รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
CameraBag 2's Analog Engine pairs a full suite of photographic tools with the high quality filters and adjustments the series is already known for.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกเป็นส่วนมาก (101 บทวิจารณ์) - 75% จาก 101 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับซอฟต์แวร์นี้ เป็นแง่บวก
วันที่วางจำหน่าย: 1 ต.ค. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ CameraBag 2

 

บทวิจารณ์

“Nevercenter, the creators of CameraBag, have created another revolution for photo editing.”
– Professional Photographer Magazine

“Stunningly fantastic … I don’t think I’ve ever seen any photo app quite as elegant and easy to use.”
– Cult Of Mac

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

Welcome to CameraBag, a modern, award-winning photo app with a fresh approach to editing your pictures.

At the heart of CameraBag is our proprietary Analog Engine, which applies every adjustment you make using non-destructive 32-bits-per-component accuracy, all at blazing speeds. What that means for you is smoother tones and a more interactive workflow, no matter how many tweaks you make to your images (especially when working with RAW photos).

CameraBag’s innovative tile-based workflow lets you instantly see exactly what adjustments you’ve applied at any point, so you can easily tweak, re-order, layer, and nest them as needed. This workflow also lets you do things that are simply impossible in other photo editors, like layering multiple tone curves rather than trying to squeeze all levels adjustments into one complicated curve.

Start with CameraBag's large set of included filter presets, then go deeper by creating and sharing your own. You can even use any filter you make with CameraBag in our newest iPhone photo app, Fotograf.

Key Features

 • Large set of built-in high-quality adjustable filters
 • Full suite of photographic tools, including advanced curve editors
 • Build your own entirely new filters from scratch or from existing filters
 • Elegant, modern interface
 • Innovative tools not found anywhere else, such as CameraBag's curve-based color corrector
 • Fast image processing via the revolutionary Analog Engine
 • 32-bits-per-component color depth
 • Entirely non-destructive editing process
 • Easy layering of filters and adjustments
 • Quicklooks and previews for fast visual decision-making
 • Large, precise controls - works great on a laptop
 • Watermarking and custom image-based borders
 • Batch processing
 • RAW format support

Note: The Mac version of this software does not support Steam Cloud at this time.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  Minimum:
  • OS:Windows Vista, Windows 7 or better
  • Processor:Any modern CPU
  • Memory:1 GB RAM
  • Graphics:None
  • Hard Drive:70 MB HD space
  Minimum:
  • OS:Mac OSX 10.7 or higher
  • Processor:Intel CPU (Core 2 Duo or better)
  • Memory:1 GB RAM
  • Graphics:None
  • Hard Drive:70 MB HD space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
10 จาก 10 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
52.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 สิงหาคม
***EDIT***

I'm going to jump in and FULLY recant my negative review for one HUGE reason.


Those of you that were angry about the old filters being removed with the new update, you can ABSOLUTELY add every single filter you loved back into the new and improved CameraBag 2.7.

So STOP being ♥♥♥♥♥♥ off for nothing and go here:

http://nevercenter.com/camerabag/desktop/download/


Once you're there look for this section below and click each one of the four zip files to download them:

Legacy Styles:
CameraBag v2.6 Borders
CameraBag v2.6 Cameras
CameraBag v2.6 Default Favorites
CameraBag v2.0 Legacy Styles


After you download all four you're ready to rock! Below are instructions on how to put them all back in!

Step 1: Open CameraBag 2

Step 2: Click "File" at the top left, and select "Reveal Presets Folder"

Step 3: Now that your presets folder is open, keep it open, but CLOSE CameraBag.

Step 4: In this folder, you should see "Default Presets".... Those are the filters currently in the NEW version. Make three new folders and name them whatever you like, but mine are named "Borders", "Cameras", "and "Old Favorites". I had a fourth folder for "Legacy Styles", but I'll explain why I took it out in the next step.

Step 5: Extract your Borders zip in the "Borders" folder, and the Cameras zip into the "Cameras" folder.

You will want to extract the "CameraBag v2.6 Default Favorites" and the "CameraBag v2.0 Legacy Styles" zip files into the same folder, because both zips have a total of 36 identical filters that would just be duplicates taking up space in different folders.

So, once you extract the 2.6 Default favorites zip into the "Old Favorites" folder (or whatever you named it), do the same thing for the 2.0 Legacy favorites zip. Once you add in the 2.0 Legacy Styles zip into the folder, you will get a prompt about the duplicate filter names. Click to SKIP all duplicates, to remove the 36 you dont need.

Step 6:

If you've made it to this point, you win!

Close your presets folder and OPEN CameraBag. You will now see every border, camera, and filter you so dearly loved in the old version, is now back and ready to use!


ENJOY!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
20 จาก 27 คน (74%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
2,734.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 มิถุนายน 2014
If you liked using simple photo editors on smartphone, you will enjoy using CameraBag 2.
There's plenty of photo filters and tools to quickly turn your photos into masterpiece in seconds.

The cool features this software has, is that you can adjust how much the photo filter effect takes places in your photo. (eg. lightly or heavily) and the ability to add watermarks.
The Steam Community integration is huge bonus as it's allow you to post your stunning artwork on CameraBag's Steam Communty Hub.

Overall, If you looking for easy to use and simple photo editor that does the job, pickup this software now!
There's also 15 day trial on the developers website if you not sure if you should buy this program.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 12 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
199.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 กันยายน 2013
This is a brilliant little tool for editing photos. Its kind of like Instagram, but you have much more control over the filters and effects. There are some things that it cannot do or that it is still easier to do in photoshop, but Its simple, powerful and easy to use and, therefore, well worth the low price!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 9 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
6.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 มกราคม
A great software i recommend to anyone, it has interesting features, many pre-made effects which you can modify by your own taste. Of course, you are also able to create your own effects, personally, usually i am fine with most of the effects, the altering i am doing on them is just brightness/contrast mostly.
Is it worth the money? Hard to say... 12 euros for a photo editing software? Hell Yea!

Ease of use:
It's actually really damn easy to use it, every feature you might need you can find easily.
Even the newbiest user can play around with the advanced features.

Performance:
At this chapter i give it 10/10.
Photoshop might have more options and might be advanced, but to be honest, it really isn't that big of a difference.
Camerabag has pretty much all the features you can think of, it's also cheap and works flawlessly.

Bugs/Crashes/Glitches:
I only had 1 or 2 crashes so far, don't know the exact reason, but i didn't lose anything important.

Bottom Line:
Get it! It's not expensive, and it offers many things for this amount of money, you won't be disappointed at all.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
20 จาก 32 คน (63%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
21.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 พฤษภาคม 2014
I wouldn't buy this again. Thousands of free Apps can do more and better now.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน