Now with Steam Trading & unlockable TF2 hats and uniforms. Super MNC is a free to play, strategic, multiplayer shooter and the most popular lethal sport of the future!
วันที่วางจำหน่าย: 19 เม.ย. 2012
ดูตัวอย่างทั้ง 3 ตอน

เล่น Super MNC

Free to Play

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

บทวิจารณ์

"This game deserves to be played this instant by any fan of MOBAs, shooters, or merry-and-manic mayhem."
86/100 – PCGamer

Steam Trading

เกมนี้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนบน Steam
ไอเท็มในเกมนี้สามารถแลกเปลี่ยนได้ และสามารถดูได้จากช่องเก็บของของคุณบนโปรไฟล์ชุมชน Steam ของคุณ

ข้อเสนอเฉพาะ Steam

Receive a free Super MNC-themed Team Fortress 2 hat or a TF2-themed Uniform in SMNC by unlocking an achievement in Super MNC!

 • To receive the Gunslinger Hat for Sniper in TF2, players must reach Agent Level 5 in SMNC.
 • To receive the Engineer Uniform for Combatgirl in SMNC, players must reach Agent Level 10 in SMNC.
 • To receive the Soldier Uniform and Rocket Launcher skin for Megabeth in SMNC, players must reach Agent Level 15 in SMNC.
 • To receive the Assassin Helmet for Pyro in TF2, players must reach Agent Level 20 in SMNC.

(Players who’ve already reached these levels will also receive the hats and uniforms.)

ข้อมูลเกม

What is Super Monday Night Combat?

Super Monday Night Combat is a free to play, strategic, multiplayer shooter… and the most popular lethal sport of the future! It blends intense tactical combat, a deep metagame, an ever-expanding roster of Pros, and an ever-growing amount of customizations. Why fight in bombed out cities or desert wastelands when you can have every kill streak judged by hilarious sportscasters and cheering, or jeering, fans?

Key Features:

Free to Play

Super Monday Night Combat is free to play! Players can choose from a rotation of free Pros to play every week and have a chance of winning most customizations and gameplay improvements from our Post-Game Prize system!

Unique Strategic Multiplayer Shooter

Super Monday Night Combat blends intense combat of a shooter with lots of strategic depth. Shooting enemy players and bots, upgrading skills, and using money wisely is key to being victorious.

The Rules Have Changed

Super Monday Night Combat has increased the roster of Pros, the strategic depth of gameplay, the customization options and the amount of metagame over it’s predecessor. On top of all that, the rules will continue to change! Super Monday Night Combat is updated every week with balance and gameplay improvements, and new content such as Pros, uniforms, taunts, weapons, game modes, and maps!

Playable Pros

Each Pro comes with its own unique look, voice, taunts, uniforms, weapons and skills. Pros are broken up into Commandos, Defenders, Enforcers, Strikers, and Sharpshooters so you’ll have multiple to choose from to fit your play style!

Customization

Customize how you look with mix and match Pro uniform pieces, different weapons, and taunts. Then customize how you play by unlocking and setting up endorsements and products.

Deep Metagame

Playing Super Monday Night Combat allows you, the agent, to level up and earn combat credits to unlock lots of gameplay improvements. Players can also collect various customizations to perfect your look!

Steam Trading (Coming Soon)

Share and trade items for Super Monday Night Combat and across games using Steam Trading!

ความต้องการระบบ

  • OS: XP(SP3)/Vista/Windows 7
  • Processor: 2 GHz Processor
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: DirectX 9.0c/Shader3.0 compatible, VRAM 512 MB (NVIDIA GeForce 7800 series or ATI Radeon X1900)
  • DirectX®: 9.0c
  • Hard Drive: 2 GB of free space
  • Sound: DirectX 9.0c compatible sound cards
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
89 จาก 99 คน (90%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
181 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
4 บทวิจารณ์
177.9 ชั่วโมงในบันทึก
Okay, so after finally pouring 100 hours into this game in such a small time, I've decided to actually write a review on this game now. This review is rather lengthly. Sorry for being boring.

This is not a pay to win.

First off, the description for this game is outdated. It is not updated weekly, and has been 'abandoned' by the developers. There has not been an update since early 2013. Uber Entertainment said multiple times on their forums that if they have a small chance to revive the game, they will. For now, they shall focus on bigger projects. Let's hope they keep that promise. Now to the review.

After acquiring over 100 hours, I can say this game is PURE HELL to get into. The game has been 'dead' or rather, has a low playerbase, and has done for about 2 years now. There are the occasional new players, but they don't stick around after what they find.

The Bad

So, before you decide whether or not to play this game, or dive in blind and think 'Yeah! This'll be great and fun!' I'm going to post all the negatives so you don't have to experience them getting thrown at your face first hand.

1. The Community
As I have previously stated, the playerbase for this game is rather at a low. Due to this factor, you'll find most players you run into will be fully geared to the teeth (completely cosmetics.. except for endorsements, but we'll get to that). Now, I'm not saying every experienced player in this game is a huge butt, but most of them are.

You'll find people will find ways to get angry in almost any situation. Whether their team is winning or losing. They'll find ways to insult you, no matter how. Be it your interests, name, how you type/play. You name it.

I'll probably go as far to say the community on this game is worse than Dota 2 or League of Legends. However, this doesn't mean you can find... "nice" players to run into. I can name a few, but I won't mention any names in this review to respect people's privacy.

2. Endorsements
Okay, so. Endorsements! I'll give you a quick run down on what they are.

In SMNC, you start off at level 0. Every 4 levels, you unlock a new Endorsement slot, getting up to 25 slots in total. You can go above the level 100 mark, but this will not unlock any endorsement slots.

Now, Endorsements themselves are small buffs with a positive advantage, and a negative disadvantage. These can be bought with coins, and are permenant, so you can buy and keep as many as you like. Mixing and matching different Endorsements at level 100 can help in giving you a huge advantage against players.

Now, here's the thing.

As I have previously explained, playerbase is rather low. So you'll be finding if you're a new player straight off the bat, you'll be running into all these powerful and experienced pros... With all of their Endorsement slots filled.

This feature alone is probably one of the single handed reasons along with the community that I hate this game.

3. Matchmaking
Now, this is what I feel to be one of the game's biggest flaws.

As explained above, most of the community is experienced players. Now, if you get new players joining, or less experienced ones, this won't change anything. Matchmaking is COMPLETELY random. It won't pair you up against players based on their level/skill/endorsement sets, it'll just drag and drop you into a list and not care.

This leads to cases such as having a completely new team, fight against a team of experienced players.. Utterly getting slaughtered in the process.

4. Conclusion of Bad Points
As you may have guessed just by reading this...
This game is incredibly hard to get into. To the point of masochism. It's easy to get stressed out over the various negatives at this game.

Now, you may be wondering... Why did I go through with it? Why did I continue to play, despite the horrible negatives?


I can't deny it. This game is special. Something is so fun and quirky about it.

1. The Atmosphere. I'll get this out of the way first.
Simply put, this game has an amazing atmosphere. A futuristic combat sport set in an arena, crowd going wild, announcers with funny voice lines, fitting situations well. What's not to love?

The Crowd is dynamic. Say if you were to make a kill, make something happen, or an event happens in the map, the crowd will respond. Being either cheers of joy, or jeers of disappoint.

The Announcers are fun to listen to. They sometimes share interesting stories, talk about what is happening in the match, and will respond to any kills/killstreaks/annihilator use. It all feels so real, and well done. The voice acting is great in this game. That is undeniable.

2. Gameplay itself
Most people end up mistaking this game for a third person shooter... and end up raging in the process.

Though it may feel strange or possibly even unnatural at first, SMNC has a really great feel once you get the hang of it. A MOBA with Third Person Shooter hybrid elements? At the time, it was pretty new. Fresh, too. I'm not sure if there have been any since.

Each pro has three abilities, all bound to SHIFT, Q and E by default. It's simple, really. Each pro is easy to understand, and there are many to choose from.. Although there are no longer 'free pro rotations'. I've had fun playing a lot of them though!

All in all, I feel like this is one of those games where you have to 'play it yourself to understand' it.

3. Conclusion of Good Points
I honestly don't think I really need much of a conclusion here, as most of it is explained above. I can give a bit of advice though.

You can't learn if you don't play, so keep on trying! And play for fun. Ignore the occasional butthead you might come across who will call you a 'feeder' or a 'noob' or anything of the sort.


And that concludes my Super Monday Night Combat Review! If you've read this far, I'm amazed. Thank you for reading, as I appreciate it. Sorry if I might've bored you though. Have fun playing! I hope
โพสต์: 10 กรกฎาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
15 จาก 24 คน (63%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
478 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
47 บทวิจารณ์
13.4 ชั่วโมงในบันทึก
Super MNC is an TD like game with FPS elements and RPG. Maybe you can it also describe as a Moba. The aim is to destroy all robots of the other teams. For that you can built-up turret and uplevel them. Your character is important, too. You can choose Assassin, Supporters, Strikers or Assault. Many things in this game are fancy like gorillas as chars or to kill a chicken or the juicy boy. Guess that should be funny.But for Newbies it's a lot of distraction from the main game concept.

The easiest mode is Blitz with 5 players destroying waves of robots. After round 20 it's getting nasty. Here can only the Pros survive. You'll gain a lot of XP here.
The other mode is Crossstrike where 1vs1 to max 5vs5 can play. you have to check everytime the map and support your robot armys on their way to the other team's core. That makes fun.
But for some reason you will get in this mode only about 10% XP of Blitz mode.

That wouldn't be neccessary to explain, if you don't need the XP to equip you char with better endorsements. And though the game is F2P you can buy XP for real money 6500XP = $3. The prices are annoying. For a complete outfit you can pay $15.

You should test it once and try to reach all achievements. In Daytime there are only 40 players inside ...
โพสต์: 9 มีนาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
7 จาก 9 คน (78%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
41 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
1 บทวิจารณ์
292.1 ชั่วโมงในบันทึก
you slap people's asses with a paddle as a perverted mascot 8/8
โพสต์: 30 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
1 บทวิจารณ์
19.5 ชั่วโมงในบันทึก
it realy a good game i liked very much but it take time to load serveur that is the only probleme
โพสต์: 6 กรกฎาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
99 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
2 บทวิจารณ์
20.5 ชั่วโมงในบันทึก
Great game. ++10/10
โพสต์: 29 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
3 บทวิจารณ์
8.6 ชั่วโมงในบันทึก
very fun
โพสต์: 8 ธันวาคม 2013
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่