding a Drill School or Military Governors Barracks in North America
King's Royal Regiment of New York (Britain) — This loyalist regiment is made up of line infantrymen who fire mass volleys into the main body of an enemy to break them. Once their ammunition is spent or the enemy is sufficiently weakened, they can fix bayonets and deliver a decisive charge. Because these men fight in close formation, they are vulnerable to long-range attacks by artillery and skirmishers, but they can counter cavalry charges by moving to a square formation.
Single Player Campaign Requirements: Available when playing as Great Britain and holding the Barracks in Upper Canada whilst having Improved Grenades technology
Lee's Legion (United States) — Fast moving and highly skilled, these men are truly skilled horsemen. They do not fire their carbines whilst mounted, however, preferring to ride men down and dispatch them with cold steel. These impressive collection of skills make them ideal for use against artillery and skirmishers. However, should they find themselves facing well-disciplined line infantry, formed in square, their weaknesses would swiftly become evident.
Single Player Campaign Requirements: Available when playing as the United States and holding the Drill School in any American province and having the Shortened Carbine technology
Morgan's Provisional Rifle Corp (United States) — Organized as light infantry but armed with rifles rather than smoothbore muskets, riflemen have every right to see themselves as elite. Chosen for initiative and intelligence, they do not need close supervision by their officers. These crack shots are trained for ranged combat and will be found wanting if they engage in melee. At their best in cover, their loose formation makes them a tough target for line infantry, and their uniforms allow them to blend into the landscape as they stalk their human prey.
Single Player Campaign Requirements: Available when playing as the United States and holding the Barracks in Virginia whilst having the Light Infantry Doctrine technology
Pulaski's Legion (United States) — These cavalrymen, armed with lances, have a devastating charge, which is especially effective against enemy line infantry. Pulaski's Legion is best employed to rush and break the enemy line, and then it should be pulled back for another charge before the enemy regains their senses. Despite their great initial attack, a wise commander will avoid leaving them in melee, as they are extremely vulnerable in prolonged close-combat.
Single Player Campaign Requirements: Available when playing as the United States and holding the Barracks in Virginia
Royal Deux-Ponts Regiment (France) — Line infantry are responsible for holding the line in battle, forming the backbone of the army while specialist troops harass and chip away at the enemy. Once the enemy is worn down, the regiment can rush them with a finishing bayonet charge. Their close formation gives them strength when attacking, but leaves them vulnerable to artillery and harassing skirmishers. If under threat from cavalry they can form a defensive square.
Single Player Campaign Requirements: Available when playing as France and holding the Barracks in Alsace-Lorraine whilst having the New Model Bayonet Drill technology
Royal Welch Fusiliers (Britain) — Armed with grenades and a powerful throwing arm, the Royal Welch Fusiliers are far more than your average missile troop. Their skills extend past the throwing of highly explosive projectiles, also encompassing the fine art of marksmanship, muskets being the weapon of choice. Although primarily expected to fight at range, fusiliers are also more than capable in melee and on the charge. Their only real weakness is artillery and heavy cavalry who could charge them from the flank or the rear.
Single Player Campaign Requirements: Available when playing as Great Britain and holding the Barracks in England whilst having the Cadenced Marching technology
Company of Select Marksmen/Fraser's Rangers (Britain) — Rangers are used for scouting and raiding missions far beyond the skills of ordinary men. Their ranks are mostly drawn from frontiersmen already hardened to living in the wilderness and capable of hiding in a variety of terrain types. Excellent marksmen, they excel at ranged combat but suffer in prolonged melee attacks. They are trained to conceal themselves and fight in loose formation, but if caught in the open by line infantry or cavalry they are likely to sustain heavy casualties.
Single Player Campaign Requirements: Available when playing as Great Britain and holding the Barracks in Upper Canada
Tarleton's Light Dragoons (Britain) — Named for Banastre Tarleton, also known as "The Bloody Ban", these troops are ideal for countering enemies such as skirmishers and artillery. Tarleton's dragoons have fast horses and can quickly reach enemies out of range of friendly line units. Upon reaching their target, they can unleash a cavalry charge or engage in melee. Dismounted, they can use their carbines to fire upon the enemy, although they are relatively vulnerable in close-combat.
Single Player Campaign Requirements: Available when playing as Great Britain whilst holding a Military Governors Barracks in New York whilst having the Shortened Carbines technology
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้ว! เรียนรู้เพิ่มเติม
โดยรวม:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (51 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
dax.asd #onlyNazi
โพสต์: 31 พฤษภาคม
Some well looking troops, you may think.

But the Marylands killed by themself 2 prussian Husars units, while getting shooted by some light Infantry.
After this I lost the battle. And my american Friend won.

Do you want some OP ♥♥♥♥ again? Buy this DLC. For me it's only interesting for Singleplayer - you can build them once and they look awesome. But you can build them once. Shooting yourself in the face will help your decision.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Gunner062004
โพสต์: 19 เมษายน
it is a great game so far as ive played it. it has many things to do. You wont know if you like it unless you try it
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
That One Random Guy
โพสต์: 17 เมษายน
When you realize....They're all the same people. BRRRRRRRAAAAAWWWWRWRRRMRMRMMRMRMMMMM!!!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Schinigami
โพสต์: 9 เมษายน
As in the description The Elite Units of America DLC adds 15 new elite units to the American, British and French factions. A greater variety of available units is always welcome. If you like one of these factions you'll love this add-on.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Tallestdavid
โพสต์: 5 เมษายน
does not have russian troops.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Rawfire
โพสต์: 25 มีนาคม
The only problem is that you can only recruit one of each type of new unit, so it's hard to keep from feeling they are insignificant compaired to the large amount of regular line infantry employed in your armies. Like the other DLC's, though, they look pretty.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
kony
โพสต์: 22 มีนาคม
Let's make overpawered factions even more overpowered, because they are AWESOME. Yeah, such a great DLC. Would not buy again.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Jakaryy {Back July 10th}
โพสต์: 11 มีนาคม
It's a nice DLC for those that play as the USA or Great Britain often (There's a bonus French unit in this pack too!)

Can only recruit one of each unit whether it be a campaign or a multiplayer battle, but they are definitely worth their might in battle for their cost. Gives the US an edge as they don't have a great infantry section except the Long Rifle Men (But I mean the guerillas in this game are OP AF) For the British it just gives more variety for gameplay and strategy for a player.

For me I always recommend getting DLC in special edition packs or when they're on sale, that's the best bang for your buck!

Thanks for reading! If you'd like, feel free to check out my Curator group and my other game reviews!

My Curator Group
http://steamcommunity.com/groups/TheFinestWriters#curation

Other Reviews
http://steamcommunity.com/id/WowYouActuallyReadTheURL/recommended/
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
mattkerby
โพสต์: 4 มีนาคม
having issues launching game , can anyone help me out
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
FindingChemo4
โพสต์: 21 กุมภาพันธ์
great.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
15 จาก 18 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
โพสต์: 15 มีนาคม 2015
I'd recommend this pack for people who like to play multiplayer. It adds a bunch of good but cost efficient units. In all honesty, you're never going to really see these units in singleplayer though.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
13 จาก 18 คน (72%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
โพสต์: 21 ธันวาคม 2014
One of the best Strategy games ever!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 7 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
โพสต์: 2 ตุลาคม 2015
You can only recruit one of each unit.

One of each every Campaign
One of each every Custom Battle

But still, they look good.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
โพสต์: 4 สิงหาคม 2015
This is an alsoulute must-have for multiplayer, adds 3 dlc line to the Americans faction the 1st MD(extremely awesome), 1st DE, and 2nd NY. You are also getting three American cav units lee's Legion, the 2nd cont, and Pulaski's Legion, that being said lee's Legion is not worth the extra money, and Pulaski's legion its meh, I don't have it in any of my armies. For Britain you recieve 2 DLC line (33rd Foot, Kings German Legion), which are helpful, on the downside you have useless DLC grenadiers and overpriced Dragoon units to boot. On the Light infantry Spectrum you have a 90 range DLC unit for Britain, fyi its useless, as for Morgans this unit is a beast and is a must have. Thx for reading :)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
โพสต์: 4 ตุลาคม 2015
If you play as the US or UK you NEED this DLC!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
โพสต์: 9 มิถุนายน 2015
change the time period from "early" to "late" and they should appear in a custom battle
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
โพสต์: 25 มีนาคม
The only problem is that you can only recruit one of each type of new unit, so it's hard to keep from feeling they are insignificant compaired to the large amount of regular line infantry employed in your armies. Like the other DLC's, though, they look pretty.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 7 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
โพสต์: 7 กุมภาพันธ์
Great game
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
โพสต์: 13 พฤศจิกายน 2015
Awesome DLC, Just wish they didn't have thee unit limits to one.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
โพสต์: 27 กันยายน 2015
This is a Review for Elite Units of America

If you are gonna be playing as the United States or Great Britian this one is a must, it adds alot of diversity to the USA faction while giving some pretty good iconic units for the British (Tarlenton's light dragoons who are popular from the Patriot are in this DLC), It also give the USA a much needed lancer unit. the iconic 33rd foot are also in the game

My only complaint is that there is only one french unit, and i wish there were some unit from the french and indian war (only US war of independence units)

Units: 1st Maryland (USA), 1st Delaware (USA), 2nd New York (USA), Morgans Riflmen (USA), Lee's legion (USA), 2nd continental light dragoons (USA), Pulaski's legion (USA), 33rd foot (Britian), Royal New York regiment (Britian), hessian grenadiers (Britian), Royal Welsh grenadiers (Britian), Fraisers rangers (Britian), Burnswiker dragoons (Britian), Tarlenton's dragoons (Britian), Royal Deux Ponts regiment (France)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน